Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educaţiei Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova Centrul de Excelenţă în

Informatică şi Tehnologii Informaţionale

A realizat: Gurzun Cristina

Gr. SB-1442

Coordonat: Nicşan Mariana

Chişinău 2017
Problemă:

Se cunosc datele despre populaţie din cadrul a 50 delocalităţi din Republica Moldova.

Se cere:

1. Calculul indicatorilor relativi.


2. Calculul indicatorilor de structură.
3. Calculul indicatorilor de coordonare.
4. Calculul indicatorilor de intensitate.
5. Reprezentarea grafică.

Tabelul 1.1 Datele despre numărul populaţiie la 31.12.16

Nr. Grupe de raioane Numărul localităţilor Numărul locuitorior


ord.
1 Pînă la 20000 6 7359
2 20000-40000 10 10998
3 40000-60000 12 14587
4 60000-80000 15 20785
5 80000-100000 7 15151
Total. 50 68880

Tabelul 1.2 Repartiţia oraşelor după mărimea lor.

Grupe după vîrstă Intervale de variaţie Numărul oraşelor Numărul populaţiei


Mici Pînă la 20000 25 18398
Mijlocii 20000-30000 14 10456
Mari Peste 30000 19 15987
Total 58 44841

Calculul indicatorilor relativi posibili. Tabelul 1.1.


6
1. Gi = 50 *100% = 12 %
10
2. Gi= 50 * 100%= 20 %
12
3. Gi= 50 * 100%= 24 %
15
4. Gi = 50 * 100%= 30 %
7
5. Gi= 50 * 100%= 14 %
7359
1. Gi = 68880 *100% = 10.7 %
10998
2. Gi= 68880 * 100%= 16 %
14587
3. Gi= 68880 * 100%= 21.2 %
20785
4. Gi = 68880 * 100%= 30.1 %
15151
5. Gi= 68880 * 100%= 22 %
Tabelul 2.2
25
1. Gi = 58 *100% = 43,10%
14
2. Gi= 58 * 100%= 24,13 %
19
3. Gi= 58 * 100%= 32,77%

18398
1. Gi = 44841 *100% = 41,02%
10456
2. Gi= 44841 * 100%= 23,31%
15987
3. Gi= 44841 * 100%= 35,67%

Ponderea raioanelor pe teritoriul Republicii Moldova Tabelul 1.

Gruparea Localităţi Locuitori


Pînă la 20000 12% 10,7 %
20000-40000 20% 16 %
40000-60000 24% 21,20 %
60000-80000 30% 30,10%
80000-100000 14% 22 %
Total: 100% 100%

Ponderea oraşelor pe teitoriul Republicii Moldova Tabelul 1.2

Gruparea după mărimea Intervale de variaţie Nr oraşelor Nr. Populaţiei


oraşelor
Mici Pînă la 20000 43,10 41,02
Mijlocii 20000-30000 24,13 23,31
Mari Peste 30000 32,77 35,67
Total 100% 100%
Coordonare.
𝑋𝑏
Cb/a= 𝑋𝑎

Xb= 6

Xa= 7359
6
1. Cb/a= 6 =1
10
2. Cb/a= = 1.6
6
12
3. Cb/a= =2
6
5
4. Cb/a= 6 = 0.8
7
5. Cb/a= 6 = 1.1

7359
1. Cb/a= 7359 =1
10998
2. Cb/a= = 1.49
7359
14587
3. Cb/a= = 1.98
7359
20785
4. Cb/a= 7359 = 2.82
15151
5. Cb/a = = 2.05
7359
Grupe de ovine dupa nr. Raport dintre fiecare locuitori
muncitorilor element / raioane
Pînă la 20000 1 1
20000-40000 1.6 1.49
40000-60000 2 1.98
60000-80000 0.8 2.82
80000-100000 1.1 2.05
Total 6.5 9.34

25
1. Cb/a= 25 =1
14
2. Cb/a= 25 = 0,56
19
3. Cb/a= 25 = 0,76

18398
1. Cb/a= 18398 = 1
10456
2. Cb/a= 18398 = 0,56
15987
3. Cb/a= 18398 = 0,86
Grupare după Intervale de variaţie Raport dintre fiecare locuitori
mărimea oraşelor element. / oraşe
mici Pîna la 20000 1 1
mijlocii 20000-30000 0,56 0,56
mari Peste 30000 0,76 0,86
Total 2,32 4,42

Intensitate
𝑥
Ix/y= 𝑦

7359
Ix/y= = 12265
6

10998
Ix/y= =10998
10

14587
Ix/y= =12155
12

20785
Ix/y= =13856
15

15151
Ix/y= = 21644
7

Gruparea pe raioane raioane locuitori Numărul mediu de


după nr. populaţiei loc. Pe raion
Pînă la 20000 6 7359 12265
20000-40000 10 10998 10998
40000-60000 12 14587 12155
60000-80000 15 20785 13856
80000-10000 7 15151 21644

18398
Ix/y= = 7359
25

10456
Ix/y= = 7468
14

15987
Ix/y= = 8414
19

Gruparea oraşelor oraşe locuitori Numărul de loc. Pe


după nr. populaţiei oraş
mici 25 18398 7359
mijlocii 14 10456 7468
mari 19 15987 8414

Graficul de structura.