Sunteți pe pagina 1din 17

1

SUBIECTE DE EXAMEN POSIBILE

SOCIOLOGIA ORGANIZATIILOR
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE SI ASISTENTA
SOCIALA DEPARTAMENTUL DE SOCIOLOGIE
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
ANUL UNIVERSITAR 2016 / 2017
2

SUBIECTE DE EXAMEN
SOCIOLOGIA
ORGANIZATIILOR 2016 / 2017

Atentie!
Intrebarile inchise de mai jos au o singura varianta corecta de raspuns sau niciuna.
Intrebarile de sinteza presupun definirea conceptelor si organizarea logic-argumentativa a raspunsurilor.

1. In ce consta, conform lui David Willer, diferenta dintre bunurile si serviciile furnizate de
organizatii?
a. bunurile sunt fizice, in timp ce serviciile sunt intangibile;
b. bunurile pot fi transmise de la primul beneficiar la altul, in timp ce serviciile nu pot trece de primul
beneficiar;
c. bunurile nu pot trece de primul beneficiar, in timp ce serviciile pot fi transmise de la primul
beneficiar la altul.

2. Bunurile / serviciile publice prezinta urmatoarea caracteristica: a.


sunt non-exclusive si non-rivale;
b. sunt exclusive si rivale;
c. sunt exclusive si non-rivale.

3. Exclusivitatea reprezinta un criteriu de clasificare a bunurilor care face referire la


urmatoarele aspecte:
a. accesul la consumul unui bun / serviciu este restrictionat prin drepturile de proprietate; b.
accesul la consumul unui bun / serviciu este liber;
c. accesul la consumul unui bun / serviciu este lipsit de orice constrangere.

4. Conceptul de raspundere face referire la urmatorul aspect:


a. un angajat trebuie sa realizeze o sarcina acceptand faptul ca superiorul ii va evalua gradul de
indeplinire al acesteia;
b. un angajat trebuie sa realizeze o sarcina in cele mai bune conditii posibile; c.
niciuna din variantele de mai sus.

5. Conceptul de autoritate presupune ...


a. dreptul de a da ordine intr-o sfera delimitata de competenta si de a solicita ducerea la
indeplinire a acestora;
b. dreptul de a conduce in virtutea traditiilor dintr-o companie; c.
caracteristica de personalitate a managerilor puternici.

6. Sociograma este...
a. o imagine stilizata care descrie fluxul de autoritate formala dintr-o organizatie; b. o
imagine stilizata care descrie fluxul de comunicare formala dintr-o organizatie;
c. o imagine stilizata cu privire la modul in care se distribuie legaturile afective dintre membrii unei
organizatii.

7. Structura comportamentala formala (normativa) dintr-o organizatie poate fi descrisa prin


utilizarea unei ...
a. sociograme; b.
organigrame; c.
cardiograme.
3

8. Grupurile de munca din organizatii reprezinta... a.


grupuri de sarcina;
b. grupuri primare;
c. niciuna din variantele de mai sus.

9. Intervalul de control reprezinta...

a. Numarul subordonatilor care pot fi monitorizati, controlati si evaluati eficient de un


manager;
b. Intervalul de timp in care un manager isi indeplineste functia de control in cadrul unei
organizatii;
c. Un spatiu de competente manageriale.

10. Care din urmatoarele definitii descrie adecvat conceptul de organizatie, in viziunea Mihaelei
Vlasceanu?
a. Organizatia este un sistem structurat de interactiune a oamenilor in scopul realizarii unor
obiective comune;
b. Organizatia este un sistem structurat de interactiune a oamenilor in scopul realizarii unor interese
personale multiple;
c. Organizatia este un sistem structurat de interactiune a oamenilor cu scopul cresterii
bunastarii sociale.

1.SS. In ce fel relatiile de prietenie de la locul de munca pot influenta relatiile de munca?
Raspundeti la aceasta intrebare pornind de la distinctia dintre structura normativa si structura
comportamentala.

11. Potrivit lui F. Taylor, procesul de munca in intreprindere trebuia sa porneasca de la: a.
Studiul relatiei timp-miscare;
b. Studiul factorilor motivatori ai muncitorilor; c.
Studiul relatiei timp-resurse.

12. Conform paradigmei managementului stiintific, analiza stiintifica a muncii individuale a


muncitorilor determina:
a. modificari la nivelul structurii fizice;
b. modificari la nivelul structurii formale;
c. modificari la nivelul structurii formale si fizice.

