Sunteți pe pagina 1din 8

Evanghelia după Toma

Textul 01: Şi El a spus:„Acela care găseşte interpretarea acestor cuvinte nu va gusta moartea.”

Textul 02 : Iisus a spus:„Cel care caută, nu trebuie să înceteze să caute, până ce găseşte şi când va
găsi, el va fi înmărmurit şi când va fi înmărmurit, el va fi uimit şi el va domni asupra Totului.”

Textul 03 : Iisus a spus:„Dacă cei care vă conduc vă spun:iată, Împărăţia este în cer, atunci păsările
cerului vă vor lua înainte. Dacă ei vă spun că este în mare, atunci peştii vă vor lua-o înainte.
Dar Împărăţia este inăuntrul vostru. Şi este în afara voastră. Când voi vă veţi cunoaşte, atunci voi
veţi fi cunoscuţi. Şi voi veţi şti că voi sunteţi. Fiii Tatălui cel viu. Dar dacă vi se întâmplă să nu vă
cunoaşteţi, atunci voi sunteţi în sărăcie şi aceasta este sărăcia voastră.”

Textul 04 :Iisus a spus:„Omul vârstnic nu va întârzia să întrebe în Timpul zilelor sale un mic copil
se şapte ani despre locul vieţii şi el va trăi pentru că mulţi din primii vor deveni ultimii şi ei vor fi
uniţi.”

Textul 05 :Iisus a spus:„Cunoaşte ceea ce este înaintea feţei tale şi ceea ce este ascuns ţi se va
dezvălui; căci nu este nimic ascuns, care să nu apară.”

Textul 06 :Discipolii lui Îl întreabă:„Vrei tu ca noi să postim cum ne vom ruga, cum vom da noi
pomană şi ce vom observa în legătură cu hrana?” Iisus raspunde:”Nu spuneţi o minciună si ceea ce
vi se refuză nu faceţi pentru că totul este dezvăluit în faţa cerului. Nu există nimic ascuns care nu vă
apare şi nu există nimic descoperit, care, în timp, să nu poată fi dezvăluit.”

Textul 07: Iisus a spus:„Norocos este leul, pe care omul îl va mânca, astfel că leul devine om. Şi
nefericit este omul, pe care leul îl va mânca, iar leul va deveni totuşi om.

Textul 08: Şi El a spus:„Omul este asemănător pescarului cunoscător, care aruncă plasa în mare şi o
retrage din mare plină de peşti mărunţi, printre ei pescarul va găsi un peşte mare şi bun. El aruncă
toţi peştii mici in fundul mării si alege peştele cel mare fără nici un efort. Acela care are urechi de
auzit să audă.”

Textul 09: Iisus a spus:„Iată că semănătorul soseşte.El îşi umple mâna cu seminţe şi le aruncă.
Câteva vor cădea pe drum, păsările vor veni şi le vor ciuguli; altele vor cădea pe piatră şi nu vor
prinde rădăcini în pământ. Nici un spic nu se va ridica spre cer. Altele vor cădea pe tufişuri, pline de
spini. Care vor sufla sămânţa şi un vierme o va mânca. Şi altele vor cădea pe un pământ bun şi
creşte un copac fructifer către cer. Produsul lui este de 60 de măsuri şi de o 120 de măsuri.”

Textul 10: Iisus a spus:„Am aruncat un foc asupra lumii şi iată că Eu îl păstrez până când el mă
îmbrăţişează.”

Textul 11: Iisus a spus:„Acest cer va trece şi acela care este deasupra lui va trece. Şi aceia care sunt
morţi nu trăiesc şi cei vii nu vor muri. În zilele în care veţi mânca, aţi mâncat ceea ce este mort. Voi
aparţineţi viului. Când voi veţi fi în lumină, ce veţi face ? În timpul în care eraţi unul, voi v-aţi
născut doi. Dar, fiind atunci deveniţi doi, Ce veţi face ?”

Textul 12: Discipolii ii spun lui Iisus:„Noi ştim că tu ne vei părăsi. Cine va deveni stăpân asupra
noastră ? Iisus le raspunde:„Din punctul de unde voi sunteţi, voi veţi merge, către Ioan Botezătorul
cel care este, în ceea ce priveşte cerul şi pământul.”

