Sunteți pe pagina 1din 30

Capitolul 2.

Compartimentul tehnologic
2.1 Schema rutei şi date iniţiale

Iî1= 11 km Iî2= 8km schema 2.1 ruta 1

Str.Aleco Russo10/3 str.Stuenţilor 2/2


SRL“Neronic” Magazin Linela Magazin Linela
Or.Chişinău Iî3= 15km

Iî5 = 13km
Iî4= 7km

Str.A.Mateevici9 Str.8Martie 2/4


Magazin Linela Magazin Linela

Date iniţiale în formă de tabel: Tabelul 2.1.


Modelul qn Denumirea Clasa  Qplan Zt Ts
automobilului [t] încărcăturii mărfii [t] [zile] [ore]
Iveco Daily
50
2 legume II 0,9 1200 300 7
Furgon
Izoterm
2.2.Planificarea procesului de încărcare şi descărcare
La expeditor încărcătura este amplasată pe palete cu mărimi de 1200x800x145
mm, cu capacitatea de ridicare de 2-uă tone.
Paletele sunt amplasate în bena autocamionului cu ajutorul elctrostivuitorului
Crown FC4510,cu capacitatea de încărcare de 2 tone.
2.2.1 Determinăm productivitatea electrostivuitorului Crown.
3600  q m   m
Wî  2.1
Tc

3600  2  0,2
W   15,16t / oră
Mod. Coala N.Document îSemnat 95
Data PD.2051.04.25.51.TMP.
Efectuat Rugină Ion Organizarea eficientă a procesului de Lit. Coala Coli
Verificat Ene Octavian transportare şi asigurare calităţii
Consultant deservirii reţelei de magazine Linella
Contr.norm. Antoni Nina din mun. Chişinău cu automobilele SRL CTC gr. TMP 113 c
,,Neronic’’
Aprobat
în care: qm-capacitatea mecanismului ,tone
ym-coeficientul de utilizare a capacitatii mecanismului
Tc-timpul unei curse a mecanismului ,sec.

ef
q 0,4
m
  = =0,2 2.2
m u
q 2
m

în care: qef-greutatea încărcăturii amplasată pe un palet ,tone.

Descărcarea mărfurilor la următorul destinatar se efectuiază cu aujutorul


electroîncărcătorului EV-705,cu capacitatea de încărcare pe furci de 2 tone .
2.2.2 Determin productivitatea electroîncărcătorului EV-705:
3600  qmu  ym 3600  2  0,2
W    26,18t / oră 2.3
d1 T1c 55

Descărcarea mărfurilor la următorul destinatar se efectuiază cu ajutorul


electroîncărcătorului EÎ-1009 cu capacitatea de încărcare de 1 tonă.
2.2.3 Determin productivitatea electroîncărcătorului EÎ-1009:
3600  qmu  ym 3600 1  0,4
W    24t / oră 2.4
d2 T1c 60

Descărcarea mărfurilor la următorul destinatar se efectuiază cu aujutorul


electroîncărcătorului EV-705,cu capacitatea de încărcare pe furci de 2 tone .
2.2.4 Determin productivitatea electroîncărcătorului EV-705:
3600  qmu  ym 3600  2  0,2
W    26,18t / oră 2.5
d3 T1c 55

Descărcarea mărfurilor la următorul destinatar se efectuiază cu aujutorul


electroîncărcătorului EÎ-1009,cu capacitatea de încărcare de 1 tonă .
2.2.5 Determin productivitatea electroîncărcătorului EÎ-1009:
3600  qmu  ym 3600  1  0,4
W    41,14t / oră 2.6
d4 T1c 35

Coala
PD.2051.04.25.51.TMP.
Mod Coala N. Document Semnat Data
Descărcarea paleţilor din autocamion la expeditor se efectuiază cu ajutorul
electrostivuitorului Crown ,cu capacitatea de încărcare pe furci de 2 tone.
2.2.6 Determinăm productivitatea electrostivuitorului Crown:
3600  qmu  ym 3600  2  0,2
W    41,14t / oră 2.7
dE T1c 35

2.3 Normarea timpului şi vitezelor de circulaţie a autocamionului pe rută.


2.3.1 Determinăm timpul de staţionare al autocamionului:
Timpul de staţionare a autovehiculelor la operatiunile de încaracare –descărcare,
poate fi determinată conform normativelor stabilite, în dependenţă de metoda de
încarcare-descărcare, genul încarcaturii şi capacitatea de încarcare a autovehiculului.
Timpul de încărcare mecanizată a autocamionului va constitui 12 min.
Timpul de descărcare mecanizată a autocamionului va constitui 12 min.
tî d  tî  t d  24 min  0,4 ;  ore  2.8
2.1.3 Determinăm timpul de mişcare al autocamionului:
Timpul de mişcare al autocamionului pe rută poate fi determinat în funcţie de vitezele
normative conform categoriilor de drum .
Schema 2.2 reprezentarea rutei conform categoriilor de drum

Str.Aleco Russo10/3 str.Stuenţilor 2/2


SRL“Neronic” Magazin Linela Magazin Linela
Or.Chişinău

Oraş 54 km

Str.A.Mateevici9 Str.8Martie 2/4

Magazin Linela Magazin Linela

l oraş
t miş   ore  2.9
voraş

54
t miş   2,25  ore 
24

Coala
PD.2051.04.25.51.TMP.
Mod Coala N. Document Semnat Data
2.3.3. Determinăm timpul unui rulaj:
t rul  t mis  tî  tint (nint  1) ;  ore  2.10

t rul  2,25  0,4  0,15  4  3,25 ;  ore 

în care : t int -timpul de intrare ; 9 min =0,15 ore


nint -numărul de intrări;

