Sunteți pe pagina 1din 2

Stabilirea categoriei de importanta pentru constructii

Nr. Factorii
Criterii sociale Puncte
crt determinanţi
0 1 2 3 4
i) oameni implicaţi direct în cazul unor disfuncţii
1
ale construcţiei
ii) oameni implicaţi indirect în cazul unor
1 Importanţă vitala 1 1
disfuncţii ale construcţiei
iii) caracterul evolutiv al efectelor periculoase, în
1
cazul unor disfuncţii ale construcţiei
i) mărimea comunităţii care apelează la
funcţiunile construcţiei şi/sau valoarea bunurilor 1
Importanţă social —
materiale adăpostite de construcţie;
2 economică şi ii) ponderea pe care funcţiunile construcţiei o au 1
culturală 1
în comunitatea resDectivă
iii) natura si importanta funcţiilor respective 1
i) măsura in care realizarea si exploatarea
construcţiei intervine în perturbarea mediului 1
natural şi a mediului construit
3 Implicarea ecologică ii) gradul de influenţă nefavorabilă asupra 1
1
mediului natural şi construit
iii) rolul activ în protejarea/refacerea mediului
1
natural şi construit
i)durata de utilizare preconizată 1 1
ii) măsura în care performanţele alcătuirilor
Necesitatea luării în
constructive depind de cunoaşterea evoluţiei 1 1
considerare a
4 acţiunilor (solicitărilor) pe durata de utilizare
duratei de utilizare
(existenţă) iii) măsura în care performanţele funcţionale
depind de evoluţia cerinţelor pe durata de 1
utilizare
i) măsura în care asigurarea soluţiilor
constructive, este dependentă de condiţiile locale 1
Necesitatea de teren şi de mediu
adaptării la ii) măsura în care condiţiile locale de teren şi de
5 1 1
condiţiile locale de mediu evoluează defavorabil în timD
teren şi de mediu iii) măsura in care condiţiile locale de teren şi de
mediu determină activităţi/măsuri deosebite 1
pentru exploatarea construcţiei
i) ponderea volumului de muncă şi de materiale
1
înglobate
Volumul de muncă ii) volumul şi complexitatea activităţilor necesare
6 şi de materiale pentru menţinerea performanţelor construcţiei 1 1
necesare pe durata de existentă a acesteia
iii) activităţi deosebite în exploatarea construcţiei
1
impuse de funcţiunile acesteia
Total puncte 6
Importanţa construcţiei „Normală" „C"
Categoria de importanţă a construţiei Grupa de valori a punctajului total

Excepţională (A) > 30

Deosebită (B) 18-5-29

Normală (C) 6-r 17

Redusă (D) <5

Intocmit, Verificat,

Ing.C Dumitrescu