1
Textul 13: Iisus a spus discipolilor săi:„Comparaţi-Mă”, spuneţi-Mi cu cine sunt asemănător.”
Simon Petru îi spune:„Tu semeni cu un înger drept.”
Matei îi spune:„Tu semeni cu un filosof înţelept.”
Toma îi spune:„Stăpâne, gura mea nu va accepta deloc ca eu să spun cu cine Tu te asemeni.”
Iisus spune:„Eu nu sunt stăpânul tău căci tu ai băut şi tu te-ai îmbătat de la un izvor care clocoteşte
pe care Eu l-am măsurat.”Şi El l-a rugat, s-a retras şi i-a spus trei cuvinte; or, Toma revenit către
tovarăşii săi, aceia l-au întrebat: „Ce ţi-a spus Iisus?”Toma le-a spus:„Dacă eu spun unul dintre
cuvintele pe care El mi le-a spus voi veţi lua pietre şi le veţi arunca contra mea. Atunci un foc va
ieşi din pietre şi ele vă vor arde.”

Textul 14: Iisus le-a spus:„Dacă voi postiţi, voi veţi face o greşeală pentru voi înşivă. Şi dacă voi vă
rugaţi, voi veţi fi condamnaţi. Şi dacă voi daţi pomană, voi veţi face nedreptate spiritului vostru. Şi
dacă voi intraţi într-o ţară, pe care o străbateţi şi dacă sunteţi primiţi mâncaţi ceea ce vi se pune în
faţă şi aveţi grijă de aceia dintre ei care sunt bolnavi, căci ceea ce intră în gura voastră nu vă va
murdări, dar ceea ce va ieşi din gura voastră, este ceea ce vă va murdări.”

Textul 15: Iisus a spus:„Când îl vedeţi pe Cel care n-a fost zămislit din femeie închinaţi-vă în faţa
Lui şi slăviţi-L, că acolo e tatăl vostru.”

Textul 16: Iisus a spus:„Poate că oamenii cred că am venit să aduc pace în lume şi ei nu ştiu că am
venit să arunc vrajba, pe pământ, foc, sabie, război. Căci de vor fi cinci într-o casă, trei vor fi contra
doi şi doi contra trei; tatăl contra fiului şi fiul contra tatălui. Şi ei se vor răzvrăti fiecare în parte.”

Textul 17: Iisus a spus:„Vă voi da ceea ce ochiul n-a văzut şi ceea ce urechea nu a auzit şi ceea ce
mâna n-a atins şi ceea ce nu a urcat în inima omului.”

Textul 18: Ucenicii îl întreabă pe Iisus :„Spune-ne cum va fi sfârşitul nostru ?”Iisus le spune :„Aţi
pătruns oare începutul ca să vă preocupaţi de sfârşit ? Căci unde este început, acolo va fi şi sfârşit.
Ferice de cel care se menţine la început, căci nu va gusta moartea.”

Textul 19: Iisus a spus:„Ferice de cel care era deja, înainte ca el să existe. Dacă veţi deveni ucenicii
Mei şi veţi păzi cuvintele Mele, aceste pietre vor veni să vă slujească. Veţi avea într-adevăr cinci
pomi în Rai, care nu se schimbă nici vara, nici iarna şi frunzele lor nu cad. Acel care le va
recunoaşte, nu va fi atins de moarte.”

Textul 20: Ucenicii L-au întrebat pe Iisus : „Spune-ne cu ce se aseamănă împărăţia cerurilor ?” El
le-a spus : „Seamănă cu un bob de muştar, cea mai mică dintre toate seminţele. Dar când cade pe
pământ lucrat, ea face o tulpină mare şi devine un adăpost pentru păsările cerului.”

Textul 21: Maria Îl întreabă pe Iisus :„Cu cine se aseamănă ucenicii tăi ?”El spune :„Ei se
aseamănă cu nişte fii pribegi aşezaţi pe un ogor care nu-i al lor. Când vor veni stăpânii ogorului, vor
zice :Plecaţi de pe ogorul nostru şi se vor lepăda tot în faţa acelora ca să le elibereze ogorul şi să-l
dea înapoi. De aceea zic : Dacă stăpânul casei ştie că vine hoţul, el va veghea înainte ca el să vină,
ca să-l împiedice să spargă o gaură în casa din împărăţia Lui, să-i ia lucrurile. Dar voi vegheaţi în
faţa lumii, întăriţi-vă din toate puterile, de teamă ca jefuitorii să nu-şi facă drum înspre voi. Căci
cele trebuitoare pe care vă bizuiţi voi şi le vor găsi. De-ar exista în mijlocul vostru un om prevenit,
rodul fiind copt el a venit grabnic cu coasa şi l-a cules. Cine ar urechi de auzit, să audă.”

