Sunteți pe pagina 1din 51

Microsoft Office Word 2013

Cap.I.Generalități
MS Office Word 2013 face parte din suita de programe de birou Microsoft
Office 2013 și este un program foarte ușor de folosit, complex și sofisticat folosit
pentru editarea documentelor text.
1.1.Puteți utiliza MS Office Word 2013 pentru următoarele:
 Creați documente cu aspect profesional, care încorporează elemente grafice
impresionante.
 Dă documentelor un aspect consistent, aplicând stiluri și teme care
controlează fontul, dimensiunea, culoarea, efectele textului și fundalul
paginii.
 Stochează și reutilizează elementele pre-formatate cum ar fi pagini copertă și
bare laterale.
 Creați-mailuri personalizate la mai mulți destinatari odată.
 Inserați informații în documentele mari accesibile prin combinarea ,,table of
contents,,
,,index,, și bibliografii.
 Lucrați documente împreună cu membrii echipei.
 Protejați documentele, prin controlarea celor care pot face modificări și tipul
de modificări pe care le pot face, precum și prin înlăturarea informațiilor
personale și confidențiale.
1.2.Noi caracteristici introduse în Word 2013 față de Word 2010:
 Ecranul de pornire (Start screen): Când porniți Word fără a deschide un
document specific, Start programului Word oferă acces rapid la documente
recente și la șabloanele de documente.
 Accesul Cloud (Cloud access): Când va conectați de la birou sau instalați
Word la un cont Microsoft, aveți opțiunea de a salva documentele într-un
folder SkyDrive. După ce salvați documentele în folderul SkyDrive sau în
altă locație partajată, dumneavoastră sau colegii pot lucra simultan în această
versiune de document.
 Marcajul locației anterioare (Previous location bookmark): Când închideți
un document, Word marchează locul unde unde ați lucrat. Data viitoare
când deschideți acest document (chiar și pe alt computer, dacă documentul
este salvat într-o locație partajată), apare o alertă pentru a face mai ușoară
întoarcerea la acea locație.
 Ghiduri inteligente(Smart guides): Când plasați sau mutați un element grafic
pe o pagină, pe ecran apar ghiduri pentru a vă ajuta să aliniați grafic cu alte
elemente de pagină, cum ar fi marginile și paragrafele.
 Modul Citire (Read Mode): Această vizualizare, care înlocuiește
vizualizarea ecran complet, oferă o interfață simplă pentru pre-vizualizarea
documentelor.
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013

 Comentariu răspuns (Reply Comment) : Cu această nouă facilitate, puteți


plasa comentarii alături de textul pe care îl discutăm astfel încât urmărirea
conversației este foarte ușoară.
 Prezența Online (Present online): Partajați documentele cu alte persoane,
chiar daca acestea nu au Word. După cum afișați documentul pe ecran, ei îl
pot urmări pe lățime în browserele lor.
 Aspect îmbunătățit: Textul se repoziționează instantaneu, când deplasați
poze sau forme desenate în noua poziție. Când eliberați butonul mouseului,
pozele rămân unde le-ați dat drumul iar textul se repoziționează în jur.
 Refluxul documentelor PDF: Când deschideți un PDF în Word, paragrafele,
listele, tabelele, și alte acte sunt la fel de plăcute ca și conținutul Word.

Fereastra MS Office Word 2013


Față de Word

Bara de titlu (Title bar)


Fereastra Panglică
de editare (Ribbon)
Bara de stare (Status bar)

1.3.Conținutul meniurilor din panglică:


Meniul Home:

Meniul Insert:

2
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013

Meniul Design:

Meniul Page Layout:

Meniul References:

Meniul Mailings:

Meniul Review:

Meniul View:

Bara de Titlu:

Panglica (Ribbon):

Grupuri de Taburi Buton pentru lansarea grupului


instrumente

3
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013

Sfat:
Nu vă alarmați dacă panglica arată diferit de cele prezentate în imaginile
anterioare. S-ar putea fi instalat programe care adaugă propriile butoane pe
Panglică, sau setările de ecran pot fi diferite.

Cap. II. Lucrul cu interfața Word 2013


2.1.Tabul File.
În partea de sus a panglicii este un set de butoane. Dacă faceți clic pe un buton
afișează un set de comenzi asociate.

Comenzi legate de gestionarea Word și documente Word (mai degrabă decât


conținutul documentului) sunt adunate împreună în vizualizarea Backstage, care se
afișează făcând clic pe tabul File colorat situat în partea din stânga al panglicii.
Comenzile disponibile în vizualizarea Backstage sunt organizate pe pagini, care se
afișează făcând clic pe butoanele de pagini din panoul din stânga colorat în
albastru. Pentru a trece înapoi și a reactiva celelalte taburi faceți click pe săgeata
din partea stângă sus.

2.2.Ascunderea sau afișarea panglicilor.


În partea dreaptă a grupurilor de pe panglică este butonul Collapse pentru
restrângerea panglicii. Dacă faceți clic pe acest buton se vor ascunde grupuri de
butoane, dar lasă titlurile (taburile) vizibile. Puteți face clic pe orice titlu (Tab)
pentru a afișa temporar grupuri, apoi faceți clic pe butonul Pin the ribbon pentru a
reafișa permanent grupurile.

4
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013

Sfat.
Puteți apăsa simultan tastele Ctrl + F1 pentru ascunderea sau afișarea
panglicilor.

2.3.Despre butoane si săgeți


Unele butoane includ o săgeată, care pot fi integrate cu, sau separat de buton.
Pentru a determina dacă un buton și săgeata sunt integrate, faceţi click pe buton
pentru a activa săgeata. Dacă atât butonul cât și săgeata sunt umbrite, faceți clic pe
buton pentru a afișa opțiuni pentru afişarea opţiunilor butonului. Dacă doar butonul
sau săgeata sunt umbrite atunci, făcând clic pe buton se desfășoară acțiunea
implicită actuală.

Buton cu săgeată integrată

2.4.Bara de stare (Status bar)


Se află în partea de jos a ferestrei programului, afișează informații despre
documentul curent și asigură accesul la anumite funcții de program.

Informații despre document Bara de vizualizare scurtături

Control Zoom

5
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013

În mod implicit, Word afișează numărul paginii, numărul de cuvinte, butonul de


verificare ortografică și gramaticală, limba documentului, bara și procentajul de
zoom și 3 moduri de vizualizare.

2.5.Deschiderea aplicației Word


- Din interfața Metro deplasați cursorul mouse-ului în colțul dreapta-sus al
ecranului apoi coborâți în lista care se deschide în partea dreapta și faceți
click pe opțiunea Search.

- În caseta Apps scrieți Word și imediat, în partea stângă, apare o scurtătură


către aplicația Word pe care trebuie să faceți click pentru a se deschide.