2.3.4 Determinăm viteza tehnică a autocamionului:


lî 54
vt    24 km/h 2.11
t mis 2,25

2.3.5 Determinăm viteza de exploatare a autocamionului:


lî 54
ve    16,62 km/h 2.12
t rul 3,25

2.5 Calculul indicilor tehnici de lucru pe rută:


2.5.1 Determin numărul de rulaje zilnic al autocamionului:
Ts 7
nrul    2 rulaje 2.13
trul 3,25
2.5.2 Recalculez timpul în serviciu zilnic al autocamionului:
1
Ts  nrul * t rul  2 * 3,25  6,5 h 2.14
2.5.3 Determin productivitatea zilnică a autocamionului ,în tone :
Qzi  qn *  * nrul  2 * 0.9 * 2  3,6 t 2.15
2.5.4 Determin productivitatea autocamionului în tone-kilometri pentru un rulaj:
qr1  qu   1  2  0.9  1,8 2.16
qr 2  qr1  g1  1,800  0,4  1,400 2.17
în care g1:-cantitatea de încărcătură lăsată la destinatar ,tone
qr 3  qr 2  g 2  1,400  0,4  1 2.18
în care g2:-cantitatea de încărcătură lăsată la destinatar ,tone
qr 4  qr 3  g 3  1  0,4  0,600 2.19
în care g3:-cantitatea de încărcătură lăsată la destinatar ,tone
qr 5  0,18 tone (greutatea paletelor tansportate)

Coala
PD.2051.04.25.51.TMP.
Mod Coala N. Document Semnat Data
Prul  q1r  lî1  qr2  lî2  qr3  lî3  qr4  lî4  qr5  lî5 ; 2.20
Prul  1,8 11  1400  8  1 15  0,6  7  0,18 13  52,54 tone-kilometri

2.5.5 Determinăm productivitatea zilnică a autocamionului,în tone –kilometri:


Pzi=Prul ·nrul ; [t·km] 2.21
Pzi= 52,54·2= 105,1 ; [t·km]
2.5.6. Determinăm parcursul cu încărcătură zilnic:
Lîzi=∑lî·nrul ; [km] 2.22
Lîzi=54·2 = 108 ; [km] 2.23
Ltotzi= Lrzi +l0 = 108+0=108
2.5.7. Determinăm coeficientul de utilizare a parcursului zilnic:
zi
L
î
  2.24
zi zi
L
tot

108
  1
zi 108

2.5.8. Determinăm numărul necesar de automobile pentru transportare:

Q
plan
A  ; [unităţi] 2.25
e
Q Z
zi t

1200
A  1 ; [unităţi]
e 3,6  300

Capitolul 2. Compartimentul tehnologic

2.1 Schema rutei şi datele iniţiale

Iî1= 12 km Iî2= 9km schema 2.1 ruta 2

Str.Munceşti 402 str.Titulescu 47


SRL“Neronic” Magazin Linela Magazin Linela

Coala
PD.2051.04.25.51.TMP.
Mod Coala N. Document Semnat Data
Or.Chişinău Iî3= 11km

Iî5 = 17 km
Iî4= 13km

Str.Alba Iulia 196/4 S.Stefan cel Mare38


Magazin Linela Magazin Linela

Date iniţiale în formă de tabel: Tabelul 2.1.


Modelul qn Denumirea Clasa  Qplan Zt Ts
automobilului [t] încărcăturii mărfii [t] [zile] [ore]
Iveco Daily
50
2 Fructe II 0,9 1100 300 7
Furgon
Izoterm

2.2.Planificarea procesului de încărcare şi descărcare


La expeditor încărcătura este amplasată pe palete cu mărimi de 1200x800x145
mm, cu capacitatea de ridicare de 2-uă tone.
Paletele sunt amplasate în bena autocamionului cu ajutorul elctrostivuitorului
Crown FC4510,cu capacitatea de încărcare de 2 tone.
2.2.1 Determinăm productivitatea electrostivuitorului Crown.
3600  q m   m
Wî  2.26
Tc

3600  2  0,2
W   15,16t / oră
î 95

în care: qm-capacitatea mecanismului ,tone


ym-coeficientul de utilizare a capacitatii mecanismului
Tc-timpul unei curse a mecanismului ,sec.

Coala
PD.2051.04.25.51.TMP.
Mod Coala N. Document Semnat Data
ef
q 0,4
m
  = =0,2 2.27
m u
q 2
m

în care: qef-greutatea încărcăturii amplasată pe un palet ,tone.

Descărcarea mărfurilor la următorul destinatar se efectuiază cu aujutorul


electroîncărcătorului EV-705,cu capacitatea de încărcare pe furci de 2 tone .
2.2.2 Determin productivitatea electroîncărcătorului EV-705:
3600  qmu  ym 3600  2  0,2
W    26,18t / oră 2.28
d1 T1c 55

Descărcarea mărfurilor la următorul destinatar se efectuiază cu ajutorul


electroîncărcătorului EÎ-1009 cu capacitatea de încărcare de 1 tonă.
2.2.3 Determin productivitatea electroîncărcătorului EÎ-1009:
3600  qmu  ym 3600 1  0,4
W    24t / oră 2.29
d2 T1c 60

Descărcarea mărfurilor la următorul destinatar se efectuiază cu aujutorul


electroîncărcătorului EV-705,cu capacitatea de încărcare pe furci de 2 tone .
2.2.4 Determin productivitatea electroîncărcătorului EV-705:
3600  qmu  ym 3600  2  0,2
W    26,18t / oră 2.30
d3 T1c 55

Descărcarea mărfurilor la următorul destinatar se efectuiază cu aujutorul


electroîncărcătorului EÎ-1009,cu capacitatea de încărcare de 1 tonă .
2.2.5 Determin productivitatea electroîncărcătorului EÎ-1009:
3600  qmu  ym 3600  1  0,4
W    41,14t / oră 2.31
d4 T1c 35

