Sunteți pe pagina 1din 1

Conf. dr.

Ana Stoica Ca

Rezumat (pe o pagină separată după pagina de titlu) rezumatul lucrării. Rezumatul precizează succint
întrebările lucrării, teoria și metodele, tipul de informaţii utilizate şi concluziile principale.