6
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013

2.6.Salvarea documentului
- Faceți click pe tabul File din partea stângă, apoi în lista din stânga alegeți
Save.
 Când documentul este nou (nu a fost încă
salvat) puteți face click pe oricare din
comenzile: Save sau Save As.
 Dacă documentul nu este nou (este deja
salvat într-o anumită locație):
o Dacă faceți click pe opțiunea
Save, se salvează modificările
făcute în document.
o Dacă faceți click pe opțiunea
Save As, se deschide fereastra în
care puteți să-i schimbați
denumirea sau să-l salvați în alt
loc.

Notă:
Pentru deschiderea unui document existent, efectuați dublu click pe el.

2.7.Salvarea documentelor sub alt nume sau în alt format


- Faceți click pe tabul File.
- În fereastra care se deschide, faceți click pe opțiunea Save As apoi, faceți
click pe butonul Browse fapt ce deschide fereastra Save As.

7
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013

În fereastra Save As, caseta File name puteți să modificați denumirea


documentului iar din caseta Save as type puteți să alegeți un alt format pentru
document.

8
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013

2.8.Închiderea documentului
Pentru închiderea unui document Word 2013, faceți click pe butonul Close
(existent în colțul dreapta-sus al ferestrei) sau faceți click pe tabul File, apoi faceți
click pe opțiunea Close.

Notă:
Dacă ați făcut modificări în document, vă va întreba daca salvați modificările sau
nu.

2.9.Funcția de ajutor (Help)


Pentru a obține ajutor de la MS Office Word, va trebui să faceți click pe semnul
întrebării din colțul dreapta-sus fapt ce duce la deschiderea ferestrei de ajutor.
În caseta de căutare scrieți ce doriți să aflați apoi faceți click pe lupă fapt ce duce la
afișarea termenilor de ajutor.

2.10.Moduri de vizualizare a paginii pe ecran


- Faceți click pe tabul View apoi alegeți un mod de vizualizare din grupul
Views.

9
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013

o Read mode. Este un mod de citire ce include unele instrumente de


lectură în loc de scriere.
o Print Layout. Este modul indicat de vizualizare. Majoritatea
opțiunilor și instrumentelor sunt active în acest mod de vizualizare.
o Web Layout. Vă prezintă documentul cum ar arăta într-un browser
web.
o Outline (Schiță). Se folosește pentru a revizui o structura
documentului și titlurile. Mai multe paragrafe și secțiuni din jurul,
modifica nivelurile de pozițiile, și edita rubricile Vizualizarea Outline,
vă ajută să gestionați structura și pozițiile din document fără a vă
pierde în text. În vizualizarea Schiță utilizați Instrumente Schiță
pentru a muta și edita titluri, schimba poziția niveluri, și pentru a muta
textul în jur. Puteți controla, de asemenea, mai multe detalii pe care le
vedeți.
o Draft. Vă prezintă documentul pe scurt, fără imagini sau obiecte
inserate în pagini și fără distanță între pagini.
Modificarea dimensiunii de vizualizare a paginii pe ecran (Zoom)
- În tabul View se folosește grupul Zoom. Dacă doriți să vizualizați
documentul pe toată lățimea ecranului, faceți click pe opțiunea Page Width.

Notă:
Pentru alegerea modurilor principale de vizualizare sau pentru funcția de Zoom se
pot folosi butoanele din partea dreapta a barei de stare.

2.11.Modificarea instrumentelor din panglică


Pentru accesarea altor funcții ale unui grup de butoane se face click pe
butonul existent în colțul dreapta-jos al unui grup de instrumente.
Pentru vizualizarea și accesarea unui instrument care nu se vede în cadrul
unui grup de instrumente dintr-o panglică se face click pe butonul din partea
dreaptă-jos a grupului de instrumente fapt ce duce la extinderea vizualizării.

10
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013

Exemplu:
Grupul Styles vizualizat normal:

Grupul Styles vizualizat extins:

Cap. III Introducerea, copierea, mutarea și ștergerea textului.


3.1.Introducerea textului
- Textul se introduce în mod normal, de la tastatură.
- Când se ajunge la sfârșitul unui rând, se tastează în continuare fără nimic
altceva deoarece, cuvântul care nu încape pe rând, va fi trecut automat pe
rândul următor.
- Se apasă tasta CapsLock pentru a scrie cu majuscule.
- Pentru caracterele din partea de sus a tastelor dublu inscripționate, se ține
tasta Shift apăsată și se tastează. Exemplu: Shift+2 afișează @.

3.2.Introducerea simbolurilor și a caracterelor speciale.


- În tabul Insert, grupul de instrumente Symbols, se face click pe Symbol.

11
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013

- Dedesubt se deschide o listă cu simboluri pe care se poate face click pentru a


fi inserate

- Pentru deschiderea ferestrei cu toate simbolurile disponibile se face click pe


opțiunea More Symbols… fapt ce deschide fereastra Symbol. Pentru a
insera un simbol, se face click pe simbolul respectiv apoi se apasă butonul
Insert (sau se dă dublu click pe simbolul respectiv).

3.3.Selectarea textului
- Pentru a selecta un cuvânt se dă dublu click pe cuvântul respectiv sau se
trece cu mouse-ul peste acel cuvânt având butonul stâng apăsat. Un cuvânt
selectat va avea fundalul de culoare gri.
- Pentru a selecta mai multe cuvinte se trece cu mouse-ul peste ele având
butonul stâng al mouse-ului apăsat. Se mai poate face click în fața primului
cuvânt, se ține tasta Shift apăsată apoi apăsând taste cu săgeată spre dreapta
selectăm câte cuvinte dorim.
- Pentru a selecta un rând, se deplasează mouse-ul în stânga rândului și când
cursorul este sub formă de săgeată orientată stânga-jos spre dreapta-sus se
face click. Rândul în dreptul căruia se afla cursorul mouse-ului va fi selectat.
Dacă doriți să selectați mai multe rânduri, procedați ca la selectare însă nu
faceți click ci țineți butonul stâng al mouse-ului apăsat și deplasați mouse-ul
în jos peste câte rânduri doriți să selectați.
- Pentru a selecta un paragraf se dă triplu click pe orice cuvânt din paragraf,
sau se dă dublu click în stânga oricărui rând din paragraf.
- Pentru a selecta tot textul din document se apasă simultan tastele Ctrl+a.
12
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013

Notă:
Se poate selecta în orice direcție, dar numai într-o direcție.

3.4.Copierea textului
- se selectează textul pe care doriți să-l copiați.
- Se apasă tastele Ctrl+C.
- Se face click unde doriți să copiați textul selectat anterior.
- Se apasă tastele Ctrl+V.
Notă:
- În loc de tastele Ctrl+C se poate efectua click dreapta pe cuvintele selectate
apoi, în lista care apare, se face click pe opțiunea Copy.
- În loc de tastele Ctrl+V se poate efectua click dreapta în locul unde doriți să
copiați textul apoi, în lista care apare, se face click pe opțiunea Paste.

3.5.Mutarea textului
- Este identică cu copierea numai că, în loc de tastele Ctrl+C (sau Copy), după
selectarea textului, se apasă tastele Ctrl+X (sau Cut).

