Sunteți pe pagina 1din 21

Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar- Bucuresti

DIFICULTATI de INVATARE

Cauze
Tipologii
Diferenţieri
Criterii de identificare
Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar- Bucuresti

DIFICULTATI de INVATARE

S Kirk promoveaza prima data termenul de “dificultati de invatare” (1963)

Prin ce s-ar caracteriza DF?


 inexistenţa unei evoluţii (în anumite domenii şcolare)
 randament inegal (privind rezultatele şcolare);
 copiii din această categorie nu pot beneficia de oportunităţile de dezvoltare
din clasă
DIFICULTATI de INVATARE

Cauzalităţi

70

 tehnici inadecvate şi profesori slabi- Lovitt (1978)


 90% dintre copiii cu DÎ au fost prost învăţaţi- Engelmann (1977)

 lipsa sprijinului adecvat


 pentru DÎ nespecifice, trecătoare
 nivele de dezvoltare inegale, dar care se recuperează rapid- mai ales la
trecerea dintr-o perioadă de dezvoltare la alta
 pentru DÎ specifice, cu grad ridicat de destructurare a activităţii de învăţare,
cu grad ridicat de constanţă, cauzalităţile şi explicaţiile se complică
exponenţial
DIFICULTATI de INVATARE
Cauzalităţi
 imposibilitatea identificării cauzelor
 Ungureanu (1998) discută problema cauzelor presupuse, reale, posibile

presupuse posibile reale

• biologice şi • Organice
fiziologice • Funcţionale bazale
• psihologice (la nivelul
• aparţinând mediului metabolismului • ?
educaţional celular)
• necunoscute • Educaţionale
 Lerner
 Afecţiunile cerebrale;
 Variaţia echilibrului biochimic;
 Calitatea influentelor din mediul ambiant
Care grup de copii
(cu DÎ sau cu baze
genetice analoage) DIFICULTATI de INVATARE
ar putea avea mai
multe probleme în
învăţarea şcolară

confuzia la nivelul expunerea la


aptitudini funcţionării
SN şi lipsa de probleme de substanţe toxice
intelectuale de deficitare a SNC
acces la funcţiile structură cerebrală, (OH, substanţe
învăţare (10%)
creierului psihotrope şa)

lipsa comunicării
motivaţia pentru leziuni, deteriorări
între părţi diferite
învăţare cerebrale (3%)
ale creierului,

origine genetică
experienţele cantităţi incorecte
sociale şi 4% au a diferiţilor neuro-
educaţionale caracteristici transmiţători
analoage

lipsa sprijinului
necesar în educaţie
şi învăţare
DIFICULTATI de INVATARE

Cauzalităţi

Winebrenner S- întârzieri educaţionale produse de

 deficitul de atenţie,
 deficitul academic,
 probleme de coordonare motorie
 probleme sociale
DIFICULTATI de INVATARE

 Tipologii

tulburări Dificultăţi
tulburări de DI grave
sau
de percepţie si dizabilităţi
atenţie vizual- multiple specifice
spaţială

DI severe DI medii
tulburări de
limbaj

model canadian model englez


ce criterii au fost folosite?
DIFICULTATI de INVATARE

Dificultăţile specifice de învăţare au ca arii de manifestare:

Limbajul (rostit, Memorie


scris) şi calculul
matematic (MSD)

Organizare,
orientare şi
coordonare

procesare de informaţii
DIFICULTATI de INVATARE

DÎ Dificultăţi de procesare a anumitor informaţii


DIFICULTATI de INVATARE

Dificultăţile specifice de învăţare au ca arii de manifestare:


Înţelegerea /
producerea LBJ
Înţelegerea &
Arii sociale folosirea
sau practice spaţiului/
timpului

A da sens şi a-
Înţelegerea
şi aminti ceea
matematicii
ce a văzut
Cunoaşterea &
folosirea
corpului
DIFICULTATI de INVATARE

Cu ce anume nu ar trebui să confundăm DÎ?

 tulburări propriu-zise de atenţie (deficitul)


 întârzierea mentală, autismul, deficienţele de tip senzorial (de auz şi de văz)
dizabilităţile fizice, tulburările emoţionale sau procesul normal de învăţare a
unei limbi secundare.
 nu apar din cauza lipsei de oportunităţi de educaţie (schimbarea şcolii,
frecvenţa şcolară scăzută)
DIFICULTATI de INVATARE

nu dispar de
afectează în la sine se
mod egal ameliorează
fetele şi prin
băieţii intervenţie

copiii cu DÎ
se pot pot reuşi în
moşteni, învăţare şi
viaţă.

cele mai se pot atenua


cunoscute:
limbaj rostit
şi scris,
DÎ prin metode
pedagogice
adecvate
DIFICULTATI de INVATARE
Cele mai întâlnite DÎ:
Ce proces este
fundamental implicat? Ce se confundă la
Dar aici? nivel perceptiv?

