Sunteți pe pagina 1din 11

ANGLICISME FOLOSITE ÎN CRONICILE CINEMATOGRAFICE

Lector univ. dr. PONTA MONICA


Universitatea ”Aurel Vlaicu”, Arad

We have analysed some “borrowings” from English; we have in mind the


fact that, in this field, the British American civilisation has contributed to the
development of the vocabulary. The selected vocabulary is commented from the
point of view of Morphology, Semantics, Phonetics. The selected words are
accompanied by the French and German variants too.

În lucrarea La méthode comparative en linvistique historique , apărută la Oslo în 1925, A.


Meillet afirma că vocabularul este foarte nestabil; din motive cât se poate de diferite, cuvintele pot
dispărea, ele fiind înlocuite cu altele noi, iar cuvintele noi intrate în vocabular pot fi foarte multe –
sunt situatii când ele sunt mai multe decât cele deja existente în vocabularul indigen.
Pornim de la această caracteristică a vocabularului: instabilitatea lui. Privit din perspectivă
sincronică si diacronică, vocabularul românesc a înregistrat aparitia si disparitia unor cuvinte, în
functie de atitudinea pe care au adoptat-o vorbitorii fată de notiunile exprimate de ele. Unele
cuvinte au menirea de a exprima idei noi în actuala perioadă de dezvoltare a culturii si sunt folosite
cât se poate de frecvent, dar pot dispărea în momentul în care ideea exprimată de ele nu mai este
actuală, pentru a intra apoi în vocabularul pasiv al limbii.
În prezenta lucrare am analizat câteva ”împrumuturi” din limba
engleză, prezente în cronicile cinematografice; avem în vedere faptul că în
acest domeniu, civilizatia anglo – americană si-a adus din plin contributia la
îmbogătirea vocabularului. Exemplele alese le-am ordonat alfabetic si încercăm
să facem câteva comentarii cu privire la grafica si caracteristicile lor morfo-
semantice. Ele sunt prezente si în limbile germană si franceză cu o formă
grafică asemănătoare celei din limba sursă. O mare parte o prezintă
substantivele.

GLOSAR
BEST-SELLER <engl. best-seller [ best sel ∂ :]
“carte, lucrare, film care are mare succes la vânzare”.
Sintagma construitã din adj.+substantiv, nume de agent păstrează ordinea din
engleză. Sunt situatii când se foloseste cratima între elementele sintagmei.
Grafia este nemodificată, rămâne sintagma străină, dar pronuntia acceptată
este (bestsélãr). Substantivul este trecut în categoria neutrelor. În aceeasi
formă grafică apare în franceză “ le best seller ” [bests εlær]-forma de plural
fiind “les best sellers” , iar în germană - der Best-seller . “... inspirat de un
BEST - SELLER filmul e o dramã ...” (Pro Cinema , IV, 1998, nr.37,p.13).
“Alt BEST - SELLER (semnat M.Crichton) turnat cu ...” ( Pro Cinema , IV,

