Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" DIN TÂRGU JIU

FACULTATEA DE ȘTIINȚE TEHNICE, MEDICALE ȘI


COMPORTAMENTALE

DEPARTAMENTUL DE ENERGIE, MEDIU ȘI AGROTURISM

Energia eoliană

Pițigoi Andreea-Denisa

Anul I-MPMI

2017
Introducere
Energia este indispensabilă vieții pe Pămant. Ea există pretutindeni și reprezintă cauza
producerii unor numeroase fenomene: mișcare, lumină, sunet, caldură. Există mai multe forme de
energie, dar aproape intreaga energie de pe Pamant provine direct sau indirect de la Soare. Energia
eoliana nu face nici ea excepție de cele spus anterior deoarece vânturile sunt formate din cauză că
soarele nu încălzeşte Pământul uniform, fapt care creează mişcari de aer. Mişcarea maselor de aer
se formează datorită temperaturilor diferite a două puncte de pe glob, având direcţia de la punctul
cald spre cel rece.
Energia eoliană este una din cele mai vechi surse de energie nepoluantă, este energia
conţinută de forţa vântului ce bate pe suprafaţa pământului și este o sursă de energie reînnoibilă,
deci face parte din grupa de „energie verde”. Alte forme de energie verde sunt: energia solară,
energia hidraulică, energia mareelor, energia potențială osmotică, energia geotermală, energia
derivată din biomasă.
Energia eoliana este energie regenerabilă cea mai folosită la nivel mondial și prin folosirea
ei în detrimentul altor surse de energie se evită degajarea unor cantități impresionante de dioxid
de carbon și se evită consumul de produse petroliere. ONU apreciază în raportul numit 'Economia
ecosistemului și a biodiversitații' din 2010 că pagubele anuale al distrugerii mediului înconjurator
sunt mai mari decât cele ale crizei financiare globale. În raport se estimează că distrugerea
pădurilor, pășunilor, mlaștinilor și a ecosistemului marin ne costă între 2.000 și 4.500 de miliarde
de dolari pe an.
Puterea vântului a fost folosită pentru prima dată de egipteni în jurul anului 5000 i.e.n,
pentru propulsarea bărcilor cu pânză. Există referințe istorice despre o moară de vânt rudimentară
folosită în primul secol e.n dar prima moară de vant practic a aparut în sec. al VII-lea în Afganistan.
Aceste mori de vânt erau folosite pentru macinarea porumbului și a grâului și pentru a trage apa. În
Europa, morile de vânt au aparut ceva mai tarziu în sec. al XI-lea.
Turbinele eoliene curente functionează pe același principiu ca și morile de vânt din
antichitate: palele unei elice adună energia kinetica a vântului pe care o transformă în electricitate
prin intermediul unui generator.
Valorificarea energie eoliene a crescut în anii ’70, odata cu prima criză mondiala a
petrolului și apoi în anii ’90 din cauza îngrijorarilor generate de impactul asupra mediului a poluarii
generate de combustibilii fosili.
Primul parc eolian din lume a fost construit în 1980, în sudul statului New Hampshire,
SUA.

2
Funcționarea turbinelor eoliene
Energia eoliană este generată prin transferul energiei vântului unei turbine eoliene.
Vânturile se formează datorită încălzirii neuniforme a suprafeței Pământului de către energia
radiată de Soare care ajunge la suprafața planetei noastre. Această încălzire variabilă a straturilor
de aer produce zone de aer de densități diferite, fapt care creează diferite mișcări ale aerului.
Energia cinetică a vântului poate fi folosită la antrenarea elicelor turbinelor, care sunt capabile de
a genera electricitate.
Principiul de funcționare al unei turbine eoliene pentru producție industrială de energie
electrică este relativ simplu: forța vântului care actionează asupra rotorului turbinei determină
punerea acestuia în mișcare, antrenând prin intermediul unui reductor un generator electric.
Impropriu denumite, centralele eoliene sunt, ferme de turbine eoliene, ce sunt conectate la
rețeaua de distribuție a curentului. În componența unei centrale eoliene nu intră doar turbinele ci
și redresoare de curent, transformatoarele și corectoare ale factorului de putere al curentului. În
amplasarea centralelor eoliene se ține cont de valoarea vântului în zona, prețul terenului, impactul
vizual și asupra structurilor din vecinatate și apropierea de rețeaua de distribuie a curentului.

