Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educaţiei Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova Centrul de Excelenţă în

Informatică şi Tehnologii Informaţionale

Al elevei Gurzun Cristina din Grupa SB-1442,


Specialitatea Secretariat şi Birotică, Catedra Servicii
Administrative şi Turism

Coordonat: Cozirev Doina

Chişinău 2018
1. Care este rolul și importanța motivării personalului in organizația dvs?
Functia de motivare are drept scop stimularea angajatilor in obtinerea de performante. Ea
incepe cu recunoasterea faptului ca indivizii sunt unici si ca tehnicile motivationale tebuie sa se
adapteze la nevoile fiecarui individ.

Ţinînd cont de acest lucru rolul şi importanţa motivaţiei în cadrul organizaţiei poate fi
rezumat astfel : Motivînd personalul, acesta la rîndul său va depunde eforturi maxime pentru
asigurarea calităţii muncii prin calitatea deciziilor, operaţionalitatea metodelor, tehnicilor şi
procedurilor manageriale şi efectele generale, acurateţea şi flexibilitatea executării lucrărilor şi
serviciilor , un angajat motivat înseamnă un angajat satisfăcut ceea ce îl face să-şi utilizeze în
mare măsură capacităţile şi să tindă mereu spre dezvoltare, aceste aspecte contribuind în mare
parte la succesul şi performanţa firmei.

2. Scrie 5 activități de motivare cara influențează pozitiv angajații șu 5 activități care


influențează negativ.
Activităţi ce influenţează pozitiv:
Stimulente economice, unde includem: salariul, primele diverse, participarea la profit,
facilităţi pentru obţinerea diverselor bunuri e
Avansarea în funcţie
Evidenţierea meritelor
Acordarea de medalii, titluri, acordarea încrederii
Oferirea feedbak-ului regulat

Activităţi ce influenţează negativ:

Aplicarea sancţiunilor
Limitarea anumitor drepturi
Obligarea efectuării lucrului peste program fără remunerare
Ameninţarea cu pierderea locului de muncă, cu pierderea unor avantaje materiale
(penalizare, amendă, imputaţie)
Mustrarea scrisă, critica
3. Prin ce activități o să fie asigurată satisfacerea nevoilor angajaților în întreprinderea
dvs (la concret )

Nevoi fiziologice Nevoi de Nevoi de Nevoi de Nevoi de


securitate apartenență la respect și autorealizare
grup considerație

Condiţii optime de Asigurare Organizarea Participarea la Posibilităţi de


lucru medicală activităţilor sociale seminare, performanţă
şi de gup conferinţe mese
Respectarea Condiţii sigure de rotunde Încurajarea
normelor muncă Favorizarea creativităţii
ergonomice interacţiunii între Aprariţia în
Echipament de angajaţi, prietenii diverse canale de avansare
Asigurarea cu protecţie profesionale comunicare în
masă gratuită care îşi
Post sigur Organizarea unor
Pauză de masă desfăşoară
întruniri la nivel de activitatea
organizaţie
Birou propriu

Recompensarea
meritelor prin
diplome de merit

4. De ce este important ca managerul șă țină cont de teoriile motivaționale și care este


aportul fiecării teorii pentru elaborarea politicii motivaționale .
Teoria lui Maslow Teoria celor 2 Teoria echității Teoria așteptării Teoria observării
factori comportamentului

Doar în momentul
satisfacerii nevoilor
fundamentale ale
biologicului oamenii
se pot orienta spre
alte nevoi care au
fost latente în
aşteptarea împlinirii
celor de pe nivelul
inferior. În
organizaţii aceste
nevoi sunt
satisfăcute prin
acordarea unui nivel
al salariului care să
asigure subzistenţa şi
printr-un program de
lucru care să permită
un nivel suficient al
refacerii capacităţii
de muncă.
5. Care este forma de salarizare aplicată în întreprinderea dvs și motivați alegerea făcută
Forma de salarizare a angajaţilor în întreprindere diferă în dependenţă de funcţia ocupată, aşadar
vinzătorii consultanţi vor primi salariu conform cotelor procentuale deoarece acest lucru
stimulează activitatea comercială privind vînzarea produselor iar ceilalţi angajaţi urmează a fi
remuneraţi după timpul lucrat ( Contabilul-şef, contabilul, casierul, s. Aprovizionae asistentul
manager, deridicatoarea, paznicul).

Salariaţii care primesc salariu după timpul lucrat:

Nr Nume Prenume angajat Salariu tarifar Salariul pe Salariul pe zi Salariul pe oră


or pe lună săptămână

1 Gurzun Cristina 8000 lei 2000 lei 258,06 32,25 lei

2 Ignatenco Ina 7000 lei 1750 lei 304,34 lei 38,04 lei

3 Stati Ana 5500 lei 1375 lei 239,13 lei 29,89lei

4 Puşcaş Olga 5700 lei 1425 lei 183,87 lei 22,98 lei

5 Mihnea Violeta 5500 lei 1375 lei 177,41 lei 22,17 lei

6 Daneş Iulia 6000 lei 1500 lei 193,54 lei 24,19 lei

7 Gubenco Vasile 5000 lei 1250 lei 161,29 lei 20,16lei

8 Cara Veronica 3000 lei 750 lei 111,11 lei 13,88 lei

9 Mihalcea Ion 5500 lei 1375 lei 250 lei 31,25 lei

10 Surdu Maxim 5500 lei 1375 lei 250 lei 31,25lei

Vlas Milana 5800 lei 1450 lei 200 lei 25 lei


6 Întreprinderea intenționează să acorde un premiu în valoare de 35% din salariul angajaților ( se referă
la personalul care primește recompensă in funcție de timpul lucrat )

Nr Nume prenume și funcția angajatului Valoarea premiului in lei


or

1 Gurzun Cristina Administrator 10800 lei

2 Ignatenco Ina Contabil-şef 9450 lei

3 Stati Ana Contabil 7425 lei

4 Puşcaş Olga Casier 7695 lei

5 Mihnea Violeta S. Aprovizionare 7425 lei

6 Daneş Iulia Asistent Manager 8100 lei

7 Gubenco Vasile Paza 6750 lei

8 Cara Veronica Deridicatoare 4050 lei

9 Mihalcea Ion Dep. Marfă 7425 lei

10 Surdu Maxim Recepţ. Marfă 7425 lei

11 Vlas Milana Vînz. Cons. 7830 lei