65
1998, nr.37,p.13); “... un BEST - SELLER de Michael ...”( Avantaje , III,
1997, nr.24, p.57).
Forma de plural se obtine după tiparul românesc; specific neutrelor: “...
BEST - SELLERURI la Humanitas...”( Avantaje , III, 1997, nr.37, p. 43).
BOOM <americanism boom [ bu:m]
Preluat din limbajul economic, este păstrat cu grafia englezească, înseamnã
“prosperitate rapidă, de obicei de scurtă durată”, “avânt”, “eveniment
exceptional”. Este încadrat în categoria subst. neutre. La fel apare în
francezã, “le bom [ bum ]” si în germană, der Boom .“... BOOM
de încasări ...”(Avantaje , II, 1996, nr.13, p.33).
BOX OFFICE <engl. box-office [ boks ofis ]
“totalitatea încasărilor pentru o carte, un film” DCR “casa de bilete”. Forma
grafică este englezească, sensul se mentine cel din engleză, este o
sintagmă formată din două substantive separate prin blanc sau cratimă. Intră
în categoria neutrelor, iar în franceză este substantiv masculin, “ le box
office ”, luate separat cele două substantive apar si în germană die Box das
Office . “... sansa de a da mai multe lovituri de BOX-OFFICE...” ( Pro
Cinema , IV,1998, nr.37, p.11); “... îl plasează definitiv pe orbita BOX-
OFFICE-ului...” ( Pro Cinema , IV, 1998, nr.37, p.11) ; “...e o garantie la
BOX-OFFICE...” (Pro Cinema , IV, 1998, nr.38, p.51); “... ele au spart BOX-
OFFICE-ul multor cinematografe...” ( Avantaje , II, 1996, nr.12, p.53) ;
“...esecuri dezastruoase înregistrate la BOX-OFFICE...” ( Avantaje , II, 1996,
nr.10, p.36); “...plătim staruri ale BOX-OFFICE-ului ...” ( Avantaje , II, 1996,
nr.9, p. 36). Apare însã si echivalentul românesc a sintagmei: “...Câstig de
casă important...”( Avantaje , IV, 1996, nr.5, p.59).
CASTING <engl. casting [ ‘ka:stiŋ ]
“distributia actorilor, fi gurantilor pentru un spectacol sau
fi lm”. Nu suferă nici o modifi care grafi că sau fonetică,
apare cu aceeasi formã si în franceză “ le casting [kastiŋ] si
în germană das Cast [Kaβt]; “... ce surpriză de CASTING ne
oferi acum?” (Avantaje , IV, 1998, nr.34, p. 52).
CALL GIRL <engl. call girl [ ko:l g ∂ :l]
“prostituată convocată telefonic”, nemodificată grafic, sensul rămâne
acelasi, nici din punct de vedere fonetic nu sunt schimbări. Este încadrat
în categoria substantivelor feminine datorită sensului substantivului GIRL.
Apare si în franceză “ la call girl [kolgærl]” si în germanã “ die CALLGIRL
[kägãrl]” cu aceiasi formă grafică, adaptată fonetic specificului fiecărei
limbi. “... în rolul unei CALL GIRL care îl dă gata pe Tom Cruise...”
(Avantaje , II, 1996, nr.9,p.28).
CHALLENGE <engl. challenge [ tƒælind ]
DER “provocare la întrecere”. Este perluat cu formă grafică englezească,
fără modificări fonetice. Cu acelasi sens este preluat si de franceză, “ le
challenge [ala]. Numele de agent este prezent si în franceză si în română
fără modificări grafice sau fonetice : CHALLENGER [ ∫alādЗær]. “... faptul
de a fi actionat ca un CHALLENGER ambitios ...” ( Avantaje , II, 1996, nr.15,
p.53).
CHARISMATIC / CHARISMATICA <engl. charismatic [ kæriz’mætik ]
“aureolar, de domeniul reputatiei mitului, legendei”; nu este înregistrat în
DEX, înclinăm să credem că adj. este folosit accidental. În franceză apare
cu modificarea grafică corespunzătoare: charismatique [ karismatik ]. “...
66
tot atât de atrăgătoare si spirituală, strălucitoare, CHARISMATICA si
explozivă ca si în filmele ...” ( Avantaje , III, 1997, nr.26, p.55); “...
Fondatorul CHARISMATIC al firmei...” (Avantaje , IV, nr. 36, p.56). S-a
încadrat în categoria adjectivelor variabile, este postpozitionat
substantivului pe care îl determină.
CLOWN <engl. clown [klawn]
“artist comic de circ” În românã apare si cu forma CLOVN ,
consoana W fi ind transformată în consoana V . Si în prima
si în a doua variantă articolul hotărât se ataseajă formei
străine; în pozitie enclitică CLOWNI / CLOVNI. “... o lume de
CLOWNI si de siluete ciudate ...” ( Avantaje , IV, 1998, nr.36,
p.56). Apare în franceză si în germană cu aceeasi formă, în
ambele situatii fi ind substantive masculine: le clown
[ klaun] si der clown [ klaun].
COWBOY <engl. cowboy [ kaubj].
“văcar, păzitor de vaci”. Varianta engelzească este folosită fără modificare
grafică sau fonetică. Este încadrată în categoria substantivelor masculine, la
fel e si în francezã si germanã: le cow-boy [kawboi] sau [koboi]; der
Cowboy [kaubeu[. “... acest guru al muntilor, COWBOY psiholog ...”
(Avantaje , IV, 1998, nr.34,p.54).
NOT COOL <engl. to be cool [ku:l]
“a fi răcoare”; este adj. precedat de negatie, apare
înregistrat în dictionare cu sensul de “manieră retinută,
interiorizată, de interpretare în jazzul modern” (DEX).
Apare în franceză si în germană cu aceeasi formă
grafi că si pronuntie: fr. cool [ kul] ; germ. cool [ kul]. “...
fără teamă de a fi considerat NOT COOL ...” (Pro Cinema ,
IV, 1998,nr.37, p.16).
COME BACK <eng. to come back [km bæk]
“a veni înapoi” DCR îl defineste ca “reîntoarcere la modă a unei vedete, a
unui sportiv..” este un substantiv neutru, păstrează grafia si pronuntia
străină si apare în aceeasi formă si în franceză si germană: le come-back
[kɔmbæk] si das Come-back [kambäk]. “... Încearcă un COME BACK ...”
(Pro Cinema , IV, 1998, nr. 38, p. 30).
COUNTRY BOY <engl. country boy [kntribɔI]
“băiatul de la tară, substantiv masculin, grafi a si
pronuntia sunt cele din engleză. Substantivul COUNTRY
apare frecvent în sintagmele de tipul “Country music” . În
franceză apare substantivul COUNTRY [kΛntri]. “...
COUNTRY BOY ...” (Pro Cinema , IV, 1998, nr.38, p. 30)
DIGEST <engl. amer. digest [dajdЗest]
“rezumatul unei cărti, publicarea unei opere în formă redusă”, este
substantiv neutru, forma graficã si pronuntie nemodificată, apare si în
franceză “le digest [ dajdЗest]. “... conditia acestor DIGEST-uri pe
ecran ...”(Avantaje , IV, 1998, nr.35, p.59).
FACELIFT <engl. face lifting [ feis ‘lif”tiŋ ]

