Sunteți pe pagina 1din 23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT COPĂCENI, COM. RACOVIȚA, JUD.

VÂLCEA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE


DISCIPLINA – EDUCAȚIE PLASTICĂ
PROF. ANGHEL MARIA
Nr. înreg.
Vizat, Director, Vizat, şef comisie, Prof.
Pipan Nicoleta Iulia Prof. Zaharia Claudia
EDUCAȚIE PLASTICĂ
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
CLASA A V-A
AN ȘCOLAR 2018/2019

Nr Unitatea de
ctr învăţare Competente specifice Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii
ore

Recapitulare Reactualizarea cunostintelor dobandite


1. 2 S1, S2
/testare initiala anterior (in ciclul primar)

2. Instrumente,  1.1 a folosi adecvat materialele şi  instrumente, materiale şi tehnici de


lucru S3
materiale şi instrumentele de lucru specifice 1
tehnici de lucru artelor plastice  spatiul plastic
 culorile lumină
3. Culorile  1.2 insusires si intelegerea  culorile pigmentare: primare, 4
spectrului studiului cercului cromatic secundare, terţiare*
S4-S7
solar  familiarizarea şi identificarea  culori calde- reci
culorilor  nonculorile
din cercul cromatic  culori complementare*
 a obţine culori primare, secundare,  evaluare
terţiare 1 S8
 a cunoaste nonculorile
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT COPĂCENI, COM. RACOVIȚA, JUD. VÂLCEA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
DISCIPLINA – EDUCAȚIE PLASTICĂ
PROF. ANGHEL MARIA

5. Amestecuri  1.2 a amesteca culorile primare  nuanţarea culorilor 1


cromatice  a descoperi nuanţe şi tonuri de  modelarea culorii
culoare S9
 a şti să modeleze culorile şi să le
nuanţeze

 Punctul, linia şi culoarea ca semne


Elementele de plastice*
6. limbaj plastic  3.3 a obţine expresivităţi ale  Rolul punctului şi al liniei ca elemente
punctului ori ale liniei ca decorative
ornamente decorative, elemente  Expresivitatea punctului obţinută prin S10-S14
constructive şi semne plastice* repetare, densificare, grupare, alternare
 a foloseasi punctul şi linia pe pată 5
 Expresivitatea liniei determinată de
picturală şi pată decorativă mişcare, tensiune şi ritm
 3.2 aobţine tratarea picturală a  Expresivitatea petei de culoare :tratarea
suprafeţei decorativă şi picturală
 A realiza de compoziţii figurative  evaluare 1
şi non-figurative prin folosirea
tratării picturale S15
 3.1 a obţine tratarea decorativa a
suprafeţei.
 contrastul culorilor in sine* 5
• 2.3* a observa si a obtine  contrastul cald-rece
 contrastul complementar
contraste cromatice in diferite
Contraste  contrastul inchis –deschis S16-S20
compozitii
cromatice  contrastul de calitate*
• a evidentia centrele de interes  contrastul de cantitate
ale planselor prin mijloace plastice  contrastul de simultaneitate*
invatate - contraste 1
S21
 evaluare
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT COPĂCENI, COM. RACOVIȚA, JUD. VÂLCEA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
DISCIPLINA – EDUCAȚIE PLASTICĂ
PROF. ANGHEL MARIA
1.
3.1 obtinerea tratarii decorative a Punctul si linia :
suprafetei - ca elemente constructive
Punctui si linia - 3.2 obtinerea tratarii picturale a 4
- ca semne plastice
Elemente de suprafetelor S22-S26
- cu rol decorativ
limbaj plastic 3.3 obtinerea expresivitatiiale - expresivitati si semnificatii
punctului si ale liniei ca ornamente
decorative 1
Evaluare
Forma - Element 3.1 obtinerea tratarii decorative a  forma plana: fuzionarea, curgerea
de limbaj plastic suprafetei libera, sfoara colorata
2. 3.2 obtinerea tratarii picturale a forma spatiala*: origami
suprafetelor
3.3 obtinerea expresivitatiiale motive decorative 3 S27-S30
punctului si ale liniei ca ornamente
decorative evaluare 1

 a identifica trasaturile specifice


artelor plastice in antichitate*  Arta Egiptului antic
Evolutia artelor  a realiza planse inspirate din  Arta Greciei antice 2
plastice in S31-S33
picturile rupestre, din arta antica  Arta Romei antice
4. egipteana , greceasca, indiana,
antichitate  Arta Chinei antice*
chineza;  Arta Indiei antice *

 evaluare
1

6. Recapitulare 1 S34
finala
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT COPĂCENI, COM. RACOVIȚA, JUD. VÂLCEA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
DISCIPLINA – EDUCAȚIE PLASTICĂ
PROF. ANGHEL MARIA
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

