Sunteți pe pagina 1din 3

Strategia de dezvoltare a bazinului Mării Negre

Marea Neagră este înconjurată de 6 țări, două dintre fiind state membre ale UE .
Pentru o mai bună coerență și coordonare a sectoarelor-cheie din economia albastră a
acestor țări, Comisia Europeană facilitează dialogul cu părțile interesate din mediul
public și privat, consolidează capacitățile acestora și sprijină cooperarea în domeniul
marin și maritim.

Primul dialog cu părțile interesate din Bulgaria și România a fost organizat în 2011, pe
tema politicii maritime integrate și Conferința la nivel înalt a părților interesate din
bazinul Mării Negre desfășurată în 2014 la București, s-au bucurat de succes. De aceea,
Comisia Europeană și specialiștii și întreprinderile din sectorul maritim din bazinul Mării
Negre au decis să se întâlnească din nou pentru a discuta despre modalitățile prin care își
pot valorifica la maximum potențialul, aducând în același timp beneficii sociale și
economice durabile în zonele de coastă. Așa s-a născut cea de-a doua conferință dedicată
părților interesate din bazinul Mării Negre, care a avut loc în martie 2015 la Sofia, în
Bulgaria.

Între timp se efectuează și un studiu de fezabilitate prin care se evaluează situația


afacerilor maritime în țările de coastă și se propun liniile de bază ale unui proiect de
cooperare zonală pentru o mai bună informare cu privire la politica maritimă integrată și
pentru consolidarea capacității actorilor din sectorul public. A fost elaborat un document
de reflective care se află în prezent în dezbaterea țărilor de coastă și a organizațiilor
regionale.

În plus, Comisia Europeană sprijină eforturile a peste zece institute de cercetare și


organisme publice care încearcă să pună în comun datele colectate în ultimii ani, pentru a
crea o hartă digitală unică a fundului Mării Negre care să includă aspecte legate de
geologie, habitate, floră și faună. O primă versiune a hărții a apărut în 2016.

Au fost comandate studii care să identifice domeniile în care se poate coopera mai
eficient și să analizeze potențialul clusterelor maritime. Rezultatele au fost publicate și
pot fi consultate pe site-ul Forumului maritim. Ca parte a acțiunilor subsecvente, au fost
deja publicate două cereri de propuneri.
Cooperarea regională

„Sinergia Mării Negre” este o inițiativă lansată de UE pentru a încuraja cooperarea


regională cu și între țările care au ieșire la Marea Neagră. Ea a fost concepută sub forma
unui cadru flexibil, care să asigure o mai mare coerență și să faciliteze furnizarea de
orientări și o abordare mai integrată. În 2015, Serviciul European de Acțiune Externă și
Comisia Europeană au emis un document comun de lucru al serviciilor ComisieiCăutați
traducerile disponibile pentru linkul precedent, având ca subiect implementarea inițiativei
„Sinergia Mării Negre” în perioada 2009-2014. Acesta prezintă pe scurt progresele
înregistrate în principalele domenii de cooperare în regiunea Mării Negre, printre care se
numără și politica maritimă integrată.

Uniunea Europeana are și statutul de observator în două organizații regionale:

-Organizația pentru Cooperare Economică la Marea Neagră

-Comisia pentru protecția Mării Negre împotriva poluării (Convenția de la București).

Proiectele finanțate de UE care au legătură cu aspectele marine și maritime se regăsesc


în numeroase domenii de politică și beneficiază de finanțare din diverse fonduri
europene. Sprijinul financiar pentru acțiunile din această regiune se acordă în special prin
Instrumentul de asistență pentru preaderare și Instrumentul european de vecinătate .
Acesta finanțează Programul operațional comun pentru bazinul Mării Negre (2007-2013),
al cărui scop este să contribuie la consolidarea dezvoltării sociale și economice durabile a
regiunii.

Programul are trei obiective specifice:

1.promovarea dezvoltării economice și sociale durabile în zonele de frontier;

2.colaborarea în vederea soluționării provocărilor comune;

3.promovarea cooperării la nivel local și interpersonal.

În 2014, în cadrul programului Orizont 2020 a fost lansată o cerere de proiecte


dedicată regiunii Mării Negre, în valoare de 1,5 milioane EUR. Unul dintre proiectele
selectate își propune să creeze o rețea autonomă care să reunească institute de cercetare,
universități, grupuri de reflecție și agenții de implementare din regiune. Intitulat Black
Sea Horizon, proiectul va pune în comun resursele tuturor statelor riverane pentru a
realiza proiecte de interes comun în domeniul științei, tehnologiei și inovării. Acesta va fi
implementat în următoarele 36 de luni.

S-ar putea să vă placă și