67
“redectomie, operatie facială”, substantiv compus din “ face ”+subst.verb.
“lifting ”. “... dar FACELIFT-ul cel mai îndrăznet îl constituie încheierea ...”
(Pro Cinema , IV, 1998, nr.37, p.22).
FAN <engl. fanatic [ fnat’ic[
“suporter fanatic al unui sport, al cuiva”, integrat în categoria substantivelor
masculine, nemodificat grafic si fonetic. Apare la fel si în franceză si
germană: le fan [ fan ] si der Fan [ fän ], ambele sunt substantive
masculine. “... spre bucuria FANILOR lor... “ ( Avantaje , IV, 1998, nr. 37,
p.127) ; “... milioane de fani ...” ( Avantaje , III, 1997, nr 24, p.60) ; “... ai
milioanelor de FANI ...” ( Avantaje , III, 1997, nr.22, p. 55).
FEELING <engl. feeling [ fi:liŋ ]
“simtire, simt, pricepere, sentiment, constiintă”, preluat cu formă grafică
englezească, se pronuntă (filing), este plasat în categoria neutrelor, apare si
în franceză cu aceeasi formă grafică doar că este substantiv masculin: le
feeling [ fi:liŋ ]. “... ca să nu răcească FEELINGUL de 9 t h Heaven ...” (Pro
Cinema , IV, 1998, nr.37, p. 65).
FLASH-BACK <engl. flashback [’flæbæk ]
“secventă retrospectivă intercalată” DEX-ul îl înregistrează ca substsntiv
neutru, pronuntia acceptată fiind (flesbéc); în franceză apare ca substantiv
masculin: le flash [fla]. Se păstrează cratima.
“... FLASH-BACK-urile abunda ...” (Avantaje , IV, 1998, nr. 29, p. 48).
FLOP <engl. flop [ flop ]
“lovitură, bătaie, plesnitură”, DCR îl înregistrează ca substantiv, folosit mai
ales în limbajul sportiv. Mai apare si în sensul de “esec”, apare în franceză
ca substantiv masculin “ le flop ”. “... după FLOP-ul Dirty Shoes ...” (Pro
Cinema , IV, 1998, nr. 37, p.36).
GANGSTER <engl. gangster [ gængst:]
“gangster, bandit”, integrat în categoria substantivelor masculine, grafica
este cea străină. Tot asa apare si în franceză “le gangster [gāngstεr]”, iar în
germană: der Gangster [gängsster]. “... cine nu a auzit de faimosul gangster
al anilor prohibitiei?” ( Avantaje , III, 1997, nr. 26, p. 55) ; “... filmul e
inspirat din cazul real al GANGSTERULUI ...” ( Avantaje , IV, 1998, nr. 37,
p.56).
Pe teren românesc se mai foloseste adj. GANGSTERESC creat prin derivare
din GANGSTER + suf.(-esc ). Se acordă în gen număr si caz cu substantivul
pe care îl determină.
GUEST <engl. guest [ ’gest ]
“oaspete, musafi r, invitat”, preluat cu formă grafi că
străină este acceptată pronuntia (ghest) , este încadrat în
categoria neutrelor. Apare în sintagme create după tiparele
englezesti. “... apar si special GUESTS ...” (Avantaje , IV,
1998, nr. 28, p. 69);“... câtiva invitati de onoare, special
GUESTS ...” (Avantaje , IV, 1998, nr. 31, p. 52).
GUY <engl. guy [ gai ]
“flăcău, băiat” în engleza americană, grafia este cea străină, la fel este si
pronuntia, apare în sintagmele englezesti: “... Travolta în rolul de bad
GUY ...” (Pro Cinema , IV, 1998, nr. 37, p. 60); “... curat nice GUY acest Mr.
Jackie ...” (Pro Cinema , IV, 1998, nr. 38, p.24).