Descărcarea paleţilor din autocamion la expeditor se efectuiază cu ajutorul


electrostivuitorului Crown ,cu capacitatea de încărcare pe furci de 2 tone.
2.2.6 Determinăm productivitatea electrostivuitorului Crown:
3600  qmu  ym 3600  2  0,2
W    41,14t / oră 2.32
dE T1c 35

Coala
PD.2051.04.25.51.TMP.
Mod Coala N. Document Semnat Data
2.3 Normarea timpului şi vitezelor de circulaţie a autocamionului pe rută.
2.3.1 Determinăm timpul de staţionare al autocamionului:

Timpul de staţionare a autovehiculelor la operatiunile de încaracare –descărcare,


poate fi determinată conform normativelor stabilite, în dependenţă de metoda de
încarcare-descărcare, genul încarcaturii şi capacitatea de încarcare a autovehiculului.
Timpul de încărcare mecanizată a autocamionului va constitui 12 min.
Timpul de descărcare mecanizată a autocamionului va constitui 12 min.
tî d  tî  t d  24 min  0,4 ;  ore  2.33
2.3.2 Determinăm timpul de mişcare al autocamionului:
Timpul de mişcare al autocamionului pe rută poate fi determinat în funcţie de vitezele
normative conform categoriilor de drum.

Schema 2.2 reprezentarea rutei conform categoriilor de drum

Str.Munceşti 402 str.Titulescu 47


SRL“Neronic” Magazin Linela Magazin Linela
Or.Chişinău

Oraş=62 km

Str.Alba Iulia 196/4 S.Stefan cel Mare38

Coala
PD.2051.04.25.51.TMP.
Mod Coala N. Document Semnat Data
Magazin Linela Magazin Linela
l oraş
t miş   ore  2.34
voraş

62
t miş   2,583  ore 
24

2.3.3. Determinăm timpul unui rulaj:


t rul  t mis  tî  tint (nint  1) ;  ore  2.35

t rul  2,583  0,4  0,15  4  3,583 ;  ore 

în care : t int -timpul de intrare ; 9 min =0,15 ore


nint -numărul de intrări;
2.3.4 Determinăm viteza tehnică a autocamionului: 2.36
lî 62
vt    24 km/h
t mis 2,583

2.3.5 Determinăm viteza de exploatare a autocamionului:


lî 62
ve    17,3 km/h 2.37
t rul 3,583

2.3 Calculul indicilor tehnici de lucru pe rută:


2.5.1 Determin numărul de rulaje zilnic al autocamionului:
Ts 7
nrul    2 rulaje 2.38
t rul 3,583
2.5.2 Recalculez timpul în serviciu zilnic al autocamionului:
1
Ts  nrul * t rul  2 * 3,583  7,167 h 2.39
2.3.3 Determin productivitatea zilnică a autocamionului ,în tone :
Qzi  qn *  * nrul  2 * 0.9 * 2  3,6 t 2.40
2.3.4 Determin productivitatea autocamionului în tone-kilometri pentru un rulaj:
qr1  qu   1  2  0.9  1,8 2.41
qr 2  qr1  g1  1,800  0,4  1,400 2.42
în care g1:-cantitatea de încărcătură lăsată la destinatar ,tone
qr 3  qr 2  g 2  1,400  0,4  1 2.43

Coala
PD.2051.04.25.51.TMP.
Mod Coala N. Document Semnat Data
în care g2:-cantitatea de încărcătură lăsată la destinatar ,tone
qr 4  qr 3  g 3  1  0,4  0,600 2.44
în care g3:-cantitatea de încărcătură lăsată la destinatar ,tone
qr 5  0,18 tone (greutatea paletelor tansportate)
Prul  q1r  lî1  qr2  lî2  qr3  lî3  qr4  lî4  qr5  lî5 ; 2.45
Prul  1,8  12  1,4  9  1  11  0,6  13  0,18  17  56,06 tone-kilometri

2.5.5 Determinăm productivitatea zilnică a autocamionului,în tone –kilometri:


Pzi=Prul ·nrul ; [t·km]
Pzi= 56,06·2= 112,1 ; [t·km] 2.46
2.3.6. Determinăm parcursul cu încărcătură zilnic:
Lîzi=∑lî·nrul ; [km]
Lîzi=62·2 = 124 ; [km] 2.47
Ltotzi= Lrzi +l0 = 124+0=124 2.48
2.3.9. Determinăm coeficientul de utilizare a parcursului zilnic:
zi
L
î
  2.49
zi zi
L
tot

124
  1
zi 124

2.3.10. Determinăm numărul necesar de automobile pentru transportare:

Q
plan
A  ; [unităţi] 2.50
e
Q Z
zi t

1100
A  1 ; [unităţi]
e 3,6  300

Coala
PD.2051.04.25.51.TMP.
Mod Coala N. Document Semnat Data
Capitolul 2. Compartimentul tehnologic

2.1 Schema rutei şi datele iniţiale

Iî1= 13 km Iî2= 6km

Str.M.Dragan 4/1 str.M.cel Bătrîn 11/6


SRL“Neronic” Magazin Linela Magazin Linela
Or.Chişinău Iî3= 7 km

Iî5 = 10 km
Iî4= 11km

Str.Miorita 9 Str.Voluntarilor 9
Magazin Linela Magazin Linela

Coala
PD.2051.04.25.51.TMP.
Mod Coala N. Document Semnat Data
Date iniţiale în formă de tabel: schema 2.1 ruta 3
Modelul qn Denumirea Clasa  Qplan Zt Ts
automobilului [t] încărcăturii mărfii [t] [zile] [ore]
Iveco Daly 50
Furgon 2 legume II 0,9 1200 300 7
Izoterm

2.2.Planificarea procesului de încărcare şi descărcare


La expeditor încărcătura este amplasată pe palete cu mărimi de 1200x800x145
mm, cu capacitatea de ridicare de 2-uă tone.
Paletele sunt amplasate în bena autocamionului cu ajutorul elctrostivuitorului
Crown FC4510,cu capacitatea de încărcare de 2 tone.
2.2.1 Determinăm productivitatea electrostivuitorului Crown.
3600  q m   m
Wî  2.51
Tc

3600  2  0,2
W   15,16t / oră
î 95

în care: qm-capacitatea mecanismului ,tone


ym-coeficientul de utilizare a capacitatii mecanismului
Tc-timpul unei curse a mecanismului ,sec.

ef
q 0,4
m
  = =0,2 2.52
m u
q 2
m

în care: qef-greutatea încărcăturii amplasată pe un palet ,tone.