13. Reactiile muncitorilor la aplicarea principiilor managementul stiintific au fost urmatoarele:


a. Muncitorii au imbratisat cu entuziasm noua abordare, dezvoltand atitudini de implicare in munca;
b. Muncitorii au opus rezistenta la tendinta managementului de reglementare si standardizare a
aspectelor legate de munca;
c. Muncitorii considerau ca intreprinderile vor produce mai putin decat o faceau inainte.

14. Potrivit lui H. Fayol, principiul unitatii de directie avea urmatoarea semnificatie: a.
niciun angajat nu trebuia sa aiba mai mult de un singur superior;
b. un singur sef si un singur plan pentru acelasi grup de activitati reunite printr-un scop comun; c.
niciuna din variantele de mai sus.
4

15. Conform lui H. Fayol, principiul ordinii avea urmatoarea semnificatie:


a. In orice intreprindere, aplicarea acestui principiu asigura evitarea pierderilor de resurse
materiale;
b. In orice intreprindere, aplicarea acestui principiu asigura evitarea nepotismului printr-o
organizare si selectie corespunzatoare a resurselor umane;
c. ambele variante de mai sus.

16. In viziunea lui H. Simon, omul economic era definit de: a.


rationalitate perfecta;
b. informatie completa;
c. ambele variante de mai sus.

17. Rationalitatea ingradita si informatia completa (H. Simon) sunt doua caracteristici ale: a.
Omului economic;
b. Omului social;
c. Omului administrativ.

18. Conceptul de rationalitate ingradita (bounded rationality) apartine lui: a. H.


Simon;
b. F. Taylor;
c. H. Fayol.

19. Comportamentele satisficiente presupun (H. Simon):


a. selectie rationala incompleta a alternativelor de actiune; b.
eficienta relativa a rezultatelor;
c. ambele variante de mai sus.

20. Deciziile programate in opinia lui H. Simon sunt acele tipuri speciale de decizii care:
a. nu necesita analiza, fiind proceduri pentru rezolvarea de probleme rutiniere, recurente; b.
necesita analiza in vederea destructurarii lor si realizarii unui program cu clientii;
c. pe care le iau departamentele de resurse umane in cadrul intreprinderilor.

2.SS. Prezentati si discutati implicatiile aplicarii principiilor managementului stiintific asupra


structurilor formale si fizice din cadrul organizatiilor.

21. Va rugam sa precizati carei scoli de gandire apartine urmatoarea definire a organizatiei:
Organizatia este un sistem social (structuri formale de organizare si structuri informale (retele sociale)) care
satisfac nevoi sociale diverse (recunoastere, sprijin emotional si in munca, intelegere etc.))
a. Teoria relatiilor umane; b.
Teoria capitalului uman; c.
Teoria motivatiei umane.

22. In urma studiilor realizate la Hawthorne de catre E. Mayo si colaboratorii acestuia, au fost
produse date empirice care sustineau ca:
a. Munca este o activitate de grup si nu una individuala;
b. Atitudinile si eficienta sunt determinate de contextul social in care are loc munca; c.
Ambele variante de mai sus.
5

23. Potrivit perspectivei organizatiilor ca sisteme sociale de cooperate (C. Barnard), functiile
managementului erau urmatoarele:
a. Formularea obiectivelor, dezvoltarea unui sistem de comunicare adecvat si asigurarea
cooperarii;
b. Asigurarea cooperarii, formularea obiectivelor si dezvoltarea mecanismelor de planificare
strategica;
c. Dezvoltarea mecanismelor de planificare strategica si asigurarea comunicarii eficiente.

24. Carui autor ii apartine ideea conform careia autoritatea intr-o organizatiei trebuie sa aiba o
componenta participativa?
a. Henri Pointcare; b.
Chester Barnard; c.
Henri Fayol.

25. In viziunea lui C. Barnard, diminuarea costurilor de monitorizare la nivelul managementului se poate
realiza prin:
a. inoculare, aliniere si subordonare;
b. inoculare, comunicare si rotatie pe posturi; c.
practicarea unui management prin obiective.