68
NICE si BAD pereche antonimică sunt preluate cu substantivul GUY fără a mai fi
traduse (bun-rău), întărind aspectul de cuvânt străin al substantivului.
HAPPY - END
fals anglicanism (DCR) fr. happy-End [apiεnd]. Substantiv masculin în franceză, neutru în
romană si tot neutru în germană: das Happy-End [häpi änd]. Este folosit începând cu a II-a
jumătate a sec. XX în special în cinematografie; se referă la deznodământul fericit al
filmelor. Grafia este străină, pronuntia acceptată (hépiénd). Desi este introdus în vocabular
de mai multă vreme este simtit ca si un cuvânt străin. “... filmul care nu are HAPPY-
END-ul traditional ...” (Avantaje , III, 1997, nr. 19, p.45).
HAPPENING <engl. amer. happening [’hæpniη]
“spectacol spontan, improvizat”, primit în romană cu forma străină, se poate
pronunta (hép(ā)ning). Apare si în franceză dar ca substantiv masculin: “le
happening [apénin]” spre deosebire de romană unde este neutru. “...
spectacole HAPPENING, concerte ...” ( Avantaje , IV, 1998, nr. 35, p.58) ; “...
în cel mai patetic HAPPENING ...” ( Avantaje , IV, 1998, nr. 25, p. 6).
HOLLYWOODIAN <engl. Hollywood [holiwud], substantiv propriu.
S-a format un adjectiv variabil care se accordă în gen, număr si caz cu substantivul pe care îl
determină. Grafia este străină, pronuntia acceptată este (holivudian). Adjectiv variabil este si
în franceză: “hollywoodienne” [ oliwudjn ]. “... noul emplei al vampirului
HOLLYWOODIAN ...” (Avantaje, IV, 1998, nr.32, p.16); “... actor
HOLLYWOODIWNI...”(Avantaje, IV, 1998, nr.30, p.60); “… film HOLLYWOODIAN
…”(Avantaje, III, 1997,nr.21, p.55); “... vedete HOLLYWOODIENE ...”(Avantaje, II, 1998,
nr.8, p.33).
HORROR <eng. Horror [‘hrr ]
“oroare, groază”, apare ca determinant al substantivului FILM sau singur.
Este o formă străină, pronuntia acceptată fiind (horor), nu este înregistrat în
DEX. În franceză apare ca substantiv feminin “la horreur” , iar în germană
der Horror . “... dând o probă pentru un rol în HORROR-ul lui ...”( Pro
Cinema , IV, 1998, nr. 37, p.16); “... încoronată în Japonia drept regina
filmelor HORROR ...” ( Avantaje , IV, 1998, nr.37, p.36).
HOT <engl. hot [hot]
“adjectiv invariabil, “fierbinte”, nu apare în DEX decât ca substantiv HOT =
curent în muzica de jazz caracterizat printr-o sonoritate amplă. În unele
contexte apare adj. HOT cu sensul figurat “fierbinte”. În franceză este
adjectiv si substantiv masculin invariabil [ot]. “... e sortimentul cel mai
HOT din colectia ‘98 a Hollywood-ului ...” ( Pro Cinema , IV, 1998, nr.37,
p.5) ; “... astfel că e mult mai mult decât o aparitie HOT ...”( Pro Cinema , IV,
1998, nr.37, p.29); “... se va vedea dacă mult asteptata lipitură HOT dintre
cei doi agenti atât de cool are sau nu loc ...”( Pro Cinema , IV, 1998, nr.38,
p.22).
IMPACT <engl. impact [impækt]
DCR îl numeste “fenomen de intrare în contant a două sau mai multe corpuri
din care cel putin unul este în miscare”. Este preluat cu forma englezească si
e inclus în categoria neutrelor, se pronuntă (impact), integrându-se în tiparul
limbii. În franceză este substantiv masculin: “ le impact [έpakt]”. “...
IMPACT nimicitor ...”( Pro Cinema , IV, 1998, nr.37, p.25); “... secretul
IMPACTULUI la public ...”( Avantaje , IV, 1998, nr.37, p.126).
.INSERT <engl. insert [in’s:t]
“cadru fix sau scurtătură scenă animată inclusă în actiunea unui film”. Se
păstrează pronuntia (insert). În franceză apare ca substantiv masculin: “ le
69
insert [ έser ].” “... s-au folosit INSERTURI din filmele ...”.( Avantaje , II,
1996, nr.14, p.33).
KILLER <engl. killer [kil]
“ucigas”, forma grafică este straină, substantiv masculin se pronuntă [chilăr], rămâne un
cuvânt străin. “…fusese un as al KILLERILOR…”(Avantaje, II, 1996, nr.9, p.28);
“…thriller…Killer…” ( Avantaje , IV, 1998, nr.32, p.55).
LIVE <engl. (in) live [ laiv ]
“în direct”, prepozitia (in)+adj. (live) este preluat în română, se pronuntă (laiv). “…
spectacolul nu este înregistrat ci se joacă LIVE…”(Avantaje, II, 1996, nr.9, p.28); “…
poantele filmului mai bine le savurati…LIVE…”(Avantaje, IV, 1998, nr.31, p.55); “…
combinatii între tehnica animatiei si LIVE action cu actorii…” (Avantaje, IV, 1998, nr.37,