Textul 22: Iisus a văzut nişte sugari. El spune ucenicilor Săi :„Aceşti prunci care sug, sunt ca şi cei
care intră în împărăţia Tatălui.”Ei l-au întrebat:„Înseamnă că fiind prunci noi intrăm în împărăţie ?”
Iisus le-a spus:„Când faceţi din doi unul şi faceţi lăuntrul ca şi afară şi cele de sus, ca cele de jos,
astfel ca să vă aduceţi bărbatul şi femeia într-unul singur, ca bărbatul să nu devină bărbat şi femeia
să nu devină femeie; când veţi face ochi în locul unui ochi, şi o mână în locul unei mâini şi un
picior în locul unui picior şi un chip în locul unui chip, atunci veţi intra în împărăţie.”
2
Textul 23: Iisus a spus:„Vă voi alege unul dintre o mie şi doi din zece mii şi ei se vor înălţa
împreună.”

Textul 24: Ucenicii spun:„Arată-ne locul unde eşti, căci trebuie să Te căutăm.”El le-a spus :„Cel
care are urechi să audă Lumina se află înlăuntrul unei fiinţe luminoase şi ea luminează lumea toată.
Dacă nu luminează e beznă.”

Textul 25: Iisus a spus:„Iubeşte-ţi aproapele ca pe sufletul tău, ai grijă de el ca lumina ochilor tăi.”

Textul 26: Iisus a spus:„Tu vezi paiul din ochiul aproapelui tău, dar nu vezi bârna din ochiul tău.
Dar când vei arunca bârna din ochiul tău atunci vei vedea limpede ca să scoţi, paiul din ochiul
aproapelui.”

Textul 27: Iisus a spus:„Dacă nu postiţi pe lumea asta nu veţi afla împărăţia. Dacă nu veţi face din
Sabat, Sabat, nu-L veţi vedea pe Tatăl.”

Textul 28: Iisus a spus:„Am stat drept în mijlocul lumii şi le-am apărut în carne, i-am găsit pe toţi
beţi. N-am găsit pe nimeni însetat şi sufletul Meu a suferit pentru fiii omului, pentru că ei sunt orbi
în inimile lor şi ei nu văd deloc, că au venit goi pe lume. Tot goi căutau să plece din lume, dacă şi
acum ei sunt beţi. Când îşi vor lepăda vinul (ameţeala), atunci îşi vor schimba minţile.”

Textul 29: Iisus a spus:„Dacă carnea s-a produs din cauza spiritului, e o minune, dar dacă spiritul s-
a produs din cauza cărnii, e o minune, a minunii. Dar eu mă minunez, cum această mare bogăţie, a
încăput în această sărăcie.”

Textul 30: Iisus a spus:„Acolo unde sunt trei zeităţi, ele sunt doar simple zeităţi. Acolo unde sunt
două sau una, sunt de partea sa.”

Textul 31: Iisus a spus:„Nici un profet nu-i crezut în satul său. Un vindecător nu-i doftoriceşte pe
cei cunoscuţi lui.”

Textul 32: Iisus a spus:„Cetatea pe care o zideşti pe un munte înalt şi care este puternică nu poate
cădea, nici nu poate fi ascunsă.”

Textul 33: Iisus a spus:„Ceea ce tu şopteşti de la o ureche la o ureche, la o altă ureche, vesteşte-le în
cetate, căci nimeni nu aprinde o lampă, ca să o pună sub obroc, nici ca să o ţină la loc ascuns, ci o
ridică pe un lampadar, astfel ca şi trecătorii să-i vadă lumina.”

Textul 34: Iisus a spus:„Dacă un orb conduce un orb, amândoi cad în prăpastie.”

Textul 35: Iisus a spus:„Nu-i cu putinţă, ca unul să intre în casa celui puternic şi să o ia cu sila,
afară de cazul că îi leagă mâinile, atunci el va răscoli casa.”

Textul 36: Iisus a spus:„Nu vă faceţi griji de dimineaţa până seara, şi de seara până dimineaţa,
pentru mâncare – ce veţi mânca sau pentru îmbrăcăminte – cu ce o să vă îmbrăcaţi. Sunteţi cu mult
mai buni decât liliacul, care nici nu taie, nici nu înţeapă. În ceea ce vă priveşte, când nu aveţi
îmbrăcăminte, ce veţi purta? Cine vă va aduce mărire? Tocmai acela vă va da (şi) îmbrăcămintea.”