Coala
PD.2051.04.25.51.TMP.
Mod Coala N. Document Semnat Data
Descărcarea mărfurilor la următorul destinatar se efectuiază cu aujutorul
electroîncărcătorului EV-705,cu capacitatea de încărcare pe furci de 2 tone .
2.2.2 Determin productivitatea electroîncărcătorului EV-705:
3600  qmu  ym 3600  2  0,2
W    26,18t / oră 2.53
d1 T1c 55

Descărcarea mărfurilor la următorul destinatar se efectuiază cu ajutorul


electroîncărcătorului EÎ-1009 cu capacitatea de încărcare de 1 tonă.
2.2.3 Determin productivitatea electroîncărcătorului EÎ-1009:
3600  qmu  ym 3600 1  0,4
W    24t / oră 2.54
d2 T1c 60

Descărcarea mărfurilor la următorul destinatar se efectuiază cu aujutorul


electroîncărcătorului EV-705,cu capacitatea de încărcare pe furci de 2 tone .
2.2.4 Determin productivitatea electroîncărcătorului EV-705:
3600  qmu  ym 3600  2  0,2
W    26,18t / oră 2.55
d3 T1c 55

Descărcarea mărfurilor la următorul destinatar se efectuiază cu aujutorul


electroîncărcătorului EÎ-1009,cu capacitatea de încărcare de 1 tonă .
2.2.5 Determin productivitatea electroîncărcătorului EÎ-1009:
3600  qmu  ym 3600  1  0,4
W    41,14t / oră 2.56
d4 T1c 35

Descărcarea paleţilor din autocamion la expeditor se efectuiază cu ajutorul


electrostivuitorului Crown ,cu capacitatea de încărcare pe furci de 2 tone.
2.2.6 Determinăm productivitatea electrostivuitorului Crown:
3600  qmu  ym 3600  2  0,2
W    41,14t / oră 2.57
dE T1c 35

2.3 Normarea timpului şi vitezelor de circulaţie a autocamionului pe rută.


2.3.1 Determinăm timpul de staţionare al autocamionului:
Timpul de staţionare a autovehiculelor la operatiunile de încaracare –descărcare,
poate fi determinată conform normativelor stabilite, în dependenţă de metoda de
încarcare-descărcare, genul încarcaturii şi capacitatea de încarcare a autovehiculului.

Coala
PD.2051.04.25.51.TMP.
Mod Coala N. Document Semnat Data
Timpul de încărcare mecanizată a autocamionului va constitui 12 min.
Timpul de descărcare mecanizată a autocamionului va constitui 12 min.
tî d  tî  t d  24 min  0,4 ;  ore 

2.3.2 Determinăm timpul de mişcare al autocamionului:


Timpul de mişcare al autocamionului pe rută poate fi determinat în funcţie de vitezele
normative conform categoriilor de drum .

Schema 2.2 reprezentarea rutei conform categoriilor de drum

Str.M.Dragan 4/1 str.M.cel Bătrîn 11/6


SRL“Neronic” Magazin Linela Magazin Linela
Or.Chişinău

Oraş=47

Str.Miorita 9 Str.Voluntarilor 9
Magazin Linela Magazin Linela

Coala
PD.2051.04.25.51.TMP.
Mod Coala N. Document Semnat Data
l oraş
t miş   ore  2.59
voraş

47
t miş   1,958  ore 
24

2.3.3. Determinăm timpul unui rulaj:


t rul  t mis  tî  tint (nint  1) ;  ore  2.60

t rul  0,98  0,15  0,15  4  2,958 ;  ore 

în care : t int -timpul de intrare ; 9 min =0,15 ore


nint -numărul de intrări;
2.3.4 Determinăm viteza tehnică a autocamionului:
lî 47
vt    24, km/h 2.61.
t mis 1,958
2.3.5 Determinăm viteza de exploatare a autocamionului:
lî 47
ve    15,89 km/h
t rul 2,958
2.62
2.3 Calculul indicilor tehnici de lucru pe rută:
2.3.1 Determin numărul de rulaje zilnic al autocamionului.
Ts 7
nrul    2 rulaje
t rul 2,958
2.63 2.3.2 Recalculez timpul în serviciu zilnic al autocamionului:
1
Ts  nrul * t rul  2 * 2,958  5,917 h
2.64 2.3.3 Determin productivitatea zilnică a autocamionului ,în tone :
Qzi  qn *  * nrul  2 * 0.9 * 2  3,6 t 2.65
2.3.4 Determin productivitatea autocamionului în tone-kilometri pentru un rulaj:
qr1  qu   1  2  0.9  1,8 2.66
qr 2  qr1  g1  1,800  0,4  1,400

2.67
în care g1:-cantitatea de încărcătură lăsată la destinatar ,tone
qr 3  qr 2  g 2  1,400  0,4  1