p.127). Apare si în tehnica franceză (adj. inv. live [lajv] si s.m.) si în germană, live [laif].
LOVE STORY <engl. love story [lΛvstri ]
“poveste de dragoste” după titlul romanului lui Segal si ecranizarea cu
acelasi nume din anii ’70. Sintagma se poate pronunta [l^vstɘri]. “…
induiosător desen animat al lui Dieney, un Love Story canin…”( Avantaje ,
III, 1997, nr.22, p.55); “…fiind inlocuite de către scenaristi printr-un LOVE
STORY…” (Pro Cinema , IV, 1998, nr.37, p.63); “…o umbră de LOVE
STORY într-o comedie a la Chan!” ( Pro Cinema , IV, 1998, nr.37, p.13); “…
LOVE STORY dramatic LOVE STORY conventional…” (Pro Cinema , IV,
1998, nr.37, p.48).
LOOK <engl. look [ luk ]
“privire, uitătură”. Preluat cu grafia engleză în română se poate pronunta
[luc], este încadrat în categoria neutrelor si apare cu aceeasi formă si în
franceză “le look [ luk] si în germană “ das Look [ luk ], sensul este păstrat.
“…actrita …cu LOOK romantic si blând…”( Pro Cinema , IV, 1998, nr.37,
p.29); “…LOOK de latin lover…Andreea Boccalletti… a identificat…” (Pro
Cinema , IV, 1998, nr.38, p.8); “...vin neapărat să ne contureze LOOK-
ul…”(Pro Cinema , IV, 1998, nr.32, p.18); “…pentru un LOOK
deosebit…”( Pro Cinema , IV, 1998, nr. 32, p.38).
LOVER <engl. lover [ ‘l^v ]
“iubit, îndrăgostit, amant “,păstrează forma englezească, grafia este
nemodificată, la fel si pronuntia. “…look de latin LOVER…” (Pro Cinema ,
IV, 1998, nr.38, p.8).
MASS MEDIA <engl. mass media communication
“totalitatea mijloacelor moderne de comunicare în masă a informatiilor”,
sintagma e preluată din engleză fără vreo modificare grafică sau fonetică. În
franceză apare ca substantiv masculin “ le mass media “. “…megalomanul
momentului este un magnat MASS MEDIA…”( Pro cinema , IV, 1998, nr. 37,
p.22)
MODELING < engl. modeling < to model [m dl ]
“a servi de model “, forma verbală în – ing poate fi folosită ca substantiv
verbal. Substantivul este preluat cu forma englazească, nici o modificare de
pronuntie. “…am făcut MODELING…”(Avantaje, IV, 1998, nr.33, p.67).
MAKING OF <engl. making [ meikiη ]
“creare, facere”, e preluat cu forma grafică englezească, nu este inclus în
DEX, DCR. Presupunem că sunt aparitii sporadice, încă. “…i se datorează
antologicul MAKING OF Apocalypsei …” ( Pro Cinema , IV, 1998, nr.37,
p.14); “…va contine o declaratie a regizorului, un MAKING OF, productie
BBC…” (Pro Cinema , IV, 1998, nr 37, p.11).
70
PARTY <engl. party [ pa : ti ]
“petrecere, sindrofie”, forma grafică este nemodificată, este inclus în
categoria neutrelor, se poate citi [parti]. În germană are forma die Party
[ päti ]. “…la un PARTY din lumea bună a Hoolywood-ului…”( Avantaje , II,
1996, nr.9, p.28); “…la PARTY-ul oferit…”( Avantaje , IV, 1998, nr.34, p.45).
PLAYBOY <engl. amer. play-boy [ plei ‘ bi ]
“tânăr bogat care-si petrece viata în distractii”, este preluat cu grafia străină,
poate fi citit [pleiboi]. În franceză este preluat cu aceeasi grafie, genul
masculin “ le play-boy [ plεbɔi ] “, iar în germană este der Playboy [ pleibeu]
. “…potrivit căreia săruturile faimosului PLAYBOY international…”( Pro
Cinema , IV, 1998, nr. 9, p.28).
PRETTY WOMAN / PRETY GIRL <engl. pretty girl [ priti ‘ g l ],retty woman
[ priti ‘ wumn ]
Sunt preluate din engleză cu formele grafice corespunzătoare. Substantivul
sintagmei este feminin prin asociere cu genul pe care îl are echivalentul lor
românesc (woman = femeie ; girl = fată). A fost un nume al unui film a
devenit o sintagmă mai des folosită în cronicile cinematografice, poate să
aiba soarta lui “love story ” ; “…prostituata cu o inimă de aur din PRETTY
WOMAN…” (Avantaje , II, 1996, nr.10, p.36); “…fosta PRETTY WOMAN de
care s-a indrăgostit…” (Avantaje , II, 1996, nr.10, p.33); “…e interpretat de
PRETY GIRL, alias Julia Roberts…” ( Avantaje , II, 1996, nr.19, p.45).
PUZZLE <engl. puzzle [p ^ zl ]
joc la origine englezesc, alcătuit din fragmente decupate care trebuie
asezate în asa fel încât, îmbinate, să alcatuiescă o imagine. Substantiv neutru
în română, forma grafică straină se poate pronunta [pazl]. Apare în aceeasi
formă în franceză, le puzzle [pozl], iar în germană das Puzzle [ pa e l]. “…ca