APOI
2

3.6.Ștergerea textului
- Selectați textul pe care doriți să-l ștergeți.
- Apăsați tasta Delete (de pe tastatură).

Cap.IV Găsire și înlocuire


4.1.Găsire
- În tabul Home, grupul de instrumente Editing, faceți click pe opțiunea Find.
- În partea din stânga a ferestrei documentului este afișată secțiunea Navigation cu
o casetă în partea de sus unde va trebui să scrieți cuvântul căutat.
- Imediat ce ați scris ce căutați, dedesubt sunt afișate paragrafele in care se găsește
cuvântul căutat iar în dreapta, sunt afișate, primele cuvinte căutate, pe fundal
galben. Folosiți butoanele cu săgeți pentru a naviga în document până la cuvântul
căutat.

13
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013

- Dacă în loc de butonul Find, faceți click pe săgeata de lângă el, se deschide
fereastra de căutare avansată unde puteți selecta în opțiunile de căutare
numai cuvinte întregi (whole words) sau identice (match case) cum ați scris
cuvântul în caseta de căutare.

4.2.Înlocuire
- În tabul Home, grupul de instrumente Editing, faceți click pe opțiunea Replace.
- Se deschide fereastra Find and Replace unde în caseta Find what scrieți
cuvântul pe care doriți să-l înlocuiți, iar în caseta Replace with scrieți cuvântul sau
cuvintele cu care doriți să fie înlocuit cuvântul scris anterior. Bifați opțiunile dorite
apoi puteți apăsa butonul Replace All, pentru înlocuire în tot documentul.

14
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013

Potrivire caractere.
Înlocuire numai cuvinte întregi.

Cap.V Formatare text. Formatare paragraf.


5.1.Formatarea fontului.
Fontul este reprezentat de caracterele inserate în document (litere, cifre, semne de
punctuație, caractere speciale, simboluri).
Pentru formatarea fontului procedați în felul următor:
- Selectați textul pe care doriți să-l formatați.
- În tabul Home, grupul de instrumente Font din panglică (ribbon) faceți click
pe butonul de lansare a ferestrei Font.

- Pe ecran este afișată fereastra Font.

15
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013

 Din lista Font alegeți fontul dorit.


 Din lista Font style alegeți tipul fontului:
o Regular – normal.
o Italic – înclinat.
o Bold – îngroșat.
o Bold Italic – înclinat și îngroșat.
 Din caseta Font color, alegeți culoarea
textului.
 Din caseta Underline style alegeți linia de
subliniere a textului.
 Din caseta Underline color, alegeți culoarea
pentru linia de subliniere.
 Bifați efectul dorit în secțiunea Effects:

o Majuscule reduse.
o Doar majuscule.
o Ascundere text selectat.
o Tăierea textului cu o linie.
o Tăierea textului cu linie dublă.
o Text scris ca putere.
o Text scris ca indice.

- Faceți click pe butonul Text Effects... pentru a aplica efecte speciale textului
selectat.
Exemplu de text la care s-a aplicat un efect ca în imaginea a doua (2. FORMATAT)
de mai jos.
Fontul este reprezentat de caracterele inserate în document (litere, cifre, semne de
punctuație, caractere speciale, simboluri).

1. STANDARD 2. FORMATAT

16
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013

- Tot în caseta Font, dacă faceți click pe meniul Advanced (în partea de sus a
ferestrei) puteți să măriți sau să micșorați distanța dintre caractere.

5.2.Formatarea paragrafului.
Dacă formatarea fontului înseamnă modificarea caracterelor (mărime,
culoare, formă, tip), formatarea paragrafului modifică locul textului pe rând.
Paragraful este format din una sau mai multe propoziții aflate între două
Enter. Deci atunci când apăsați tasta Enter ați încheiat un paragraf.
Pentru vizualizarea semnelor sfârșit de paragraf, în tabul Home, grupul
Paragraph din panglică, faceți click pe butonul .
Pentru formatarea unui paragraf (sau a mai multor paragrafe) procedați astfel:
- Selectați paragraful pe care doriți să-l formatați.
- În tabul Home, grupul Paragraph din panglică faceți click pe butonul de
lansare a ferestrei de formatare a paragrafului.
- Se deschide fereastra Paragraph.

17
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013

 În caseta Alignment alegeți modul de


aliniere (stânga, dreapta, centru sau
stânga-dreapta).
 În caseta Outline level stabiliți nivelul de
aliniere pentru text de tip schiță. Pentru
text normal, corect este Body Text.
 În secțiunea Indentation, stabiliți
indentarea textului față de marginea din
stânga (left) sau dreapta (right).
 În secțiunea Spacing, stabiliți indentarea
paragrafului în partea de deasupra
(Before) sau dedesubtul paragrafului
(After).
 Apăsați butonul OK după ce ați terminat
setările.

Exemplu:
Fereastra Paragraph Textul formatat

- În caseta Line spacing puteți stabili spațiul dintre rândurile paragrafului.

18
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013

La o linie.
La 1,5 linii.
La două linii.
Cel puțin.
Exact.
Multiplu.
Dacă alegeți una din ultimele 3 opțiuni, la
trebui să specificați în caseta At: la câte
puncte să fie spațierea.

5.3.Stiluri de formatare a paragrafelor.


Pentru aplicarea stilurilor de formatare a paragrafelor, se folosește grupul
Styles din tabul Home.

- Faceți click pe unul dintre stilurile afișate în grup sau, dacă doriți un alt stil
(sau sa vă creați stiluri proprii) faceți click pe butonul de lansare din colțul
dreapta-jos al grupului Styles.
- Dacă ați făcut click pe butonul de lansare al colecției de stiluri, se deschide
fereastra următoare, de unde puteți alege orice stil din listă sau puteți să
creați stiluri proprii.

Stil nou.

Vizualizare stiluri

Administrare stiluri

19
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013

5.4.Despărțirea în silabe (Hypernation). Rigla.


5.4.1.Setarea limbii documentului.
- În tabul Review, grupul Language, faceți click pe butonul Language și în lista
care se deschide alegeți opțiunea Set Proofing Language.

- Se deschide fereastra language în care selectați opțiunea Romanian, apăsați


butonul Set As Default și confirmați cu Yes apoi apăsați OK.

5.4.2.Despărțirea în silabe.
- În tabul Page Layout, grupul Page Setup, faceți click pe opțiunea Hypernation.

- În lista care se deschide faceți click pe Hypernation Options, fapt ce duce


la deschiderea următoarei ferestre.
Bifați Automatically hypernate document pentru a despărți
automat în silabe.
Debifați Hypernate words in CAPS pentru ca sa nu se despartă
în silabe cuvintele scrise cu majuscule.
Apăsați butonul OK.

20
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013

5.4.3.Rigla

Right Indent. Stabilește limita din dreapta a paragrafului.


First line indent. Stabilește locul de începere a primului
rând
din paragraf.
Hanging Indent. Stabilește limita din stânga a paragrafului.
Left Indent. Muta simultan cei doi indenți din stânga.
- Zona tipăribilă și editabilă este cuprinsa între indenți.