Textul 37: Ucenicii l-au întrebat:„În ce zi Te vei arăta, în ce zi te vom revedea?”Iisus a spus:„Când
vă veţi lepăda de făţărnicie şi veţi lua veşmintele şi le veţi călca în picioare aşa cum le calcă copiii,
atunci Îl veţi vedea pe Fiul celui Viu şi nu vă va mai fi frică.

Textul 38: Iisus a spus:„Adesea aţi dorit să auziţi aceste vorbe, pe care vi le-am spus şi nu aveţi pe
altul, de la care să le auziţi. Vor veni zile când Mă veţi căuta şi nu Mă veţi găsi.”
3
Textul 39: Iisus a spus: „Fariseii şi cărturarii au luat cheile cunoaşterii şi le-au ascuns. Nu numai că
nu au intrat ei înşişi, dar nu i-au lăsat să intre nici pe cei ce doreau. Dar voi fiţi precauţi ca şerpii şi
curaţi ca porumbeii.”

Textul 40: Iisus a spus: „Un butuc de vie a fost sădit fără Tatăl şi fiind slab el va fi smuls din
rădăcini şi va pieri.”

Textul 41: Iisus a spus:„Celui ce are din plin, i se va da şi de la cel ce nu are, i se va lua, chiar şi
puţinul pe care îl are”

Textul 42: Iisus a spus:„Fiţi drumul umblat!”

Textul 43: Ucenicii L-au întrebat:„Cine eşti, ca să ne zici asemenea lucruri.”Iisus a spus:„Din cele
pe care vi le spun, nu aflaţi cine sunt? Dar voi sunteţi ca fariseii:ei iubesc pomul şi detestă rodul, ei
iubesc rodul şi detestă pomul.”

Textul 44: Iisus a spus:„Celui ce-L huleşte pe Tatăl, i se va ierta. Celui ce-L huleşte pe Fiul, i se va
ierta, dar celui ce huleşte curatul Duh, nu i se va ierta, nici pe Pământ, nici în Cer.”

Textul 45: Iisus a spus:„Nu culegi struguri de pe tufişuri de spini, nici smochine de pe scaieţi, căci
aceştia nu dau rod. Omul bun, zămisleşte binele din comori lăuntrice, omul stricat, dă lucruri
stricate din visteria lui viciată, care se află în inima sa. El spune lucruri rele, căci din plinul inimii
sale el aruncă lucrurile rele.”

Textul 46: Iisus a spus:„De la Adam, până la Ioan Botezătorul, dintre toţi câţi sunt născuţi din
femeie, nimeni nu-l întrece pe Ioan Botezătorul. Pentru că ochii lui sunt învăluiţi, pentru că ochii săi
văd foarte departe. Dar eu vă spun: cel dintre voi care va deveni prunc, va cunoaşte Împărăţia şi îl
va întrece pe Ioan.”

Textul 47: Iisus a spus:„Nu-i cu putinţă la un om să încalece doi cai deodată sau să întindă două
arcuri şi nu-i cu putinţă ca un servitor, să slujească la doi stăpâni, decât să-l cinstească pe unul şi să-
l insulte pe altul. Nimeni, luând un vin vechi, nu doreşte în aceeaşi clipă unul nou. Şi nu pui un vin
nou, într-o bute veche, ca să nu se spargă. Şi nu pui un vin vechi, într-o bute nouă, că se strică vinul.
Şi nu coşi un petic vechi, la o haină nouă, că se va rupe degrabă.”

Textul 48: Iisus a spus:„Dacă doi trăiesc în pace unul cu altul, în aceeaşi casă, ei vor spune
muntelui:„Urneşte-te!”şi el se va urni.”

Textul 49: Iisus a spus:„Ferice de voi singuratici şi aleşi, pentru că voi veţi găsi Împărăţia aşa cum
aţi ieşit din Ea, aşa vă veţi întoarce.”

Textul 50: Iisus a spus:„Dacă veţi fi întrebaţi:„De unde sunteţi?”, spuneţi-le: venim din lumină,
acolo unde s-a făcut lumina, din ea însăşi şi s-a făcut văzută în chipul lor. Dacă vă întreabă:„Voi
sunteţi aceia?”, răspundeţi: noi suntem fiii săi, din aleşii Tatălui cel Viu. Dacă vă întreabă:„Care-i
semnul Tatălui dinlăuntrul vostru?”, spuneţi-le: e în acelaşi timp o mişcare şi un repaus.