2.68
în care g2:-cantitatea de încărcătură lăsată la destinatar ,tone

Coala
PD.2051.04.25.51.TMP.
Mod Coala N. Document Semnat Data
qr 4  qr 3  g 3  1  0,4  0,600 2.69
în care g3:-cantitatea de încărcătură lăsată la destinatar ,tone
qr 5  0,18 tone (greutatea paletelor tansportate)
Prul  q1r  lî1  qr2  lî2  qr3  lî3  qr4  lî4  qr5  lî5 ; 2.70
Prul  1,8  13  1,4  6  1  7  0,6  11  0,18  10  47,2 tone-kilometri

2.5.5 Determinăm productivitatea zilnică a autocamionului,în tone –kilometri:


Pzi=Prul ·nrul ; [t·km]
Pzi= 47,2·2= 94,4 ; [t·km] 2.71
2.5.6. Determinăm parcursul cu încărcătură zilnic:
Lîzi=∑lî·nrul ; [km]
Lîzi=47·2 = 94 ; [km] 2.72
Ltotzi= Lrzi +l0 = 94+0=94 2.73
2.5.7. Determinăm coeficientul de utilizare a parcursului zilnic:
zi
L
î
  2.74
zi zi
L
tot

94
  1
zi 94

2.5.8. Determinăm numărul necesar de automobile pentru transportare:

Q
plan
A  ; [unităţi] 2.75
e
Q Z
zi t

1200
A  1 ; [unităţi]
e 3,6  300

Coala
PD.2051.04.25.51.TMP.
Mod Coala N. Document Semnat Data
Capitolul 2. Compartimentul tehnologic

2.1 Schema rutei şi datele iniţiale:

Schema 2.1 ruta 4


Iî1= 8 km Iî2= 8 km

Str.Bulgara 136 str.Independenţei


SRL“Neronic” Magazin Linela Magazin Linela
Or.Chişinău Iî3= 12 km

Iî5 = 11km
Iî4= 5 km

Str.Suveranităţii 16 Str.I.Domeniuc12
Magazin Linela Magazin Linela

Date iniţiale în formă de tabel: Tabelul 2.1.


Modelul qn Denumirea Clasa  Qplan Zt Ts
automobilului [t] încărcăturii mărfii [t] [zile] [ore]
Iveco Daily 2 legume II 0,9 1000 280 7

Coala
PD.2051.04.25.51.TMP.
Mod Coala N. Document Semnat Data
50
Furgon
Izoterm

2.2.Planificarea procesului de încărcare şi descărcare


La expeditor încărcătura este amplasată pe palete cu mărimi de 1200x800x145
mm, cu capacitatea de ridicare de 2-uă tone.
Paletele sunt amplasate în bena autocamionului cu ajutorul elctrostivuitorului
Crown FC4510,cu capacitatea de încărcare de 2 tone.

2.2.1 Determinăm productivitatea electrostivuitorului Crown.

3600  q m   m
Wî  2.76
Tc

3600  2  0,295
W   22,36t / oră
î 95

în care: qm-capacitatea mecanismului ,tone


ym-coeficientul de utilizare a capacitatii mecanismului
Tc-timpul unei curse a mecanismului ,sec.

ef
q 0,4
m
  = =0,2
m u
q 2
m

2.77
în care: qef-greutatea încărcăturii amplasată pe un palet ,tone.

Descărcarea mărfurilor la următorul destinatar se efectuiază cu aujutorul


electroîncărcătorului EV-705,cu capacitatea de încărcare pe furci de 2 tone .
2.2.2 Determin productivitatea electroîncărcătorului EV-705:
3600  qmu  ym 3600  2  0,2
W    26,18t / oră 2.78.
d1 T1c 55

Coala
PD.2051.04.25.51.TMP.
Mod Coala N. Document Semnat Data
Descărcarea mărfurilor la următorul destinatar se efectuiază cu ajutorul
electroîncărcătorului EÎ-1009 cu capacitatea de încărcare de 1 tonă.
2.2.3 Determin productivitatea electroîncărcătorului EÎ-1009:
3600  qmu  ym 3600 1  0,4
W    24t / oră 2.79.
d2 T1c 60

Descărcarea mărfurilor la următorul destinatar se efectuiază cu aujutorul


electroîncărcătorului EV-705,cu capacitatea de încărcare pe furci de 2 tone .
2.2.4 Determin productivitatea electroîncărcătorului EV-705:
3600  qmu  ym 3600  2  0,2
W    26,18t / oră 2.80.
d3 T1c 55

Descărcarea mărfurilor la următorul destinatar se efectuiază cu aujutorul


electroîncărcătorului EÎ-1009,cu capacitatea de încărcare de 1 tonă .
2.2.5 Determin productivitatea electroîncărcătorului EÎ-1009:
3600  qmu  ym 3600  1  0,4
W    41,14t / oră 2.81.
d4 T1c 35

Descărcarea paleţilor din autocamion la expeditor se efectuiază cu ajutorul


electrostivuitorului Crown ,cu capacitatea de încărcare pe furci de 2 tone.
2.2.6 Determinăm productivitatea electrostivuitorului Crown:
3600  qmu  ym 3600  2  0,2
W    41,14t / oră 2.82
dE T1c 35

2.3 Normarea timpului şi vitezelor de circulaţie a autocamionului pe rută.


2.3.1 Determinăm timpul de staţionare al autocamionului:

Timpul de staţionare a autovehiculelor la operatiunile de încaracare –descărcare,


poate fi determinată conform normativelor stabilite, în dependenţă de metoda de
încarcare-descărcare, genul încarcaturii şi capacitatea de încarcare a autovehiculului.
Timpul de încărcare mecanizată a autocamionului va constitui 12 min.
Timpul de descărcare mecanizată a autocamionului va constitui 12 min.
tî d  tî  t d  24 min  0,4 ;  ore  2.83

2.3.2 Determinăm timpul de mişcare al autocamionului:

Coala
PD.2051.04.25.51.TMP.
Mod Coala N. Document Semnat Data
Timpul de mişcare al autocamionului pe rută poate fi determinat în funcţie de vitezele
normative conform categoriilor de drum .