Dizabilităţi perceptiv vizuale Dizabilităţi perceptiv auditive

• văd literele şi cifrele în poziţii • distingerea sunetelor


diferite faţă de cele în care sunt • dau impresia ca nu sunt atenţi
scrise • discrimina din fondul sonor
• confunda dreapta cu stânga • înţelegerea a ceea ce i se spune
• distinge obiectele de mediul durează
înconjurător
• sar peste cuvinte în citit
• coordonare oculo-motorie slabă
• citire inversă sau incorectă
• hiperlexia
Winebrenner S- 1996
DIFICULTATI de INVATARE
Cele mai întâlnite DÎ:
Ce proces este
fundamental
implicat?
Cu ce anume se pot Ce componente
relaţiona aceste psihologice nu
dificultăţi motorii? intervin?

Dizabilităţi în
Dizabilităţi
învăţarea Hiperactivitatea Impulsivitatea
perceptiv motorii
limbajului
• exprimarea • par dezorientaţi • încep multe, dar nu • acţionează fără să
propriilor gânduri • pot apărea termină gândească
• dificultăţi în dificultăţi majore • deşi sarcina este • ceea ce le atrage
integrarea în sarcini simple diferită, copilul atenţia, devine
informaţiei în (coordonare poate continua dominant
contextul utiliizării deficitară) activitatea care s-a indiferent de
ei dovedit anterior cu sarccina de lucru
succes

Winebrenner S- 1996
DIFICULTATI de INVATARE
Cele mai întâlnite DÎ:
Ce proces psihic pare a fi Identificaţi exemple
deficitar? Care ar fi Ce anume este în care voi folosiţi
adevăratele influenţe? abstractizarea? abstractizarea

Copiii
Distractibilitatea Abstractizarea
supradotaţi
• dificultăţi în • ...... • ......
prioritizare, în
identificarea • .....
• ......
aspectelor • .....
importante • .......
• par • .....
dezoriganizaţi, • MSD deficitară
haotici
Winebrenner S- 1996
DIFICULTATI de INVATARE
Sub-tipuri ale DÎ

McKinney (1984)
DIFICULTATI de INVATARE

Criterii de identificare

1. Discrepanţa, caracterul de
2. Excluderea, unicitate
3. Etiologia

 aspectele funcţionării specifice şi chiar in


abilitatea generală

 disparităţile nu se datorează în mod


primar nici intelectului, nici domeniului aceleaşi cerinţe
emoţional, nici celui fizic speciale faţă de
procesul educativ

 factori cauzali- genetic, biochimic şi


neurologic
Carol Crealock şi Doreen Kronick- 1993
DIFICULTATI de INVATARE

Ascultare
Interacţiu a Raţiona
ni sociale ment
inteligenţa
Relaţii academică/teoretică
Memoria
spaţiale

Rezolvar Domenii de Limbajul


e
probleme învăţare oral

este afectată una dintre


Calcul abilităţile sau deprinderile
matemati Lectura
c de bază a muncii
intelectuale
Caligrafi Limbajul
a Ortografi scris
a
DIFICULTATI de INVATARE

Există implicaţii asupra:


? sesizarea semnificaţiilor
? explorarea informaţiei cunoaştere
? folosirea în contexte multiple
? exprimare scrisă şi verbală

QI- componenete functionale slab dezvvoltate/ inexistente


DIFICULTATI de INVATARE

KIRK şi CHALFANT

DI şi - memorie, DI academice - citire,


dezvoltare / teoretice

- atente, - aritmetica,

- deprinderi
- scris de mană,
perceptuale,

- deprinderi de
- rostire,
gandire,

- deprinderi de
- exprimare in scris
limbaj oral si scris
DIFICULTATI de INVATARE

Intrebari si Discutii …