Sunteți pe pagina 1din 3

Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu” București

Adresa: Strada Iuliu Maniu nr. 15, sector 6


Telefon: 0214103831
Fax: 0214118708

Vizat DIRECTOR,

Vizat Şef Arie Curriculară,

Disciplina: Logică, argumentare și comunicare


Profesor: Nona Carmen RAPOTAN
Clasa: a IX-a E, F, G
Nr. ore pe săptămână: 2 ore
Anul şcolar: 2017 – 2018
Săptămâna „Școala Altfel”: 26.03 – 30.03 2017

PLANIFICARE ANUALĂ LA DISCIPLINA LOGICĂ, ARGUMENTARE ȘI COMUNICARE

NR. UNITĂŢI DE COMPETENŢE SUCCESIUNEA LECŢIILOR ACTIVITĂŢI DE NR. ORE SĂPTĂMÂNA OBS.
CTR ÎNVĂŢARE SPECIFICE ÎNVĂŢARE
.
SOCIETATE ȘI 1.1 1. Situaţii de comunicare – conţinut,  Elementele 2 11.09 -
I COMUNICARE 2.1 relaţie, context comunicării 17.09.2017
3.1 2. Comunicarea interpersonală,  Tipuri de 2 18.09 –
5.1 comunicarea publică, comunicarea mesaje, clasificarea 24.09.2017
interculturală tipurilor de comunicare
3. Bariere în comunicare 2 25.09. -
 Tipuri de 01.10.2017
comunicare: asemănări
şi deosebiri
 Obstacole în
comunicare
II INTRODUCERE 1.1 1. Definirea şi importanţa logicii.  Desprinderea 2 02.10 - 08.10
ÎN LOGICĂ ŞI 2.1 2. Argumentarea şi structura sa notelor caracteristice ale 2 09.10 - 15.10
ARGUMENTARE 3.1 3. Principiile logicii tradiţionale. conceptelor din text 2 16.10 - 22.10
5.1  Exerciţii de
comunicare în limbaje
formale
III ANALIZA LOGICĂ A 1.2 Termenii
ARGUMENTELOR 1.3 4. Caracterizare generală: definire, 2 23.10 - 29.10
2.2 tipuri de termeni, raporturi între  Construirea
2.3 termeni. unor poziţii alternative
3.2 Definirea şi clasificarea în argumentare 2 30.10 - 05.11
4.1 5. Definiţia şi structura acesteia,  Aplicarea unor
corectitudinea în definire. algoritmi, reguli şi 2 06.11 - 12.11
6. Clasificarea: definire şi principii în scopul
caracterizare generală, corectitudine folosirii informaţiei în 2 13.11 - 19.11
în clasificare. cadrul disciplinei
7. Recapitulare. 2 20.11 - 26.11
Propoziţii categorice
8. Caracterizare generală, structura 2 27.11 - 03.12
propoziţiilor categorice.
9. Tipuri de propoziţii categorice, 2 04.12 - 10.12
raporturi logice între propoziţiile  Exerciţii de
categorice. recunoaştere a erorilor 2 11.12 - 17.12
Propoziţii compuse de argumentare
10. Logica propoziţiilor compuse şi
funcţiile de adevăr.
11. Tipuri de formule cu propoziţii
compuse.
IV TIPURI DE 1.4 Raţionamente
ARGUMENTARE 2.4 13. Definire şi caracterizare 2 18.12 –
3.3 generală, tipuri de raţionamente. 22.12.2017
4.2 Inferenţe imediate cu propoziţii 2 15.01 - 21.01
5.2 categorice 2 22.01 - 28.01
14. Caracterizare generală.  Construirea 2 29.01 – 04.02
15. Distribuirea termenilor. unor poziţii alternative 2 12.02 - 18.02
16. Conversiunea şi obversiunea. în argumentare 2 19.02 - 25.02
Silogismul 2 26.02 – 04.03
17. Definire şi caracterizare 2 05.03 - 11.03
generală. 2 12.03 - 18.03
18. Structura silogismului. 2 19.03 - 25.03
19. Figuri şi moduri silogistice.  Aplicarea unor 2 27.03 - 31.03
20. Legile generale ale silogismului. algoritmi, reguli şi
21. Verificarea valabilităţii prin principii în scopul 2 11.04 - 15.04
metoda diagramelor Venn. folosirii informaţiei în 2 16.04 - 22.04
Demonstraţia şi combaterea cadrul disciplinei
22. Structura si corectitudinea  Exersarea 2 23.04 – 29.04
demonstraţiei. deprinderilor de ordin 2 30.04 - 06.05
23. Tipuri de demonstraţie. cognitiv
Argumente cu propoziţii compuse 2 07.05 - 13.05
24. Argumente deductive cu 2 14.05 - 20.05
propoziţii compuse.
25. Erori în construcţia argumentelor
cu propoziţii compuse.  Exerciţii de
26. Metode de probare a validităţii recunoaştere a erorilor
argumentelor cu propoziţii compuse. de argumentare
Argumente nedeductive
27. Tipuri de argumentare inductivă.
V ARGUMENTARE SI 1.5 Evaluarea argumentelor. Sofisme
CONTRAARGU- 2.5 şi paralogisme
MENTARE 3.4 28. Evaluarea argumentelor. Exerciţii de 2 21.05 -27.05
4.3 29. Sofisme şi paralogisme, recunoaştere în texte 2 28.05 - 03.06
5.3 eliminarea erorilor din argumentare. diferite a formelor de
Argumentare şi raţionament
contraargumentare Definirea într-un eseu a
30. Argumentare şi unui model real sau
contraargumentare în comunicare. imaginar
31. Recapitulare finală.