SEMESTRUL I

Detalieri de Strategii
C.S. Activităţi de învăţare Timp Resurse Săptămâna
conţinut Tehnici

INTRODUCEREA IN DOMENIUL ARTELOR PLASTICE

Prezentarea 1.1 - Dialog provocat pe baza manualului, a 1 Manualul Frontala


manualului si instrumentelor, materialelor si tehnicilor de - Instrumente Conversatia
a lucru.
S3
instrumentelor
si tehnicilor de
lucru

CULORILE SPECTRULUI SOLAR

Culorile 1.1 - Exerciţii de recunoaştere, pe planşe didactice a - Manual, Frontala, ind.


spectrului 1.2 culorilor spectrului solar; 1 - Album metodic Comp.
S4
solar, cercul - Exercitii de obtinere a nuantelor spre una plastica
cromatic dintre culorile vecine in steaua culorilor.
Culori primare 1.1 - Exerciţii de recunoaştere, pe planşe didactice a - Manual, Frontala, ind. S5
şi binare de 1.2 culorilor primare şi binare de gradul I. - Album metodic, Comp.
gradul I si II. - Exerciţii de obţinere a binarelor de gr. I prin - Reproduceri plastica,
amestecul de primare două câte două. 1 (Matisse) Culoare
- Folosirea primarelor şi binarelor de gr. I într-o - Cercul cromatic.
compoziţie plastică sau decor.
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT COPĂCENI, COM. RACOVIȚA, JUD. VÂLCEA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
DISCIPLINA – EDUCAȚIE PLASTICĂ
PROF. ANGHEL MARIA

Culori calde şi 1.1 - Exerciţii de identificare pe planşe - Manual, Frontala, indepen-


reci 1.2 demonstrative a culorilor calde şi reci, a - Album metodic, denta. Comp.
nonculorilor şi a diferitelor trepte de gri neutru. 1 - Reproduceri de arta, plastica. S6
- Compoziţie aplicativă folosind nuante ale - Cercul crom. Culoare
culorilor calde şi reci.
Nonculorile 1.1 - Exerciţii de identificare pe planşe 1 - Manual, Frontala, indepen-
1.2 demonstrative, a nonculorilor şi a diferitelor - Album metodic, denta. Comp.
trepte de gri neutru. - Reproduceri de arta, plastica. S7
- Compoziţie aplicativă folosind nonculorile.

EVALUARE

AMESTECURI CROMATICE

Nuanţarea 1.1 - Exerciţii de încălzire şi răcire a culorilor folosind - Manual, Frontala,


1.2 amestecul de nuanţare; - Album metodic, individuala.Comp.
- Exerciţii de obţinere a nuanţelor prin amestecul a 1 - Cercul cromatic, plastica
S8
două culori vecine în cercul cromatic, - - Reproduceri de arta. Culoare
compoziţie aplicativă.
Modelarea 1.1 - Observarea pe reproduceri a tratării picturale a 1 - Manual, Frontala, S9
3.2 suprafeţei; -Album metodic, independenta. Comp.
- Exerciţii de obţinere a tratării picturale folosind - Scara valorica plastica.
tonurile griurile neutre; cromatcă Culoare
- Realizarea unei compoziţii aplicative în care să
se folosească modelarea culorilor, tonurile
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT COPĂCENI, COM. RACOVIȚA, JUD. VÂLCEA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
DISCIPLINA – EDUCAȚIE PLASTICĂ
PROF. ANGHEL MARIA
diferitelor culori.