Str.Bulgara 136 str.Independenţei


SRL“Neronic” Magazin Linela Magazin Linela
Or.Chişinău Iî3= 12 km

Oraş=44 km

Str.Suveranităţii 16 Str.I.Domeniuc12
Magazin Linela Magazin Linela

l oraş
t miş   ore  2.84
voraş

44
tmiş   1,833  ore 
24

2.3.3. Determinăm timpul unui rulaj:


t rul  t mis  tî  tint (nint  1) ;  ore  2.85

t rul  1,833  0,4  0,15  4  2,833 ;  ore 

în care : t int -timpul de intrare ; 9 min =0,15 ore


nint -numărul de intrări;
2.3.4 Determinăm viteza tehnică a autocamionului:
lî 44
vt    24 km/h 2.86
t mis 1,833

Coala
PD.2051.04.25.51.TMP.
Mod Coala N. Document Semnat Data
2.3.5 Determinăm viteza de exploatare a autocamionului:
lî 44
ve    15,53 km/h
t rul 2,833
2.87

2.5 Calculul indicilor tehnici de lucru pe rută:


2.5.1 Determin numărul de rulaje zilnic al autocamionului.
Ts 7
nrul    2 rulaje 2.88
trul 2,833
2.5.2 Recalculez timpul în serviciu zilnic al autocamionului:
1
Ts  nrul * t rul  2 * 2,833  5,667 h 2.89
2.5.3 Determin productivitatea zilnică a autocamionului ,în tone :
Qzi  qn *  * nrul  2 * 0.9 * 2  3,6 t 2.90
2.5.4 Determin productivitatea autocamionului în tone-kilometri pentru un rulaj:
qr1  qu   1  2  0.9  1,8 2.91
qr 2  qr1  g1  1,800  0,4  1,400

2.92
în care g1:-cantitatea de încărcătură lăsată la destinatar ,tone
qr 3  qr 2  g 2  1,400  0,4  1 2.93
în care g2:-cantitatea de încărcătură lăsată la destinatar ,tone
qr 4  qr 3  g 3  1  0,4  0,600 2.94
în care g3:-cantitatea de încărcătură lăsată la destinatar ,tone
qr 5  0,18 tone (greutatea paletelor tansportate)
Prul  q1r  lî1  qr2  lî2  qr3  lî3  qr4  lî4  qr5  lî5 ; 2.95
Prul  1,8  8  1,4  8  1  12  0,6  5  0,18  11  42,58 tone-kilometri

2.5.5 Determinăm productivitatea zilnică a autocamionului,în tone –kilometri:


Pzi=Prul ·nrul ; [t·km] 2.96
Pzi= 42,58·2= 85,16 ; [t·km]
2.5.6. Determinăm parcursul cu încărcătură zilnic:
Lîzi=∑lî·nrul ; [km] 2.97
Lîzi=44·2 = 88 ; [km]
Ltotzi= Lrzi +l0 = 88+0=88 2.98.

Coala
PD.2051.04.25.51.TMP.
Mod Coala N. Document Semnat Data
2.5.7. Determinăm coeficientul de utilizare a parcursului zilnic:
zi
L
î
  2.99.
zi zi
L
tot

88
  1
zi 88

2.5.8. Determinăm numărul necesar de automobile pentru transportare:

Q
plan
A  ; [unităţi] 2.100.
e
Q Z
zi t

1000
A  1 ; [unităţi]
e 3,6  280

Capitolul 2. Compartimentul tehnologic

2.1 Schema rutei şi datele iniţiale:

Schema 2.1 ruta 5

Iî1= 9 km Iî2= 6 km

Bul.Moscovei 10/1 str.Matei Basarab 5/1


SRL“Neronic” Magazin Linela Magazin Linela
Or.Chişinău Iî3= 4 km

Iî5 = 16 km
Iî4= 11 km

Str.O.Ghibu 7/2 Str.Florilor 22/1


Magazin Linela Magazin Linela

Coala
PD.2051.04.25.51.TMP.
Mod Coala N. Document Semnat Data
Date iniţiale în formă de tabel: Tabelul 2.1.
Modelul qn Denumirea Clasa  Qplan Zt Ts
automobilului [t] încărcăturii mărfii [t] [zile] [ore]
Iveco Daily
50
2 legume II 0,9 1200 300 7
Furgon
Izoterm

2.2.Planificarea procesului de încărcare şi descărcare


La expeditor încărcătura este amplasată pe palete cu mărimi de 1200x800x145
mm, cu capacitatea de ridicare de 2-uă tone.
Paletele sunt amplasate în bena autocamionului cu ajutorul elctrostivuitorului
Crown FC4510,cu capacitatea de încărcare de 2 tone.
2.2.1 Determinăm productivitatea electrostivuitorului Crown.
3600  q m   m
Wî  2.101
Tc

3600  2  0,2
W   15,16t / oră
î 95

în care: qm-capacitatea mecanismului ,tone


ym-coeficientul de utilizare a capacitatii mecanismului
Tc-timpul unei curse a mecanismului ,sec.

ef
q 0,4
m
  = =0,2 2.102
m u
q 2
m

în care: qef-greutatea încărcăturii amplasată pe un palet ,tone.

