Sunteți pe pagina 1din 11

Grile rezolvate MRU

Management Organizational si Resurse Umane Sem1 2007-2008


Universitatea Spiru Haret
 Tipurile de organizatii despre care vorbeste Bennis sunt:
a. organizatia primara
b. organizatia aparenta
c. organizatia presupusa.
d. organizatia prezenta
e. organizatia evidenta
f. organizatia necesara
Raspuns: c, d, e, f
B. Valorile fundamentale in cazul organizatiei formale sunt:
a) decizia de tip participativ
b) adaptarea
c) incurajarea si evidentierea personalului
d) respectarea autoritatii
e) loialitatea
Raspuns: b, d, e
C. Valorizarea consensului este stimulata in organizatia de tip:
a) colegial
b) formal
c) consensual
Raspuns: a
D. In organizatia de tip formal, pentru o buna functionare, trebuie sa se
evite:
a) “sinceritatea cu tine insuti”
b) abaterea de la instructiunile date de autoritate.
c) atingerea consensului
d) asumarea riscurilor
Raspuns: b, d
E. Caracteristicile de baza ale organizatiei de tip deschis sunt:
a) caracterul predictiv
b) caracterul anticipativ
c) caracterul participativ
d) flexibilitatea
e) responsabilizarea
Raspuns: a, b, c, d, e
F. Organizatiile se deosebesc de celelalte organisme prin urmatoarele
dimensiuni:
a) timp
b) finalitate.
c) alegere
d) complexitate
e) tip de decizie
Raspuns: a, c, d
7. Organizatiile se deosebesc de celelalte organisme si prin dimensiunea
timpului , aceasta fiind diferita in cazul celor doua: in sistemele umane,
schimbarea producandu-se:
a). lent, extrem de incet
b). extrem de rapid comparativ cu sistemele organizationale
Raspuns: a
8.Formele de control in cazul organizatiilor de tip formal sunt:
a). regulile, legile, recompensele, pedepsele
b). angajamentele interpersonale, de grup
c). actiuni aliniate cu identitatea sinelui
Raspuns: a
9.Formele de control in cazul organizatiilor de tip colegial sunt:
a). regulile, legile, recompensele, pedepsele
b). angajamentele interpersonale, de grup
c). actiuni aliniate cu identitatea sinelui
Raspuns: b
10.Formele de control in cazul organizatiilor de tip centrat pe persoana
sunt:
a). regulile, legile, recompensele, pedepsele
b). angajamentele interpersonale, de grup
c). actiuni aliniate cu identitatea sinelui
Raspuns: c
11. Finalul dezirabil este in cazul organizatiilor de tip formal obtinerea:
a). asentimentului
b). consensului
c). actualizarii de sine
Raspuns: a
12. Finalul dezirabil este in cazul organizatiilor de tip colegial obtinerea:
a). asentimentimentului
b). consensului
c). actualizarii de sine
Raspuns: b
13. Statusul corespunde:
a). pozitiei sau functiei din structura organizationala, dobandirea lui fiind
conditionata de competentele individului (grad de instruire, experienta,
atitudini etc.).
b). Raspunsamblului expectantelor altora privind comportamentul
corespunzator intr-o anumita situatie.
Raspuns: a
14. Rolul corespunde:
a). Raspunsamblului expectantelor altora privind comportamentul
corespunzator intr-o anumita situatie
b). pozitiei sau functiei din structura organizationala, dobandirea lui
fiind conditionata de competentele individului (grad de instruire,
experienta, atitudini etc.).
Raspuns: a
15. Problemele legate de rol sunt:
a). ambiguitatea
b).incompatibilitatea rolului
c). conflictul de rol
d). supraincarcarea cu roluri
e). subincarcarea cu roluri
Raspuns: a, b, c, d, e
16. Ca strategii rezolutive in cazul problemelor ce pot aparea intr-o
organizatie vis-s-vis de conflictul de rol, enumeram ca strategii eficiente:
a.). aderarea la expectantele altora (persoane influente)
b). impunerea propriilor expectante de rol altora
c). cererea de clarificari in definirea rolului, incercandu-se un acord in
privinta diferentelor de perceptie
d). disocierea comportamentelor de rol
e).o compartimentare a vietii printr-o ierarhizare a prioritatilor, in functie
de natura situatiei sau de timp
Raspuns: d, e
17. Supraincarcarea cu roluri poate fi rezolvata prin strategii de tip
unilateral cum sunt:
a).minimalizarea importantei unor roluri si renuntarea la performanta
ridicata in aceste roluri
b).perceperea scopurilor corespondente ca fiind neimportante
c). redistribuire consensuala a responsabilitatilor si a prioritatilor
Raspuns: a, b
18. Subincarcarea cu roluri poate fi rezolvata prin strategii de tip
unilateral cum sunt:
a). initierea unor reguli sau proceduri care sa-i sporeasca importanta in
organizatie, desi vor ingradi libertatea altora;
b). disocierea comportamentelor de rol si o compartimentare a vietii
printr-o ierarhizare a prioritatilor, in functie de natura situatiei sau de
timp
