Sunteți pe pagina 1din 3

FACULTATEA TRANSPORTURI

Specializarea: Ingineria Transporturilor si a Traficului

TEMA PROIECTULUI
la
Trafic în Rețele cu Acces Reglementat

Pe secţia de circulaţie A - B se cunoaşte numărul de perechi trenuri de călători, locale de


marfă transcontainere şi directe de marfă care vor circula pe secţie în anul 2016.
Să se determine:
1. Timpii de mers săgeată ai tuturor categoriilor de trenuri;
2. Masa trenurilor de marfă în funcţie de:
- forţa de tracţiune a locomotivei;
- lungimea utilă a liniilor din staţii;
- rezistenţa aparatelor de tracţiune şi legare.
3. Acceleraţia maximă la demarare şi frânare pentru trenurile de marfă;
4. Timpul suplimentar de demarare şi frânare pentru trenurile de marfă;
5. Intervalele de staţie corespunzătoare înzestrării tehnice a secţiei de circulaţie;
6. Determinarea capacităţii de circulaţie a secţiei şi a rezervei de capacitate pentru anul
de referinţă. Concluzii;
7. Elaborarea variantei raţionale de trasare în grafic a trenurilor locale de marfă;
8.Elaborarea graficului de circulaţie a trenurilor;
9.Intocmirea şi optimizarea turnusului locomotivelor pentru trenurile de călători;
10.Calculul indicatorilor tehnici de exploatare;
11.Memoriul tehnic

Se cunosc:
a. coeficientul de neuniformitate a traficului kn = 1,1 ... 1,3;
b. trenurile intercitty, exprese, rapide şi accelerate circulă fără oprire pe secţie iar timpii de
mers săgeată sunt cu 30% mai mici faţă de timpii de mers ai trenurilor directe de marfă;
c. jumătate din numărul trenurilor de persoane circulă cu oprire din două în două puncte de
secţionare alternativ (trenuri de persoane tip PI) ;
d. staţionarea trenurilor de persoane în staţiile intermediare şi haltele de mişcare ale secţiei
este de 2 minute;
e. timpii de mers săgeată pentru trenurile de persoane sunt cu 15% mai mici faţă de timpii de
la trenurile directe de marfă;
f. timpii suplimentari de demarare şi frânare la trenurile de călători sunt t sd = tsf =1min;
g. staţionarea trenurilor locale de marfă în staţiile intermediare ale secţiei este cuprinsă între
50 şi 60 de minute;
h. trenurile transcontainere circulă fără oprire pe secţie iar timpii de mers săgeată sunt aceeaşi
cu ai trenurilor accelerate;
i. se cunoaşte numărul de linii afectate pentru circulaţia trenurilor în punctele de secţionare şi
faptul că pe secţie există 2 halte de mişcare(acestea se vor alege de fiecare student);

Statia a b c d e
intermediară
Nr.linii de 3 4 4 3 3
circulaţie
j. Pentru remorcarea trenurilor se foloseşte locomotiva DA 060;
k. Rezerva tehnică de capacitate este :
- pe liniile simple 25%;

1
- pe liniile duble 20%.

Anexa 1 Inzestrarea tehnică a secţiei de circulaţie:


- tip cale simplă (dublă);
- sistemul de centralizare a schimbătoarelor de cale este tip C.E.D.;
- sistemul de comunicaţii între staţii: ipoteza I - cale liberă
ipoteza II – B.L.A.

Anexa 2. Evoluţia traficului de marfă în timp (mil. tone)


(la datele din tabel se va aduna valoarea 0,05n)
Sens Anul 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Inzestrare
tehn.

Linie simplă 3,7 3,84 4 4,2 4,34 5,5


par
Linie dublă 6,2 6,55 6,8 7,2 7,7 7,5 9
Linie simplă 2,72 2,8 2,9 3 3,13 4
impar
Linie dublă 6 6,2 6,5 6,8 7,16 7,5 9,4

Anexa 3 Numărul de perechi trenuri de călători, locale de marfă şi transcontainere


Categoria
trenului IC E R A P T LMf
Nr. de perechi de
trenuri
Înzestrare Linie simplă 1 2 - 1 6 1 1
tehnică Linie dublă 1 2 1 4 6 4 1

Anexa 4 Coeficientul de utilizare a capacităţii de încărcare a vagoanelor


Sens par impar
Tip vagon
2 osii 0,7+0,02n 0,74+0,01n
4 osii 0,8+0,02n 0,84+0,01n

Coeficientul de utilizare a capacităţii de încărcare este de maxim 0,9 pentru vagoanele pe 2


osii şi maxim 0,95 pentru vagoanele pe 4 osii.

Anexa 5 Capacitatea de încărcare a vagoanelor


Tip vagon Capacitatea de încărcare
(t)
2 osii 20+0,5n
4 osii 55+0,5n

Anexa 6 Tara vagoanelor


Tip vagon Tara vagonului (t)
2 osii 10
4 osii 15

Anexa 7 Lungimea medie a vagoanelor


Tip vagon Lungimea medie (m)

2
2 osii 10
4 osii 16

Anexa 8 Lungimea utilă a liniilor din staţii


Sens Lungimea (m)
par 600+10n
impar 650+10n

Anexa 9 Structura parcului de vagoane


Tip vagon Structura (%)
2 osii 50 - n
4 osii 50 + n

Anexa 10 Rezistenţa caracteristică a secţiei


Sens Rezistenţa caracteristică
(0/00)
par 8+0,25n
impar 10+0,25n