PATA - ELEMENTE DE LIMBAJ PLASTIC

Pata picturală, 1.1 - Exerciţii de obţinere a petei picturale spontane - Manual, Frontala,
spontană 3.2 prin fuzionare la margine sau în masă; - Album metodic, individuala.Comp.
- Realizarea unei compoziţii aplicative în care să 1 - Cercul cromatic, plastica S10
se foloseasca pata picturală obţinută spontan. - Reproduceri de arta Culoare
(Seurat).
Pata picturală 1.1 - Exerciţii de obţinere a petei picturale elaborate - Manual, Frontala,
elaborată 3.2 prin folosirea amestecurilor (tonuri, nuante, - Album metodic, individuala.Comp.
griuri neutre); - Reproduceri plastica S11
- Compoziţie plastică aplicativă în care să 1 (Gauguin, Culoare
folosească pata picturală obţinută elaborat. Tuculescu).
Crearea unor 1.1 - Exerciţii de creare şi utilizare a motivelor - Manual, Frontala, individu-
motive decorative 2.2 decorative; - Album metodic, ala.
3.3 - Folosirea liniei şi punctului pentru obţinerea - Obiecte de arta Comp. plastica
S12
unor motive decorative; 1 populara ro- Culoare.
- Compoziţie decorativă folosind un motiv unic maneasca.
sau repetabil.
Tratarea 1.1 - Exerciţii de identificare a tratării decorative pe - Manual, Frontala, individu-
decorativă a 3.1 imagini- reproduceri de artă - Album metodic, ala,
S13
suprafeţei - Exercitii de obtinere a petei decorative 1 - Obiecte de arta Exercitiucomp.
(uniforme) din culori sau amestecuri de populara ro-
culori(tonuri, nuante, griuri neuter); maneasca
- Compozitie decorativa folosind tratarea
decorativa a culorii , precum si diferite elemente
de limbaj plastic.
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT COPĂCENI, COM. RACOVIȚA, JUD. VÂLCEA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
DISCIPLINA – EDUCAȚIE PLASTICĂ
PROF. ANGHEL MARIA

EVALUARE 1 S14

CONTRASTE CROMATICE

Contrastul 1.1 - Exerciţii de recunoaştere şi de obţinere a - Manual, Frontala, indepen-


Cald-rece 2.3 contrastului cald – rece; - Album metodic, denta. Comp.
- Compoziţii figurative sau nonfigu-rative folosind 1 -Reproduceri Plastica. S15
contrastul cald- rece. (Gauguin) Culoare
- Cercul crom.
Contrastul 1.1 - Exerciţii de recunoaştere şi de obţinere a - Manual, Frontala,
culorilor în sine. 2.3 contrastului culorilor în sine. 1 - Album metodic, independenta. Comp.
- Compoziţie figurative sau nonfigurative în care - Cercul cromatic. Plastica. S16
să folosească contrastul culorilor în sine. Culoare

Contrastul -Exerciţii de recunoaştere şi de obţinere a - Manual, Frontala,


complementar contrastului culorilor în sine. 1 - Album metodic, independenta. Comp.
S17
- Compozitie figurative sau nonfigurative in care - Cercul cromatic. Plastica.
sa predomine culorile complementare Culoare
1
Evaluare S18
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT COPĂCENI, COM. RACOVIȚA, JUD. VÂLCEA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
DISCIPLINA – EDUCAȚIE PLASTICĂ
PROF. ANGHEL MARIA

Semestrul al II- lea

Detalieri de Timp Strategii


C.S. Activităţi de învăţare Resurse Săptămâna
conţinut Ore Tehnici

PUNCTUL ŞI LINIA - ELEMENTE DE LIMBAJ PLASTIC

Identificarea şi 1.1 - Exercitii de identificare a punctului şi liniei pe - Manual, album Frontala,


obţinerea 3.3 planse demonstrative sau imagini- reproduceri metodic Individuala
punctului şi de arta; 1 - Reproduceri arta. Exercitii
liniei - Exercitii de obtinere a punctului spontan (prin Culoare
stropire, suflare, etc.) si elaborat (cu varful
S1
pensulei).
- Exercitii de obtinere a liniei spontan (prin suflare
scurgere) si elaborat, cu varful sau latul
pensulei.