Cap.VI. Formatări diverse.


6.1.Tabulatori
- În tabul Page Layout, grupul Paragraph, faceți click pe butonul de lansare a
grupului, din colțul dreapta-jos . În fereastra Paragraph, care se deschide faceți
click pe butonul Tabs.. aflat în colțul stânga-jos al ferestrei.
- Se deschide fereastra Tabs.
În caseta Tab stop position
scrieți locul pe rigla unde
să se poziționeze
tabulatorul. Din secțiunea
Alignment bifați tipul de
tabulator dorit.
Din secțiunea Leader bifați
ce fel de linie să fie afișată
în fața tabulatorului curent,
între tabulatori.
Apăsați butonul Set.
Procedați la fel cu toți
tabulatorii apoi apăsați
OK.

- În riglă vor apărea tabulatorii tocmai inserați.

- Deplasarea din tabulator în tabulator se face prin apăsarea tastei Tab.

6.2. Folosirea listelor numerotate și cu marcatori.


Exemplu de liste numerotate, respectiv cu marcatori:
1. Hârtie  Hârtie
2. Creioane  Creioane
3. Penare  Penare
4. Radiere  Radiere
5. Cerneala  Cerneala

21
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013

6.2.1. Liste numerotate


- scrieți produsele (cuvintele) unul sub altul, fără nici un fel de formatare.
- selectați lista.
- În tabul Home, grupul de instrumente Paragraph din panglică, faceți click pe
săgeata de lângă butonul Numbering .
- se deschide o listă cu formatele de numerotare de bază.
- Alegeți unul din formatele de număr propuse sau daca nu
sunt adecvate, faceți click pe opțiunea de jos Define New
Number Format.

6.2.2. Liste cu marcatori


- scrieți produsele (cuvintele) unul sub altul, fără nici un fel de formatare.
- selectați lista.
- În tabul Home, grupul de instrumente Paragraph din panglică, faceți click pe
săgeata de lângă butonul Bullets .
- se deschide o listă cu formatele de marcatori de bază.
- Alegeți unul din formatele de marcator propuse sau daca
nu sunt adecvate, faceți click pe opțiunea de jos Define
New Bullet...

22
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013

6.2.3. Schiță numerotată


- scrieți produsele (cuvintele) unul sub altul, fără nici un fel de formatare.
- selectați lista.
- În tabul Home, grupul de instrumente Paragraph din panglică, faceți click pe
săgeata de lângă butonul Bullets .
- se deschide o listă cu formatele de listă numerotată multi nivel.
- Alegeți unul dintre formatele principale sau faceți click
pe opțiunea Define New Multilevel List... sau Define
New List Style... pentru personalizarea listelor
multilevel.
- Lista va fi numerotată normal, de la 1 la n
1. Director
2. Director Adj.
3. Sef Depart. 1
4. Sef Depart. 2
- Pentru formarea schiței numerotate, faceți click în
fața ,,Director Adj.,, (cursorul de scriere trebuie să clipească
în fața lui D) și apăsați tasta Tab.
- La fel procedați și cu celelalte rânduri.
- Schița numerotată va arăta astfel:
1. Director
1.1. Director Adj.
1.1.1.Sef Depart. 1
1.1.2.Sef Depart. 2

6.3. Folosirea chenarelor


- Se poate aplica un chenar (bordură): unui cuvânt, mai multor cuvinte, unui
rând, unui paragraf sau întregii pagini.

6.3.1. Aplicarea chenarelor pentru cuvinte, fraze, paragraf.


- Selectați cuvântul/cuvintele/paragraful căruia doriți să-i aplicați o bordură
apoi în tabul Home, grupul de instrumente Paragraph, faceți click pe săgeata
de lângă butonul Borders .

23
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013

- În lista care se deschide dedesubt, faceți click pe opțiunea Outside Borders


pentru a crea un chenar textului selectat. De altfel, daca ați selectat text, pe
oricare opțiune ați face click va apărea chenar în jurul textului selectat.
Stilurile de borduri se aplică exact așa cum specifică numai în tabele.
- Dacă doriți să formatați linia de chenar (bordură) va trebui să faceți click pe
opțiunea Borders and Shading..., fapt ce duce la deschiderea ferestrei
Borders and Shading.
- alegeți tipul de bordură: Box, Shadow, 3-D
- din caseta Style alegeți stilul liniei de bordură.
- din caseta Color alegeți culoarea liniei de
bordură.
- din caseta Width alegeți grosimea liniei de
bordură.
- în caseta Apply to: alegeți la ce doriți să se
aplice bordura. Dacă alegeți Paragraph,
bordura se va aplica întregului paragraf din care
face parte cuvântul selectat/cuvintele
selectate.
- apăsați butonul OK.

6.3.2. Aplicarea bordurilor de pagină


- În tabul Home, grupul de instrumente Paragraph, faceți click pe săgeata de
lângă butonul Borders .
- În lista care se deschide, faceți click pe Borders and Shading...
- În fereastra Borders and Shading care se deschide, faceți click pe meniul
Page Border.
- Se schimba fereastra adăugând opțiunile necesare bordurilor de pagină.
- puteți alege un stil de bordură cu linii simple,
identic cu bordura de text, sau din caseta Art
puteți să alegeți o bordură complexă.
- în caseta Apply to: puteți alege, ca bordura
stabilită să se aplice:
- întregului document (Whole document);
- secțiunii curente (This section);
- primei pagini din secțiune (This section-First page
only);
- tuturor paginilor din secțiune, mai puțin primei pagini
(This section-All except first page).
- apăsați butonul OK pentru aplicarea
modificărilor, sau Cancel pentru renunțare.

6.4. Introducerea Antetului și a subsolului.


- Antetul se află în partea superioară iar subsolul se află în partea inferioară a
paginii. Tot ce scrieți sau ce inserați, ce desenați în antet și în subsol se va

24
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013

propaga în toate paginile documentului (deci scrieți o singură dată pentru


toate paginile).
- Pentru editarea antetului și/sau a subsolului, în tabul Insert, grupul de
instrumente Header & Footer faceți click pe butonul Header.
- Se deschide fereastra Built-in din care puteți alege unul din stilurile
predefinite de antet. Faceți click pe tipul ales de antet apoi tastați în zona
stabilită.
- când antetul sau subsolul sunt active, restul
textului din document se va vedea ca prin ceață.

- Atunci când antetul și subsolul sunt active lângă tabul View apare un tab
Design cu multe opțiuni de inserare si formatare al elementelor din antet și
subsol.

- Pentru a comuta între antet și subsol apăsați unul dintre butoanele Go to


Header sau Go to Footer.
- Pentru a ieși din Antet și Subsol, faceți click pe butonul Close Header and
Footer.

25
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013

Cap. VII. Tabele


Un tabel se poate insera sau se poate desena.
7.1. Inserarea tabelelor
- În tabul Insert faceți click pe grupul Table.
- Se deschide o listă cu opțiuni de inserare sau desenare a tabelului.

