Sunteți pe pagina 1din 10

Gestiunea mijloacelor fixe

Aplicaţia 1.

. Ce reprezintă mijloacele fixe ?


_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Aplicaţia 2.

Care sunt caracteristicile principale ale mijloacelor fixe?


________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Aplicaţia 3.

Clasificaţi mijloacele fixe în funcţie de criteriile prezentate în schema de


mai jos.

În funcţie de
destinaţie

După sursa de
Mijloace Fixe finanţare

După sursa de
provenienţă

44
Aplicaţia 4.

Caracterizaţi tipurile de uzură a mijloacelor fixe

____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Uzura fizică ______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
Uzura morală ______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Aplicaţia 5.

.
Ce reprezintă uzura din punct de vedere financiar?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________

Aplicaţia 6.

Cum se reflectă uzura fizică, morală în rezultatul financiar al întreprinderii?


_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

45
Aplicaţia 7.

Caracterizaţi factorii care influienţează uzura mijloacelor fixe.

__________________________________
Intensitatea __________________________________
utilizării __________________________________
__________________________________
_________

__________________________________
__________________________________
Progresul
__________________________________
tehnico- __________________________________
ştiinţific __________________________________
____

__________________________________
__________________________________
Starea reală __________________________________
__________________________________
__________________________________
____
Factorii care
influenţează
__________________________________
uzura
Cererea __________________________________
mijloacelor
solvabilă __________________________________
fixe
__________________________________
__________________________________
____

__________________________________
__________________________________
Condiţiile de __________________________________
lucru __________________________________
__________________________________
____

__________________________________
__________________________________
Factorul uman __________________________________
__________________________________
__________________________________
____

46
Aplicaţia 8.
Politica de calcul a uzurii mijloacelor fixe cuprinde:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________

Aplicaţia 9.

Durata de funcţionare utilă a mijloacelor fixe se stabileşte în funcţie de


următorii factori:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________

Aplicaţia 10.

Valoarea probabilă rămasă a mijlocului fix reprezintă….(continuaţi)


____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Aplicaţia 11.

Scrieţi formula de calcul a valorii uzurabile a mijlocului fix.

47
Aplicaţia 12.
Să se calculeze uzura anuală a mijloacelor fixe prin metoda liniară, ştiind că
acestea aparţin aceleiaşi grupe, iar norma de uzură anuală constituie 20%.
Valoarea mijloacelor fixe, la începutul perioadei constituie 585400 lei. Pe
parcursul anului au fost efectuate următoarele modificări în structura
mijloacelor fixe din grupa respectivă:
- Au fost puse în funcţiune, la 01 mai, mijloace fixe în valoare de 250000 lei;
- Au fost puse în funcţiune, la 21 octombrie, mijloace fixe în valoare de
157200 lei;
- Au fost scoase din funcţiune mijloace fixe, la 30 martie, în valoare de
325700 lei;
- Au fost scoase din funcţiune mijloace fixe, la 30 martie, în valoare de
325700 lei;
- Au fost scoase din funcţiune mijloace fixe, la 01 septembrie, în valoare de
125400 lei;

Rezolvare

Aplicaţia 13.

Întreprinderea „Vasilini” produce papuci de casă. Volumul producţiei


vândute în anii 2011-2012 a fost corespunzător de 20000 şi 45000 perechi.
Pentru anii 2013 şi 2014 se prevede producerea de încălţăminte după cum
urmează: în anul 2013 - 50000 perechi, în anul 2014 – 35000 perechi. Pentru
producerea acestora se foloseşte un mijloc fix (maşină de cusut), cu valoarea
de inventar de 18000 lei, durata de funcţionare utilă este stabilită de 4 ani,
valoarea probabilă rămasă – 3000 lei. În tabelul de mai jos este calculată
uzura mijlocului fix prin toate cele patru metode. Selectaţi metoda optimă
de calcul a uzurii mijlocului fix, ţinând seama de efectele acesteia asupra
rezultatelor financiare ale întreprinderii, dacă preţul de vânzare unitar este de
70 lei în anul 2011, 120 lei – în anul 2012, 120 lei – în anul 2013, 100 lei în
48
anul 2014. Consumurile variabile pe unitate de produs vor rămîne
nemodificate pe întreaga perioadă de funcţionare utilă şi constituie 51 lei.