Textul 51: Ucenicii L-au întrebat: „În ce zi va veni odihna celor morţi şi în ce zi va veni lumea
nouă?”El le-a răspuns:„Ceea ce aşteptaţi a şi venit, dar voi nu vă daţi seama.”

Textul 52: Ucenicii I-au zis:„24 de profeţi au vorbit în Israel şi toţi s-au rostit prin Tine.El le-a zis:
„Voi L-aţi aruncat pe Cel Viu, care îi în faţa voastră şi aţi vorbit despre morţi.”

4
Textul 53: Ucenicii L-au întrebat:„Tăierea împrejur, e folositoare sau nu?”El a răspuns:„Dacă era
folositoare, taţii lor i-ar fi făcut tăiaţi împrejur de mamele lor, dar adevărata tăiere împrejur, cea din
spirit, se arată foarte folositoare.”

Textul 54: Iisus a spus:„Ferice de voi cei săraci, pentru că a voastră va fi Împărăţia cerurilor.”

Textul 55: Iisus a spus:„Cel ce nu-şi lasă tatăl şi mama, nu va putea deveni ucenicul Meu. Şi cel ce
nu-şi lasă fratele sau sora şi nu-şi va duce crucea, cum o duc Eu, nu va fi vrednic de Mine.”

Textul 56: Iisus a spus:„Cel care a cunoscut lumea, a găsit un stârv.Şi pentru cel care a găsit un
stârv, lumea nu mai este vrednică de el.”

Textul 57: Iisus a spus:„Împărăţia Tatălui este asemănătoare unui om, care a semănat grâu bun.
Duşmanul său a venit noaptea şi a semănat neghină prin grâu. Omul n-a lăsat să se smulgă neghina,
să nu smulgă şi grâul cu ea. Într-adevăr, la vremea culesului, neghina se va desluşi bine (şi) atunci
vom smulge-o şi vom arde-o.”

Textul 58: Iisus a spus:„Ferice de omul care s-a supus la încercare, el a găsit viaţa.”

Textul 59: Iisus a spus:„Priviţi spre Cel Viu, atâta timp cât trăiţi, de teamă să nu muriţi şi astfel ca,
încercând să-L vedeţi, să nu fiţi înstare să-L vedeţi.”

Textul 60: Ei văzură un samaritean ducând un miel şi întrebând în Iudeea. El îi întreabă pe ucenici,
de ce acesta se învârte în jurul mielului? Ei răspunseră:„Ca să-l taie şi să-l mănânce.”El le spuse:
„Atât timp cât mielul trăieşte, El nu-l va mânca, decât dacă-l taie sau devine stârv.”Ei au spus:
„Fireşte, nu se poate altfel.” El le spune:„Voi înşivă căutaţi un loc pentru voi în linişte, de spaimă să
nu deveniţi stârv şi să nu vă mănânce.”

Textul 61: Şi El a spus:„Doi se vor odihni pe un pat; unul va muri, altul va trăi.”Salomeea întreabă:
„Cine eşti tu, omule? Oare ieşind din Unul, ai stat pe canapeaua mea şi ai mâncat la masa mea?”
Iisus a spus:„Eu sunt cel ce este, ieşind din cel egal. Mi-a fost dat ceea ce vine de la Tatăl meu.”„Eu
sunt ucenicul tău.”„Despre asta spun eu: când ucenicul e gol, el va fi umplut de lumină, dar când
este împărţit, el va fi umplut cu întunecimi.”

Textul 62: Iisus a spus:„Eu îmi spun tainele, celor ce sunt vrednici de tainele mele. Ceea ce face
mâna ta dreaptă, stânga ta să nu ştie ce face”

Textul 63: Iisus a spus:„Era un om bogat, care stăpânea o avere mare. El îşi spunea: voi stăpâni
mereu averea, ca să seamăn, ca să culeg, să răsădesc, să-mi umplu hambarele de grâne, să nu duc
lipsă de nimic. Aşa gândea în sinea lui şi în noaptea aceea el muri. Cine are urechi de auzit, să
audă.”

