Sunteți pe pagina 1din 3

RIDICAREA LA PUTERE CU EXPONENT NATURAL A UNUI NUMĂR

NATURAL

Înmulțirea repetată a unui număr determină operația de ridicare la putere.


Exemple :
- 2 2 2 se notează 23 și se citește ,, 2 la puterea a 3 –a , sau 2 la a 3-a”
- 3 3 = 32
Definiție : a a a ……….. a = an ( a la puterea n sau ,,a la n”)
de n ori
a = baza puterii
n = exponentul puterii
Prin convenție a1 = a ; a0 = 1 ( a 0) .
00 nu se poate efectua.
Exemple :
52 = 5 5 = 25
34 = 3 3 3 3 =
25 = 2 2 2 2 2 =
82 =
63 =
Observații : 1n = 1 pentru orice număr natural n
0n = 0 pentru orice număr natural nenul n
Atenție : A nu se confunda puterile cu înmulțirea, adică an nu înseamnă a n
Reguli de calcul cu puteri
Pentru orice numere naturale a,b,m,n cu a,b 0 au loc relațiile
1.
2.
3.
4.
5.
Exerciții :
1. Calculați utilizând regulile de calcul cu puteri :
a)
b)
c)
d)
e)
Observație : Operația de ridicare la putere este o operație de ordinul III, deci se
face înaintea înmulțirilor, împărțirilor, adunărilor , scăderilor .
Pentru ușurarea calculelor cu puteri, numerele care nu sunt scrise ca puteri se pot
scrie la puterea 1 :
a = a1
Ex:
Atenție : A nu se confunda cu .
Pentru a calcula , trebuie să calculăm mai întâi puterea , iar apoi
să calculăm
Exemplu : a)
Aplicații :
1. Rezultatul calculului (20 + 21 + 22 ): (23 – 1 ) este ………….
2. Calculați produsul : P = 21 22 23 ....................... 2100
Indicație : P = (suma
este o sumă Gauss)
3. Scrieți sub forma unor puteri :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

4. Calculați jumătatea numărului :


a) ; b) ; c)
Indicație : jumătatea nr. = : 21 = 299
5. Arătați că 1 + 2 + 22 + 23 + ......... + 2100 < 2101
Indicatie: notam cu x = 1 + 2 + 22 + 23 + ......... + 2100 , atunci
2x= 2 + 22 + 23 + ......... + 2100 + 2101
2x – x = 2101 – 1 , deci x = 2101 – 1 < 2101
6. Arătați că : 2( 1 + 3 + 32 + 33 + .......... + 350 ) < 351
7. Arătați că : (a – 1 )( 1 + a + a2 + a3 + .......... + an-1 ) < an – 1
COMPARAREA PUTERILOR
1. Puteri cu aceeași bază
Oricare ar fi a , m , n numere naturale cu a 0 și a 1 avem :
Dacă
Ex. ;
2. Puteri cu același exponent
Oricare ar fi a , m , n numere naturale nenule, avem :
Dacă
Ex. ;
3. Puteri cu baze diferite și exponenți diferiți
Pentru a compara două puteri care au bazele și exponenții diferiți se aduc
(dacă este posibil) fie la aceeași bază, fie la același exponent (cu ajutorul
regulilor de calcul cu puteri) după care se compară cu ajutorul degulilor de
mai sus.
Exerciții: 1. Comparați numerele :
a)
Indicație
b)
Indicație

c) 512 și 311
observăm că 5 > 3 , dar si 12 > 11 , deci 512 > 311

Aplicații : 1.Comparati puterile următoare :

a) 26 54 si 26 45
b) 32 79 si 23 79
c) 2 3 si 3 2
d) 2 333 si 3 222
e) 2009 0 si 0 2009
f) 12009 si 2009 1
g) 12009 si 2010 0
2. Aflati numărul natural x în fiecare din situațiile următoare :
a) 2 x = 25 ; c) 2 x+1 = 211
b) 2 x = 4 ; d) 2 x < 2 9

Evaluare