c). minimalizarea importantei unora dintre rolurile concurente care
trebuie indeplinite sau a performantelor in aceste roluri
Raspuns: a
19. Exista 2 categorii de persoane in functie de cantitatea de stres
acumulata de individ si de impactul acestuia (efectele) asupra activitatii
si comportamentului individului: tipul A si tipul B. Tipul A de
personalitate sunt acele persoane care:
a). sunt mai nepasatoare, care iau lucrurile mai in usor, mai putin
susceptibile de a deveni viitorii bolnavi cardiovasculari
b). sunt puternic afectate de stres si predispuse la aparitia bolilor
implicate de stres
Raspuns: a
20. Autoritatea reprezinta:
a). dreptul unui conducator de a lua decizii si de a solicita subordonatilor
sa se supuna acestora in vederea realizarii scopurilor organizationale
b). capacitatea unui conducator de a controla si influenta
comportamentul altora chiar impotriva vointei acestora
Raspuns: a
21. Legitimitatea reprezinta:
a). procesul de consimtire la a fi condus, influentat de altcineva prin
deciziile luate
b). dreptul unui conducator de a controla si influenta comportamentul
altora chiar impotriva vointei acestora
Raspuns: a
22. Categoriile de autoritate cele mai importante sunt:
a). directa
b). auxiliara
c). functionala
d). Legitima
Raspuns: a, b, c
23. Autoritatea directa apartine persoanelor:
a). aflate in pozitii de conducere care dau ordine subordonatilor lor
directi
b). care faciliteaza indirect realizarea obiectivelor organizatiei
Raspuns: a
24. Autoritatea auxiliara apartine persoanelor:
a). aflate in pozitii de conducere care dau ordine subordonatilor lor
directi
b). care faciliteaza indirect realizarea obiectivelor organizatiei
Raspuns: b
25. Staff authority reprezinta intr-o organizatie:
a). autoritatea directa
b). autoritatea indirecta
c). autoritatea auxiliara
d). autoritatea legitima
Raspuns: c
26. In modelul clasic al rationalitatii decidentul urmareste:
a). obtinerea celei mai buna alternative in scopul maximizarii
rezultatelor
b). alternativa cea mai satisfacatoare
Raspuns: a
27. In modelul rationalitatii limitate decidentul urmareste:
a). obtinerea celei mai buna alternative in scopul maximizarii
rezultatelor
b). alternativa cea mai satisfacatoare
Raspuns: b
28. Teoria clasica asupra deciziei are o natura:
a). prescriptiva
b).descriptiva
Raspuns: a
29. In stilul autocratic de conducere managerul:
a).ia singur decizia
b).cere informatii de la subordonati, dar decide singur, putand sa
comunice sau nu problema subordonatilor
c). discuta problema in grup si tot grupul ia decizia
Raspuns: a, b
30. Economia de piaţă, spre care ascedem este:
a).un sistem deschis, în cadrul căruia schimburile cu exteriorul menţin
intensitatea concurenţială
b).o economie descentralizată, în care proprietatea dominantă este cea
privată, statul exercitând o influenţă directă.
c).o economie care urmareste maximizarea profitului
Raspuns: a, b, c
31. Elementele culturii organizaţionale pot fi structurate pe urmatoarele
niveluri:
a). nivelul credinţelor şi convingerilor, întipărit în conştiinţa
personalului, de care adesea acesta nu este conştient
b). nivelul valorilor şi atitudinilor pentru care salariaţii organizaţiei
optează şi pe care le etalează
c).nivelul comportamentului individual şi de grup în cadrul organizaţiei,
care poate fi perceput prin observaţii spontane şi sistematice
Raspuns: a, b, c
32. Există o serie de categorii de norme ca manifestări ale culturii
organizaţionale:
a).normele formale
b).norme comportamentale
c).informale
Raspuns: a, b, c
33. Eficienţa unei organizaţii depinde de :
a) valorile individuale ale membrilor organizaţiei
b) valorile comune membrilor organizaţiei
c) cultura organizaţională
d) managementul organizaţional
Raspuns : b, c, d
34. Dimensiunea socio-afectivă a climatului organizaţional depinde de :
a. gradul de cunoaştere interpersonală
b. relaţiile de simpatie, antipatie sau indiferenţă dintre membrii grupului
c. conflictele intra- şi intergrupale
Raspuns : b
35. Dimensiunea motivaţional-executivă a climatului organizaţional
depinde de :
a• existenţa subgrupurilor şi numărul acestora
b• nivelul de elaborare şi modul de funcţionare a normelor de grup
c• gradul de compatibilitate a necesităţilor şi intereselor membrilor
organizaţiilor
d• satisfacţiile / insatisfacţiile profesionale
Raspuns : c, d
36. Dimensiunea structurală a climatului organizaţional depinde de :
a. modul de funcţionare a normelor de grup
b. gradul de acceptare a liderului formal în cadrul grupului
c. originea şi poziţia socială a membrilor grupului
Raspuns : c