Textul 64: Iisus a spus:„Un om avea oaspeţi, şi după ce a pregătit bucatele, şi-a trimis servitorul ca
să-i cheme pe oaspeţi.A mers la primul şi i-a spus:„Stăpânul meu te cheamă.”Acesta a răspuns:„Am
bani pentru negustori, ei vin la mine deseară, trebuie să le dau porunci, nu pot veni la ospăţ.”Merse
la altul şi-i spuse: „Stăpânul meu te aşteaptă.”Acesta-i răspunse:„Am cumpărat o casă şi asta îmi ia
o zi, nu voi putea veni.”Merse la altul şi-i spuse:„Stăpânul meu te cheamă.”Acesta-i răspunse:
„Prietenul meu se însoară şi eu îi pregătesc masa, nu voi putea veni, mă iertaţi pentru ospăţ.”Merse
la altul şi-i spusese:„Stăpânul meu te aşteaptă.”Acesta îi răspunde:„Am cumpărat un sat, merg să
iau arenda.Nu voi putea veni, mă iertaţi.”Servitorul se întoarce, îi spune stăpânului: „Cei pe care i-ai
invitat la masă s-au scuzat.”Stăpânul îi spuse servitorului:„Să ieşi în drum şi pe oricine ai să găseşti,
să-l aduci la masă. Cămătarii şi negustorii nu vor intra acolo unde este Tatăl meu.”

5
Textul 65: Iisus a spus:„Un om harnic avea o vie. O dădu lucrătorilor ca s-o îngrijească şi să
primească ei rodul. Îşi trimise servitorul ca lucrătorii să-i dea rodul viei. Ei au pus mâna pe servitor
şi l-au lovit, mai, mai să-l omoare. Servitorul plecă şi povesti stăpânului. Stăpânul îşi zise: „Poate că
nu l-au cunoscut.”Trimise un alt servitor. Lucrătorii îl loviră şi pe acela. Atunci stăpânul îşi trimise
fiul. El îşi spuse: „Poate că îl vor cinsti pe fiul meu.” Cum lucrătorii ştiau că fiul este moştenitorul
viei, il înfăşară şi-l uciseră. Cine are urechi, să audă.”

Textul 66: Iisus a spus:„Arătaţi-mi piatra pe care zidarii au aruncat-o:este chiar piatra unghiulară.”

Textul 67: Iisus a spus:„Cel care cunoaşte întregul, dacă e lipsit de el însuşi, e lipsit de întreg.”

Textul 68: Iisus a spus:„Ferice de voi când vă vor izgoni şi când vă vor ocărî şi nu va mai fi găsit
locul unde aţi fost ocărâţi.”

Textul 69: Iisus a spus:„Fericiţi cei asupriţi până la inimă, căci aceia L-au cunoscut într-adevăr pe
Tatăl. Fericiţi cei înfometaţi, căci ei se vor sătura.”

Textul 70: Iisus a spus:„Când veţi zămisli aceasta în voi, .ceea ce sălăşluieşte în voi vă va salva.
Dar dacă aceasta nu sălăşluieşte în voi, ceea ce vă lipseşte vă va ucide.”

Textul 71: Iisus a spus:„Voi dărâma această casă şi nimeni nu o va putea reclădi.”

Textul 72: Un om îi spune:„Vorbeşte fraţilor mei, ca să împartă averea tatălui cu mine.” El i-a spus:
„Omule, cine a făcut din mine un împărţitor?

Textul 73: Iisus a spus:„Recolta e fireşte bogată, dar lucrătorii sunt rari. Cereţi deci Domnului să vă
trimită, lucrători pentru recoltă.”

Textul 74: Iisus a spus:„Doamne sunt mulţi lângă fântână, dar nimeni în fântână.”

Textul 75: Iisus a spus:„Sunt mulţi din cei care stau in faţa uşii, dar numai singuraticii, vor intra în
casa morţii.”

Textul 76: Iisus a spus:„Împărăţia Tatălui este asemenea unui negustor, care avea un pachet şi a
găsit o perlă. Acel negustor era înţelept, a vândut pachetul şi n-a păstrat decât perla. Voi, la fel,
îngrijiţi-vă de comoara care nu moare şi stă acolo unde molia nu reuşeşte s-o roadă şi viermele n-o
distruge.”

Textul 77 Iisus a spus:„Eu sunt lumina de deasupra lor, Eu sunt întregul. Întregul a ieşit din mine.
Tăiaţi lemne, sunt acolo. Ridicaţi piatra şi mă veţi găsi acolo.”

Textul 78: Iisus a spus:„De ce cutreieraţi ţinuturile, să găsiţi o trestie bătută de vânt sau să găsiţi un
om cu haine subţiri? Acolo sunt cârmuitorii sau mai-marii voştri. Ei au haine subţiri şi ei nu vor
putea cunoaşte Adevărul.”