Fig.1. Parcuri eoliene

Cea mai simplă turbină eoliană constă în trei părți importante:


• Pale - captează energia vântului și o transmit rotorului.
• Axa- face legatura dintre rotor și generator, astfel transmitând energia mecanică rotativă
de la rotor la generatorul electric.
3
• Generator -un dispozitiv simplu care folosește proprietățile inducției electromagnetice
pentru a produce curent electric.
Majoritatea turbinelor eoliene sunt însă mai complexe, pe langă cele trei parti importante, o
turbina mai are urmatoarele componente:
• Nacela - Carcasa care ține:
o cutie de viteze - crește viteza de rotație dintre rotor și generator
o generator - generează energia electrică
o mecanism de ajustare a poziției - turbinele cu axă orizontală au nevoie de
a fi aliniate cu direcția vântului, din acest motiv au nevoie de un mecanism automat de ajustare a
poziției. Acest mecanism este în general alcătuit din motoare electrice care rotesc intregul rotor
spre stânga sau spre dreapta.
o senzori - sisteme de control ale mecanismului de ajustare a poziție, senzori
de viteză, sisteme de siguranță și de monotorizare
o frâna mecanică - în momentele când vântul are viteză foarte mare, se poate
defecta generatorul sau energia produsă poate supraîncarca echipamentele, din acest motiv se
folosește un sistem de frânare, pentru menținerea rotorului la viteză sigură. Frâna mai este folosită
și în cazul defectării unui echipament.
• Turn (Pilon)- Cu ajutorul unui turn, componentele turbinei sunt pozitionate la o
Înalțime optimă pentru viteza vântului.

Fig.2.Părțile componente ale unei turbine eoliene

4
Turbine cu axa verticală
La acest tip de turbine axa este verticală, generatorul și toate componentele mai sofisticate
find plasate la bază, usurând astfel înstalarea și mentenanța. În loc de turn acest tip de turbine
folosesc fire de susținere, rotorul find pozitionat aproape de pământ. Aceste turbine sunt tot timpul
aliniate cu direcția vantului astfel nu este necesara nici o adjustare în cazul în care vântul îsi
schimbă direcția; dar pozitionarea lor aproape de sol unde viteza vântului este mai redusă, le scade
eficența. Deasemenea un dezavantaj este și faptul că acest tip de turbine nu pornesc singure,
majoritatea folosind generatorul pe post de motor pentru a porni.

Fig.3.Turbină cu axă verticală

Turbine cu axa orizontală


Rotorul și generatorul de curent sunt poziționate în varful turnului și trebuie aliniate pe
direcția vântului. Pentru acesta majoritatea folosesc senzori și servomotoare pentru a se alinia pe
direcția vântului. Cele mai multe turbinelor cu axa orizontală au și o cutie de viteze care transformă
mișcarea de rotație lentă a palelor într-una mai rapidă, necesară pentru a crește eficienșa
generatorului de curent.
Rotorul turbinei poate fi plasat în fața sau spatele turnului. La turbinele cu rotorul în față
palele sunt departate de turn și ușor înclinate. Deasemele palele sunt și rezistente pentru a nu fi
îndoite și împinse în turn. Turbinele cu rotorul în spatele turnului au avantajul că palele elicei se
pot îndoi, reducând suprafața ce se opune vântului la viteze mari, iar datorită contrucției, orientarea
pe direcția vântului se face automat.

5
Fig.4.Turbină cu axă orizontală

Impactul sistemelor de energie eoliana asupra mediului

În contextul actual, caracterizat de creșterea alarmantă a poluării cauzate de producerea


energiei din arderea combustibililor fosili, devine din ce în ce mai importantă reducerea
dependenței de acești combustibili. Energia eoliană s-a dovedit deja a fi o soluție foarte bună la
problema energetică globală. Utilizarea resurselor regenerabile se adresează nu numai producerii
de energie, dar prin modul particular de generare reformulează și modelul de dezvoltare, prin
descentralizarea surselor. Energia eoliană în special este printre formele de energie regenerabilă
care se pretează aplicațiilor la scară redusă.
Principalul avantaj al energiei eoliene este emisia zero de substanțe poluante și gaze cu
efect de seră, datorită faptului că nu se ard combustibili și de asemenea nu implică producerea nici
unui fel de deșeuri.
Însă, la fel ca toate tehnologiile de energie, centralele electrice eoliene au și ele anumite
efecte negative asupra mediului. Cu toate acestea, spre deosebire de tehnologiile cele mai
convenționale (care sunt regionale și chiar impactul global este din cauza emisiilor lor și din cauza
importurilor de combustibili), efectele sistemelor de energie eoliana sunt minime și locale. Acest
lucru le face mai ușor de monitorizat pentru comunitățile locale și, dacă este necesar, pentru a le
atenua.
Principalul impact al centralelor eoliene asupra mediului este legat de "poluarea vizuală" -
adica, au o aparitie neplacuta - și, de asemenea, produc "poluare sonoră" (sunt prea galagioase).

6
Există însă și turbine eoliane moderne cu o apariție atractivă stilizată-trubine eoliane
arhitecturale. Sună puțin cam ciudat, dar ele există și se referă la acele turbine eoliene cu impact
minim asupra mediului din punct de vedere vizual ce sunt plasate pe acoperișurile clădirilor. Fiind
deja montate la o înaltime respectabila au costuri de instalare și intretinere reduse, ne mai
necesitând un turn în vârful carora să fie amplasate.Nu doar costurile sunt principalul atu ci și
eficiența crescută pentru cele de pe marginea acoperișurilor, datorită vitezei mai mari a curenților
de aer ascendenți. Aerovironment este prima firma care se aventurează să ofere aceste turbine
eoliene de dimensiuni reduse, silențioase și cu eficiență ridicată.

