Sunteți pe pagina 1din 5

Unități de Detalieri de conținut Nr.

Data Resurse Evaluare Adaptări Observații


de
competențe ore
(sub-competențe)
Frumosul în jurul nostru- 8 ore
1. Perceperea în arta plastică 1 Desene, EI (P3) Mediu
acuarelă, liniștit;
pensule, Timp
1.1. Identificarea suplimentar;
culorilor, formelor în 2. Culoarea în mediul înconjurător. 1 Cercul Poziționarea
mediul înconjurător Creioanele cromatic, strategică a
și în imagini plastice. acuarelă, elevului în
creioane sala de
clasă;
3. Imagini plastice: transformarea 1 Desene-model, Repere
formelor reale în imagini pensulă, vizuale
plastice. acuarelă
1.2. Utilizarea 4. Imagini liniare cu ajutorul 1 carioca Caractere
materialelor grafice, cariocilor mai groase
a tehnicilor 5. Creaţiile artistico-plastice: 1 Carioca, EFE (P2) Mediu
corespunzătoare în reprezentarea lumii. Hașurare cu creioane iluminat
realizarea unor creioane și carioci colorate
imagini plastice. 6. Creaţiile artistico-plastice: 1 Cretă, tablă Mediu
reprezentarea lumii pe asfalt cu diferit și
creta. Imagini liniare stimulativ
7. Creaţiile artistico-plastice: 1 Creioane Repere
reprezentarea sinelui (emoții, colorate, desen- vizuale;
sentimente, idei) Hașurare cu model Caractere
creioane. Portretul meu mai groase
8. Activităţii diferentiate 1 Acuarelă, EFE (P1),
pensule, (P3)
planșă-model
Alfabetul artei plastice- 12 ore
2.1. Recunoașterea 1. Elemente de limbaj 1 Acuarelă, Mediu
însușirilor specific plastic.Punctul. Carioci pensule, liniștit;
elementelor de Carioca, Timp
limbaj plastic în planșe cu suplimetar;
natură și opere de puncte
artă. 2. Elemente de limbaj 1 Creioane Caractere
plastic.Linia. Creioane colorate mai groase;
Monitoare
2.2. Utilizarea TV;
materialelor grafice 3. Elemente de limbaj 1 Acuarelă, Timp
și picturale, a plastic.Forma. plastilină, suplimentar;
instrumentelor și carioca. Iluminare
tehnicilor special;
corespunzătoare în 4. Elemente de limbaj 1 Guașă, pensule. Proximitatea
realizarea unor plastic.Culoarea. Guașă CD
lucrări plastic simple. 5. Elemente de limbaj 1 Carioca, Reamintirea
plastic.Culori primare. acoarelă, condiției
Acuarelă.pensula pensule sarcinii;
6. Evaluare sumativă. Elemente de 1 Acuarelă, ES (P4), Timp
limbaj plastic. pensule, (P5),(P9) suplimentar;
creioane Mediu
liniștit;
7. Activități diferențiate de 1 Creioane Iluminare
postevaluare colorate, specific;
pensule, guașă;
Semestrul 2
8. Tehnici picturale 1 Acuarelă, Reamintirea
pasteluri, condiției
pensule sarcinii
9. Tehnici picturale. Amprentare 1 Guașă, pensule. Proximitatea
CD
10.Tehnici picturale. Fuzionare 1 Acuarelă/guașă, Pași de
paletă, pensule urmat
11. Tehnici picturale. Monotipie 1 Acuarelă, Repere
paiuri, pensule vizuale
12.Activități differentiate de 1 Acuarelă/guașă EFE (P3), Mediu
consolidare (P4) liniștit,
iluminare
special;
Cum realizăm o lucrare plastică- 10 ore
3.1. Compunerea 1. Inițiere în 1 Plastilină, EI (P6) Poziționarea
elementelor de compoziție.Spațiul plastic planșetă strategică a
limbaj plastic pe elevului în
diverse suporturi. sala de clasă
3.2. Explicarea 2. Spațiul plastic: foaie de hârtie 1 Legume (roșie, Reamintirea
preferințelor în vânătă), condiției
alegerea materialelor, creioane sarcinii
instrumentelor, colorate
tehnicilor, 3. Poziția foii de hârtie. Verticală 1 Hârtie colorată, Proximitatea
suporturilor pentru carton colorat CD
crearea unor imagini 4. Poziția foii de hârtie. 1 Acuarelă, Caractere
plastice. Orizontală instrumente de mai groase
lucru
5. Organizarea spațiului plastic 1 Hârtie colorată, Mediu
pe diverse suporturi carton colorat liniștit;
6. Organizarea spațiului plastic 1 Cretă colorată Mediu
pe diverse suporturi. diferit și
Compoziție pe asfalt stimulativ
7. Organizarea elementelor de 1 Hârtie și carton Pași de
limbaj plastic în spațiul plastic. colorat urmat
8. Compoziție plastică. Modelare 1 Plastilină, Poziționarea
planțetă strategică a
elevului în
sala de clasă
9. Evaluare sumativă. 1 Hârtie colorată ES (P6) Mediu
Compoziția liniștit
10.Activităţii differentiate de 1 Trafaret Iluminare
postevaluare specială
De ce ne place arta plastică- 3 ore
4.1. Diferențierea 1. Opere de artă plastică: pictură, 1 Muzeul de artă Mediu
creațiilor de pictură, grafică, sculptură. Expoziția. diferit și
grafică, sculptură. Muzeu stimulativ
4.2. Aprecierea 2. Artiști plastici: pictori, 1 Imagini Răspunsuri
ghidată (prin graficieni, sculptori orale
răspunsuri la 3. Expoziție de lucrări plastice 1 Lucrările EFE (P9) Mediu
întrebări) a operelor realizate de elevii clasei elevilor liniștit
create de artiști
plastici, a lucrărilor
personale și ale
colegilor.

La sârșitul clasei I, elevul poate:

 Identifica elemente de limbaj plastic( punct, linie, formă, culoare) în natură și într-o operă de artă propusă;
 Utiliza materiale, instrumente și tehnici potrivite în realizarea unor lucrări/ compoziții plastice simple;
 Aprecia ghidat (prin răspunsuri la întrebări) lucrări plastice (opere create de artiști plastici, lucrări personale și ele
colegilor)
manifestând ca atitudini și valori specifice predominante:
 Curiozitate și admirație pentru frumosul din viață și artă;
 Interes pentru creativitate și gust estetic în exprimarea sinelui;
 Respect față de valorile naționale și cele ale altor culturi;