Sunteți pe pagina 1din 1

Introducere

În perioada de 30.04.2018-22.06.2018 mi-am desfăşurat stagiul de practică ce anticipă


probele de absolvire în calitate de asisent în cadrul Biroului Executoului Judecătoresc Nicolaescu
Nicolae, asistând la majoritatea acţiunilor de executare silită.

Pe parcursul efectuării stagiului de practică am fost implicată activ în activitatea biroului,


începând cu analiza unui document executoriu şi corespunderea acestuia cu prevederile art. 14
Cod de Executare al RM. Ulterior, am întocmit proiectul actelor de procedură şi anume:
încheierea de intentare a procedurii de executare, examinând corespunderea documentului
executoriu cu cerinţele art. 11, 14, 16 ale Codului de Executare al RM; încheieri de asigurare a
executării, conform art.63 Cod de Executare al RM, ce ţin de: aplicarea sechestrului asupra
mijloacelor băneşti de pe conturile bancare ale debitorului, deschise în toate cele11 instituţii
bancare licenţiate din RM, aplicarea interdicţiei la ÎS ,, Cadastru” privind reânregistrarea
dreptului de propietate a bunurilor imobile ce-i aparţin cu drept de proprietate debitorului,
aplicarea interdicţiei la Camera Înregistrării de Stat de a permite debitorului de a înstrăina cota
parte de asociat, la întrepinderile fondate, aplicarea interdicţiei la Serviciul Fiscal de Stat în
eliberarea documentului debitorului despre faptul că noile conturi bancare sânt luate la
evidenţă până la încasarea datoriilor. De esemeni am făcut cunoştinţă cu aspectele ce ţin de
specificul măsurilor de executare aplicate debitorului persoană fizică şi debitorului persoană
juridică.

Pe parcursul defăşurării stagiului de practică am mai participat la anumite acţiuni


procesuale împreună cu Executorul Judecătoresc Nicolaescu Nicolae şi anume: evacuarea
debitorului, aplicarea sechestrului pe bunurile mobile şi imobile, concilierea părţilor în procedura
de executare. Am întocmit proiectul demersurilor de a nu părăsi ţara conform art. 64 Cod de
Executare al RM, a demersului de anunţare în căutare a debitorului conform art. 72 Cod de
Executare al RM, a demersului de aducere forţată a debitorului conform art. 73 Cod de Executare
al RM, a demersului de pătrundere forţată...

De asemenea am întocmit borderoul de calcul al chetuielilor de executare ale


documentului executoriu conform prevedeilor art. 36, 37, 38 Codul de Executare al RM, precum
şi prevederilor Regulamentului privind modul de determinare a mărimii taxelor pentru
efectuarea actelor executorului judecătoresc şi a spezelor procedurii de executare.

În temeiul celor relatate am participat la activităţile întreprinse de executorul


judecătoresc, în rezultatul cărora am însuşit anumite modalităţi de convingere a debitorilor în
scopul executării documentului executoriu şi deasemeni am pus în practică cunoştinţele
dobîndite în administrarea biroului.