Zonă de alegere a numărului de rânduri și de coloane

- Faceți click pe opțiunea Insert Table ... pentru deschiderea ferestrei de


inserare a unui tabel (Insert Table).

Alegeți numărul de coloane.


Alegeți numărul de rânduri.

Coloane de lățime egală.


Autopotrivire la conținut.

Autopotrivire la fereastră.
Memorarea dimensiunilor pentru tabele noi.
Apăsați OK pentru aplicare sau Cancel pentru renunțare.

- În momentul în care ați apăsat butonul OK, în pagină apare un tabel cu


rânduri și coloane egale (dacă ați ales acest lucru).

26
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013

7.2. Desenarea tabelelor


- pentru a desena un tabel trebuie să folosiți cursorul mouseului ca pe un creion.
- în tabul Insert, grupul Tables, faceți click pe butonul Table apoi pe opțiunea
Draw Table.
- cursorul mouseului s-a transformat în creion cu ajutorul căruia trasați toate liniile
tabelului. Deplasați cursorul în locul unde trebuie să fie colțul stânga-sus al
tabelului, țineți butonul stâng al mouseului apăsat și deplasați mouseul către
dreapta-jos până în colțul opus. Eliberați butonul mouseului.
- după eliberarea butonului rămâne trasat chenarul exterior al tabelului.
- identic cu chenarul, trasați și celelalte linii (orizontale și verticale) din tabel.

7.3. Formatarea tabelului


7.3.1.Selectări în tabel
a) Selectarea unei celule din tabel se face efectuând click în colțul stânga-jos al
celulei, atunci când cursorul este sub formă de săgeată stânga-jos către
dreapta-sus.

b) Pentru a selecta un grup de celule dintr-un tabel deplasați cursorul mouseului


în centrul celulei dintr-un colț al zonei, pe care doriți să o selectați, țineți
butonul stâng al mouseului apăsat și deplasați mouseul către colțul opus.
Toate celulele prin care ați trecut cu mouseul vor fi selectate. Se poate
selecta în orice direcție, dar numai într-o direcție.
c) Pentru a selecta o coloană, deplasați cursorul mouseului deasupra coloanei,
lipit de aceasta și când cursorul este sub formă de săgeată orientată în jos,
faceți click. Dacă doriți să selectați mai multe coloane, procedați identic,
numai că nu faceți click ci deplasați cursorul către stânga sau către dreapta
peste câte coloane doriți să selectați.
d) Pentru a selecta un rând, deplasați cursorul mouseului în stânga rândului
respectiv și faceți click. Dacă doriți să selectați mai multe rânduri, procedați
la fel însă nu faceți click ci țineți butonul stâng al mouseului apăsat apoi
deplasați mouseul în jos sau în sus prin fața tuturor rândurilor pe care doriți
să le selectați.
e) Pentru selectarea întregului tabel, deplasați cursorul mouseului în prima
celulă din tabel, ieșiți prin colțul stânga-sus și faceți click în pătratul cu plus
în el care a apărut când ați dus cursorul în prima celula, și faceți click.

27
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013

7.3.2. Formatarea liniilor


7.3.2.1. Primul procedeu de formatare al liniilor din tabel.
- Selectați tabelul sau numai celulele din tabel la care doriți să le modificați liniile.
- În tabul Home, grupul Paragraph, faceți click pe săgeata de lângă butonul
Borders fapt ce duce la deschiderea unei liste cu opțiuni pentru borduri.

- Folosiți butoanele din listă pentru modificarea


anumitor linii:
o Linia de jos
o Linia de sus
o Linia din stânga
o Linia din dreapta
o Toate liniile
o Liniile exterioare
o Liniile interioare
o Liniile orizontale din interior
o Liniile verticale din interior

- Faceți click pe opțiunea Borders and Shading... pentru deschiderea


ferestrei Borders and Shading unde aveți posibilitatea să aplicați și anumite
opțiuni de formatare a liniilor.
Alegeți tipul de bordură dorit. Dacă
formatați diferit liniile unele de altele, este
necesar să alegeți Custom.
Alegeți stilul de linie (Style).
Alegeți culoarea liniei (Color).
Alegeți grosimea liniei (Width).
Faceți click pe liniile pe care doriți să le
formatați cum ați ales anterior (mai sus), in
sectiunea Preview.
Apăsați butonul OK după ce ați terminat
setările.

28
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013

7.3.2.2. Al doilea procedeu de formatare a liniilor din tabel

* Prin folosirea creionului și trasarea manuală a liniilor. În meniul TABLE


TOOLS , tabul DESIGN, grupul de instrumente Borders alegeți în ordine: tipul
liniei, grosimea liniei, culoarea liniei fapt ce duce la transformarea cursorului din
săgeată în toc. Deplasați tocul peste linia pe care doriți să o modificați și glisați
peste linie având butonul stâng al mouseului apăsat. După eliberarea butonului
mouseului linia peste care ați glisat va fi formatată așa cum ați ales din grupul de
instrumente Borders.

2
3

* Prin folosirea instrumentului Border Styles. Selectați tabelul sau numai


celulele ale căror linii doriți să le formatați, apoi, în meniul TABLE TOOLS, tabul
DESIGN, grupul de instrumente Borders din panglică, faceți click pe butonul de
lansare a ferestrei de instrumente Borders and Shading.

Alegeți tipul de bordură dorit. Dacă


formatați diferit liniile unele de altele, este
necesar să alegeți Custom.
Alegeți stilul de linie.
Alegeți culoarea liniei.
Alegeți grosimea liniei.
Faceți click pe liniile pe care doriți să le
formatați cum ați ales anterior (mai sus).
Apăsați butonul OK după ce ați terminat
setările.

29
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013

7.3.3.Deplasarea liniilor. Modificarea lățimii coloanelor sau a înălțimii


rândurilor. Îmbinare și splituire celule.
a) Deplasarea liniilor interioare.
- Deplasați cursorul mouseului pe linia pe care doriți să o mutați și când cursorul
este de această formă țineți butonul stâng apăsat și deplasați linia în direcția
dorită. Eliberați butonul mouseului când ați ajuns în locul dorit.
b) Modificarea lățimii coloanelor.
- selectați coloana sau coloanele.
- efectuați click dreapta pe o coloană selectată.
- în lista care se deschide faceți click pe opțiunea Table properties fapt ce
duce la deschiderea ferestrei Table Properties.

- Faceți click pe meniul Column, apoi


bifați opțiunea Preferred width.
- În caseta Preferred width stabiliți
lățimea dorită, apoi apăsați butonul
OK.

c) Modificarea înălțimii rândurilor.


- selectați rândul sau rândurile.
- efectuați click dreapta pe un rând selectat.
- în lista care se deschide faceți click pe opțiunea Table properties fapt ce
duce la deschiderea ferestrei Table Properties.
- faceți click pe meniul Row, bifați opțiunea Specify height iar în caseta de
lângă această opțiune scrieți (stabiliți) dimensiunea dorită.
Apăsați butonul OK.

