Sunteți pe pagina 1din 3

Tematica

orelor de pregătire suplimentară


cu elevii clasei a VIII-a pentru Evaluarea Națională
2017-2018

Nr. Tema Săptămâna Obs.


Crt.
1.  Noțiuni de vocabular. Mijloace de îmbogățire S1
a vocabularului
 Opera literară
2.  Noțiuni de vocabular. Sinonime. Antonime. S2, S3
Omonime. Paronime. Cuvinte polisemantice
 Opera lirică/ Genul liric
3.  Sensul cuvintelor în context S4
 Exprimarea opiniei despre mesajul unui text
liric.
 Comentarea unei secvențe de text liric
4.  Noțiuni de fonetică S5
 Semnificația titlului
5.  Semnele de punctuație și semnele de S6
ortografie
 Pastelul
6.  Prepoziția. S7
 Procedee de expresivitate: figurile de stil și
imaginile artistice
 Conjuncția S8
 Descrierea artistică
6.  Substantivul. Felul. Genul. Numărul. Cazul S9, S10
Funcția sintactică
 Articolul
 Doina populară
7.  Adjectivul S11
 Elemente de construcție a discursului literar.
Opera epică/ Genul epic
8.  Pronumele S12
 Caracterizarea unui personaj
 Numeralul S13, S14
9.  Comentarea unei secvențe de text epic.
 Comentarea semnificației titlului unei opere
epice.
10  Verbul S15, S16
 Rezumatul. Ideile principale. Ideile
secundare.
 Adverbul S17
 Exprimarea opiniei despre mesajul unui text
epic
11  Interjecția S18
 Redactarea unei compuneri pornind de la un
fragment literar.
12  Fabula S19
13  Basmul popular S20

14.  Balada populară S21

 Sintaxa propoziției
15.  Predicatul. Subiectul / PR/ SB. S22, S23
 Opera dramatică/ Genul dramatic

16.  Complementul direct / Complementul indirect S24


/ CD / CI
 Exprimarea opiniei despre mesajul unui text
dramatic
17.  Complementele circumstanțiale de loc, de S25
timp, de mod / CL / CT / CM
 REDACTAREA UNUI TEXT DESCRIPTIV

18. S28
 Complementul circumstanțial de
cauză/Complementul circumstanțial de scop. /
CZ / CS
 REDACTAREA UNUI TEXT NARATIV
19. S27
 CȚ / CV / CNS
 REDACTAREA UNUI TEXT DIALOGAT
20. S28
 SINTAXA PROPOZIȚIEI. Exerciții
recapitulative
 REDACTAREA UNUI TEXT REFLEXIV

21 S29
 SINTAXA FRAZEI. Exerciții recapitulative
 Textul literar
22  SINTAXA FRAZEI. Exerciții recapitulative S30
 Textul nonliterar
23  SINTAXA FRAZEI. Exerciții recapitulative S31

24 S32-S35
 Rezolvarea unor teste diferite
 Rezolvarea subiectelor date în anii anteriori