Descărcarea mărfurilor la următorul destinatar se efectuiază cu aujutorul


electroîncărcătorului EV-705,cu capacitatea de încărcare pe furci de 2 tone .
2.2.2 Determin productivitatea electroîncărcătorului EV-705:

Coala
PD.2051.04.25.51.TMP.
Mod Coala N. Document Semnat Data
3600  qmu  ym 3600  2  0,2
W    26,18t / oră 2.103
d1 T1c 55

Descărcarea mărfurilor la următorul destinatar se efectuiază cu ajutorul


electroîncărcătorului EÎ-1009 cu capacitatea de încărcare de 1 tonă.
2.2.3 Determin productivitatea electroîncărcătorului EÎ-1009:
3600  qmu  ym 3600 1  0,4
W    24t / oră 2.104
d2 T1c 60

Descărcarea mărfurilor la următorul destinatar se efectuiază cu aujutorul


electroîncărcătorului EV-705,cu capacitatea de încărcare pe furci de 2 tone .
2.2.4 Determin productivitatea electroîncărcătorului EV-705:
3600  qmu  ym 3600  2  0,2
W    26,18t / oră 2.105
d3 T1c 55

Descărcarea mărfurilor la următorul destinatar se efectuiază cu aujutorul


electroîncărcătorului EÎ-1009,cu capacitatea de încărcare de 1 tonă .
2.2.5 Determin productivitatea electroîncărcătorului EÎ-1009:
3600  qmu  ym 3600  1  0,4
W    41,14t / oră 2.106
d4 T1c 35

Descărcarea paleţilor din autocamion la expeditor se efectuiază cu ajutorul


electrostivuitorului Crown ,cu capacitatea de încărcare pe furci de 2 tone.
2.2.6 Determinăm productivitatea electrostivuitorului Crown:
3600  qmu  ym 3600  2  0,2
W    41,14t / oră 2.107
dE T1c 35

2.3 Normarea timpului şi vitezelor de circulaţie a autocamionului pe rută.


2.3.1 Determinăm timpul de staţionare al autocamionului:
Timpul de staţionare a autovehiculelor la operatiunile de încaracare –descărcare,
poate fi determinată conform normativelor stabilite, în dependenţă de metoda de
încarcare-descărcare, genul încarcaturii şi capacitatea de încarcare a autovehiculului.
Timpul de încărcare mecanizată a autocamionului va constitui 12 min.
Timpul de descărcare mecanizată a autocamionului va constitui 12 min.
tî d  tî  t d  24 min  0,4 ;  ore  2.108.
2.3.2 Determinăm timpul de mişcare al autocamionului:
Timpul de mişcare al autocamionului pe rută poate fi determinat în funcţie de vitezele
normative conform categoriilor de drum .

Coala
PD.2051.04.25.51.TMP.
Mod Coala N. Document Semnat Data
Schema 2.2 reprezentarea rutei conform categoriilor de drum

Bul.Moscovei 10/1 str.Matei Basarab 5/1


SRL“Neronic” Magazin Linela Magazin Linela
Or.Chişinău

Oraş=46 km

Str.O.Ghibu 7/2 Str.Florilor 22/1


Magazin Linela Magazin Linela

l oraş
t miş   ore  2.109
voraş

46
t miş   1,917  ore 
24

2.3.3. Determinăm timpul unui rulaj:


t rul  t mis  tî  tint (nint  1) ;  ore  2.110

t rul  1,917  0,4  0,15  4  2,917 ;  ore 

în care : t int -timpul de intrare ; 9 min =0,15 ore


nint -numărul de intrări;
2.3.4 Determinăm viteza tehnică a autocamionului:
lî 46
vt    24 km/h 2.111.
t mis 1,917

2.3.5 Determinăm viteza de exploatare a autocamionului:


lî 46
ve    15,77 km/h
t rul 2,917
2.112.

2.5 Calculul indicilor tehnici de lucru pe rută:

Coala
PD.2051.04.25.51.TMP.
Mod Coala N. Document Semnat Data
2.5.1 Determin numărul de rulaje zilnic al autocamionului.
Ts 7
nrul    2 rulaje 2.113
t rul 2,917
2.5.2 Recalculez timpul în serviciu zilnic al autocamionului:
1
Ts  nrul * t rul  2 * 2,917  5,833 h 2.114
2.3.3 Determin productivitatea zilnică a autocamionului ,în tone :
Qzi  qn *  * nrul  2 * 0.9 * 2  3,6 t 2.115
2.3.4 Determin productivitatea autocamionului în tone-kilometri pentru un rulaj:
qr1  qu   1  2  0.9  1,8 2.116
qr 2  qr1  g1  1,800  0,4  1,400

2.117
în care g1:-cantitatea de încărcătură lăsată la destinatar ,tone
qr 3  qr 2  g 2  1,400  0,4  1

2.118
în care g2:-cantitatea de încărcătură lăsată la destinatar ,tone
qr 4  qr 3  g 3  1  0,4  0,600 2.119
în care g3:-cantitatea de încărcătură lăsată la destinatar ,tone
qr 5  0,18 tone (greutatea paletelor tansportate)
Prul  q1r  lî1  qr2  lî2  qr3  lî3  qr4  lî4  qr5  lî5 ; 2.120
Prul  1,8  9  1,4  6  1  4  0,6  11  0,18  16  38,08 tone-kilometri

2.5.5 Determinăm productivitatea zilnică a autocamionului,în tone –kilometri:


Pzi=Prul ·nrul ; [t·km]
Pzi= 38,08·2= 76,16 ; [t·km] 2.121
2.5.6. Determinăm parcursul cu încărcătură zilnic:
Lîzi=∑lî·nrul ; [km]
Lîzi=46·2 = 92 ; [km] 2.122
Ltotzi= Lrzi +l0 = 92+0=92 2.123.
2.5.7. Determinăm coeficientul de utilizare a parcursului zilnic:
zi
L
î
  2.124.
zi zi
L
tot