un puzzle pe care…”( Avantaje , IV, 1998, nr.29, p.48); “…super PUZZLE în
trei dimensiuni…” (Avantaje , IV, 1998, nr.37, p.104).
RANCH <engl. ranch [ ’r æ n t  ]
fermă pentru cresterea vitelor” (DEX), în română este încadrat în categoria
substantivelor neutre ( ranch – ranciuri ), pronuntia este [ranci]. Forma de
plural este integrată limbii române (grafic si fonetic). În franceză este le
ranch [ rāsſ ], iar în germană, die Ranch [rantsch ]. “…familia Turner a
amenajat în parcul RANCH – ului său…” (Pro Cinema , IV, 1998, nr. 38, p.9)
REMAKE <engl. remake [ rimeik ]
“ecranizarea nouă a unui film turnat mai demult”. Substantivul este preluat
cu forma englezească, pronuntia acceptată fiind [rimeic]; se încadrează în
categoria neutrelor. În franceză este “le remake [ rōmεk] “…e vorba de un
REMAKE…”(Avantaje , IV, 1998, nr.31, p.55); “…REMAKE după originalul
francez…”( Pro Cinema , IV, nr.37, p.60); “…filmul e un
REMAKE…”(Avantaje , IV, nr.28, p.47);“…mai ales că e vorba de un
REMAKE…”(Avantaje , IV, nr.28, p.47).
REMEMBER <engl. remember [ri ’ memb :]
“a-si aminti”, rămane în română cuvânt străin, are forma grafică
englezească, este substantiv neutru. “…un prieten i-a organizat un pios
REMEMBER…” (Avantaje , III, 1997, nr.24, p.57); “…tablourile sunt
valorificate în filmul – REMEMBER…” ( Avantaje , III, 1997, nr.24, p.57).
ROAD MOVIE <engl. road movie [ ’rud, mu : vi ]
“film de călătorie ”. Substantivele sintagmei sunt păstrate cu grafia
englezească, pronuntia nu este modificată. Intră în categoria neutrelor
71
(substantivul MOVIE ). “…ca un film de călătorie…un ROAD
MOVIE…”(Avantaje , III, 1997, nr.19, p.45).
“…un ROAD MOVIE pentru că aventura începe si se sfârseste pe
drum…”(Avantaje , IV, 1998, nr.32, p.55).
SCIENCE FICTION < engl. science fiction [ ’sains’ ficn ]
“opera literară / film care introduce ceva stiintific posibil într-o lume
imaginară”. Sintagma este împrumutată cu grafia engleză, pronuntia e
[ saians – ficsan ]. Este acceptată si abrevierea literală (S.F.). În franceză
este substantiv feminin la science fiction , iar în germană die Science –
fiction [ βai e nβ fiksh e n ] “…benzile desenate si filmele de SCIENCE
FICTION…” (Avantaje , II, 1996, nr.20, p.53); “…ne –a propus să facem un
film S.F. …”(Avantaje , IV, 1998, nr. 29, p.54); “…continuarea S.F.-
ului…”(Avantaje , IV, 1998, nr.29, p.24)
SPONSOR <engl. sponsor [’ spns ]
“persoana, firma sau organism oficial care sustine financiar o actiune cu
caracter cultural, sportiv”. Împrumutat din engleză, substantivul este inclus
în categoria substantivelor masculine, pronuntia este [sponsor]. În franceză
este subst. masculin “ le sponsor ” aceeasi grafie si sens. “…Constantin Dutu
este SPONSORUL…”( Avantaje , II, 1996, nr.9, p.24)
STAR <engl. star [ sta : ]
“vedetă de cinema, personalitate marcantă”, este substantiv neutru ( star,
staruri ). Grafic este la fel si în franceză “ la star ” si germană “der Star ”. “…
starul comic, Peter Sellers…”( Avantaje , II, 1996, nr.9, p.24); “… în
compania celor mai cotate STARURI…”( Avantaje , IV, 1996, nr.37, p.126);
“…megaStaruri pe pânză…”( Avantaje , IV, 1998, nr.36, p.55); “…Starul
popularului serial de televiziune…”( Avantaje , IV, 1998, nr.36, p.55); “…
salarii pe care le plătim adevăratelor STARURI…” ( Avantaje , III, 1997,
nr.24, p.9).
STAR–SISTEM / STAR–SYSTEM < engl. star system [sta : ’ sistm]
anglicism ”organizarea industriei cinematografice si a spectacolului pornind
de la publicitatea si cultul vedetei (starului) “. Preluată din engleză nu se
modifică structura sintagmei, e posibilă folosirea celor două grafii cu “i” si
“y”. Intră în categoria neutrelor. în franceză apare în aceesi formă, fară
modificări grafice. “…actrita din tipicul STAR –
SISTEMULUI…”(Avantaje , III, 1997, nr.37, p.9); “…impuse de STAR
SYSTEMUL Hollywoodian…”( Pro Cinema , IV, 1998, nr.37, p.8).
STORY <engl. story [ stri ]
“ povestire, poveste, istorisire”. Rămâne cuvânt străin, grafia îl trădează,
este substantiv neutru. În germană este substantiv feminin, die Story [ βtäri
]. “…STORY – ul : un roman…”( Avantaje , IV, 1998, nr.31, p.57).