3.SS. Discutati despre provocarea asigurarii cooperarii in conditiile definirii organizatiilor ca matrice
de interese multiple (i.e. interese comune dar si interese particulare ale participantilor). Va rugam sa
aveti in vedere in formularea raspunsului ideile dezvoltate de C. Barnard: inocularea de atitudini
pozitive fata de organizatie, alinierea la valorile organizatiei si subordonarea intereselor personale
intereselor organizatiei.

26. Potrivit schemei de organizare mecaniciste (Burns si Stalker), deciziile se iau: a.


procedural, conform regulilor scrise;
b. prin infiintarea de comitete; c.
ambele variante de mai sus.

27. Carei teorii a contingentei ii corespunde urmatoarea idee: Medii externe diferite pentru aceeasi
organizatie
a. Lorsch si Lawrence;
b. Burns si Stalker;
c. Pffefer si Salancik.

28. Care este autorul care a propus clasificarea organizatiilor in cinci tipuri specifice de
configuratii structurale (organizationale) sau alternative functionale?
a. Henry Mintzberg;
b. Jeffrey Pfeffer;
c. Peter Drucker.

29. Ilustrarea modului in care fluxul de autoritate se structureaza intr-o birocratie de afaceri se
realizeaza prin intermediul:
a. sociogramelor; b.
organigramelor; c.
psihogramelor.
6

30. Clusterizarea informala a participantilor dintr-o organizatie in realizarea unei munci specifice in
functie de expertiza, pozitie si sarcini formale poate fi ilustrata printr-o:
a. constelatie de munca; b.
arhipelag colaborativ;
c. niciuna din variantele de mai sus.

31. Centrii de putere informala, retelele de comunicare informala si dublarea structurii formale intr-o
organizatie pot fi identificate la nivelul unor ilustratii de tip:
a. sociograme;
b. autograme; c.
epigrame.

4. SS. Analizati comparativ elementele de continut ale teoriilor contingentei si ale teoriilor
universaliste cu privire la organizarea muncii in organizatii (e.g. principiile managementului
stiintific, teoria comportamentului administrativ etc.). In formularea raspunsului va rugam sa aveti in
vedere sistemul de clasificare teoretic propus de R. Scott (orientarea catre structura interna si relatia
cu mediul extern organizational).

5. SS. Discutati despre criteriile folosite de H. Mintzberg pentru clasificarea organizatiilor in cinci
alternative functionale (configuratii organizationale). Precizati criteriile folosite si alternativele
functionale rezultate, subliniind caracterul specific al fiecareia.

32. Varfului strategic din orice organizatiei ii sunt specifice, printre altele: a.
gestionarea formala a relatiei cu mediul extern;
b. elaborarea strategiei organizatiei; c.
ambele variante de raspuns.

33. Componenta care ofera identitatea unei organizatii este: a.


Varful strategic;
b. Tehnostructura;
c. Domeniul operational.

34. Intr-o organizatiei, ceteris paribus, cu cat intervalul de control creste, cu atat: a.
numarul de manageri scade;
b. numarul de manageri ramane constant; c.
numarul de manageri creste.

35. Noile modalitati de standardizare sunt produse, intr-o organizatie, de catre: a.


Varful strategic;
b. Tehnostructura;
c. Domeniul operational.

36. Structurilor ierarhice simple le sunt specifice, in general: a.


structuri de comunicare informala si directa;
b. ierarhii de autoritate inalt aplatizate; c.
ambele variante de mai sus.

37. Intr-o societate, in general, organizatiile de tip structura ierarhica simpla:


a. mai degraba impiedica dezvoltarea unei culturi democratice, a spiritului critic si al gandirii libere;
b. mai degraba stimuleaza gandirea libera si spiritul critic; c.
niciuna din variantele de mai sus.
7

38. Standardizarea proceselor de munca reprezinta forma de coordonare tipica pentru: a.


structurile ierarhice simple;
b. birocratiilor mecanice; c.
adhocratiilor.

39. Coexistenta ierarhiilor epistemice si deontice este specifica organizatiilor care functioneaza drept...
a. birocratii mecanice;
b. birocratii profesionale; c.
adhocratii.

40. Ajustarea reciproca este mecanismul de coordonare principal in organizatiile de tip: a.


adhocratic;
b. birocratic;
c. retea.

6. SS. Discutati despre specificul birocratiilor profesionale. In acest context, explicati care sunt
factorii care favorizeaza domeniului operational posibilitatea de a-si impune propriile
standarde de munca.