30
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013

Puteți să modificați dimensiunea coloanelor și a


rândurilor și folosind tabul TABLE TOOLS, tabul LAYOUT,
grupul de instrumente Table din panglică, efectuând click
pe opțiunea Properties care deschide aceeași fereastră
Table Properties.

d) Ștergerea rândurilor sau a coloanelor.


- Selectați rândurile sau coloanele pe care doriți să le ștergeți apoi în tabul TABLE
TOOLS, tabul LAYOUT, faceți click pe butonul Delete, iar în lista care se
deschide faceți click pe opțiunea Delete Rows pentru a șterge rândurile selectate
sau pe opțiunea Delete Columns pentru a șterge coloanele selectate.

e) Îmbinarea celulelor dintr-un tabel.


- Selectați celulele pe care doriți să le îmbinați.
- În tabul Table Tools, subtabul Layout, grupul Merge, faceți click pe butonul
Merge Cells. Celulele selectate vor fi îmbinate.

31
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013

Notă:
Meniul TABLE TOOLS apare numai când aveți cel puțin o celulă selectată în
tabel sau când cursorul de scriere clipește într-o celulă din tabel. La multe obiecte
inserate selectate apare, lângă tabul VIEW, un tab/meniu specific cu
instrumentele necesare formatării obiectului respectiv.
Tabul LAYOUT arată în felul următor:

Tabul DESIGN pentru tabele arată în felul următor:

f ) Splituirea celulelor.

- Selectați celula sau celulele pe care doriți să le splituiți (divizați în mai multe).
- În meniul TABLE TOOLS, tabul LAYOUT, grupul de instrumente Merge,
faceți click pe butonul Split Cells.

- Se deschide fereastra Split Cells, în care după ce specificați numărul de coloane


și numărul de rânduri în care doriți să divizați selecția, apăsați butonul OK.

32
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013

7.3.4. Modificarea fundalului celulelor unui tabel.


- În meniul TABLE TOOLS, tabul DESIGN, faceți click pe butonul Shading.

- Se deschide dedesubt o paletă de culori, în care puteți să selectați orice culoare de


fundal va place, sau puteți face click pe opțiunea de jos More Color care deschide
fereastra Colors din care puteți alege dintr-o gama variată de culori.

sau

- La fel de simplu puteți să aplicați o culoare de fundal celulelor unui tabel din
tabul HOME, grupul Paragraph, butonul Shading , care deschide aceeași
paletă de culori cu opțiunea More Colors...

Exemplu de tabel formatat:


Nr DETALII ANGAJAT
.
NUMELE ȘI PRENUMELE OBS.
Cr DATA NAȘTERII LOCUL NAȘTERII
t
1.

33
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

34
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013

Cap. VIII Inserarea de obiecte și imagini.


8.1.Inserarea unei foi de calcul Excel

- În tabul Insert, grupul Text, faceți click pe Object, fapt ce deschide


fereastra Object. Dacă faceți click pe săgeata de lângă butonul Object, în
lista care se deschide, faceți click pe opțiunea Object fapt ce deschide
fereastra Object.

- În fereastra Object, selectați opțiunea Microsoft Excel Worksheet, apoi


apăsați butonul OK.

- În pagina Word este afișată o pagină Excel iar taburile și panglica sunt de
Excel.

- Dacă faceți click în afara foii Excel aceasta se va dezactiva și va arăta în


felul următor:

35
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013

- Dacă doriți să activați din nou foaia de calcul Excel, efectuați dublu click în
interiorul acesteia.
- Dacă efectuați simplu click stânga în interiorul foii Excel, aceasta va fi
afișată încadrată de 8 puncte (deci este selectată) și prin apăsarea tastei
Delete va fi ștearsă.

8.2.Inserarea și editarea ecuațiilor.


- În tabul Insert, grupul de instrumente Symbols, faceți click pe butonul
Equation fapt ce deschide dedesubt lista Buit-In.

- Faceți click pe opțiunea Insert New Equation pentru inserarea unei ecuații
noi sau pe una dintre ecuațiile de deasupra dacă corespund cu ecuația pe care
doriți să o editați.
36
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013

- În pagină va fi afișată o casetă în care scrie Type equation here unde va


trebui să faceți click apoi să editați ecuația.

- Pentru editarea ecuației folosiți meniul EQUATION TOOLS care va fi afișat


atâta timp cât editorul de ecuații este activ și reprezintă de fapt bara de
instrumente equation.

8.3.Inserarea imaginilor.

8.3.1.Inserarea imaginilor din fișier.


- Pentru inserarea imaginilor din fișier (dintr-o anumită locație:
Hard Disk, CD-ROM, DVD-ROM, carduri de memorie, din telefon,
din aparatul foto etc.) procedați în felul următor:
- În meniul Insert, grupul Illustration, faceți click pe butonul
Pictures fapt ce deschide fereastra Insert Picture în care căutați
imaginea dorita pe care dați dublu click sau o selectați și apăsați
butonul Insert.

- Imaginea inserată este încadrată de 8 puncte plus un punct de rotire. De


punctele de încadrare se poate agăța cu mouseul și se poate redimensiona.
De punctul de rotire se poate agăța și se poate roti.
Punct de rotire

Puncte de încadrare

37
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013

- Imaginea inserată se găsește inserată pe un rând. Dacă doriți să aliniați


imaginea pe orizontală, folosiți butoanele de aliniere a textului1. Pentru
deplasarea imaginii pe verticală, va trebui să aduceți imaginea în prim plan
(peste text), apoi să agățați imaginea cu mouseul 2 și să o deplasați în locul
dorit.
- Pentru aducerea imaginii în prim plan procedați astfel:
o Când imaginea este selectată, lângă tabul VIEW este afișat meniul
PICTURE TOOLS, cu tabul FORMAT.
o Faceți click pe tabul Format și în grupul de instrumente Arrange,
faceți click pe butonul Wrap Text fapt ce duce la deschiderea unei
liste cu opțiuni, în care va trebui să faceți click pe opțiunea In Front
of Text.
o În acest fel, imaginea nu mai poate fi aliniată cu butoanele de aliniere
din banderola ci prin agățare și deplasare cu mouseul.

8.3.2.Inserarea imaginilor din colecția Office online.

- asigurați-vă că aveți conexiune la Internet.


- în tabul INSERT, grupul de instrumente Illustrations din banderolă, faceți click
pe butonul Online Pictures.

- va fi afișată fereastra Insert Pictures unde, în caseta din partea dreaptă-sus va


trebui să scrieți denumirea imaginii pe care doriți să o inserați apoi va trebui să

1 Butoanele de aliniere pe orizontală se găsesc în tabul Home, grupul Paragraph.


2 Deplasați cursorul mouseului pe imagine și când cursorul este sub formă de plus, țineți butonul stâng apăsat.
38
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013

faceți click pe butonul Search de lângă caseta în care ați scris denumirea
imaginii.

- Mai jos aveți două exemple de căutare a imaginilor frog (broască) respectiv
plane (avion). Pentru a insera imaginea dorită, faceți click pe imagine apoi
apăsați butonul Insert.

