Sunteți pe pagina 1din 7

COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORT FEROVIAR “ANGHEL SALIGNY”

DISCIPLINA: PSIHOLOGIE
CLASA : a X-a A; 2 ore/sapt.
NUMELE: prof. Moldovan Mirela
ANUL: 2006-2007

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ
- semestrul I-

UNITATEA DE COMPETENTE CONŢINUTURI NR. SPATAMANA


INVĂŢARE SPECIFICE ORE
Procesele psihice si 1.1; 3.1; 4.1; Obiectul psihologiei 1 S1
rolul lor in evoluţia Psihicul si 2 S1-S2
personalităţii caracteristicile lui
Ipostazele psihicului
(inconstient,
subconstient, constient) 3 S2-S3
si relatiile dintre ele
1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 3.1; Senzaţii 2 S4
4.1; Perceptii 2 S5
Reprezentări 1 S6
Recapitulare noţiuni 2 S6-S7
anterioare
Test de evaluare a 1 S7
cunoştinţelor
1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 3.1; Gândirea 3 S8 –S9
4.1; Memoria 2 S9 – S10
Imaginaţia 1 S10
2.1; 2.2; 3.1; 4.1; Limbajul 2 S11
Recapitulare noţiuni 2 S12
anterioare
Test de evaluare a 1 S13
cunoştinţelor
Procesele psihice si 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 3.1; Motivaţia 2 S13 -14
rolul lor in evoluţia 4.1; Voinţa 2 S14-S15
personalităţii Afectivitatea 2 S15 – S16
Atenţia 2 S16 – S17
Recapitulare noţiuni 2 S17-S18
anterioare
Test de evaluare a 1 S18
cunoştinţelor
COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORT FEROVIAR “ANGHEL SALIGNY”
DISCIPLINA: PSIHOLOGIE
CLASA : a X-a A; 2 ore/sapt
NUMELE: MOLDOVAN MIRELA
ANUL: 2006-2007

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ
- semestrul II-

UNITATEA DE COMPETENTE CONŢINUTURI NR. ORE SPATAMANA


INVĂŢARE SPECIFICE
Structura si dezvoltarea Caracterizarea generală a 2 S1
persoanlităţii 1.3; 3.2; personalităţii
Individ – persoana - 1 S2
personalitate
Temperamentul 2 S2-S3
1.3; 2.3; 3.2; 4.2; 5.1; Aptitudinile 1 S3

Inteligenta ca aptitudine 2 S4
generala
Inteligente multiple 1 S5
Caracterul 1 S5
Creativitatea 1 S6
Diferente individuale in 1 S6
manifestarea personalitatii

Etape in dezvoltarea
personalitatii (copliaria, 6 S7-S9
adolescenta, maturitatea,
batranetea)
Recapitularea cunostintelor 2 S10
anterioare
Test de evaluare a 1 S11
cunostintelor
Conduita psihosocială 1.4; 2.4; 3.3; Imaginea de sine şi percepţia 2 S11-S12
socială a imaginii de sine
1.4; 2.4; 3.3; Relaţiile interpersonale si 2 S12-S13
rolul lor in formarea şi
dezvoltarea personalităţii
2.4; 4.3; 5.2; 1.4; 3.3; Comportamente pro si 2 S13-S14
antisociale
1.4; 2.4; 3.3; Atitudinile sociale si evolutia 2 S14-S15
lor
Recapitulare noţiuni 2 S15-S16
anterioare
Test de evaluare a 1 S16
cunoştinţelor
Recapitulare finala 2 S17
COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORT FEROVIAR “ANGHEL SALIGNY”
DISCIPLINA: PSIHOLOGIE
CLASA : a X-a B; 1 ora /sapt.
NUMELE: prof. Moldovan Mirela
ANUL: 2006-2007

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ
- semestrul I-

UNITATEA DE COMPETENTE CONŢINUTURI NR. SPATAMANA


INVĂŢARE SPECIFICE ORE
Procesele psihice si 1.1; 3.1; 4.1; Obiectul psihologiei 1 S1
rolul lor in evoluţia Psihicul si 1 S2
personalităţii caracteristicile lui
1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 3.1; Senzaţii 1 S3
4.1; Perceptii 1 S4
Reprezentări 1 S5
Recapitulare noţiuni 1 S6
anterioare
1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 3.1; Gândirea 2 S7 – S8
4.1; Memoria 1 S9
Imaginaţia 1 S10
2.1; 2.2; 3.1; 4.1; Limbajul 1 S11
Recapitulare noţiuni 1 S12
anterioare
Test de evaluare a 1 S13
cunoştinţelor
Procesele psihice si Motivaţia 1 S14
rolul lor in evoluţia 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 3.1; Voinţa 1 S15
personalităţii 4.1; Afectivitatea 1 S16
Atenţia 1 S17
Recapitulare noţiuni 1 S18
anterioare
COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORT FEROVIAR “ANGHEL SALIGNY”
DISCIPLINA: PSIHOLOGIE
CLASA : a X-a B; 1 ora/sapt.
NUMELE: MOLDOVAN MIRELA
ANUL: 2006-2007

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ
- semestrul II-

UNITATEA DE COMPETENTE CONŢINUTURI NR. ORE SPATAMANA


INVĂŢARE SPECIFICE
Structura si dezvoltarea Caracterizarea generală a 2 S1-S2
persoanlităţii 1.3; 3.2; personalităţii
Temperamentul 2 S3– S4
1.3; 2.3; 3.2; 4.2; 5.1; Aptitudinile 1 S5
Inteligenţa 1 S6
Caracterul 1 S7
Creativitatea 1 S8
Evaluarea cunoştinţelor 1 S9
Conduita psihosocială 1.4; 2.4; 3.3; Imaginea de sine şi percepţia 2 S10– S11
socială a imaginii de sine
1.4; 2.4; 3.3; Relaţiile interpersonale si 2 S12– S13
rolul lor in formarea şi
dezvoltarea personalităţii
2.4; 4.3; 5.2; 1.4; 3.3; Comportamente pro si 2 S14- S15
antisociale
Recapitulare noţiuni 1 S16
anterioare
Test de evaluare a 1 S17
cunoştinţelor