Uzura mijlocului fix (maşină de cusut) calculată prin metoda liniară, proporţională,
soldului degresiv şi ratei descrescătoare
Volumul Metoda Metoda Metoda soldului Metoda ratei
An Producţiei, Preţ liniară proporţională degresiv * descrescătoare
Q (mii (lei) Uz/an Uz/pr Uz/an Uz/pr Uz/an Uz/pr Uz/an Uz/pr
unităţi)
2011 20000 70 37500 1,87 2000 0,1 6750 0,34 6000 0,3
2012 45000 120 37500 0,83 4500 0,1 4218,75 0,10 4500 0,1
2013 50000 120 37500 0,75 5000 0,1 2636,72 0,05 3000 0,06
2014 35000 100 37500 1,07 3500 0,1 1394,53 0,04 1500 0,04
*Koeficientul de majorare a normei de uzură este 1,5
Argumentaţi răspunsul.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Aplicaţia 14.

Întreprinderea Signal a pus în funcţiune un utilaj cu valoarea de


inventar 28500 lei. Durata de funcţionare utilă stabilită este de 5 ani,
valoarea probabilă rămasă – 3500 lei. Calculaţi uzura anuală prin metoda
liniară şi prin metoda ratei descrescătoare. Explicaţi situaţiile în care
fiecare din cele două metode este cea mai eficientă.

Rezolvare

49
Aplicaţia 15.

Să se calculeze uzura anuală a unui mijloc fix prin metoda


proporţională pe unitate de produs, în baza următoarelor date:
- Valoarea de inventar a utilajului este de 650000 lei,
- Durata prevăzută de funcţionare – 4 ani,
- Utilajul va participa la producerea bunului „ochelari de soare”,
cererea estimată pentru acesta fiind:
Anul 1 – 90000 unităţi
Anul 2 – 75000 unităţi
Anul 3 - 60000 unităţi
Anul 4 – 45000 unităţi
Care sunt riscurile suportate de întreprindere utilizând această metodă de
calcul a uzurii?

Rezolvare

Aplicaţia 16.

Întreprinderea „X” cumpără un mijloc fix cu preţul de 77 000 lei


şi stabileşte o durată de funcţionare utilă de 6 ani şi valoarea probabilă
rămasă de 2 000 lei. Acest utilaj se pune în funcţiune la data de 20
aprilie. Metoda de calcul a uzurii este cea liniară.
Peste 3 ani de funcţionare, în secţia de reparaţie a întreprinderii s-
a petrecut reparaţia capitală a acestui mijloc fix şi s-au suportat
următoarele cheltuieli:
- piese de schimb – 7500 lei
- salarii (inclusive CAS, CAM) – 2580 lei
- consumuri indirecte de producţie (serviciile secţiei auxiliare)
– 380 lei
În urma reparaţiei, care a durat 1 lună şi 10 zile (a fost pus în funcţiune
la 1 iunie) s-a mărit durata de funcţionare utilă a mijlocului fix cu 2 ani.
Metoda de calcul a uzurii şi valoarea rămasă probabilă nu se modifică.

50
Rezolvare

Aplicaţia 17.

Indicaţi în spaţiile libere indicatorii ce caracterizează eficienţa utilizării


mijloacelor fixe şi formula de calcul a acestora.

Indicatorii de apreciere a eficienţei utilizării mijloacelor fixe

Gradul de folosinţă a Randamentul


mijloacelor fixe mijloacelor fixe

51
Aplicaţia 18.

În baza rapoartelor financiare (anexa) să se calculeze indicatorii ce


exprimă eficienţa utilizării mijloacelor fixe.

Rezolvare

Aplicaţia 19.

În baza datelor din tabelul de mai jos să se calculeze randamentul


mijloacelor fixe:
Indicatorii Perioada Perioada
precedentă curentă
Valoarea de bilanţ a utilajului, lei 125878 96400
Valoarea producţiei obţinute, mii lei 150000 135600
Profit brut, mii lei 28965 21570
Rezultatul activităţii operaţionale, mii lei 4560 1345
Faceţi concluziile de rigoare. Indicaţi cauzele care pot determina situaţii
nefavorabile.

Rezolvare

52
Aplicaţia 20.

Indicaţi sursele de finanţare a mijloacele fixe.

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Interne _________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Externe _________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Surse de
finanţare a
mijloace fixe
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Proprii _________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Împrumutate _________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
53

S-ar putea să vă placă și