Sunteți pe pagina 1din 1

REД.

: 01
DATA:

ORARUL
LECŢIILOR DE TOTALIZARE ÎN SEMESTRUL DE PRIMĂVARĂ, ANUL UNIVERSUTAR
2017-2018
Pag 1/1
DISCIPLINA MEDICINĂ INTERNĂ-SEMIOLOGIE,

Luni 12.03 Marţi 13.03 Miercuri 14.03 Joi 15.03 Vineri 16.03
12.02 - 16.02 8°°-11³° 12³° -16°° 8°°-11³° 12³° -16°° 8°°-11³° 12³° -16°° 8°°-11³° 12³° -16°° 8°°-11³° 12³° -16°°
M.SMIŞNOI S1508 S1505 S`1509Ru
Gh.BEZU S1503
M.FEGHIU S1502 S1506
V.SADOVICI S1501 S1512E
O.SĂRBU

Luni 19.03 Marţi 20.03 Miercuri 21.03 Joi 22.03 Vineri 23.03
19.02 - 23.02 8°°-11³° 12³° -16°° 8°°-11³° 12³° -16°° 8°°-11³° 12³° -16°° 8°°-11³° 12³° -16°° 8°°-11³° 12³° -16°°
M.SMIŞNOI
Gh.BEZU
M.FEGHIU
V.SADOVICI
O.SĂRBU S1513E
L.CONDRATCHI S1508
G.CALIN S1510E S1514E
M.MAZUR S1504 S1511E

Şef disciplina, d.h.s.m., profesor universitar V.ISTRATI