Coala
PD.2051.04.25.51.TMP.
Mod Coala N. Document Semnat Data
92
  1
zi 92

2.5.8. Determinăm numărul necesar de automobile pentru transportare:

Q
plan
A  ; [unităţi] 2.125.
e
Q Z
zi t

1200
A  1 ; [unităti]
e 3,6  280

2.6. Determinăm indicii tehnici exploataţionali mijlocii ITE


2.6.1. Determinăm timpul rutier zilnic al unui autovehicol:
Trmi 
  A  T  Z  ; [ore ]
e r t

 A  Z  e t
2.126.
1  6,5  300  1  7,17  300  1  5,92  300  1  5,67  280  1  5,83  300
  6,24
1  300  1  300  1  300  1  280  1  300
2.6.2. Determin timpul in serviciu zilnic al unui autovehicol:
Tsmij 
  A  T  Z  ; [ore]
e s t

 A  Z 
e t

1  6,5  300  1  7,17  300  1  5,92  300  1  5,67  280  1  5,83  300 2.127. 2.6.3.
  6,243
1  300  1  300  1  300  1  280  1  300

Determinăm parcursul total zilnic mijlociu al unui autovehicol:

Lî .mij 
  A  L  Z  ; [km]
e î t

 A  Z  e t
2.128.
1  108  300  1  124  300  1  94  300  1  88  280  1  92  300
  101,7 km
1  300  1  300  1  300  1  280  1  300
2.6.4 .Determin parcursul total zilnic mijlociu al unui autovehicol:
Ltot.mij 
  A  L  Z  ; [km]
e tot t

 A  Z  e t
2.129.
1  108  300  1  124  300  1  94  300  1  88  280  92  300
  101,7
1  300  1  300  1  300  1  280  1  300
2.6.5. Determinăm coeficientul de utilizare a parcursului zilnic mijlociu

Coala
PD.2051.04.25.51.TMP.
Mod Coala N. Document Semnat Data
 mij 
 A L e î  Zt 
1
 A L e tot  Zt 

1108  300  1 124  300  1 94  300  1  88  280  92  300


 mij  1 2.130.
1108  300  1 124  300  1 94  300  1  88  280  92  300

2.6.6. Determinăm viteza tehnica mijlocie:


Vexp .mij 
 A e  Ltot  Z t 
; [km / h]
 Ae  Ltot  Z t 
  V 
 t  2.131.
1  108 * 300  1  124  300  1  94  300  1  88  280  1  92  300
  24
1  108  300 1  124  300 1  94  300 1  88  280 1  92  300
   
24 24 24 24 24
2.6.7. Determinăm productivitatea zilnică medie a materialului rulant
Q zi.mij 
  A  Q  Z  ; [tone]
e zi t

 A  Z  e t
2.132.
1  3,6  300  1  3,6  300  1  3,6  300  1  3,6  280  1  3,6  300
  3,608
1  300  1  300  1  300  1  280  1  300

Pzi.mij 
  Ae  Pzi  Z t  ; [tone  km]
  Ae  Z t  2.133.
1  105,08  300  1  112,12  300  1  94,4  300  1  85,16  280  1  76,16  300
  95
1  300  1  300  1  300  1  280  1  300
2.6.8. Determinăm distanţa medie de transportare a unei tone de încărcătură
l med .mij 
 A e  Pzi  Z t 
 26,33km 2.134.
 A e  Q zi  Z t 

1 105,08  300  1 112,12  300  1  94,4  300  1  85,16  280  76,16  300
l med .mij   26,33km
1 3,6  300  1  3,6  300  1  3,6  300  1  3,6  280  3,6  300

2.6.9 Determin coeficientul de utilizare a capacitatii mijlociu al matialului rulant:


 s.mij 
 A e  Q zi  Z t 
;
 Ae  Q zi  Z t 
   
2.135.
 s 
1  3,6  300  1  3,6  300  1  3,6  300  1  3,6  280  1  3,6  300
  0,9
1  3,6  300 1  3,6  300 1  3,6  300 1  3,6  280 1  3,6  300
   
1 1 1 1 1

2.6.10. Determinăm perioada mijlocie de transportare

Coala
PD.2051.04.25.51.TMP.
Mod Coala N. Document Semnat Data
Z t .mij 
  A  Z  ; [ zile]
e t

 A  e
2.136.
1  300  1  300  1  300  1  280  1  300
  296
11111
2.6.11. Determinăm numărul de rulaje efectuate zilnic de un autocamion
n rul.mij 
  A  n  Z  ; [rulaje]
e rul t

 A  Z e t
2.137.
1  2  300  1  2  300  1  2  300  1  2  280  1  2  300
 2
1  300  1  300  1  300  1  280  1  300
2.7 Determinarea coeficientului de disponibilitate tehnică şi de lansare
2.7.1 Determinăm coeficientul de pregatire tehnica al autovehiculelor
1
 
t 
d k k 2.138.
zi 2 4
1 L 
totmij 1000
unde lmz – parcursul mediu zilnic a unui autovehicul , кm
d – normativul zilelor de staţionare automobilului în RT şi RC, zile/1000кm
parcurs
k2 – coeficientul de corectare în dependenţă de modificaţia mijloacelor de
transport
k4 - coeficientul de corectare în dependenţă de parcursul automobilului de la
începutul exploatării
1
   0.98
t 0.2  1  1
1  102 
1000
2.7.2 Determinăm coeficientul de emisie al autovehiculelor
Z
  *
t
; 2.139.
e t 360
unde: Zl – numarul zilelor lucrătoare pe an
Zc – numărul zilelor calendaristice

350
  0,98 *  0,94
e 365

2.7.3 Determinăm numarul necesar de automobile


A
e
A  ; (unităţi) 2.140.
t

e
5
A    5 ;(unităţi)
t 0.94

Coala
PD.2051.04.25.51.TMP.
Mod Coala N. Document Semnat Data
Coala
PD.2051.04.25.51.TMP.
Mod Coala N. Document Semnat Data