Sunteți pe pagina 1din 44

SCOALA GIMNAZIALA PERIETI

Disciplina :Educatie plastica


Profesor: Gelnar Anuta Elena
Clasa a!"!a

Plani#care calendaristica $%&' ( $%&)
Se*estrul I
Nr
ct
r
+nitatea de
,n-./are Co*petente speci#ce Con/inuturi

Nr.
or
e
S.pt.*0na
Data
O1ser-a/ii
&2
Recapitular
e 3testare
initiala
Reactualizarea cunostintelor
dobandite anterior (in ciclul
primar)
2 16.09-27.09
$2 Instru*ent
e4
*ateriale 5i
tenici de
lucru
1.1 a folosi adecvat
materialele i instrumentele
de lucru specifce artelor
plastice
instrumente, materiale i
tehnici de lucru
spatiul plastic
1
30.09-04.10
'2 Culorile
spectrului
solar
1.2 insusires si intelegerea
studiului cercului cromatic
familiarizarea i identifcarea
culorilor
din cercul cromatic
culorile lumin
culorile pigmentare! primare,
secundare, ter"iare#
culori calde$ reci
nonculorile
culori complementare#
4
07.10-01.11
a ob"ine culori primare,
secundare, ter"iare
a cunoaste nonculorile
evaluare
1 04.11-08.11
62 A*estecuri
cro*atice
1.2 a amesteca culorile
primare
a descoperi nuan"e i tonuri
de culoare
a ti s modeleze culorile i
s le nuan"eze
nuan"area culorilor
modelarea culorii
1
11.11-15.11
72
Ele*entele
de li*1a8
plastic
%.% a ob"ine e&presivit"i ale
punctului ori ale liniei ca
ornamente decorative,
elemente constructive i
semne plastice#
a foloseasi punctul i linia pe
pat pictural i pat
decorativ
%.2 aob"ine tratarea pictural
a suprafe"ei
' realiza de compozi"ii
fgurative i non$fgurative
prin folosirea tratrii picturale
%.1 a ob"ine tratarea
decorativa a suprafe"ei.
(unctul, linia i culoarea ca
semne plastice#
Rolul punctului i al liniei ca
elemente decorative
)&presivitatea punctului
ob"inut prin repetare,
densifcare, grupare, alternare
)&presivitatea liniei
determinat de micare,
tensiune i ritm
)&presivitatea petei de culoare
!tratarea decorativ i pictural
4
18.11-13.12
evaluare 1
16.12-20.12
Contraste
cro*atice
* 2.%# a observa si a obtine
contraste cromatice in diferite
compozitii
* a evidentia centrele de
interes ale planselor prin
mi+loace plastice invatate $
contraste
contrastul culorilor in sine#
contrastul cald$rece
contrastul complementar
contrastul inchis ,deschis
contrastul de calitate#
contrastul de cantitate
contrastul de simultaneitate#
3
06.01.2014
24.01.2014
evaluare
1
27.01-31.01

Se*estrul II
Nr.
ctr2
+nitatea de
,n-./are
Co*petente speci#ce Con/inuturi

Nr.
or
e
S.pt.*0na
Data
O1ser-a/ii
&2
Punctui si
linia !
Ele*ente de
li*1a8 plastic
%.1 obtinerea tratarii
decorative a suprafetei
%.2 obtinerea tratarii picturale
a suprafetelor
%.% obtinerea e&presivitatiiale
punctului si ale liniei ca
ornamente decorative
(unctul si linia !
$ ca elemente constructive
$ ca semne plastice
$ cu rol decorativ
$ e&presivitati si semnifcatii
- 1...2.2.1-
1-..%.2.1-
)valuare
1
$2
9or*a !
Ele*ent de
li*1a8 plastic
%.1 obtinerea tratarii
decorative a suprafetei
%.2 obtinerea tratarii picturale
a suprafetelor
%.% obtinerea e&presivitatiiale
punctului si ale liniei ca
ornamente decorative
forma plana! fuzionarea,
curgerea libera, sfoara colorata
forma spatiala#! origami
motive decorative
/
10..%$1/..1
evaluare 1
)2
E-olutia
artelor
plastice in
anticitate
a identifca trasaturile
specifce artelor plastice in
antichitate#
a realiza planse inspirate
din picturile rupestre, din
arta antica egipteana ,
greceasca, indiana,
chineza2
'rta )giptului antic
'rta 3reciei antice
'rta Romei antice
'rta 4hinei antice#
'rta 5ndiei antice #
%
1/..1$1%../
evaluare
1
72 Recapitulare
#nala
2 1/../$2.../


PLANI9ICARE SEMESTRIAL: clasa a! "!a
SEMESTR+L I
Detalieri de
con/inut
C2S2 Acti-it./i de ,n-./are
Ti*
p
Resurse
Strate;ii
Tenici
Data
INTROD+CEREA IN DOMENI+L ARTELOR PLASTICE
Prezentarea
manualului si
a
instrumentelor
si tehnicilor de
lucru
&2& $ 6ialog provocat pe baza manualului,
a instrumentelor, materialelor si
tehnicilor de lucru.
& 7anualul
$ 5nstrumente
8rontala
4onversatia
9%
C+LORILE SPECTR+L+I SOLAR
Culorile
spectrului
solar, cercul
cromatic
&2&
&2$
$ )&erci"ii de recunoatere, pe plane
didactice a culorilor spectrului solar2
$ )&ercitii de obtinere a nuantelor spre
una dintre culorile vecine in steaua
culorilor.

&
$ 7anual,
$ 'lbum metodic
8rontala, ind.
4omp.
plastica 9-
Culori primare
i binare de
gradul I si II.
&2&
&2$
$ )&erci"ii de recunoatere, pe plane
didactice a culorilor primare i binare
de gradul 5.
$ )&erci"ii de ob"inere a binarelor de gr.
5 prin amestecul de primare dou
c:te dou.
$ 8olosirea primarelor i binarelor de gr.
5 ;ntr$o compozi"ie plastic sau decor.
&
$ 7anual,
$ 'lbum metodic,
$ Reproduceri
(7atisse)
$ 4ercul cromatic.
8rontala, ind.
4omp.
plastica,
4uloare
91
Culori calde i
reci
&2&
&2$
$ )&erci"ii de identifcare pe plane
demonstrative a culorilor calde i
reci, a nonculorilor i a diferitelor
trepte de gri neutru.
$ 4ompozi"ie aplicativ folosind nuante
ale culorilor calde i reci.
&
$ 7anual,
$ 'lbum metodic,
$ Reproduceri de
arta,
$ 4ercul crom.
8rontala,
indepen$denta.
4omp. plastica.
4uloare
9/
Nonculorile,