- Imaginea inserată este încadrată de 8 puncte plus un punct de rotire. De


punctele de încadrare se poate agăța cu mouseul și se poate redimensiona.
De punctul de rotire se poate agăța și se poate roti.

- Imaginea inserată se găsește inserată pe un rând. Dacă doriți să aliniați


imaginea pe orizontală, folosiți butoanele de aliniere a textului. Pentru
deplasarea imaginii pe verticală, va trebui să aduceți imaginea în prim plan
(peste text), apoi să agățați imaginea cu mouseul și să o deplasați în locul
dorit.
- Pentru aducerea imaginii în prim plan procedați astfel:

39
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013

o Când imaginea este selectată, lângă tabul VIEW este afișat meniul
PICTURE TOOLS, cu tabul FORMAT.
o Faceți click pe tabul Format și în grupul de instrumente Arrange,
faceți click pe butonul Wrap Text fapt ce duce la deschiderea unei
liste cu opțiuni, în care va trebui să faceți click pe opțiunea In Front
of Text.
o În acest fel, imaginea nu mai poate fi aliniată cu butoanele de aliniere
din banderola ci prin agățare și deplasare cu mouseul.

8.4.Inserarea unui grafic.

- În tabul Insert, grupul de instrumente Illustrations din banderolă, faceți


click pe butonul Chart.

- Se deschide fereastra Insert Chart unde va trebui să alegeți tipul de grafic,


subtipul de grafic apoi să apăsați butonul OK.

Subtipul de grafic

Tipul de grafic

- Este afișat un grafic standard și o bază de date lângă el.


- Puteți modifica datele din grafic modificând datele din baza de date.
- Puteți formata elementele din interiorul graficului prin click dreapta.

40
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013

- Exemplu de grafic modificat.

8.5.Inserarea textului artistic WordArt.

- În tabul INSERT, grupul de instrumente Text, din banderolă, faceți click pe


butonul WordArt.

41
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013

- Dedesubt este afișată o listă cu diferite modele de text artistic.

- Este afișată o casetă în care va trebui să scrieți textul dorit.

- Exemplu:

S.C.
Memor
y S.R.L

42
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013

Cap. IX Îmbinare corespondență.


Pentru a vă da seama cum funcționează această opțiune folosim un exemplu
mai jos.
Exemplu:
- Cu ocazia diferitelor sărbători, aniversări, etc. firmele trimit scrisori,
felicitări către alte firme, clienți, colaboratori, etc. Pentru secretară, ar fi
foarte greu să scrie complet un număr mare de scrisori/felicitări. Word oferă
posibilitatea redactării o singură dată a textului și îmbinarea cu ,,n,, adrese,
rezultând ,,n,, scrisori/felicitări într-un timp extrem de scurt. Bineînțeles,
baza de adrese trebuie să existe, aceasta se creează o singură dată și se poate
completa pe parcurs.
- În tabul MAILINGS, grupul de instrumente Start Mail Merge, faceți click
pe butonul Start mail Merge.

- În lista care se deschide, alegeți opțiunea Letters.

- Pentru construirea bazei de date (adrese), tot în grupul de instrumente Start


Mail Merge, faceți click pe butonul Select Recipients apoi în lista care se
deschide, faceți click pe opțiunea Type a New List... . Dacă baza de date o
aveți construită, faceți click pe opțiunea Use an Existing List... navigați
până în locul unde aveți baza de date și dați dublu click pe ea.

43
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013

- Va fi afișată fereastra New Address List, unde va trebui să completați


câmpurile din coloane cu datele clienților.
-

- După ce ați terminat completarea tuturor câmpurilor, apăsați butonul OK,


fapt ce duce la afișarea ferestrei de salvare a bazei de date.

- În caseta File name, scrieți denumirea bazei de date, iar în caseta de sus
stabiliți locul unde va fi salvată baza de date. Apăsați butonul OK.
- Dacă mai doriți să adăugați și alte coloane bazei de date, în tabul Mailings,
grupul de instrumente Write & Insert Fields, faceți click pe butonul Match
Fields fapt ce deschide fereastra cu câmpuri Match Fields de unde puteți să
schimbați ordinea câmpurilor și să introduceți câmpuri noi.

44
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013

- În continuare, va trebui să inserați câmpurile în locurile unde este necesar.


- Faceți click în locul unde doriți să fie afișat câmpul Title apoi faceți click pe
butonul Insert Merge Field, iar în lista care se deschide alegeți Title.

- În pagină este afișat câmpul respectiv astfel:

- Procedați identic până inserați toate câmpurile la locul lor. Toate câmpurile
inserate ar trebui să arate în felul următor:

- Scrieți dedesubt textul scrisorii/felicitării.


- Ultimul pas este îmbinarea textului cu câmpurile. Pentru aceasta, în tabul
Mailings, grupul Finish, faceți click pe butonul Finish & Merge.
45
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013

- Va fi afișată o lista cu 3 opțiuni de îmbinare:


o Edit Individual Documents... Această opțiune creează un fișier
îmbinat cu ,,n,, pagini care poate fi salvat și folosit ulterior sau
imprimat.
o Print Documents... Această opțiune deschide fereastra de imprimare,
care va imprima toate adresele.
o Send Email Messages...3 Această opțiune trimite pe mail fiecare
scrisoare/felicitare la adresele de mail specificate in câmpul respectiv.

- În cazul alegerii primei opțiuni, pe fiecare pagină a documentului creat va fi


pusă câte o scrisoare/felicitare. Exemplu:

Pagina 1

3 Pentru trimitere pe mail trebuie să aveți Outlook configurat pe un anumit cont de mail de pe care se vor expedia
mailurile.
46
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013

Pagina 2

Pagina 3

Notă:
Am prezentat un exemplu de îmbinare corespondență pentru crearea de
scrisori/felicitări însă această opțiune poate fi folosită pentru crearea de
documente complexe cu câmpuri inserate folosind baza de date.

47
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013

Cap. X. Corectarea gramaticală.


- În tabul Review, grupul de instrumente Proofing, faceți click pe butonul
Spelling & Grammar .
- În partea din dreapta a ecranului este afișată secțiunea de verificare
ortografică și gramaticală în care primul cuvânt scris greșit apare în partea
de sus, iar mai jos sunt afișate sugestii de scriere corectă.

Cuvântul scris greșit.

Sugestii de scriere corectă.

Verificarea ortografică și gramaticală se face prin comparare cu


dicționarul instalat odată cu Office. Dacă dicționarul nu este instalat
pentru o anumită limbă, poate fi instalat ulterior (Proofing Tools).
Cuvintele scrise greșit (fie scrise greșit, fie nu se găsesc în dicționarul
instalat) sunt afișate în document subliniate cu linie ondulată roșie

- Faceți click pe sugestia corectă apoi apăsați butonul Change


(pentru modificarea numai a acestui cuvânt în acest loc) sau
Change All (pentru modificarea cuvântului în tot documentul).
- Dacă acel cuvânt este scris corect însă este afișat ca greșit,
faceți click pe butonul Ignore sau Ignore All. Faceți click pe
butonul Add pentru adăugarea acestui cuvânt în dicționar.
- Sugestiile de corectare, ignorare, adăugare în dicționar, apar și
în momentul în care efectuați click dreapta pe un cuvânt
selectat cu linie ondulată roșie.