41. Standardizarea prin rezultate este specifica: a.


adhocratiei;
b. birocratiei mecanice;
c. structurilor ierarhice simple.

42. Adhocratiile operationale sunt forme de organizare care: a.


inoveaza pentru clienti;
b. inoveaza in sine;
c. ambele variante.

43. Adhocratiilor le sunt specifice:


a. expertiza diferentiata, comunicarea formala si unitatea de comanda; b.
expertiza diferentiata, comunicarea formala si ordinea;
c. expertiza diferentiata, interdisciplinaritatea si procesele decizionale rigide.

7. SS. Discutati despre modul de organizare a formelor divizionale. In acest context, explicati de ce
procesul de divizionalizare nu inseamna descentralizare.

8. SS. Discutati despre modul de organizare a formelor divizionale. In acest context, prezentati relatia
dintre varful strategic si filiale.

9. SS. Discutati despre aparitia formelor divizionale, punand accentul pe modelul adaptarii
birocratiilor mecanice la medii geografice diferite si pe modelul asocierii structurilor simple
ierarhice.

10. SS. Discutati despre caracteristicile formelor de organizare adhocratica. Precizati in ce constau
diferentele dintre adhocratiile operationale si adhocratiile de proiect mamut.
8

44. Conform teoriei putere-dependenta (R. Emerson), dependenta unui actor A fata de resursele
controlate de un actor B este intr-o relatie invers proportionala cu...:
a) interesul lui A fata de resursele controlate de B;
b) numarul surselor alternative la B pe care A le are de a obtine resursele respective; c)
ambele variante de mai sus.

45. Potrivit teoriei dependentei de resurse...


a) calitatea managementului unei organizatii determina performantele acesteia;
b) calitatea managementului unei organizatii nu are niciun impact asupra performantelor
organizationale, mediul fiind cel care selecteaza organizatiile care supravietuiesc pe o piata;
c) niciuna din variantele de mai sus.

46. Integrarea in amonte are urmatoarea semnificatie:


a) o companie achizitioneaza furnizorii de materie prima;
b) o companie achizitioneaza distribuitorii propriilor produse; c) o
companie se asociaza cu o companie similara concurenta.

47. Integrarea in aval are urmatoarea semnificatie:


a) o companie achizitioneaza furnizorii de materie prima;
b) o companie achizitioneaza distribuitorii propriilor produse; c) o
companie se asociaza cu o companie similara concurenta.

48. Situatia in care o firma din industria auto si o alta din industria agricola decid sa fuzioneze este un
exemplu de:
a) integrare inrudita pe orizontala; b)
conglomerare;
c) ambele variante.

49. Fuziunea reprezinta situatia in care:


a) doua companii decid sa functioneze in comun ca proprietate si operatiuni;
b) doua companii decid sa intre pe o piata noua, impreuna, in baza unei intelegeri contractuale; c)
niciuna din variantele de mai sus.

50. Situatia in care doua companii decid sa incheie un acord contractual pe termen limitat pentru
impartirea riscurilor, costurilor si castigurilor generate de intrarea pe o piata noua se numeste...
a) joint-venture;
b) fuziune;
c) clusterare industriala.

11. SS. Prezentati si analizati strategiile de diminuare a controlului extern pe care organizatiile le pot
practica in mediile in care functioneaza.
9

51. Conceptul de institutie, intr-un sens sociologic general, face referire la:
a) un set de constrangeri (formale si/sau informale) care structureaza interactiuni sociale de un
anumit tip (e.g. sociale, politice, culturale etc.);
b) clasa tuturor organizatiilor din sectorul public; c)
niciuna din variantele de mai sus.

52. Procesul constrngtor care foreaz un element din populaie s devin similar cu celelalte
elemente din populaie se numeste
a) isomorfism;
b) antropocentrism; c)
proletcultism.

53. Isomorfismul coercitiv poate fi observat in situatiile in care:


a) o organizatie isi altereaza modalitatea de functionare care rezultat al presiunilor formale
exercitate de o alta organizatie;
b) o organizatie se conformeaza asteptarilor culturale de la nivel social; c)
ambele variante de mai sus.

54. Specia de isomorfism conform careia organizatiile transfera modele de functionare de la alte
organizatii ca raspuns la incertitudinile cu care se confrunta se numeste...
a) isomorfism profesional; b)
isomorfism normativ; c)
isomorfism coercitiv.