&2&
&2$
$ )&erci"ii de identifcare pe plane
demonstrative, a nonculorilor i a
diferitelor trepte de gri neutru.
$ 4ompozi"ie aplicativ folosind
nonculorile.
& $ 7anual,
$ 'lbum metodic,
$ Reproduceri de
arta,
8rontala,
indepen$denta.
4omp. plastica.
90
EVALUAE
9<
AMESTEC+RI CROMATICE
Nuan!area &2&
&2$
$ )&erci"ii de ;nclzire i rcire a culorilor
folosind amestecul de nuan"are2
$ )&erci"ii de ob"inere a nuan"elor prin
amestecul a dou culori vecine ;n
cercul cromatic, $ compozi"ie
aplicativ.
&
$ 7anual,
$ 'lbum metodic,
$ 4ercul cromatic,
$ Reproduceri de
arta.
8rontala,
individuala.4om
p. plastica
4uloare
"odelarea &2& $ =bservarea pe reproduceri a tratrii & $ 7anual, 8rontala,
'2$ picturale a suprafe"ei2
$ )&erci"ii de ob"inere a tratrii picturale
folosind tonurile griurile neutre2
$ Realizarea unei compozi"ii aplicative ;n
care s se foloseasc modelarea
culorilor, tonurile diferitelor culori.
$'lbum metodic,
$ 9cara valorica
cromatc
independenta.
4omp. plastica.
4uloare

PATA ! ELEMENTE DE LIM<A= PLASTIC
Pata
pictural#,
spontan#
&2&
'2$
$ )&erci"ii de ob"inere a petei picturale
spontane prin fuzionare la margine
sau ;n mas2
$ Realizarea unei compozi"ii aplicative ;n
care s se foloseasca pata pictural
ob"inut spontan.
&
$ 7anual,
$ 'lbum metodic,
$ 4ercul cromatic,
$ Reproduceri de
arta (9eurat).
8rontala,
individuala.4om
p. plastica
4uloare

Pata
pictural#
elaborat#
&2&
'2$
$ )&erci"ii de ob"inere a petei picturale
elaborate prin folosirea amestecurilor
(tonuri, nuante, griuri neutre)2
$ 4ompozi"ie plastic aplicativ ;n care
s foloseasc pata pictural ob"inut
elaborat.
&
$ 7anual,
$ 'lbum metodic,
$ Reproduceri
(3auguin,
>uculescu).
8rontala,
individuala.4om
p. plastica
4uloare

Crearea
unor moti$e
decorati$e
&2&
$2$
'2'
$ )&erci"ii de creare i utilizare a
motivelor decorative2
$ 8olosirea liniei i punctului pentru
ob"inerea unor motive decorative2
$ 4ompozi"ie decorativ folosind un
motiv unic sau repetabil.
&
$ 7anual,
$ 'lbum metodic,
$ =biecte de arta
populara ro$
maneasca.
8rontala,
individu$ala.
4omp. plastica
4uloare.
%ratarea
decorati$# a
supra&e!ei
&2&
'2&
$ )&erci"ii de identifcare a tratrii
decorative pe imagini$ reproduceri de
art
$ )&ercitii de obtinere a petei decorative
(uniforme) din culori sau amestecuri
&
$ 7anual,
$ 'lbum metodic,
$ =biecte de arta
populara ro$
maneasca
8rontala,
individu$ala,
)&ercitiucomp.
de culori(tonuri, nuante, griuri neuter)2
$ 4ompozitie decorativa folosind
tratarea decorativa a culorii , precum
si diferite elemente de limba+ plastic.
)?'@A'R) & 91-
C'N%A(%E C'"A%ICE
Contrastul
Cald)rece
&2&
$2'
$ )&erci"ii de recunoatere i de ob"inere
a contrastului cald , rece2
$ 4ompozi"ii fgurative sau nonfgu$
rative folosind contrastul cald$ rece.
&
$ 7anual,
$ 'lbum metodic,
$Reproduceri
(3auguin)
$ 4ercul crom.
8rontala,
indepen$denta.
4omp. (lastica.
4uloare
Contrastul
culorilor *n
sine.
&2&
$2'
$ )&erci"ii de recunoatere i de ob"inere
a contrastului culorilor ;n sine.
$ 4ompozi"ie fgurative sau
nonfgurative ;n care s foloseasc
contrastul culorilor ;n sine.
&
$ 7anual,
$ 'lbum metodic,
$ 4ercul cromatic.
8rontala,
independenta.
4omp. (lastica.
4uloare
Contrastul
complement
ar
$)&erci"ii de recunoatere i de ob"inere
a contrastului culorilor ;n sine.
$ 4ompozitie fgurative sau
nonfgurative in care sa predomine
culorile complementare
&
$ 7anual,
$ 'lbum metodic,
$ 4ercul cromatic.
8rontala,
independenta.
4omp. (lastica.
4uloare
& 91<
E$aluare
SEMESTR+L al II! lea
Detalieri de
con/inut
C2S
2
Acti-it./i de ,n-./are
Ti*
p
Ore
Resurse
Strate;ii
Tenici
Data
P+NCT+L >I LINIA ! ELEMENTE DE LIM<A= PLASTIC

Identi+carea
i ob!inerea
punctului i
liniei
&2&
'2'
$ )&ercitii de identifcare a punctului i
liniei pe planse demonstrative sau
imagini$ reproduceri de arta2
$ )&ercitii de obtinere a punctului
spontan (prin stropire, suBare, etc.) si
elaborat (cu varful pensulei).
$ )&ercitii de obtinere a liniei spontan
(prin suBare scurgere) si elaborat, cu
varful sau latul pensulei.

&

$ 7anual, album
metodic
$ Reproduceri
arta.
8rontala,
5ndividuala
)&ercitii
4uloare
Punctul i
linia ca
elemente
constructi$e
&2&
'2'
$ )&ercitii de identifcare si obtinere a
punctului si liniei cu rol constructiv2
$ 4ompozitie plastica in care sa se
foloseasca rolul constructiv al
punctului si liniei.
&
$ 7anual, album
metodic, rep.
'rta.
8rontala,
individu$ala
comp. plastica.
Punctul i
linia ca
semne
plastice
&2&
'2'
$ )&ercitii de identifcare a punctului si a
liniei ca semne plastice2
$ 4ompozitie plastica in care sa se
foloseasca punctul si linia ca semne
plastice .
&
$ 7anual, album
metodic,planse.
8rontala,
individu$ala
comp. plastica.
Punctul i
linia cu rol
decorati$
&2&
'2&
'2'
$ )&ercitii de obtinere a suprafetei
decorative in care sa se foloseasca
punctul si linia2
$ 4ompozitie decorativa in care sa se
foloseasca punctul si linia cu rol
decorativ.
&
$ 7anual, album
metodic, 'rta
pop.
8rontala,
individu$ala
4omp. decora$
tiva.
Punctul i
linia e,pre)
si$it#!i i
semni+ca!ii
&2&
'2'
$ )&presivitati si semnifcatii ale liniei si
punctului.
$ 4ompozitie plastica in care sa se
foloseasca punctul si linia ca
semnifcatii.
&
$ 7anual, album
metodic.
8rontala,
individu$ala
comp. plastica
9ORMA4 ELEMENT DE LIM<A= PLASTIC
'b!inerea
&ormei plane
&2&
$2&
$ =bservarea formelor naturale si a
structurii lor e&terioare si interioare2
$ )&ercitii de redare a formelor
diferitelor structuri prin
descompunerea sau sectionarea lor.
&
$ 7anual, album
metodic,planse
8rontala, ind.,
)&ercitii plastice