Punctul şi linia - Exercitii de identificare si obtinere a punctului si - Manual, album Frontala, individu- S2
ca elemente 1.1 liniei cu rol constructiv; metodic, rep. Arta. ala comp. plastica.
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT COPĂCENI, COM. RACOVIȚA, JUD. VÂLCEA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
DISCIPLINA – EDUCAȚIE PLASTICĂ
PROF. ANGHEL MARIA
constructive 3.3 - Compozitie plastica in care sa se foloseasca rolul 1
constructiv al punctului si liniei.
Punctul şi linia - Exercitii de identificare a punctului si a liniei ca - Manual, album Frontala, individu-
ca semne plastice 1.1 semne plastice; metodic,planse. ala comp. plastica.
S3
3.3 - Compozitie plastica in care sa se foloseasca 1
punctul si linia ca semne plastice .
Punctul şi linia 1.1 - Exercitii de obtinere a suprafetei decorative in - Manual, album Frontala, individu-
cu rol decorativ 3.1 care sa se foloseasca punctul si linia; 1 metodic, Arta pop. ala
S4
3.3 - Compozitie decorativa in care sa se foloseasca Comp. decora-tiva.
punctul si linia cu rol decorativ.
Punctul şi linia 1.1 - Expresivitati si semnificatii ale liniei si - Manual, album Frontala, individu-
expre- 3.3 punctului. 1 metodic. ala comp. plastica
sivităţi şi - Compozitie plastica in care sa se foloseasca S5
semnificaţii punctul si linia ca semnificatii.

FORMA, ELEMENT DE LIMBAJ PLASTIC

- Observarea formelor naturale si a structurii lor


Obţinerea formei 1.1 exterioare si interioare; - Manual, album Frontala, ind.,
S6
plane 2.1 - Exercitii de redare a formelor diferitelor structuri 1 metodic,planse Exercitii plastice
prin descompunerea sau sectionarea lor.
Obţinerea formei 1.1 - Exercitii de observare a formelor plane obtinute - Manual, album Frontala, ind., Ex. S7
plane prin 2.1 prin stilizare; 1 metodic, obiecte de plastice
stilizare - Exercitii de recompunere a formelor intr-o arta populara. culoare
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT COPĂCENI, COM. RACOVIȚA, JUD. VÂLCEA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
DISCIPLINA – EDUCAȚIE PLASTICĂ
PROF. ANGHEL MARIA
structura plastica;
- Exercitii de obtinere a motivelor decorative prin
stilizare.
Crearea şi - Exercitii de creare si utilizare a motivelor - Manual, album Frontala, ind., comp.
gruparea 1.1 decorative; metodic, obiecte de decora-tiva, cul.
motivelor 2.2 - Compozitie decorativa in care motivele 2 arta populară
S8-S9
decorative decorative sa fie grupate dupa principile artei
decorative.

Compoziţie 1.1 - Compozitie decorativa in care sa se foloseasca: - Manual, album Frontala, ind., comp.
decorativă 3.1 - tratarea decorativa a suprafetei (pata plata); 2 metodic, obiecte de decorat., culoare.
S10-S11
3.3 - punctul si linia pentru obţ. formei; arta populară
- principiile artei decorative.
Forma spaţială 1.1 - Exercitii de indoire pentru obtinerea formei - Manual, album Frontala individu-
2.2 spatiale; 2 metodic ala,
S12-S13
- Origami-forme spatiale din hartie- obtinere si Exercitii
folosire.

EVOLUŢIA ARTELOR PLASTICE ÎN ANTICHITATE

Egiptul antic 4.1 - Dialog provocat pe baza de reproduceri de arta in - Manual, Frontala,
4.2 care sa se evidentieze deosebiri sau asemanari - Istoria artei Discutii.
intre stiluri si modul de folosire a elementelor de
S14
limbaj plastic. 1
- Observarea pe imagini - repoduceri de arta a
trasaturilor caracteristice artelor plastice din
Egiptul antic.
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT COPĂCENI, COM. RACOVIȚA, JUD. VÂLCEA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
DISCIPLINA – EDUCAȚIE PLASTICĂ
PROF. ANGHEL MARIA
Grecia antică 4.1 - Dialog provocat pe baza de reproduceri de arta in - Manual, Frontala,
4.2 care sa se evidentieze arta Greciei antice; 1 - Istoria artei. Discutii
- Obs. pe imagini–repr. de arta a trasaturilor S15
caracteristice artelor plastice din Grecia antica.