Invazia cuvintelor străine este reală, o acceptăm asa cum este ea, nu
înseamnă însă că o si sustinem. Să o combatem ar însemna să adoptăm poate, teoria
purismului Scolii Ardelene. Nu-i combatem pe latinisti, ci încercăm să privim
fenomenul împrumutului lingvistic de pe o pozitie neutră.

72
NOTA

1 P ro C i nem a , IV, 1998, nr.37, p.13.


2 Idem , IV, 1998, nr.37, p.13.
3 Avant aj e , III, 1997, nr.24, p.57.
4 Idem , III, 1997, nr.37, p.49.
5 Idem , II, 1996, nr.13, p.33.
6 P ro C i nem a , IV, 1998, nr. 37, p.11
7 Idem , IV, 1998, nr. 37, p.11
8 Idem , IV, 1998, nr. 38, p.51
9 Avant aj e , II, 1996, nr. 12, p.53
10 Idem , II, 1996, nr. 10, p.36
11 Idem , II, 1996, nr. 9 , p.36
12 Idem , IV, 1996, nr. 35, p.59
13 Idem , IV, 1998, nr. 34, p.52
14 Avant aj e , II, 1996,nr. 9, p.28
15 i dem , II, 1996,nr.15, p.53
16 i dem , III, 1997,nr.26, p.55
17 i dem , IV, 1998,nr.36, p.56
18 i dem , IV, 1998,nr.36, p.56
19 i dem , IV, 1998,nr.34, p.54
20 P ro C i nem a , IV, 1998,nr.37, p.16
21 i dem , IV, 1998,nr.37, p.36
23 Avant aj e , IV, 1998,nr.35, p.59
24 P ro C i nem a , IV, 1998,nr.37, p.22
25 Avant aj e , IV, 1998,nr.37, p.127
26 i dem , III, 1997,nr.24, p.60
27 i dem , III, 1997,nr.22, p.55
28 P ro C i nem a , IV, 1998,nr.37, p.65
29 Avant aj e , IV, 1998,nr.29, p.48
30 P ro C i nem a , IV, 1998,nr.37, p.36
31 Avant aj e , III, 1997,nr.26, p.55
32 P ro C i nem a , IV, 1998,nr.37, p.56
33 Avant aj e , IV, 1998,nr.28, p.69
34 i dem , IV, 1998,nr.31, p.52
35 P ro C i nem a , IV, 1998,nr.37, p.60
36 i dem , IV, 1998,nr.38, p.24
37 Avant aj e , III, 1997,nr.19, p.45
38 i dem , IV, 1998,nr.35, p.58
39 i dem , IV, 1998,nr.35, p.6
40 i dem , IV, 1998,nr.32, p.55
41 i dem , IV, 1998,nr.30, p.60
42 i dem , III, 1997,nr.21, p.55
43 i dem , II , 1996,nr. 8, p.33
44 P ro C i nem a , IV, 1998,nr.37, p.36
45 Avant aj e , IV, 1998,nr.37, p.36
46 P ro C i nem a , IV, 1998,nr.37, p. 5
47 i dem , IV, 1998,nr.37, p.29
48 i dem , IV, 1998,nr.38, p.22
49 i dem , IV, 1998,nr.37, p.25
50 Avant aj e , IV, 1998,nr.37. p.126
51 i dem , II, 1996,nr.14. p.33
52 Avant aj e , II, 1996, nr.9, p.28.
53 i dem , IV, 1998, nr.32, p.55.
54 i dem , II , 1996, nr . 9, p.28.
55 i dem , IV, 1998, nr.31,p.55.
56 i dem , IV, 1998, nr.37,p.127.
57 i dem , III, 1997,nr. 22,p.55.
58 P ro C i nem a , IV, 1998, nr.37, p.63.
59 i dem , IV, 1998, nr.37, p.13.
73
60 i dem , IV, 1998, nr.37, p.48.
61 P ro C i nem a , IV, 1998, nr.37, p.29.
62 i dem , IV, 1998, nr.38, p.8.
63 i dem , IV, 1998, nr.32, p.18.
64 i dem , IV, 1998, nr.32, p.38.
65 P ro C i nem a , IV,1998, nr.38, p.8.
66 i dem , IV, 1998, nr.37, p.22.
67 Avant aj e , IV, 1998, nr.33, p.67.
68 i dem , IV, 1998, nr.37, p.59.
69 P ro C i nem a , IV, 1998, nr.37, p.14.
70 i dem , IV, 1998, nr.37, p.11.
71 Avant aj e , II, 1996, nr.9, p.28.
72 i dem , IV, 1998, nr.34, p.45.
73 P ro C i nem a , IV, 1998, nr.37, p.33.
74 Avant aj e , II, 1996, nr. 10, p. 36.
75 i dem , II, 1996, nr. 10, p. 33.
76 i dem , II, 1996, nr. 19, p. 45.
77 i dem , IV, 1998, nr. 29, p. 48
78 i dem , IV, 1998, nr. 37, p. 104.
79 P ro C i nem a , IV, 1998, nr.38, p.9.
80 Avant aj e , IV, 1998, nr. 31, p. 55.
81 P ro C i nem a , IV, 1996, nr. 37, p. 60.
82 Avant aj e , IV, 1998, nr. 28, p. 47.
83 i dem , IV, 1998, nr. 31, p. 55.
84 i dem , IV, 1997, nr. 24, p. 57.
85 i dem , III, 1997, nr. 24, p. 57.
86 i dem , III, 1997, nr. 19, p. 45.
87 i dem , IV, 1998, nr. 32, p. 55.
88 Avant aj e , II, 1996, nr. 22, p. 53.
89 i dem , IV, 1998, nr. 29, p. 54.
90 i dem , IV, 1998, nr. 29, p. 47.
91 i dem , II, 1996, nr. 9, p. 24.
92 Avant aj e , IV, 1998, nr. 37, p.126.
93 i dem , IV, 1998, nr.36, p. 55.
94 i dem , IV, 1998, nr. 36, p. 55.
95 i dem , III, 1997, nr. 24, p. 60.
96 i dem , II, 1996, nr. 10, p. 36.
97 i dem , III, 1997, nr. 37, p. 9.
98 P ro C i nem a , IV, 1998, nr. 37, p. 9.
99 Avant aj e , IV, 1998, nr. 31, p. 57.
100 Avant aj e , IV, 1998, nr. 37, p. 127.
101 i dem , IV, 1998, nr. 29, p. 47.
102 i dem , III, 1997, nr. 22, p. 55.
103 P ro C i nem a , 1998, nr. 38, p. 12.
104 i dem , IV, 1998, nr. 38, p. 48.
105 i dem , IV, 1998, nr. 37, p.51.
106 i dem , IV, 1998, nr. 37, p. 16.
107 Avant aj e , III, 1997, nr. 24, p. 60-61.
108 P ro C i nem a , IV, 1998, nr. 37, p. 62.
109 i dem , IV, 1998, nr. 37, p. 51.
110 Avant aj e , II, 1996, nr. 15, p. 57.
111 i dem , III,1997, nr. 25, p.62.
112 Avant aj e , III, 1997, nr. 24, p. 57.
113 i dem , IV, 1998, nr. 29, p. 47.
114 i dem , IV, 1998, nr. 33, p. 59.
115 i dem , IV, 1998, nr. 31, p. 61.
116 i dem , IV, 1998, nr. 34, p. 56.
117 P ro C i nem a , IV, 1998, nr. 37, p. 38.
118 Avant aj e , II, 1996, nr. 13, p. 32.
119 i dem , IV, 1998, nr. 37, p. 42.