37. Cultura şi climatul organizaţional pot fi studiate prin metoda :


a– observaţiei
b– sociometrică
c– tehnicilor proiective
d– experimentală
Raspuns : a, b
38. Negocierea este :
b) un proces psihic
c) un proces decizional
d) un proces persuasiv
Raspuns : b, c
39.Reacţiile psihologice la stres implică în primul rând :
a) procese cerebrale
b) procese cognitive
c) procese emoţionale
d) comportamente manifeste
Raspuns : a,c
40. Reducerea anxietăţii asociate cu stresul implică intrarea în funcţiune
a mecanismelor de apărare. Astfel, atunci când o persoană atribuie
propriile idei şi motive indezirabile unor alte persoane (de exemplu, un
director de vânzări care traversează un conflict în legătură cu mita
oferită unui funcţionar străin, poate să argumenteze că acela este corupt)
mecanismul de apărare în acest caz se numeşte :
a• reprimare
b• deplasare
c• proiecţie
d• compensare
Raspuns : c
41. Startegiile care pot reduce stresul organizaţional includ :
a– pregătirea angajaţilor pentru stresul predictibil
b– prezentarea realistă a postului
c– suportul social
d– politicile de personal
Raspuns : a, b, c, d
42. Abordarea organizaţională a îmbunătăţirii comunicării include :
a. sondaje de opinie între angajaţi
b. feedback-ul la 360 de grade
c. discuţii libere cu angajaţii
d. instruirea echipei manageriale
Raspuns : a, b
43. În comunicarea organizaţională orizontală, fluxul de informaţii
circulă :
a• de la vârful ierarhiei organizaţiei spre bază
b• de la baza organizaţiei spre vârf
c• la nivel managerial
d• între departamente
Raspuns : d
44. Procesul decizional este conceput ca :
a. o angajare faţă de un anumit curs al acţiunii
b. un proces de rezolvare de probleme
c. o opţiune între mai multe posibilităţi de acţiune
Raspuns : a, b, c
45. Acceptarea unei decizii de grup este în special utilă în :
a. stadiul de identificare a problemei
b. stadiul de implementare a soluţiei
c. stadiul de formulare a soluţiilor alternative
d. stadiul de evaluare a soluţiilor
Raspuns : b
46. Structurile organizaţionale mecaniciste au următoerele caracteristici :
a. un grad de centralizare înalt
b. un grad de centralizare scăzut
c. autoritate bazată pe cunoaştere
d. autoritate bazată pe poziţie
Raspuns : a, d
47. Cu cât o organizaţie este mai mare cu atât :
a. gradul de formalizare creşte
b. gradul de formalizare scade
c. gradul de descentralizare creşte
d. gradul de descentralizare scade
Raspuns : a,c
48. Teoreticienii organizaţionali clasici preferă structurile
organizaţionale :
a. centralizate
b. descentralizate
c. cu puţine niveluri ierarhice
d. cu multe niveluri ierarhice
Raspuns : a, d
49. Organizaţiile birocratice se caracterizează prin :
a. specializare înaltă
b. specializare redusă
c. promovare pe bază de competenţă tehnică
d. promovare pe bază de competenţă socială
Raspuns : a, c
50. Dimensiunea cognitiv-axiologică a climatului organizaţional depinde
de :
a. existenţa subgrupurilor şi numărul acestora
b. atitudinile interpersonale
c. particularităţile procesului de comunicare interpersonală
Raspuns : c