'b!inerea
&ormei plane
&2&
$2&
$ )&ercitii de observare a formelor plane
obtinute prin stilizare2
$ 7anual, album
metodic, obiecte
8rontala, ind.,
)&. plastice

prin stilizare $ )&ercitii de recompunere a formelor
intr$o structura plastica2
$ )&ercitii de obtinere a motivelor
decorative prin stilizare.
& de arta
populara.
culoare
Crearea i
gruparea
moti$elor
decorati$e
&2&
$2$
$ )&ercitii de creare si utilizare a
motivelor decorative2
$ 4ompozitie decorativa in care motivele
decorative sa fe grupate dupa
principile artei decorative.
&
$ 7anual, album
metodic, obiecte
de arta popular
8rontala, ind.,
comp. decora$
tiva, cul.
Compozi!ie
decorati$#
&2&
'2&
'2'
$ 4ompozitie decorativa in care sa se
foloseasca!
$ tratarea decorativa a suprafetei
(pata plata)2
$ punctul si linia pentru ob". formei2
$ principiile artei decorative.
$
$ 7anual, album
metodic, obiecte
de arta popular
8rontala, ind.,
comp. decorat.,
culoare.
-orma
spa!ial#
&2&
$2$
$ )&ercitii de indoire pentru obtinerea
formei spatiale2
$ =rigami$forme spatiale din hartie$
obtinere si folosire.
&

$ 7anual, album
metodic
8rontala
individu$ala,
)&ercitii

E"OL+?IA ARTELOR PLASTICE @N ANTICAITATE
Egiptul antic )2&
)2$
$ 6ialog provocat pe baza de
reproduceri de arta in care sa se
evidentieze deosebiri sau asemanari
intre stiluri si modul de folosire a &
$ 7anual,
$ 5storia artei
8rontala,
6iscutii.
elementelor de limba+ plastic.
$ =bservarea pe imagini $ repoduceri de
arta a trasaturilor caracteristice artelor
plastice din )giptul antic.
.recia
antic#
)2&
)2$
$ 6ialog provocat pe baza de
reproduceri de arta in care sa se
evidentieze arta 3reciei antice2
$ =bs. pe imagini,repr. de arta a
trasaturilor caracteristice artelor
plastice din 3recia antica.
&
$ 7anual,
$ 5storia artei.
8rontala,
6iscutii


oma antic# )2&
)2$
$ 6ialog provocat pe baza de
reproduceri de arta in care sa se
evidentieze arta Romei antice2
$ =bs.pe imagini$repoduceri de arta a
trasaturilor caracteristice artelor pl.din
Roma antica.
&
$ 7anual,
$ 5storia artei.
8rontala,
6iscutii
E$aluare $ )valuare pe baza de intrebari si
portofoliu.
$ 'rtele plas. in antichitate,importan"a
si inBuenta lor asupra artei moderne.

&
$ (ortofoliu 6ezbatere
SCOALA GIMNAZIALA PERIETI Disciplina Educatie
Plastica
Profesor:Gelnar Anuta Elena Clasa a!"I!a
PLANI9ICARE CALENDARISTICA $%&'! $%&)
Se*estrul I
Nr.
4rt
.
+nitatea de
,n-./are
Co*peten/e speci#ce ConBinuturi Nr2
de
ore
S.pta*an
a
Data
O1ser-a/
ii
& $ ' ) 6 7 C
1 Recapitulare 5i
e-aluare
ini/ial.2
1
1/..C$2...C

2 Contraste
cro*atice. $ =bservarea si ob"inerea de
contraste cromatice in diferite
compozi"ii2
$ 5dentifcarea contrastelor
cromatice2
$ Atilizarea culorilor
complementare in ob"inerea
griurilor colorate2
$ ob"inerea unei suprafa"e
picturale prin suprapunere grafc
$ valorifcarea ;n alctuirea unor
compozi"ii ;nchise sau deschise a
elementelor de limba+ plastic, a
semnifca"iilor i raporturilor dintre
ele
$ realizarea centruluiDcentrelor de
interes prin elemente de limba+
plastic i e&presivit"ile lor
$ separarea ;ntre punct i linie a
elementelor decorative de
construc"ie, c:t i ca semnifcan"i
4. culorilor ;n sine2
4. complementar.
/

2%..C$.1.11
$ reprezentarea grafc a unor
forme din natur
$ crearea unor structuri plastice prin
e&tragerea elementelor specifce
formelor studiate2
)valuare
%
Do*inanta de
culoare2
Ga*e cro*atice
$ 5dentifcarea dominantelor i
gamelor ;n reproduceri de art2
$ Realizarea unei dominante de
culoare intr$o compozi"ie, folosind
game cromatice2
6ominanta2
3ame cromatice!
$ gama ton ;n ton2
$ gama ma+or2
$ gama minor.
%
.-.11$2C.11
)valuare 1
-
Acorduri
cro*atice.
$ Atilizarea culorilor
complementare in ob"inerea
griurilor colorate2
$ ob"inerea unei suprafa"e
picturale prin suprapunere grafc
$ realizarea unei dominante de
culoare ;ntr$o compozi"ie, folosind
game cromatice
$ valorifcarea ;n alctuirea unor
compozi"ii ;nchise sau deschise a
elementelor de limba+ plastic, a
semnifca"iilor i raporturilor dintre
ele
$ realizarea centruluiDcentrelor de
interes prin elemente de limba+
plastic i e&presivit"ile lor
'mestecuri
cromatice.
-
.2.12.2.1%
10..1.2.1-
)valuare 1
1 Istoria artei 2 - 4ompararea trsturilor
specifce artei gotice cu cele ale
artei
romanice si ale artei bizantine2
9tilurile!
$ bizantin
$ romanic
$ gotic
1 2...1.2.1-
%1..1.2.1-
)valuare
1


