Sunteți pe pagina 1din 3

De foarte multe ori când am trecut prin probleme de sănătate sau prin

încercări grele am apelat la Dumnezeu. Oamenii se reculeg şi spun câte o


rugăciune pentru a scăpa de necazuri şi dureri.

Există o rugăciune încărcată de smerenie şi care are un efect pozitiv asupra


noastră. Este bine să o spui la boală grea, în timp ce crezi că nimic nu te va
scăpa din ghearele durerii. Aprinde o lumânare şi stai doar tu cu tine, în timp
ce îţi goleşti mintea de probleme.

Rugăciune către Maica Domnului pentru vindecarea de boli

Preasfântă, Preacurată şi Preaminunată Fecioară şi Maică a Domnului


nostru Iisus Hristos, Te rugăm ascultă rugăciunea nevrednicilor robi
(numele) şi vindecă-ne pe noi, pe cei din familiile noastre şi pe toţi
suferinzii din lumea asta bolnavă, de bolile grele, transmisibile sau
netransmisibile, de bolile ştiute şi neştiute de noi. Fie ca toţi creştinii să
Te preamărească şi să Te preacinstească pe Tine, iar noi să avem tot
ajutorul cel bun, sfânt şi ceresc. Îţi mulţumim Maică Sfântă pentru
vindecare, pentru tot ajutorul Tău, pentru mijlocirea Ta la Preabunul
Dumnezeu, că Tu eşti scară la Cerul Sfânt, pentru rugăciunile noastre şi
ajutor nemijlocit în cererile noastre cele îndreptăţite. Amin!
Rugaciune pentru durere de cap (Deochiu)

Doamne Dumnezeul nostru, Împăratul veacurilor, Cel atotputernic,


Cela ce cuptorul cel de șapte ori ars și văpaia cea din Babilon în rouă
ai prefăcut-o și pre sfinții trei tineri întregi i-ai păzit; Doftorule al
sufletelor noastre,Ție ne rugăm: Depărtează și alungă toată lucrarea
diavolească, toată vrăjmășia, privirea cea rea, nesățioasă și plină de
pismă a ochilor făcători de rele, de la mine robul tău.
Însuți, Iubitorule de oameni, Stăpâne, tinde mâna Ta cea tare și brațul
tău cel atotputernic și cercetează-mă, făptură a Ta fiind eu. Trimite-mi
înger de pace, stăpânitor și păzitor sufletului și trupului carele să
nimicească și să gonească de la mine tot sfatul cel rău, toată pisma și
răutatea vrăjmașă și toată zavistia celor răi. Ca izbăvit fiind cu puterea
ta, mulțumire să-Ți aduc și să-Ți cânt: „Domnul este ajutorul meu, nu
mă voi teme de ce-mi va face mie omul„.
Și iarăși:„Nu-mi va fi frică de rele, că Tu cu mine ești, Că Tu ești
Domnul puterii mele, tare stăpânitor, Domnul păcii, Părintele veacului
ce va să fie„.
Și Tu ești Doftorul sufletelor și al trupurilor nostre, Hristoase
Dumnezeule, și Ție mărire și închinăciune înălțăm, cu cel fără de
început al Tău Părinte și cu Prea Sfântul și bunul și de viață făcătorul
tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.Amin.