Sunteți pe pagina 1din 3

ECOLOGIE

IERARHIZAREA

Orice sistem viu este alcătuit din elemente componente (subsisteme) şi este la
rândul său un subsistem al unui sistem mai mare, integrator (suprasistem). Astfel putem
delimita un ansamblu de sisteme cu grade de complexitate diferite constituite într-o
structură ierarhizată de forma: subsistem - sistem – suprasistem.

Sistemele vii sunt extrem de complexe, dar pot fi grupate în patru mari categorii ierarhice (figura
1.4).

1.Ierarhia somatică (ierarhia nivelelor de integrare) ce include totalitatea sistemelor


ierarhizate, vii şi nevii, ce intră ca elemente componente în alcătuirea sistemelor biologice.
2. Ierarhia organizatorică (ierarhia sistemelor biologice )ce include toate nivelele de organizare
ale materiei vii (numite în continuare sisteme biologice). Un nivel de organizare reprezintă o categorie
de sisteme biologice, diferite din punct de vedere structural şi funcţional, capabile de existenţă de sine
stătătoare. Criteriul utilizat pentru a stabili dacă un sistem biologic este sau nu un nivel de organizare al
materiei vii este universalitatea. Aceasta implică ca sistemele componente ale unui nivel din ierarhia
organizatorică să cuprindă întreaga materie vie.

Individul reprezintă forma elementară şi universală de existenţă a vieţii. Indivizii au o existenţă


în timp limitată genetic şi realizează un schimb permanent de materie, energie şi informaţie cu mediul
înconjurător (proces numit metabolism). Toate sistemele supraindividuale sunt forme de grupare şi
organizare a indivizilor.

Populaţia este alcătuită dintr-un grup de indivizi aparţinând aceleiaşi specii, care îşi desfăşoară
activitatea în cadrul unei biocenoze. Populaţia este capabilă de existenţă de sine stătătoare, din punct
de vedere reproductiv, timp nedefinit.

Specia este o comunitate reproductivă alcătuită din una sau mai multe populaţii. Specia este în
acelaşi timp un sistem biologic (un nivel în ierarhia organizatorică) şi un nivel în ierarhia taxonomică.
Astfel, specia ca sistem biologic, devine veriga de legătură dintre ierarhia organizatorică şi ierarhia
taxonomică.

Biocenoza include totalitatea indivizilor grupaţi în populaţii distincte ce ocupă un anumit biotop
(spaţiu sau volum fizic). Principala caracteristică a biocenozei o reprezintă relaţiile dintre speciile
componente (relaţii interspecifice).

Biosfera este învelişul viu al planetei, ce include totalitatea indivizilor de pe Pământ, grupaţi în
populaţii şi biocenoze.

3. Ierarhia sistemelor ecologice include totalitatea sistemelor ce intră în componenţa ecosferei.


Unitatea de bază a ecosferei este ecosistemul. Acesta este alcătuit dintr-o biocenoză împreună cu
biotopul pe care aceasta îl ocupă şi include inter-relaţiile dintre aceste două componente. În funcţie de
scara spaţio-temporală, ecosistemele pot fi grupate în categorii cu grad sporit de complexitate.
ECOLOGIE
4. Ierarhia taxonomică este alcătuită din categorii taxonomice (numite taxoni) de diferite
ranguri, mergând de la specie la regn. Spre deosebire de primele trei ierarhii CARE sunt bazate pe
organizare, ierarhia taxonomică se bazează pe ordine. În timp ce organizarea implică ordine, ordinea nu
implică organizare. Astfel, cărţile dintr-o bibliotecă sunt ordonate după diverse criterii, dar nu sunt şi
organizate (figura 1.5).

De aceea, taxonii de rang mai mare speciei sunt simple entităţi aditive şi nu sunt sisteme
ierarhizate. Astfel, un gen conţine un număr de specii incluse după diverse criterii taxonomice
(morfologice, morfometrice, biochimice, genetice etc.) , dar nu reprezintă un nivel de organizare al
materiei vii

Iniţial Linné a propus doar patru categorii taxonomice superioare speciei: genul, ordinul, clasa şi regnul,
dar ulterior au mai fost propuse două categorii fundamentale: familia şi încrengătura
ECOLOGIE
Figura 1.4 – Structura ierarhică a sistemelor vii şi nevii. Sunt prezentate cele patru ierarhii: (1) ierarhia
nivelelor de integrare (ierarhia somatică); (2) ierarhia sistemelor biologice (ierarhia biologică); (3)
ierarhia sistemelor ecologice (ierarhia ecologică); (4) ierarhia categoriilor taxonomice (ierarhia
taxonomică).

S-ar putea să vă placă și