Roma antică 4.1 - Dialog provocat pe baza de reproduceri de arta in - Manual, Frontala,
4.2 care sa se evidentieze arta Romei antice; 1 - Istoria artei. Discutii
S16
- Obs.pe imagini-repoduceri de arta a trasaturilor
caracteristice artelor pl.din Roma antica.

Evaluare - Evaluare pe baza de intrebari si portofoliu. - Portofoliu Dezbatere


- Artele plas. in antichitate–importanţa si influenta 1 Analiza lucrărilor S17
lor asupra artei moderne.
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT COPĂCENI, COM. RACOVIȚA, JUD. VÂLCEA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
DISCIPLINA – EDUCAȚIE PLASTICĂ
PROF. ANGHEL MARIA
Nr. înreg.
Vizat, Director, Vizat, şef comisie, Prof.
Pipan Nicoleta Iulia Prof. Zaharia Claudia
EDUCAȚIE PLASTICĂ
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
CLASA A VI-A
AN ȘCOLAR 2018/2019

Semestrul I
Nr. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conținuturi Nr. Săptamana Observaţii
Crt. de ore
1 2 3 4 5 6 7
1 Recapitulare 1 S1
Evaluare iniţială
2 Contraste  C. culorilor în sine;
cromatice. - Observarea si obţinerea de contraste cromatice in  C. complementar. 6 S2-S7
diferite compoziţii;
- Identificarea contrastelor cromatice;
- Utilizarea culorilor complementare in obţinerea
griurilor colorate;
- obţinerea unei suprafaţe picturale prin
suprapunere grafică
- valorificarea în alcătuirea unor compoziţii închise
sau deschise a elementelor de limbaj plastic, a
semnificaţiilor şi raporturilor dintre ele
- realizarea centrului/centrelor de interes prin
elemente de limbaj plastic şi expresivităţile lor
- separarea între punct şi linie a elementelor Evaluare
decorative de construcţie, cât şi ca semnificanţi
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT COPĂCENI, COM. RACOVIȚA, JUD. VÂLCEA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
DISCIPLINA – EDUCAȚIE PLASTICĂ
PROF. ANGHEL MARIA
- reprezentarea grafică a unor forme din natură
- crearea unor structuri plastice prin extragerea
elementelor specifice formelor studiate;

3 - Identificarea dominantelor şi gamelor în  Dominanta;


Dominanta de culoare. reproduceri de artă;  Game cromatice:
Game cromatice. - Realizarea unei dominante de culoare intr-o - gama ton în ton;
compoziţie, folosind - gama majoră; 3 S8-S10
game cromatice; - gama minoră.

Evaluare 1 S11

4 - Utilizarea culorilor complementare in obţinerea


Acorduri griurilor colorate;  Amestecuri 4 S12-S15
cromatice. - obţinerea unei suprafaţe picturale prin cromatice.
suprapunere grafică
- realizarea unei dominante de culoare într-o
compoziţie, folosind game cromatice
- valorificarea în alcătuirea unor compoziţii închise
sau deschise a elementelor de limbaj plastic, a
semnificaţiilor şi raporturilor dintre ele
- realizarea centrului/centrelor de interes prin
elemente de limbaj plastic şi expresivităţile lor

Evaluare 1 S16

5 Istoria artei - Compararea trăsăturilor specifice artei gotice cu  Stilurile:


cele ale artei romanice si ale artei bizantine; - bizantin 1 S17
- romanic
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT COPĂCENI, COM. RACOVIȚA, JUD. VÂLCEA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
DISCIPLINA – EDUCAȚIE PLASTICĂ
PROF. ANGHEL MARIA
- gotic
1 S18
Evaluare