Se*estrul II
& $ ' ) 6 7 C
/
Contraste
cro*atice2
$ =bservarea si ob"inerea de
contraste cromatice in diferite
compozi"ii2
$ 5dentifcarea contrastelor
cromatice2
$ Atilizarea culorilor
complementare in ob"inerea
4. calitativ2
4. cantitativ2
4. cald$rece2
4. ;nchis$deschis2
4. simultan i succesiv.
11
1...2.2.1-
.C..1.2.1-
griurilor colorate2
$ ob"inerea unei suprafa"e
picturale prin suprapunere
grafc
$ realizarea unei dominante de
culoare ;ntr$o compozi"ie, folosind
game cromatice
$ valorifcarea ;n alctuirea unor
compozi"ii ;nchise sau deschise a
elementelor de limba+ plastic, a
semnifca"iilor i raporturilor
dintre ele
$ realizarea centruluiDcentrelor de
interes prin elemente de limba+
plastic i e&presivit"ile lor
$ separarea ;ntre punct i linie a
elementelor decorative de
construc"ie, c:t i ca semnifcan"i
$ reprezentarea grafc a unor
forme din natur
$ crearea unor structuri plastice
prin e&tragerea elementelor
specifce formelor studiate2
0 Co*poDi/ia
plastic.2E
$ identifcarea ritmului plastic prin
elementele de limba+ care$l
formeaz
$=bservarea i ob"inerea de
ritmuri cromatice i liniare in
diferite compozi"ii2
$ folosirea ritmului, at:t ;n
compozi"iile plastice, c:t i ;n
cele decorative
$ realizarea unei dominante de
culoare ;ntr$o compozi"ie,
folosind game cromatice
$ valorifcarea ;n alctuirea unor
compozi"ii ;nchise sau deschise a
elementelor de limba+ plastic, a
semnifca"iilor i raporturilor
dintre ele
$ realizarea centruluiDcentrelor de
interes prin elemente de limba+
plastic i e&presivit"ile lor
$ separarea ;ntre punct i linie a
elementelor decorative de
construc"ie, c:t i ca semnifcan"i
$ reprezentarea grafc a unor
forme din natur
$ crearea unor structuri plastice
prin e&tragerea elementelor
specifce formelor studiate2
Ritmul ;n compozi"ia
plastic
% 12..1$%...1
)valuare
< Istoria artei2 - Recunoaterea trsturilor
defnitorii ale artei Renaterii
pe
reproduceri dup operele unor
Renaterea
%
.2../$1%../
artiti reprezentativi2
C E-aluare #nal. 1 1/../$2.../

PLANIFICARE SEMESTRIAL clasa a
-VI- a
SEMESTRUL I
Detalieri de coninut CS Acti!it"i de #n!"are
Ti$%
&re
Resurse
Strate'ii
Te(nici
Data
A$estecuri cro$atice si acro$atice
Prezentarea manualului - Dialog provocat pe baza manualului
)
- Manual, Frontala,
conversatia.
Amestecul cromatic *+ - Exercitii de obtinere a unor culori noi din
amestecul altor culori;
- Compozitie aplicutiva folosind aceste
culori;
)
- Manual,
album
reproduceri
de arta, cercul
cromatic
Frontala,
individ.
Compoz.
Plastica
Amestecul culorilor cu
alb si negru
*, - Exerciii de obinere a trat!rii picturale
folosind tonurile griurile neutre;
- "ealizarea unei compoziii aplicative #n
care s! se foloseasc! amestecul de culori )
- Manual,
album
reproduceri
de arta, cercul
Frontala,
individua
Comp plastica
cu alb sau negru. cromatic
Griuri colorate *+ exerciii de amestec al perec$ilor de
inerea griurilor colorate culori
complementare, variind cantit!ile,
pentru obinerea unor griuri colorate spre
una dintre cele dou! culori %ad!ug&nd alb
sau negru';
compoziii plastice (i decorative,
folosind griurile rezultate din cele trei
perec$i de culori complementare (i griurile
valorice.
)
- Manual,
album
reproduceri
de arta, cercul
cromatic.
Frontala, ind.
Comp.
plastica.
Tratarea pictural a
suprafeei, suprapunere
grafic
))
,*
- Exercitii de observare, pe reproduceri de
arta, a modalitatilor de tratare prin
suprapunere grafica;
- Compozitie plastica realizata prin
suprapunere grafica.
)
. - Manual,
planse dem.
"eproduceri
de arta
Frontala, ind.
Comp.
plastica,
culoare.

Evaluare )
Do$inante de culoare -a$e Cro$atice
Dominanta cromatic ), - exerciii de identificare a dominantei
cromatice pe reproduceri de art!;
compoziii aplicative, plastice (i
)
-Manual,
album,
reproduceri.
. Frontala,
ind. Comp.
plastica.
decorative,folosind dominanta de culoare
%cald! (i rece'.
Gama cromatic cald
sau rece
))
,*
- exerciii de obinere a unor game
cromatice;
compoziii aplicative, plastice (i
decorative, folosind dominanta de culoare
%cald! (i rece'.
,
- Manual,
album
reproduceri.
Frontala, ind.
Comp.
plastica
Evaluare )
Acorduri cro$atice
Obinerea petei picturale ))
,*
,+
- Exercitii de identificare a petei picturale
pe imagini- reproduceri de arta;
- Exercitii de obtinere spontana si elaborata
a petei picturale, folosind amestecurile de
modelare si nuantare.
- exercitii de recunoastere acentrului de
interes, precum si mi)loace de expresie pe
reproduceri de arta .
,
.Manual, album
reproduceri.
Frontala, ind.
exercitii
crom.,
culoare.
Alte modaliti de vibrare
a suprafeei
))
,*
- Exercitii de observare pe reproduceri de
arta a altor modalitati de tratare picturala
a suprafetei;
- Compozitie aplicativa in care sa se
foloseasca una din aceste modalitati.
)
- Manual,
planse dem.
"epro-duceri
de arta
Frontala, ind.
comp plastica.