48
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013

Cap. XI. Desenarea obiectelor.


- În tabul Insert, grupul de instrumente Illustration, faceți click pe butonul
Shapes.
- Se deschide o listă cu diferite desene.

- faceți click pe unul dintre desene, deplasați cursorul mouseului


în locul de începere a desenului, țineți butonul stâng apăsat și
deplasați mouseul până în partea cealaltă a desenului. În
exemplul următor, țineți apăsat butonul stâng al mouseului în
punctul A, deplasați mouseul până în punctul B unde eliberați
butonul mouseului.

Cuprins
Microsoft Office Word 2013...................................................................1
Cap.I.Generalități................................................................................1
1.1.Puteți utiliza MS Office Word 2013 pentru următoarele:.........1
1.2.Noi caracteristici introduse în Word 2013 față de Word 2010:......................................................1
Fereastra MS Office Word 2013...................................................................................................2
1.3.Conținutul meniurilor din panglică:...............................................................................................2
Meniul Home:..................................................................................................................................2
Meniul Insert:..................................................................................................................................2
Meniul Design:.................................................................................................................................3
Meniul Page Layout:........................................................................................................................3
Meniul References:..........................................................................................................................3
Meniul Mailings:..............................................................................................................................3
Meniul Review:................................................................................................................................3
Meniul View:....................................................................................................................................3
Bara de Titlu:...................................................................................................................................3
Panglica (Ribbon):............................................................................................................................3
Cap. II. Lucrul cu interfața Word 2013.....................................................................................................4

49
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013
2.1.Tabul File........................................................................................................................................4
2.2.Ascunderea sau afișarea panglicilor...............................................................................................4
2.3.Despre butoane si săgeți...............................................................................................................5
2.4.Bara de stare (Status bar)..............................................................................................................5
2.5.Deschiderea aplicației Word..........................................................................................................6
2.6.Salvarea documentului..................................................................................................................7
2.7.Salvarea documentelor sub alt nume sau în alt format.................................................................7
2.8.Închiderea documentului...............................................................................................................9
2.9.Funcția de ajutor (Help).................................................................................................................9
2.10.Moduri de vizualizare a paginii pe ecran.....................................................................................9
2.11.Modificarea instrumentelor din panglică...................................................................................10
Grupul Styles vizualizat normal:.................................................................................................11
Grupul Styles vizualizat extins:...................................................................................................11
Cap. III Introducerea, copierea, mutarea și ștergerea textului...............................................................11
3.1.Introducerea textului...................................................................................................................11
3.2.Introducerea simbolurilor și a caracterelor speciale....................................................................11
3.3.Selectarea textului.......................................................................................................................12
3.4.Copierea textului.........................................................................................................................13
3.5.Mutarea textului..........................................................................................................................13
3.6.Ștergerea textului........................................................................................................................13
Cap.IV Găsire și înlocuire.......................................................................................................................13
4.1.Găsire...........................................................................................................................................13
4.2.Înlocuire.......................................................................................................................................14
Cap.V Formatare text. Formatare paragraf.............................................................................................15
5.1.Formatarea fontului.....................................................................................................................15
5.2.Formatarea paragrafului..............................................................................................................17
5.3.Stiluri de formatare a paragrafelor...............................................................................................19
5.4.Despărțirea în silabe (Hypernation). Rigla...................................................................................20
5.4.1.Setarea limbii documentului.................................................................................................20
5.4.2.Despărțirea în silabe.............................................................................................................20
5.4.3.Rigla......................................................................................................................................21
Cap.VI. Formatări diverse.......................................................................................................................21
6.1.Tabulatori.....................................................................................................................................21
6.2. Folosirea listelor numerotate și cu marcatori.............................................................................21
6.2.1. Liste numerotate......................................................................................................................22
6.2.2. Liste cu marcatori.....................................................................................................................22
6.2.3. Schiță numerotată...................................................................................................................23
6.3. Folosirea chenarelor...................................................................................................................23
6.3.1. Aplicarea chenarelor pentru cuvinte, fraze, paragraf...........................................................23
50
S.C. Memory S.R.L Manual – Office Word 2013
6.3.2. Aplicarea bordurilor de pagină............................................................................................24
6.4. Introducerea Antetului și a subsolului........................................................................................24
Cap. VII. Tabele......................................................................................................................................26
7.1. Inserarea tabelelor......................................................................................................................26
7.2. Desenarea tabelelor...................................................................................................................27
7.3. Formatarea tabelului..................................................................................................................27
7.3.1.Selectări în tabel...................................................................................................................27
7.3.2. Formatarea liniilor...............................................................................................................28
7.3.2.1. Primul procedeu de formatare al liniilor din tabel........................................................28
7.3.2.2. Al doilea procedeu de formatare a liniilor din tabel......................................................29
7.3.3.Deplasarea liniilor. Modificarea lățimii coloanelor sau a înălțimii rândurilor. Îmbinare și
splituire celule...............................................................................................................................30
a) Deplasarea liniilor interioare.................................................................................................30
b) Modificarea lățimii coloanelor...............................................................................................30
c) Modificarea înălțimii rândurilor..............................................................................................30
d) Ștergerea rândurilor sau a coloanelor....................................................................................31
e) Îmbinarea celulelor dintr-un tabel.........................................................................................31
f) Splituirea celulelor..................................................................................................................32
7.3.4. Modificarea fundalului celulelor unui tabel.........................................................................33
Cap. VIII Inserarea de obiecte și imagini................................................................................................35
8.1.Inserarea unei foi de calcul Excel.................................................................................................35
8.2.Inserarea și editarea ecuațiilor.....................................................................................................36
8.3.Inserarea imaginilor.....................................................................................................................37
8.3.1.Inserarea imaginilor din fișier....................................................................................................37
- Pentru inserarea imaginilor din fișier (dintr-o anumită locație: Hard Disk, CD-ROM, DVD-ROM,
carduri de memorie, din telefon, din aparatul foto etc.) procedați în felul următor:.........................37
- În meniul Insert, grupul Illustration, faceți click pe butonul Pictures fapt ce deschide fereastra
Insert Picture în care căutați imaginea dorita pe care dați dublu click sau o selectați și apăsați
butonul Insert....................................................................................................................................37
8.3.2.Inserarea imaginilor din colecția Office online......................................................................38
8.4.Inserarea unui grafic....................................................................................................................40
8.5.Inserarea textului artistic WordArt..............................................................................................41
Cap. IX Îmbinare corespondență............................................................................................................43
Cap. X. Corectarea gramaticală..............................................................................................................48
Cap. XI. Desenarea obiectelor................................................................................................................49

51