55. In viziunea lui Meyer, europenizarea este un model de isomorfism... a)


coercitiv;
b) mimetic;
c) normativ.

56. Una din sursele isomorfismului profesional este ... a)


filtrarea personalului;
b) socializarea anticipatorie; c)
ambele variante de mai sus.

12. SS. Prezentati si discutati despre sursele si mecanismele aferente isomorfismului normativ.

57. Conceptul de inertie structurala face parte din abordarea: a)


adaptativa;
b) ecologica;
c) stiintifica.

58. Unitatea de analiza specifica studiilor care se pozitioneaza in abordarea selectiva este...: a)
organizatia si structurile sale organizationale;
b) grupurile de munca;
c) populatiile de organizatii.

59. Unitatea de analiza specifica studiilor care se pozitioneaza in abordarea adaptativa este ...: a)
organizatia si structurile sale organizationale;
b) grupurile de munca;
c) populatiile de organizatii.
10

13. SS. Discutati despre posibilitatea limitata a organizatiilor de a se adapta la mediul in care
functioneaza folosind ca si concept de lucru inertia structurala (punand accept pe sursele
acesteia).

60. Costurile de participare pe o piata sunt acele costuri care: a)


nu contribuie la crearea de valoare;
b) acopera monitorizarea si impunerea contractelor; c)
ambele variante de mai sus.

61. Clasa teoriilor care privesc organizatiile ca sisteme naturale si inchise...: a)


ignora relatia cu mediul extern;
b) pun accent pe relatia dintre organizatie si mediul extern; c)
niciuna din variantele de mai sus.

14. SS. Discutati in ce fel reputatia poate contribui la diminuarea costurilor tranzactionale de pe o piata.

15. SS. Prezentati si analizati doua strategii de diminuare a costurilor tranzactionale pe care le pot
practica organizatiile de pe o piata.

62. Procesul cruia i este specific ordonarea instituiilor specializate n ndeplinirea anumitor funcii
n diverse domenii ale vieii sociale se numete ...
a) sectorializare instituional; b)
difereniere instituional; c)
isomorfism instituional.

63. Reproductibilitatea este o proprietate principal a ... a)


instituiilor;
b) organizaiilor;
c) niciuna din variantele de mai sus.

64. Rombul lui Leavitt are urmtoarele componente:


a) structur, scopuri, tehnologie, participani, mediul extern; b)
structur, scopuri, tehnologie, participani;
c) tehnologie i participani.

65. Complexitatea structural se refer la ...:


a) gradul de difereniere a muncii att pe dimensiunea orizontal, ct i pe dimensiunea
vertical;
b) gradul de difereniere a muncii pe dimensiunea orizontal; c)
gradul de difereniere a muncii pe dimensiunea vertical.

66. Teoriile care susin c eficiena unei organizaii depinde de gradul de adecvare dintre, pe de o parte,
structura de organizare, iar pe de alt parte, mediul i tehnologia se numesc:
a) teorii universaliste; b)
teorii de contingen; c)
teorii universale.
11

67. Gradul n care organizaia specific, printr-un sistem de reguli, proceduri i reglementri formale,
normele de comportament ale membrilor si se numete...
a) formalizare;
b) centralizare;
c) specializare.

68. Intensitatea administrativ face referire la:


a) ponderea persoanelor cu responsabiliti administrative n total angajai; b)
ponderea persoanelor cu responsabiliti de conducere n total angajai;
c) ponderea persoanelor cu responsabiliti de conducere i administrative n total angajai.

69. Aliana dintre dou sau mai multe organizaii pentru a ptrunde pe o pia nou sau ntr-un nou
domeniu de activitate, sub specificarea distribuiei riscurilor i ctigurilor, se numete...:
a) joint-venture;
b) cooptare;
c) fuziune.

70. Modelele explicative care: accentueaz dependena organizaiilor de mediul extern n care
funcioneaz i care, de asemenea, susin faptul c mediul este cel care selecteaz organizaiile (acestea din
urm neavnd capacitatea de a se adapta din cauza ineriei structurale) fac parte din clasa...:
a) ecologiei populaiilor; b)
dependenei de resurse;
c) instituionalismului istoric.

71. Coordonarea prin comunicarea informal dintre persoanele care lucreaz mpreun se numete... a)
adaptare (ajustare) reciproc;
b) supraveghere direct;
c) standardizarea normelor.