Evaluare )
Istoria artei
Arta bizantin
Arta romanic
Arta gotica
+) - Exercitii de observare pe imagini a
caracteristicilor artei bizantine;
- *dentificarea unor elemente specifice
stilurilor studiate% cupola, pandantiv,
mosaic';
- Exercitii de identificare a trasaturilor artei
bizantine reflectate in operele
principalilor reprezentanti.
- Exercitii de observare pe imagini a
caracteristicilor artei romanice;
- *dentificarea unor elemente specifice
stilurilor studiate%arc in plin cintru,
don)on';
- Exercitii de identificare a trasaturilor artei
romanice si gotice reflectate in operele
principalilor reprezentanti.
- Exercitii de observare pe imagini a
caracteristicilor artei gotice% rozeta,
vitraliu';
- Exercitii de identificare a trasaturilor artei
gotice reflectate in operele principalilor
reprezentanti.
,

- Manual,
istoria artei,
- Diapozitive.
Frontala,
vizionare
discutii.
SEMESTRUL II
Detalieri de coninut CS Acti!it"i de #n!"are Ti$%
&re
Resurse
Strate'ii
Te(nici
Data
Contraste cro$atice
Contrastul de comple-
mentare
*, - Discutii pe imagini reproduceri de arta pt.
identificarea contrastului de
complementare.
- Exercitii de obtinere a contrastului de
complementare .
- Compozitie plastica aplicativa folosind
contrastul de complementare.
,
- Manual, cerc
cromatic,
reproduceri,
%Mondrian'
Frontala, ind.,
comp.
plastica,
culoare.
Contrastul de calitate *, - Discutii pe imagini - reproduceri de arta
pt. identificarea contrastului de calitate;
- Exercitii de obtinere a contrastului de
calitate.
,
- Manual, cerc
cromatic,
reproduceri
%+eronesse'
Frontala, ind.,
comp.
plastica,
- Compozitie plastica aplicativa folosind
contrastul de calitate.
culoare
Contrastul de cantitate *, - Discutii pe imagini , reprod. de arta;
- Exercitii de obtinere a contrastului de
cantitate;
- Compozitie plastica aplicativa folosind
contrastul de cantitate.
,
- Manual, cerc
cromatic,
reproduceri,
%Mondrian
Frontala,
ind. , comp.
plastica,
culoare
Co$%o.itie %lastica
Tipuri de compoziie
plastic
,* - Exercitii de observare pe reproduceri de
arta a diferitelor tipuri de compozitie
plastica;
- Exercitii de clasificare si definire a
compozitiei plastice.
)
-Manual,
album
reproduceri.
Frontala,
discutii.
Punctul i linia !n
compoziia plastic
*) - Exercitii de observare diri)ata a rolului
constructiv al punctului si al liniei;
- Compozitie plastica in care sa se
foloseasca rolul constructiv al punctului
si liniei , cat si rolul lor de semnificanti;
)
-Manual,
album
reproduceri
de arta.
Frontala, ind.,
comp.
plastica,
culoare.
Centrul de interes ,+ - Exercitii de recunoastere a centrului de
interes pe reproduceri de arta;
- Compozitie plastica cu unul sau mai
multe centre de interes, folosind diferite
elemente de limba) plastic.
)
-Manual,
album
reproduceri
de arta.
Frontala, ind.,
comp.
plastica,
culoare.
"itmul plastic ,)
,,
- Exercitii de identificare a ritmului pe
reproduceri de arta;
- Compozitie aplicativa plastica sau
-Manual,
album
reproduceri,
Frontala, ind.,
comp.plastica,
culoare.
decorativa in care sa se foloseasca ritmul
plastic.
, planse dem.
#coana din sufletul
copilului
*)
,*
- Exercitii de observare a obtinerii si
folosirii ritmului plastic liniar;
- Exercitii de observare a diferitelor
expresivitati ale ritmului plastic liniar.
)
-Manual,
album
*nd., compo-
zitie plastica.
Compoziia plastic
!nc$is
,* - -bservarea caracteristicilor compozitiei
plastice inc$ise pe reproduceri de arta;
- Exercitii de recunoastere a compozitiei
plastice inc$ise pe reproduceri de arta;
- Compozitie plastica inc$isa.
)
-Manual,planse
demonstrative
album
Frontala,
individu-ala,
compozitie
plastica,
culoare.
Compoziia plastic
desc$is
,* - Exercitii de recunoastere a compozitiei
plastice desc$ise pe reproduceri de arta;
- -bservarea caracteristicilor compozitiei
plastice desc$ise pe reproduceri de arta;
- Compozitie plastica desc$isa.
)
-Manual,album
reproduceri
de arta.
Frontala,
individu-ala,
compozitie
plastica,
%valuare - Mapa de lucrari - evaluare si autoevaluare
a propriilor lucrari si ale colegilor, pe
baza unei expozitii din mapele personale.
)
Frontala,
discutii.
Istoria artei
"enaterea !n #talia
Titanii "enaterii
"enaterea !n &rana,
Germania i Trile de 'os
+, - Exercitii de observare pe imagini a unor
elemente tipice ale "enasterii;
- "eflectarea trasaturilor specifice
"enasterii in operele artistilor italieni.
- Exercitii de recunoastere pe imagini a
scolilor si perioadelor "enasterii;
- Discutie provocata in care sa se
sublinieze importanta titanilor "enasterii;
- Exercitii de recunoastere a diferitelor
stiluri si scoli din tarile mentionate;
- .naliza a imaginilor definitorii aratand
modul de reflectare a trasaturilor
"enasterii in operele reprezentantilor de
seama ai apoci

)
)

)
- Manual,
istoria artei,
reproduceri.
Frontala,
+izionari
Discutii
%valuare - Mape cu lucrari;
- .naliza operelor unor reprezentanti ai
"enasterii pe baza de portofoliu.
)
- Portofoliu *n grup,
Dezbatere.
SC&ALA -IMNA/IALA PERIETI Disci%lina0 EDUCATIE PLASTIC
Pro1esor -(elnar Anuta Elena Clasa a-VII- a
PLANIFICARE CALENDARISTIC ,2)*-,2)+