Fig.5.Turbină eoliană arhitecturală

Problema impactului vizual asupra mediului a turbinelor eoliene se poate rezolva și prin
plasarea acestora în largul mării, lucru ce presupune costuri de transport și intreținere semnificativ
mai ridicate. Compania norvegiana StratoilHydron a anunțat că va investi peste 80 de milioane de
dolari pentru a produce și instala o turbină eoliana plutitoare de 2.3 megawatti în largul Norvegiei.
Spre deosebire de turbinele clasice, HyWind nu va fi fixată de solul mării ci va folosi o platformă
plutitoare ancorata în 3 puncte. Palele elicei lui HyWind vor avea 80 metri diametru, turbina având
avantajul de a putea fi instalată la adancimi variabile între 120 si 700 metri, putand chiar fi mutata
în funcție de zona cu vânt mai puternic.
De asemenea turbinele afectează mediul și ecosistemele din împrejurimi, omorând păsări
și necesitând terenuri mari virane pentru instalarea lor. Problema impactului păsărilor zburătoare
cu rotoarele turbinelor eoliene în mişcare, precum şi perturbarea habitatului (la sol, dacă în areal
se află colonii semnificative de păsări), a suscitat – încă de acum mai bine de un deceniu - intense
dispute în ţările vest-europene promotoare ale tehnologiei eoliene. Din acest motiv, în multe ţări
au fost demarate multiple studii de impact cu păsările.
Parcurile eoliene, mai ales cele mari, pot genera turbulențe care pot afecta în mod
semnificativ temperatura aerului de la sol, susțin cercetatorii americani. Cum turbinele sunt de

7
obicei amplasate pe terenurile agricole, aceste modificări de temperatură ar putea avea un efect
puternic asupra productivitații culturilor. Echipa de cercetatori americani susține că impactul poate
fi redus prin modificarea rotorului, o strategie destul de costisitoare dar, spun specialiștii,
"proiectarea de noi rotoare care generează mai puține turbulențe crește productivitatea parcurilor
eoliene". O a doua opțiune ar fi ca parcurile sa fie amplasate în zone cu un grad de turbulente
mărit.Cercetatorii spun ca în anumite condiții, rotorul de turbina în contact cu aerul poate duce la
schimbarea temperaturii in zona. Aceasta turbulenta duce la o incalzire pe timp de noapte și o
racire în timpul zilei, temperatura suferind modificari între -0,4 si 1,5 grade celsius.

Concluzii
Datorită epuizării pe plan mondial a rezervelor de combustibili fosili, se încearca la ora
actuală o reorientare asupra surselor neconvenționale de producere a energiei electrice, din aceste
forme facând parte și sistemele eoliene.
Sectorul industriei energiei eoliene este unul foarte dinamic. Deși în trecut energia eliana
era folosită foarte rar, pentru aplicații de mică putere, mai mult pentru asigurarea curentului electric
în zone izolate sau pentru navigație ori morărie; acum centralele eoliene au început să fie folosite
la scară largă pentru producția de curent electric, datorita progreselor facute în domeniul
generatoarelor eoliene, se poate discuta astazi de sisteme ce ajung la performanțe superioare în
ceea ce priveste randamentul față de centralele clasice
Este prevazut ca până în 2030, energia eoliana să sigure 34% din consumul de energie
elctrică din Uniunea Europeana, iar până în 2050, să agure 50% din consumul de energie electrică
al UE.
În alegerea locației sunt foarte importanți doi factori majori: complexitatea locației și
conditiile meteo extreme. Este de menționat faptul că majoritatea turbinelor functionează optim în
intervalul 3-25 m/s viteză a vantului, cu un maxim de productivitate atins la 10-16 m/s. Când sunt
depasite extremele intervalului, turbina se opreste automat pentru a evita eventuale avarii.
Principalul avantaj al energiei eoliene este emisia zero de substanțe poluante și gaze cu
efect de seră, datorită faptului că nu se ard combustibili.Asfel nu se produc deseuri, se evita emisii
importante de dioxid de carbon și se fac economii importante la factura de electricitate prin evitarea
consumului de produse petroliere care devin din ce în ce mai scumpe.
Principalele dezavantaje sunt resursa energetică relativ limitată, inconstanța datorită
variației vitezei vântului, termenul lung de amortizare al investitiei precum și numărului redus de
amplasamente posibile.
Energia eoliana oferă omenirii o speranță pentru un mediu mai curat, diminuarea efectului
de sera și a smogului, probleme foarte importante ale zilelor noastre.
8
Bibliografie:
1.Nestor Lupei, -Zestrea energetica a lumii, Ed.Albatros, 1986
2. Wolf, H -Energia-problema globala, Ed Tehnica, Bucuresti,1997
3. http://ames.ro/energia-eoliana/
4. http://rwea.ro/

S-ar putea să vă placă și