72. Alternativa funcional care corespunde organizaiilor de dimensiuni mici i / sau nou-nfiinate se
numete...
a) birocraie profesional;
b) structur ierarhic simpl; c)
form divizional.

73. Organizaiile multi-naionale au ca form de organizare, potrivit lui H. Mintzberg... a)


birocraia profesional;
b) adhocraia;
c) forma divizional.

74. Printre strategiile de schimbare organizaional se numr... a)


reducerea mrimii (downsizing);
b) reconceperea (reengineering);
c) niciuna dintre variantele de mai sus.

16. SS. Folosind Universitatea din Bucureti drept organizaie de referin, v rugm s
caracterizai mediul extern n care aceasta funcioneaz. n formularea rspunsului
dumneavoastr, v rog s avei n vedere cei patru indicatori de msurare a mediului extern
organizaional, propui de Mihaela Vlsceanu.
12

75. Una dintre strategiile de evitare a responsabilitii prin etalarea refuzului conductorului de a se
confrunta cu o problem vizibil pentru toi, chiar atunci cnd cunoate foarte bine posibilele
consecine (deci: de a ine capacul pe oal) este, conform Mihaelei Vlsceanu...
a) politica struului; b)
politica arivistului; c)
ritualismul.

76. Situaii n care angajaii fie i invadeaz superiorul cu att de multe informaii nct acesta se afl n
imposibilitatea de a le mnui, fie rein informaii eseniale fr a le transmite superiorului pot fi definite
drept...
a) sabotaj birocratic;
b) situaii lipsite de leadership;
c) niciuna dintre variantele de mai sus.

77. Ce fel de factor reprezint mrimea unei organizaii pentru explicarea modului de organizare i
practicare a relaiilor i aciunilor participative?
a) macrostructural;
b) organizaional-structural; c)
personal.

78. Categoria de personal dintr-o organizaie care are rolul de a facilita n mod indirect
realizarea obiectivelor organizaionale prin ndeplinirea unor activiti precum: colectarea i analiza
datelor pentru conducerea strategic, asisten i consultan n formularea de strategii de
dezvoltare, formularea de politici de personal etc. deine...
a) autoritate direct (de linie); b)
autoritate auxiliar;
c) autoritate deontic.

17. SS. V rugm s discutai despre avantajele i dezavantajele centralizrii unei organizaii.

79. Potrivit lui R Scott, teoriile despre organizaii ca sisteme nchise i raionale: a)
ignor mediul extern i iau n calcul doar structura intern formal;
b) ignor mediul extern i iau n calcul structurile sociale interne; c) iau
n calcul mediul extern i structura intern formal.

80. Unul dintre principiile tiinifice dezvoltate de F. Taylor face referire la apropierea dintre tiin
i muncitorul selectat tiinific i instruit. Acest lucru nseamn:
a) necesitatea de a induce dorina sau interesul muncitorilor pentru tiin;
b) atragerea i implicarea muncitorilor n efoturile managerilor de eficientizare a proceselor de munc;
c) ambele variante de rspuns de mai sus.

81. Potrivit lui H. Simon, omul administrativ este ...


a) omul preocupat s urmreasc i s aleag alternativa de aciune considerat satisficient sau
suficient de eficient (de bun);
b) omul preocupat s urmreasc i s aleag alternativa de aciune considerat cea mai bun i cea
mai eficient;
c) omul preocupat de aplicarea ritualist a procedurilor birocratice de orientare a muncii.
13

82. Conform conceptului de inerie structural ...


a) organizaiile sunt capabile s dezvolte flexibilitate adaptativ ca rspuns la presiunile din mediul
extern;
b) organizaiile sunt incapabile s dezvolte flexibilitate adaptativ ca rspuns la presiunile din mediul
extern;
c) capacitatea de flexibilitate adaptativ variaz n funcie de domeniul de activitate.

83. Isomorfismul instituional coercitiv este un derivat...


a) al presiunilor formale i informale exercitate de organizaiile fa de care organizaia de
referin este dependent;
b) al presiunilor formale i informale exercitate de organizaiile fa de care organizaia de
referin este dependent, dar i al ateptrilor culturale ale societii n care organizaia de referin
funcioneaz;
c) al ateptrilor culturale ale societii n care organizaia de referin funcioneaz.