Nr
Crt
Unitatea de #n!"are Co$%etene s%eci1ice Continuturi Nr
de
ore
S"%t"$3na
Data
&4ser!aii
) , * + 5 6 7
/ "ecapitulare (i evaluare
iniial!
/
/0.12-31.12
3 Forme plane Ei forme
spaFiale obFinute #n
urma studierii naturii
- "eprezentarea grafic! a unor forme
din natura;
- Crearea unor structuri plastice prin
extragerea elementelor specifice
formelor studiate;
- identificarea caracteristicilor
definitorii ale designului
- "eprezentarea tr!s!turilor
caracteristice ale unor structuri
preferate din natura;
4tudiul formelor naturale (i
transformarea #n forme
plastice.
Forme plane;
Forme spaiale.
5 36.12-/7./1
Evaluare / 3/./1-38./1
6 Compoziia plastic!. - Cunoa(terea (i utilizarea
principiilor de organizare
compoziional!;
- organizarea elementelor de limba)
plastic #ntr-un spaiu dat
- "ealizarea centrului9centrelor de
interes prin elemente de
limba) plastic (i expresivit!ile lor;
- Evidenierea centrelor de interes ale
compoziiei prin mi)loace plastice;
- -binerea unei suprafee picturale
prin suprapunere grafica;
- exprimarea prin culoare, apropierea
(i dep!rtarea, senzaia de greu-u(or (i
de cald-rece
- "ealizarea compoziiilor statice si
dinamice, unitare din punct de vedere
cromatic;
Compoziia plastic! cu
mai multe centre de
interes.
8 37.1/-32.//
Evaluare / 13./3-10./3
5 Compoziia decorativ!
.
- Folosirea principiilor artei in
compoziii decorative;
- *dentificarea ritmului plastic prin
elementele de limba) care #l formeaz!;
- Folosirea ritmului, at&t #n
compoziiile plastice, c&t (i #n cele
decorative;
- Cunoa(terea (i utilizarea
principiilor de organizare
compoziional!;
- organizarea elementelor de limba)
plastic #ntr-un spaiu dat
- "ealizarea centrului9centrelor de
interes prin elemente de
limba) plastic (i expresivit!ile lor;
- Evidenierea centrelor de interes ale
compoziiei prin mi)loace plastice;
- -binerea unei suprafee picturale
prin suprapunere grafica;
- "ealizarea compoziiilor statice si
dinamice, unitare din punct de vedere
cromatic;
4tilizarea;
"epetiia;
.lternana;
"itmul.
:ocul de fond
2 /0./3.31/6
1;.16.31/5
Evaluare / /1.16-/5.16
8 4tudiu dup! natur! . - "eprezentarea dup! natura a
aspectului exterior si structura
interioara a
formelor;
- Exprimarea prin culoare,
apropierea si dep!rtarea, senzaia
de greu-u(or
"edarea #n perspectiv! a
liniei, suprafeei , volumului
(i culorii;
8 /;.16-13.18
Ei de cald-rece;
Evaluare
/ 18.18-12.18
0 *storia artei. - "ecunoa(terea tr!s!turilor
dominante ale operelor unor
reprezentani de seam! ai
picturii si ai sculpturii;
- "ealizarea unor comentarii
cuprinz&nd )udec!i de valoare asupra
unor imagini-reproduceri de arta
4ec. <+**
4ec. <+***
4ec. <*<.
8 /3.18-/6.10
; Evaluare finala / /0.10-31.10
=n rubrica >-bservaii? se trec modific!rile de intenie ale profesorului
PLANIFICARE SEMESTRIAL clasa a VII- a

SEMESTRUL I
Detalieri de continut CS Acti!itati de in!atare
Ti$%
&re
Resurse
Strate'ii
Te(nici
Data
STUDIUL DUP NATUR
Redarea in perspectiva a
liniei,suprafetei si
volumului
))
*)
- exercitii de redare in perspective a liniei
- exercitii de redare in perspective a suprafetei
- exercitii de redare in perspective a volumului
)
- Manual,
-.lbum
metodic
Frontala,
discutii,
exercitii in
creion

(tudiu dup natur ))
*)
- Exercitii de masurare, proportionare, paginare, raportare la intreg a
obiectelor;
- Etapele realizarii studiului dupa natura.
,
- Manual,
- .lbum
metodic
- Diferite ob.
Frontala,
discutii,
exercitii in
creion.
(tudiu dup natur ))
*)
- Exercitii de observare si reprezentare a deformarilor aparente, in
functie de linia de orizont, de prezenta desenatorului si de punctele
de fuga;
- Exercitii de paginare a obiectelor.
- - Exercitii de valoratie in creion
)
- Manual,
- .lbum
metodic,
- Planse de-
monstrative.
Frontala,
vizionaredis
cutii,
exercitii #n
creion.