Semestrul al II-lea

1 2 3 4 5 6 7
6 - Observarea si obţinerea de contraste cromatice
Contraste in diferite compoziţii;  C. calitativ;
cromatice. - Identificarea contrastelor cromatice;  C. cantitativ; 10 S19-S28
- Utilizarea culorilor complementare in  C. cald-rece;
obţinerea griurilor colorate;  C. închis-deschis;
- obţinerea unei suprafaţe picturale prin  C. simultan şi succesiv.
suprapunere grafică
- realizarea unei dominante de culoare într-o
compoziţie, folosind game cromatice
- valorificarea în alcătuirea unor compoziţii
închise sau deschise a elementelor de limbaj
plastic, a semnificaţiilor şi raporturilor dintre ele
- realizarea centrului/centrelor de interes prin
elemente de limbaj plastic şi expresivităţile lor
- separarea între punct şi linie a elementelor
decorative de construcţie, cât şi ca semnificanţi
- reprezentarea grafică a unor forme din natură
- crearea unor structuri plastice prin extragerea
elementelor specifice formelor studiate;
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT COPĂCENI, COM. RACOVIȚA, JUD. VÂLCEA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
DISCIPLINA – EDUCAȚIE PLASTICĂ
PROF. ANGHEL MARIA
7 Compoziţia - identificarea ritmului plastic prin elementele de
plastică.* limbaj care-l formează  Ritmul în compoziţia 2 S29-S30
-Observarea şi obţinerea de ritmuri cromatice şi plastică
liniare in diferite compoziţii;
- folosirea ritmului, atât în compoziţiile plastice,
cât şi în cele decorative
- realizarea unei dominante de culoare într-o
compoziţie, folosind game cromatice
- valorificarea în alcătuirea unor compoziţii
închise sau deschise a elementelor de limbaj
plastic, a semnificaţiilor şi raporturilor dintre ele
- realizarea centrului/centrelor de interes prin
elemente de limbaj plastic şi expresivităţile lor
- separarea între punct şi linie a elementelor
decorative de construcţie, cât şi ca semnificanţi
- reprezentarea grafică a unor forme din natură
- crearea unor structuri plastice prin extragerea
elementelor specifice formelor studiate;

Evaluare 1 S31

8 Istoria artei. - Recunoaşterea trăsăturilor definitorii ale


artei Renaşterii pe  Renaşterea
reproduceri după operele unor artişti 2 S32-S33
reprezentativi;
9 Evaluare finală 1 S34
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT COPĂCENI, COM. RACOVIȚA, JUD. VÂLCEA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
DISCIPLINA – EDUCAȚIE PLASTICĂ
PROF. ANGHEL MARIA

PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

SEMESTRUL I

Timp Strategii
Detalieri de conţinut C.S. Activităţi de învăţare Resurse Data
Ore Tehnici

Amestecuri cromatice si acromatice

Prezentarea manualului - Dialog provocat pe baza manualului - Manual, Frontala,


1 conversatia. S1

Amestecul cromatic 3.4 - Exercitii de obtinere a unor culori noi din - Manual, album Frontala,
amestecul altor culori; reproduceri de individ.
- Compozitie aplicutiva folosind aceste culori; 1 arta, cercul Compoz. S2
cromatic Plastica

Amestecul culorilor cu 3.2 - Exerciţii de obţinere a tratării picturale folosind - Manual, album Frontala,
alb si negru tonurile griurile neutre; reproduceri de individua
- Realizarea unei compoziţii aplicative în care să arta, cercul Comp plastica S3
se folosească amestecul de culori cu alb sau negru. 1 cromatic
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT COPĂCENI, COM. RACOVIȚA, JUD. VÂLCEA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
DISCIPLINA – EDUCAȚIE PLASTICĂ
PROF. ANGHEL MARIA
Griuri colorate 3.4 exerciţii de amestec al perechilor de - Manual, album Frontala, ind.
ţinerea griurilor colorate culori complementare, 1 reproduceri de Comp.
variind cantităţile, arta, cercul plastica.
pentru obţinerea unor griuri colorate spre una cromatic.
dintre cele două culori (adăugând alb sau negru);
S4
compoziţii plastice şi decorative, folosind
griurile rezultate din cele trei perechi de culori
complementare şi griurile valorice.