Textul 79: O femeie din mulţime a zis:„Ferice de pântecele care Te-a purtat şi de pieptul care Te-a
alăptat.”El i-a zis:„Ferice de cele care au auzit cuvintul Tatălui şi l-au urmat ca pe un Adevăr. Căci
vor fi zile în care veţi spune: ferice de pântecele care n-a rodit şi de sânii care n-au alăptat.”

Textul 80: Iisus a spus:„Cel care a cunoscut lumea, a găsit trupul, dar cel care a cunoscut trupul,
lumea nu-i demnă de el.”

Textul 81: Iisus a spus:„Cel care a ajuns bogat, să devină rege şi cel care are puterea, să renunţe la
ea.”
6
Textul 82: Iisus a spus:„Cel care stă aproape de Mine, stă aproape de flacără şi cel care-i departe de
Mine, este departe de Împărăţie.”

Textul 83: Iisus a spus:„Imaginile se arată omului, dar lumina din ele este ascunsă. În chipul
luminii Tatălui, El se va arăta, si chipul Său va fi ascuns de lumina sa.”

Textul 84: Iisus a spus:„În zilele când veţi vedea cu cine semănaţi, vă veţi bucura. Dar când veţi
vedea lucrurile, care la început erau în voi, care nici nu mor, nici nu se văd, ce veţi mai îndura.”

Textul 85: Iisus a spus:„Adam a ieşit dintr-o mare putere şi dintr-o mare bogăţie şi el n-a fost demn
de voi; căci el ar fi fost demn, să nu fi gustat moartea.”

Textul 86: Iisus a spus:„Vulpile au o vizuină şi păsările au un cuib. Dar fiii omului nu au un loc,
unde să-şi pună capul să doarmă.”

Textul 87: Iisus a spus:„Jalnic este trupul, care depinde de un trup şi jalnic este sufletul care
depinde de acestea două.”

Textul 88: Iisus a spus:„Trimişii vor veni la voi cu tâlcuitorii lor si vă vor da ce este al vostru şi voi
la fel, daţi-le din cele pe care le aveţi. Spuneţi-vă:În ce zi vor veni ei şi vor primi ce li se cuvine?”

Textul 89: Iisus a spus:„De ce spălaţi paharul pe dinafară? Nu înţelegi că Cel care a creat interiorul,
tot El a creat şi exteriorul?”

Textul 90: Iisus a spus:„Veniţi la Mine, pentru că jugul Meu este spornic şi asprimea Mea este
blândă şi vă veţi găsi liniştea.”

Textul 91: Ei i-au zis:„Spune-ne cine eşti, ca noi să credem în tine.”El le-a zis:„Voi cercetaţi faţa
cerului şi a pământului, dar pe cel care este înaintea voastră, voi nu L-aţi recunoscut şi nu ştiţi să
cântăriţi această împrejurare.”

Textul 92: Iisus a spus:„Căutaţi şi veţi găsi. Dar lucrurile despre care m-aţi întrebat zilele trecute şi
pe care nu vi le-am zis, acum ţin să le spun, dar vouă nu vă mai pasă de aceasta.”

Textul 93: Iisus a spus:„Nu daţi cele curate la câini, ca ei să nu le arunce la gunoi. Nu daţi perlele la
porci, ca ei să nu le murdărească.”

Textul 94: Iisus a spus:„Cel ce caută, va găsi şi celui ce bate, i se va deschide.”

Textul 95: Iisus a spus:„Dacă se întâmplă să aveţi bani, nu-i împrumutaţi cu camătă, ci puneţi-i în
ceea ce nu aduce venit.”

Textul 96: Iisus a spus:„Împărăţia Tatălui seamănă cu o femeie, care ia puţină drojdie, o pune în
aluat şi face mari cantităţi de pâine. Acela care are urechi de auzit, să audă.”

Textul 97: Iisus a spus:„Împărăţia Tatălui seamănă cu femeia, care ducea un vas de lut plin cu
făină. În timp ce mergea pe drum, vasul a crăpat de la toartă şi făina s-a vărsat în spatele ei pe drum.
Cum ea n-a ştiut nimic, n-a putut să se mântuiască. Ajunsă acasă, a pus vasul jos şi l-a găsit gol.”