%valuare - Mape cu lucrari;
)
- Portofoliu *n grup,
Dezba-tere.
C&MP&/I8IA PLASTIC
Contrastul de comple-
mentare
*, - Discutii pe imagini reproduceri de arta pt. identificarea contrastului
de complementare.
- Exercitii de obtinere a contrastului de complementare .
- Compozitie plastica aplicativa folosind contrastul de
complementare.
)
Manual, cerc
cromatic,
reproduceri,
%Mondrian'
Frontala,
ind., comp.
plastica,
culoare.
Contrastul de calitate
Contrastul de cantitate
*, - Discutii pe imagini - reproduceri de arta pt. identificarea
contrastului de calitate;
- Exercitii de obtinere a contrastului de calitate.
- Compozitie plastica aplicativa folosind contrastul de calitate.
- Discutii pe imagini , reprod. de arta;
- Exercitii de obtinere a contrastului de cantitate;
- Compozitie plastica aplicativa folosind contrastul de cantitate.
)
Manual, cerc
cromatic,
reproduceri
%+eronesse'
, %Mondrian'
Frontala,
ind., comp.
plastica,
culoare
%fectul spaial al
culorilor si semnificatia
lor
*+ - -bservatii pe reproduceri de arta a efectelor spatiale si
termodinamice ale culorilor;
- Compozitie plastica folosind efectul termodinamic al culorilor.
)
- Manual,
planse
demonstrativ
e reproduceri
%Cezanne,
4eurat'.
Frontala,
ind., comp.
plastica,
culoare
Centru de interes *, - Exercitii de recunoastere pe reproduceri de arta a centrelor de
interes ale compozitiilor plastice;
- Compozitia aplicativa cu unu sau mai multe centre de interes.
) - Manual,
album
metodic,
reproduceri.
Frontala,
ind., comp.
plastica,
culoare.
Compoziia static
Compoziia dinamic
** - Exercitii de recunoastre pe imagini a compozitiei statice;
- Compozitie aplicativa cu organizarea statica a elementelor unitare
cromatic.
- Exercitii de recunoastre pe imagini a compozitiei dinamice;
- Com aplicativa cu organizarea dinamica a elementelor unitare
cromatic.
) - Manual,
album
metodic,
reproduceri.
Frontala,
ind., comp.
plastica.
%valuare Mapa lucrari )
C&MP&/I8IA DEC&RATIV
Construcia poligoane-
lor regulate i stelate
*5 - Exercitii de constructie a poligoanelor regulate si stelate;
- Exercitii de compunere a motivelor decorative folosind poligoanele
regulate si stelate. *
- Manual,
- @rusa de
geometrie,
- Planse de-
monstrative.
Frontala,
individu-
ala, exercitii
creion.
Compoziie decorativ *5 - Compozitie decorativa folosind motivele geometrice obtinute pe
baza unor retele.
* - Manual,
- .lbum
metodic.
Frontala,
ind., comp.
%valuare Mapa de lucrari )
SEMESTRUL II
Detalieri de continut CS .ctivitati de invatare Ti$
%
&re
"esurse 4trategii
@e$nici Data
C&MP&/I8IA DEC&RATIV
Design -ul ,) - -bservarea design -ului produselor si al procesului de proiectare si
reproiectare a acestora;
- Discutii si comentarii pentru explicarea notiunii si importantei
design -ului.
)
- Manual,
- Diferite
obiecte,
- Planse dem.
Frontala,
+izio-nare
Discutii.
Design -ul de copert de
carte
,)
,,
- Discutii privind alegerea celor mai potrivite forme de elaborare a
copertii de carte;
- Exercitii de elaborare a copertii de carte
)
- Manual,
- Coperti de
carte.
Frontala,
ind.,
exercitii
crom.
Desig- ul de produs i
afi publicitar
,)
,,
- Discutii privind alegerea celor mai potrivite forme de produs si de
afis publicitar;
- Exercitii de elaborare a design -ului de produs si de afis publicitar
pe o tema data.
)
- Manual,
-Diferite
obiecte,
- .fise.
Frontala,
individu-
ala, exercitii
crom.
%valuare Mapa de lucrari )
STUDIUL DUP NATUR
Detalieri de coninut CS Acti!it"i de #n!"are
Ti$%
&re
Resurse Strate'ii
Data
Te(nici
(tudiu dup natur ))
*)
- sc$ite de redare a volumelor prin culoare, pentru obtinerea unei
unitati cromatice a compozitiei
,
Manual,
.lbum
Planse dem.
Arup de
obiecte.
Frontala,
discutii,
exercitii #n
culoare.
-redarea in perspectiva a liniei ,suprafetei, volumuluisi a culorii
-exprimarea prin culoare, apropierea si departarea , senzatia de greu-
usor si cald-rece
* -Manual,
.lbum ,
Planse
demonstrative
Frontala,
discutii,
exercitii #n
culoare
%valuare Mapa de lucrari )
#(TO"#A A"T%#
ARTA EUR&PEI 9N SEC&LELE AL :VII-LEA ;I AL :VIII-LEA
)arocul +) - *dentificarea pe imagini a modalitatilor de expresie specifice;
- *dentificarea pe imagini a trasaturilor esentiale ale artei in baroc;
- Distingerea elementelor definitorii reflectate in operele principalilor
reprezentanti in ar$itectura, pictura, sculptura, arte decorative. )
- Manual,
- *storia artei,
- "eproduceri
de arta.
Frontala,
Discutii.
Clasicismul +) - *dentificarea pe imagini a modalitatilor de expresie specifice;
- *dentificarea pe imagini a trasaturilor esentiale ale artei in clasicism;
- Distingerea elementelor definitorii reflectate in operele principalilor
reprezentanti in ar$itectura, pictura, sculptura, arte decorative.
) - Manual,
- *storia artei,
- "eproduceri
de arta.
Frontala,
Discutii.
"ococoul +) - *dentificarea pe imagini a modalitatilor de expresie specifice;
- *dentificarea pe imagini a trasaturilor esentiale ale artei in rococo;
- Distingerea elementelor definitorii reflectate in operele principalilor
reprezentanti in ar$itectura, pictura, sculptura, arte decorative. )
- Manual,
- *storia artei,
- "eproduceri
de arta.
Frontala,
Discutii.
*eoclasicismul +) - *dentificarea pe imagini a modalitatilor de expresie specifice;
- *dentificarea pe imagini a trasaturilor esentiale ale artei in
neoclasicism;
- Distingerea elementelor definitorii reflectate in operele principalilor
reprezentanti in ar$itectura, pictura, sculptura, arte decorative.
)
- Manual,
- *storia artei,
- "eproduceri
de arta.
Frontala,
Discutii.
."@. EB"-PE* =C P"*M. D* . D-B. :BME@.@E . 4EC-FBFB* .F <*<-lea
"omantismul +) - *dentificarea pe imagini a modalitatilor de expresie specifice;
- *dentificarea pe imagini a trasaturilor esentiale ale artei in
romantism;
- Distingerea elementelor definitorii reflectate in operele principalilor
reprezentanti in ar$itectura, pictura, scluptura, arte decorative.
)
- Manual,
- *storia artei,
- "eproduceri
de arta.
Frontala,
+izionari
Discutii.
"ealismul +) - *dentificarea pe imagini a modalitatilor de expresie specifice;
- *dentificarea pe imagini a trasaturilor esentiale ale artei in realism;
- Distingerea elementelor definitorii reflectate in operele principalilor
reprezentanti in ar$itectura, pictura, scluptura, arte decorative.
)
- Manual,
- *storia artei,
- "eproduceri
de arta.
Frontala,
+izionari
Discutii.
#mpresionismul +) - *dentificarea pe imagini a modalitatilor de expresie specifice;
- *dentificarea pe imagini a trasaturilor esentiale ale artei in
inpresionism;
- Distingerea elementelor definitorii reflectate in operele principalilor
reprezentanti in ar$itectura, pictura, scluptura, arte decorative. )
- Manual,
- *storia artei,
- "eproduceri
de arta.
Frontala,
+izionari
Discutii.
*eoimpresionismul +) - *dentificarea pe imagini a modalitatilor de expresie specifice;
- *dentificarea pe imagini a trasaturilor esentiale ale artei in