84. Situaia n care organizaiile mici le copiaz pe cele mari poate fi un exemplu de ... a)
isomorfism instituional mimetic;
b) isomorfism instituional coercitiv; c)
isomorfism instituional profesional.

85. Conform abordrii isomorfice instituionale, conceptul de profesionalizare face referire la ... a)
eforturile colective ale membrilor unei ocupaii de a stabili metodele i condiiile de munc, normele
de comportament;
b) eforturile individuale ale unui angajat de a stabili, ntr-o organizaie, metodele i condiiile de
munc, normele de comportament;
c) ambele variante de mai sus.

86. Procesul constrngtor care foreaz un element din populaie s devin similar cu celelalte
elemente din populaie este identificat de Harvey (1958) prin conceptul de ...
a) isomorfism;
b) isoformism;
c) isomorsism.

87. n ce clas de modele teoretice poate fi plasat abordarea lui C. Barnard cu privire la
organizaii (abordare care consider organizaiile drept sisteme sociale de cooperare / sisteme
cooperative)?
a) organizaiile ca sisteme nchise i naturale; b)
organizaiile ca sisteme nchise i raionale; c)
organizaiile ca sisteme deschise i naturale.

88. Ideea conform creia fiecrei organizaii i este specific un anumit mediu extern organizaional (i.e.
medii diferite pentru organizaii diferite) aparine...
a) teoriei contingenei;
b) teoriei cu privire la organizaiile ca sisteme nchise i raionale; c)
ambele variante de rspuns de mai sus.

89. Precizai crei teorii i corespunde urmtorul enun: managerii, prin deciziile pe care le iau, sunt
responsabili direct de performanele organizaiilor pe care le conduc.
a) teoria dependenei de resurse; b)
ecologia populaiilor;
c) teoria leadershipului transformaional.
14

90. Situaia n care o companie achiziioneaz unul sau mai muli dintre furnizorii si de materie prim
se numete...
a) integrare n amonte; b)
integrare n aval;
c) coordonare.

91. Integrarea pe orizontal descrie situaia n care pe o pia... a) o


organizaie se combin cu competitorii;
b) o organizaie i reorganizeaz propriile activiti ntr-o manier ce se dorete mult mai
eficient;
c) niciuna dintre variantele de rspuns de mai sus.

92. Dac dou sau mai multe companii din industrii diferite i ne-nrudite decid s se asocieze, atunci ne
putem atepta la apariia:
a) unui conglomerat;
b) unei diversificri ne-nrudite; c)
ambele variante de mai sus.

93. Diminuarea controlului extern se poate realiza ntr-o organizaie prin: a)


dezvoltarea de aliane, cooptri i achiziii;
b) strategii de nvluire, implicare politic i delegitimare; c)
ambele variante de rspuns de mai sus.

94. Capitalul uman reprezint un concept latent care poate fi msurat (operaionalizat) prin
urmtoarele dimensiuni ...
a) calitatea strii de sntate a unei persoane;
b) nivelul de priceperi sociale, de cunotine profesionale i transversale; c)
ambele variante de mai sus.

95. Diplomele, certificatele, documentele formale care atest asimilarea anumitor competene i
cunotine sunt manifestri ale ...
a) standardiztii de input; b)
standardizrii de proces;
c) ambele variante de rspuns.

96. Care dintre urmtoarele alternative funcionale (configuraii structurale) are cel mai sczut nivel de
specializare i structurare?
a) forma divizional;
b) structura ierarhic simpl;
c) adhocraia de proiect mamut.

97. n care dintre urmtoarele forme de organizare, tehnostructura nu poate impune standarde? a)
Birocraia mecanic;
b) Birocraia weberian; c)
Birocraia profesional.

98. Mecanismul principal de coordonare n formele divizionale este ... a)


standardizarea proceselor de munc;
b) standardizarea rezultatelor; c)
standardizarea intrrilor.
15

99. Tehnostructura este componenta cheie n... a)


birocraiile mecanice;
b) formele divizionale;
c) birocraiile profesionale.

100. n birocraiile profesionale, adoptarea inovaiei are urmtoarele caracteristici: a)


inovaiile sunt asimilate rapid, ns ne-uniform;
b) inovaiile sunt asimilate lent, dar uniform; c)
inovaiile sunt asimilate rapid i uniform.