Tratarea picturală a 1.1 - Exercitii de observare, pe reproduceri de arta, a . - Manual, planse Frontala, ind.
suprafeţei, suprapunere 2.3 modalitatilor de tratare prin suprapunere grafica; dem. Comp. plastica,
S5-S6
grafică - Compozitie plastica realizata prin suprapunere 2 Reproduceri de culoare.
grafica. arta
Evaluare 1
S7

Dominante de culoare . Game Cromatice

Dominanta cromatică 1.2 - exerciţii de identificare a dominantei cromatice -Manual, album, . Frontala, ind.
pe reproduceri de artă; 2 reproduceri. Comp.
compoziţii aplicative, plastice şi plastica. S8-S9
decorative,folosind dominanta de culoare (caldă şi
rece).
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT COPĂCENI, COM. RACOVIȚA, JUD. VÂLCEA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
DISCIPLINA – EDUCAȚIE PLASTICĂ
PROF. ANGHEL MARIA
Gama cromatică caldă 1.1 - exerciţii de obţinere a unor game cromatice; - Manual, album Frontala, ind.
sau rece 2.3 compoziţii aplicative, plastice şi decorative, reproduceri. Comp.
folosind dominanta de culoare (caldă şi rece). 2 plastica
S10-S11

Evaluare 1 S12

Acorduri cromatice

Obţinerea petei picturale 1.1 - Exercitii de identificare a petei picturale pe .Manual, album Frontala, ind.
2.3 imagini- reproduceri de arta; reproduceri. exercitii crom.,
2.4 - Exercitii de obtinere spontana si elaborata a petei 1 culoare.
picturale, folosind amestecurile de modelare si
S13
nuantare.
- exercitii de recunoastere acentrului de interes,
precum si mijloace de expresie pe reproduceri de
arta .
Alte modalităţi de 1.1 - Exercitii de observare pe reproduceri de arta a - Manual, planse Frontala, ind.
vibrare a suprafeţei 2.3 altor modalitati de tratare picturala a suprafetei; 2 dem. Repro- comp plastica.
- Compozitie aplicativa in care sa se foloseasca duceri de arta
S14-S15
una din aceste modalitati.

Evaluare 1
S16
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT COPĂCENI, COM. RACOVIȚA, JUD. VÂLCEA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
DISCIPLINA – EDUCAȚIE PLASTICĂ
PROF. ANGHEL MARIA

Istoria artei

Arta bizantină 4.1 - Exercitii de observare pe imagini a - Manual, istoria Frontala,


Arta romanică caracteristicilor artei bizantine; artei, vizionare
Arta gotica - Identificarea unor elemente specifice stilurilor - Diapozitive. discutii.
studiate( cupola, pandantiv, mosaic); 2
- Exercitii de identificare a trasaturilor artei
bizantine reflectate in operele principalilor
reprezentanti.
- Exercitii de observare pe imagini a
caracteristicilor artei romanice;
- Identificarea unor elemente specifice stilurilor
studiate(arc in plin cintru, donjon);
- Exercitii de identificare a trasaturilor artei
romanice si gotice reflectate in operele S17-S18
principalilor reprezentanti.
- Exercitii de observare pe imagini a
caracteristicilor artei gotice( rozeta, vitraliu);
- Exercitii de identificare a trasaturilor artei gotice
reflectate in operele principalilor reprezentanti.
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT COPĂCENI, COM. RACOVIȚA, JUD. VÂLCEA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
DISCIPLINA – EDUCAȚIE PLASTICĂ
PROF. ANGHEL MARIA

SEMESTRUL AL II-LEA

Detalieri de conţinut C.S. Activităţi de învăţare Timp Resurse


Ore Strategii
Săptămâna
Tehnici

Contraste cromatice.

Contrastul de comple- 3.2 - Discutii pe imagini reproduceri de arta pt. - Manual, cerc Frontala, ind.,
mentare identificarea contrastului de complementare. cromatic, comp. plastica,
- Exercitii de obtinere a contrastului de 1 reproduceri, culoare.
S1
complementare . (Mondrian)
- Compozitie plastica aplicativa folosind
contrastul de complementare.
Contrastul de calitate 3.2 - Discutii pe imagini - reproduceri de arta pt. - Manual, cerc Frontala, ind.,
identificarea contrastului de calitate; cromatic, comp. plastica,
- Exercitii de obtinere a contrastului de calitate. 1 reproduceri culoare S2
- Compozitie plastica aplicativa folosind (Veronesse)
contrastul de calitate.
Contrastul de cantitate 3.2 - Discutii pe imagini – reprod. de arta; - Manual, cerc Frontala, ind. , S3
- Exercitii de obtinere a contrastului de cantitate; cromatic, comp. plastica,
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT COPĂCENI, COM. RACOVIȚA, JUD. VÂLCEA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
DISCIPLINA – EDUCAȚIE PLASTICĂ
PROF. ANGHEL MARIA
- Compozitie plastica aplicativa folosind 1 reproduceri, culoare
contrastul de cantitate. (Mondrian