neoimpresionism;
- Distingerea elementelor definitorii reflectate in operele principalilor
reprezentanti in ar$itectura, pictura, scluptura, arte decorative.
)
- Manual,
- *storia artei,
- "eproduceri
de arta.
Frontala,
+izionari
Discutii.
Postimpresionismul +) - *dentificarea pe imagini a modalitatilor de expresie specifice;
- *dentificarea pe imagini a trasaturilor esentiale ale artei in
postimpresionism; )
- Manual,
- *storia artei,
- reproduceri
de arta.
Frontala,
+izionar,
Discutii.
%valuare - PortofoliuG Care dintre perioadele, stilurile, artistii studiati sunt mai
aproape de sufletul meu si de ce H )
- Portofoliu Frontala
Dezbatere
SC&ALA -IMNA/IALA PERIETI Disci%lina 0EDUCATIE PLASTICA
P%o1esor0 -(elnar Anuta Elena Clasa a < VIII - a
PLANIFICARE CALENDARISTICA ,2)* - ,2)+
Unitatea de #n!"are Co$%etene s%eci1ice ConBinuturi Nr
de
ore
S"%t"$3na &4ser!aii
) , * + 5 6
"ecapitulare (i evaluare
iniial!
/
4tudiul dup! natur!.
- "eprezentarea dup! natur! a aspectului exterior si
structura
interioara a formelor;
- *ntegrarea reprezent!rii corpului omenesc in mi(care, in
compoziii plastice de toate tipurile;
- realizarea unui studiu dup! natur!, valorific&nd o problem!
de culoare
Catura static!
Proporiile corpului
uman;
5
Coiuni generale de design
- *dentificarea caracteristicilor definitorii ale design-ului; Design-ul grafic;
Design-ul de produs;
Design-ul ambiental.
3
Com poziia decorativ!. - -rganizarea unui spaiu decorativ, cu efect cinetic, pe
baza
unei reele;
-rganizare
compoziional!
decorativ! obinut! pe
6
- realizarea unor construcii grafice pe baza racord!rilor de
drepte (i cercuri, precum (i prin #mp!rirea cercului #n p!ri
egale
baza
modific!rii succesive a
spaiului.
Ele mente de desen proiectiv - "eprezentarea punctului, a dreptei si suprafeei #n spaiu
(i #n
epur!, pe cele trei plane de proiecie;
- realizarea unor construcii grafice pe baza racord!rilor de
drepte (i cercuri, precum (i prin #mp!rirea cercului #n p!ri
egale
"eprezentarea punctului,
a dreptei , a formelor (i
a corpurilor geometrice
#n proiecie ortogonal!,
pe cele trei plane de
proiecie (i #n
epur!.
8
*storia artei.
- Btilizarea criteriilor valorice proprii in analiza operelor de
arta;
.rta sec. <<
.rta rom&neasc! sec.
<*<-<<
6
=n rubrica >-bservaii? se trec modific!rile de intenie ale profesorului
PLANIFICARE SEMESTRIAL CLASA a VIII <a
SEMESTRUL I
Detalieri de
continut
CS Acti!itati de in!atare
Ti$%
&re
Resurse Strate'ii
Te(nici
Data
) , * + 5 6 7
C&MP&/I8IA PLASTIC
(tudiu dup
natur
*) - Exercitii de observare a formei obiectelor , a
raporturilor dintre planuri, a paginatiei;
- Exercitii de constructie a obiectelor de forme
compuse, dupa descompunerea lor in forme simple.
)
- Manual,
- -biecte,
- Planse
de-
monstrat
ive
Frontala,
indepen-
denta
exercitiu
creion.
(tudiu dup
natur creion+
*) - 4tudiu dupa natura statica - grup de obiecte - creion si
culoare, pe baza contrastelor si armoniilor studiate.
) - -biecte,
- Planse
de-
monstrat
ive.
Frontala,
indepen-
denta
(tudiu dup
natur culoare+
*) - 4tudiu dupa natura statica , grup de obiecte , creion
si culoare, pe baza contrastelor si armoniilor studiate.
) - -biecte,
- Planse
de-
monstrat
ive.
Frontala,
indepen-
denta
Compozitie
plastica
*) - Catura moarta desen dupa model ) -biecte,
- Planse
de-
monstrativ
e.
Frontala,
indepen-
denta
ELEMENTE DE DESEN PR&IECTIV
%lemente de desen
proiectiv
), - Exercitii de intuire a spatiului tridimensional
reprezentat de triedul de referinta;
- "eprezentarea punctului si a dreptei pe cele trei plane
de proiectie in spatiu si in epura.
,
- Manual,
- Planse de-
monstrative,
- trusa de
geometrie.
Frontala,
individu-
ala,
exercitii
creion.
Construcii
grafice pe baza
racordrilor
)) - Exercitii de constructie a racordarilor cercurilor si
dreptelor;
- Exercitii de reprezentare grafica a diferitelor tipuri de
arce de bolta si rozete realizate cu instrumente
geometrice.
,
- Manual,
- Planse de-
monstrative,
- @rusa de
geometrie
Frontala,
ind.,
comp.
culoare.
%valuare - 4c$ita fatadei unei cladiri in care sa se gaseasca arcul
de bolta si rozeta cu vitraliu.
) - Planse de-
monstrative.
Comp.
decorativa
SEMESTRUL AL II-lea
Detalieri de continut CS Acti!itati de in!atare
Ti$%
&re
Resurse
Strate'ii
Te(nici
Data
C&MP&/I8IA DEC&RATIV
(paiul decorativ cu
efect cinetic
,) - Exercitii de descifrare a unor tipuri de retele pe baza
imaginilor;
- Exercitii de compunere a unei retele pe baza unui
algoritm de lucru.
)
-Manual,
Planse
demonstrative
.
Frontala,
individuala,
ex. creion.
Compoziie
decorativ
,) - Compozitie decorativa realizata in contrastul inc$is -
desc$is pe baza unei retele. )
- Manual,
- Planse
demonstrative
*nd., comp.
decor.
IST&RIA ARTEL&R - Arta euro%ean" #n sec al :: <lea
&ovismul, Cubismul
si %presionismul
- Discutii pe imagini in vederea recunoasterii
caracteristicilor curentelor;
- .ctivitate de comentare pe baza unor reproduceri;
- 4ublinierea modului in care se reflecta caracteristicile
curentelor in opere reprezentative.
)
- Manual,
- *storia artei,
- "eproduceri
de arta.
Frontala,
+izionari
Discutii
Abstracionismul +) - Discutii pe imagini in vederea recunoasterii
caracteristicilor abstractionismului;
- .ctivitate de comentare pe baza unor reproduceri din
abstractionism;
- 4ublinierea modului in care se reflecta caracteristicile
curentului in opere reprezentative.
)
- Manual,
- *storia artei,
- "eproduceri
de arta.
Frontala,
+izionari
Discutii.
+) - Discutii pe imagini in vederea cunoasterii - Manual, Frontala,
Pop-Art caracteristicilor artei pop;
- .ctivitate de comentare pe baza unor reproduceri din
arta pop;
- 4ublinierea modului in care se reflecta caracteristicile
curentului in opere reprezentative.
)
- *storia artei,
- reproduceri
de arta.
+izionari
Discutii.
REPRE/ENTANTI DE SEAMA AI ARTEL&R PLASTICE R&MANESTI IN SEC AL :I:-LEA SI AL ::-LEA
Ar$itectura +)
)
- Discutii cu privire la caracterisicile ar$itecturii si
sculpturii din sec. al <*< -lea;
- Exercitii de recunoastere a modalitatilor in care se
reflecta aceste caracteristici in operele principalilor
reprezentanti;
)
- Manual,
- *storia artei,
- .rta
romaneasca
+izionari
Discutii
Comentariu
Pictura +) - Discutie cu privire la caracteristicile picturii din sec. al
<*< -lea in arta romaneasca;
- Exercitii de recunoastere a elementelor de limba) si
expresie plastica pe imagini reproduceri de arta;
)
- Manual,
- *storia artei,
-"eproduceri
%Arigorescu,
.ndreescu'
+izionari
Discutii
Comentariu
(culptura - Discutie cu privire la caracteristicile sculpturii din sec.
al <*< -lea in arta romaneasca;
- Exercitii de recunoastere a elementelor de limba) si
expresie plastica pe imagini reproduceri de arta;
)
- Manual,
- *storia artei,
- .rta
romaneasca
+izionari
Discutii
Comentariu
%valuare - "eferatG Cational si universal in arta plastica
romaneasca din sec. al <*< -lea.
) - "eferat *n grup
Dezbatere