74
120 Avant aj e , IV, 1998, nr. 30, p. 69.
121 i dem , II, 1996, nr. 10, p. 36.
122 i dem , III, 1997, nr. 21, p. 56.
123 i dem , IV, 1998, nr. 30, p. 69.
124 i dem , IV, 1998, nr. 30, p. 69.

125 i dem , II, 1996, nr. 9, p. 28.


126 i dem , IV, 1998, nr. 36, p. 55.
127 i dem , III, 1997, nr. 24, p. 61.
128 i dem , IV, 1998, nr. 36, p.56.
129 P ro C i nem a , IV, 1998, nr.37, p.13.
130 Avant aj e , III, 1997, nr.17, p.48.
131 P ro C i nem a , IV, 1998, 37, p.98
132 i dem , IV, 1998, nr.37, p.24.
133 Avant aj e , IV, 1998, nr.31, p.60.
134 i dem , IV, 1998, nr.28, p.41.
135 i dem , II, 1996, nr. 9 p. 24.
136 i dem , IV, 1998, nr.30, p.69.
137 Avant aj e , III, 1997, nr. 24, p. 61.
138 i dem , II, 1996, nr. 10, p. 36.
139 i dem , III, 1997, nr. 21, p. 55.
140 i dem , III, 1997, nr. 21, p.55.
141 i dem , IV, 1998, nr. 35, p. 58.
142 i dem , III, 1997, nr. 17, p. 43.
143 i dem , IV, 1998, nr. 37, p. 130.
144 Avant aj e , IV, 1998, nr. 37, p. 120

75