Compozitie plastica

Tipuri de compoziţie 2.3 - Exercitii de observare pe reproduceri de arta a -Manual, album Frontala,
plastică diferitelor tipuri de compozitie plastica; 1 reproduceri. discutii.
S4
- Exercitii de clasificare si definire a compozitiei
plastice.
Punctul şi linia în 3.1 - Exercitii de observare dirijata a rolului -Manual, album Frontala, ind.,
compoziţia plastică constructiv al punctului si al liniei; reproduceri de comp. plastica,
- Compozitie plastica in care sa se foloseasca rolul 1 arta. culoare. S5
constructiv al punctului si liniei , cat si rolul lor
de semnificanti;
Centrul de interes 2.4 - Exercitii de recunoastere a centrului de interes pe -Manual, album Frontala, ind.,
reproduceri de arta; reproduceri de comp. plastica,
- Compozitie plastica cu unul sau mai multe centre 1 arta. culoare. S6
de interes, folosind diferite elemente de limbaj
plastic.
Ritmul plastic 2.1 - Exercitii de identificare a ritmului pe reproduceri -Manual, album Frontala, ind.,
2.2 de arta; reproduceri, comp.plastica,
S7-S8
- Compozitie aplicativa plastica sau decorativa in planse dem. culoare.
care sa se foloseasca ritmul plastic. 2
Icoana din sufletul 3.1 - Exercitii de observare a obtinerii si folosirii -Manual, album Ind., compo-
copilului 2.3 ritmului plastic liniar; zitie plastica.
- Exercitii de observare a diferitelor expresivitati 1
ale ritmului plastic liniar.
Compoziţia plastică 2.3 - Observarea caracteristicilor compozitiei plastice -Manual,planse Frontala, S9-S10
închisă inchise pe reproduceri de arta; demonstrativeal individu-ala,
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT COPĂCENI, COM. RACOVIȚA, JUD. VÂLCEA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
DISCIPLINA – EDUCAȚIE PLASTICĂ
PROF. ANGHEL MARIA
- Exercitii de recunoastere a compozitiei plastice 2 bum compozitie
inchise pe reproduceri de arta; plastica, culoare.
- Compozitie plastica inchisa.
Compoziţia plastică 2.3 - Exercitii de recunoastere a compozitiei plastice -Manual,album Frontala,
deschisă deschise pe reproduceri de arta; reproduceri de individu-ala,
- Observarea caracteristicilor compozitiei plastice 2 arta. compozitie S11-S12
deschise pe reproduceri de arta; plastica,
- Compozitie plastica deschisa.
Evaluare - Mapa de lucrari - evaluare si autoevaluare a Frontala,
propriilor lucrari si ale colegilor, pe baza unei 1 discutii. S13
expozitii din mapele personale.
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT COPĂCENI, COM. RACOVIȚA, JUD. VÂLCEA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
DISCIPLINA – EDUCAȚIE PLASTICĂ
PROF. ANGHEL MARIA

Istoria artei

Renaşterea în Italia 4.2 - Exercitii de observare pe imagini a unor - Manual, istoria Frontala,
Titanii Renaşterii elemente tipice ale Renasterii; 1 artei, Vizionari
Renaşterea în Franţa, - Reflectarea trasaturilor specifice Renasterii in reproduceri. Discutii
Germania şi Tările de operele artistilor italieni.
Jos - Exercitii de recunoastere pe imagini a scolilor si 1
perioadelor Renasterii;
- Discutie provocata in care sa se sublinieze
importanta titanilor Renasterii; 1 S14-S16
- Exercitii de recunoastere a diferitelor stiluri si
scoli din tarile mentionate;
- Analiza a imaginilor definitorii aratand modul de
reflectare a trasaturilor Renasterii in operele
reprezentantilor de seama ai apoci

Evaluare - Mape cu lucrari; - Portofoliu In grup,


- Analiza operelor unor reprezentanti ai Renasterii 1 Dezbatere. S17
pe baza de portofoliu.

S-ar putea să vă placă și