Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞĂ DE LUCRU

1. Scrie în paranteze sinonimele cuvintelor marcate:


Un negustor din Cetatea Florenţei, din Italia, mergea în ţara lui cu multe lucruri scumpe
(................................) şi cu o mare sumă de bani. El trebuia să treacă (................................) prin
Târgovişte, pentru că acolo era (................................) scaunul domniei. Când ajunsese
(................................) la Târgovişte, se duse drept la Ţepeş cu un dar (................................) bogat
şi zise (................................) : - Măria Ta, ursita (................................) m-a adus să trec cu avutul
(................................) prin ţara pe care o stăpâneşti (................................).

2. Constriţi seria sinonimică a cuvântului a gândi. (şapte termeni)


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3. Cuprinde numai antonime grupate corect seria:


a. virtute – viciu; succes - insucces
b. devreme – târziu; duşman – vrăjmaş
c. a micşora – a mări; a alege – a culege.

4. Alcătuiţi enunţuri omonimele / omofonele următoare: car / c-ar; lac; duce; mai / m-ai; ceai /
ce-ai;
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5. Indicaţi, prin subliniere, care este paronimul potrivit în următoarele contexte:


a. Primind o asemenea veste, împăratul a dat imediat sfoară / şfoară în ţară.
b. Alegerea făcută a fost absolut arbitrară / arbitrală.
c. Reuniunile familiale / familiare sunt pentru mulţi dintre noi o plăcere.
d. Zăcămintele petroliere / petrolifere sunt o bogăţie naţională.
e. Şederea într-o staţiune balneară este temporală / temporară.

6. Alegeţi forma corectă a cuvintelor :


Cetăţenii români provin / previn gripa aviară .
Starea sa a evoluat / evaluat spre bine.
A fost investit / învestit în noua sa funcţie.
A încercat să facă aluzie / iluzie la mine.
Stomacul meu nu mai poate să degere / digere nimic.
Basmul popular a fost transmis pe cale orară / orală.
Trebuie să fim solidari / solitari în faţa necazurilor.
Stofa aceasta este de caritate / calitate superioară.

S-ar putea să vă placă și