Textul 98: Iisus a spus:„Împărăţia Tatălui seamănă cu omul, care vroia să ucidă un om de seamă. El
a scos sabia din teacă, acasă şi a străpuns peretele, ca să ştie dacă avea mâna sigură. Atunci îl ucise
pe omul de seamă.”

7
Textul 99: Discipolii I-au zis:„Fraţii tăi şi sora ta sunt afară.”El le-a zis:„Cei care fac voia Tatălui,
aceia sunt fraţii Mei şi mama Mea şi aceia vor intra în împărăţia Tatălui.”

Textul 100: Ei I-au arătat lui Iisus un ban de aur şi I-au spus:„Oamenii Cezarului cer de la noi
tribut.”El le-a spus:„Daţi Cezarului, ce este al Cezarului, lui Dumnezeu, ce este al lui Dumnezeu, şi
Mie, ce este al Meu.”

Textul 101: Iisus a spus:„Cine nu-şi lasă tatăl şi mama, ca Mine, nu va putea fi ucenicul Meu. Şi cel
care nu-şi iubeşte Tatăl şi Mama, ca Mine, nu va putea fi ucenicul Meu. Căci mama M-a născut, dar
adevărata Mamă mi-a dat viaţa.”

Textul 102: Iisus a spus:„Bieţii de farisei, pentru că ei seamănă cu un câine, care doarme în ieslea
boilor. Căci el nu mănâncă şi nu lasă nici boii să mănânce.”

Textul 103: Iisus a spus:„Ferice de omul care ştie, prin ce loc intră jefuitorii. Astfel că el se va
ridica, îşi va aduna forţele, îşi va lua ajutoarele, înainte ca ei să se strecoare. ”

Textul 104: Ei I-au zis:„Vino să ne rugăm azi şi să postim.”Iisus zise:„O greşeală am făcut oare sau
în ce am fost biruit? Dar când mirele iese din casa nunţii, tocmai atunci să posteşti şi să te rogi.”

Textul 105: Iisus a zis:„Cel ce cunoaşte Tatăl şi Mama, va putea fi numit fiu de curvă?”

Textul 106: Iisus a spus:„Când veţi face din doi unul, veţi deveni Fiul omului. Şi dacă veţi zice:
munte, urneşte-te, el se va urni.”

Textul 107: Iisus a zis:„Împărăţia seamănă cu un păstor, care avea 100 de oi. Una dintre ele, cea
mai mare, a dispărut.El a lăsat pe celelalte 99 şi nu s-a îngrijit decât de acea singură, până ce n-a
găsit-o.Cum truda lui a fost mare, el i-a spus acelei oi:îmi trebuieşti mai mult decât celelalte 99.”

Textul 108: Iisus a spus:„Cel care bea de la gura Mea, va deveni ca Mine şi Eu voi deveni ca el.”

Textul 109: Iisus a zis:„Împărăţia este asemenea omului, care avea o comoară pe ogorul lui, dar el
nu o cunoştea. După moartea sa, ogorul i-a rămas fiului. Nici fiul nu ştia nimic. A intrat în
stăpânirea ogorului şi l-a vândut. Şi cel care l-a cumpărat, a venit. Lucrând, el a găsit comoara si a
început să împrumute bani cui vroia.”

Textul 110: Iisus a spus:„Cel ce a găsit lumea şi a devenit bogat: să lase lumea.”

Textul 111: Iisus a zis:„Cerurile se înfăşoară, ca şi pământul în faţa voastră şi cel Viu, ieşit din cel
Viu, nu va cunoaşte nici moartea, nici frica. Pentru că Iisus spune: cel care se găseşte pe sine, nu-i
pentru lumea asta.”

Textul 112: Iisus a zis:„Jalnică este carnea, care depinde de suflet. Jalnic este duhul, care depinde
de carne.”

Textul 113: Discipolii săi I-au zis:„În ce zi va veni Împărăţia?”„Ea nu ţine de o aşteptare.Nu se va
zice: Iată, este aici sau, iată, este aici. Dar Împărăţia Tatălui te aşteaptă pe Pământ şi oamenii nu o
văd.

Textul 114: Simon Petru le-a zis:„Să iasă Maria dintre voi, pentru că femeile nu merită viaţa
aceea.”Iisus a zis:„Iată că eu o voi îmbia, ca s-o fac bărbat, ca să devină şi ea un spirit viu,
asemenea vouă, bărbaţilor. Căci orice femeie, care se va face bărbat, va intra în Împărăţia cerurilor.”
Sfârşitul evangheliei apocrife a lui Toma

S-ar putea să vă placă și