Sunteți pe pagina 1din 6

Competențe generale ale disciplinei

1. Comprehensiunea, reproducerea şi producerea mesajului oral şi scris.

2. Optimizarea exprimării orale în contextul situațiilor de viață.

3. Exprimarea scrisă în mod corect, logic, coerent şi concis a observaţiilor, gîndurilor, ideilor, sentimentelor.
Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Data Resurse Evaluare Adaptări Observaţii
elevului ore
didactice

1.1.Sesizarea cuvîntului şi
propoziţiei ca elemente 1.Omul și comunicarea. 1 06.09 Nina Mîndru ,,Tainele Răspunsuri orale
esenţiale în comunicarea comunicării” pag.3
între oameni.
Tainele comunicării
2.Discuţia. Hai să colorăm, 1 13.09 pag .4-5; Imagini Monitor TV

1.2.Utilizarea corectă a să discutăm, să povestim...


cuvintelor şi a propoziţiilor
în discuţiile cotidiene şi în Tainele comunicării
reproducerea unor pag .8-9; Imagini
3.Comunicăm în baza 1 20.09 Pauze mai frecvente
informaţii.
imaginii. Clasa mea

1.3.Emiterea mesajelor în Tainele comunicării Răspunsuri orale


cadrul dialogului. pag .10-11; Imagini
4.Răspundem la întrebări.
1 27.09 Constantin Dragomir
Prima carte de citire. ,,Cartea”
1.4.Construirea corectă şi
logică a enunţurilor în Tainele comunicării
1 04.10 Motinor TV
cadrul unui mesaj oral și 5.Propoziţia. Sînt școlar.
pag .12-13; Imagini
scris;

6.Să comunicăm corect. 1 11.10 Tainele comunicării


1.5.Comentarea pag . 4-5; Imagini
informaţiilor noi, Răspunsuri orale
interesante şi utile. 7.Întrebăm și răspundem. 1 18.10 EFE Monitor TV
Drumul spre școală.
Tainele comunicării
8.Dialogul. Literele . 1 25.10 pag .14-15; Imagini Caractere mai groase
2.1. Emiterea mesajelor
9.Să comunicăm și toamna 1 08.11 Tainele comunicării
specifice activităţii şcolare
şi vieţii cotidiene. s-o colorăm. pag .16-17; Imagini Pauze mai frecvente

10.Bogățiile toamnei. 1 15.11 Tainele comunicării


2.2.Înțelegerea Povestim în baza imaginii. pag .18-19; Imagini Timp suplimentar
semnificației mesajului
11.În țara poveștilor. Tainele comunicării
audiat.
1 22.11 pag .20-21; Imagini Răspunsuri orale
Reproducerea fragmentelor.
Tainele comunicării
2.3.Formularea întrebărilor 12.Familia. Cum discutăm.
pag .22-23; Imagini
şi răspunsurilor, respectînd Grigore Vieru poezia 1 29.11
etica comunicării. ,,Mama”. Tainele comunicării
pag .24-25; Imagini
13.Să-nvățăm o poezie. Răspunsuri orale
1 06.12
2.4.Dezvoltarea Poezia ,,Casa noastră”.
deprinderilor de aplicare a
15.Anul Nou. Cu semănatul. Tainele comunicării
normelor dialogului în
Să memorăm. pag .26; Imagini
relaţii interpersonale și 1 13.12
situaţii cotidiene. Tainele comunicării
16.Darurile iernii.Bucuriile pag .27-28; Imagini Reamintirea condiții
iernii. Continuăm gândurile. 1 20.12 ES sarcinii
Evaluare sumativă Tainele comunicării
2.5. Manifestarea interesului pag .29-30; Imagini
pentru o comunicare eficientă 17.Frumusețea iernii. Să
în cadrul dialogului şi a 1 10.01
explicăm sensul expresiilor.
discuţiilor în grup.
Poezia,,Fulguşorul. TC,pag .31-32; Răspunsuri orale
Imagini
1 17.01
18.Dialogul. Caractere mai groase
Hărnicie.Spiridon Vangneli
2.6. Adaptarea comunicării textul ,,Televizorul”. 1 24.01 Tainele comunicării
la interlocutor sau la o pag .33-34; Imaginii .
19.Dialogul. Prietenie Mediu liniștit
situaţie de comunicare.
adevărată. Lev Tolstoi
Tainele comunicării
texstul ,,Cei doi prieteni”. 1 31.01 pag .35-36; Imagini. Răspunsuri orale
3.1.Respectarea 20.Naraţiunea. Povestea
Tainele comunicării
corectitudinii de scriere în pîinii.
1 07.02 pag .37-38; Imagini.
procesul emiterii
mesajelor.
Tainele comunicării
21.Creare de texte scurte.
1 pag .39-40; Imagini.
Anotimpurile. 14.02
3.2.Utilizarea adecvată a Răspunsuri orale
cuvintelor cu ortograme 22.Adie a primăvară.
1 EFE
noi în redactarea Povestim în baza imaginii. 21.02 Tainele comunicării
propoziţiilor, a enunţurilor Primăvara. Descrierea.Nina pag .41-43; Imagini.
proprii. Timp suplimentar
Mîndru poezia
1 Tainele comunicării
,,Primăvara”. 28.02 pag .43; Imagini.
3.3.Scrierea din memorie a Mediu liniștit
unor cuvinte ce arată 23..Martie. Dialogul.
acţiuni însuşiri şi denumesc S.Lesnea textul ,,Legenda 1
obiecte. mărţişorului” Tainele comunicării
pag .44-45; Imagini. Monitoare TV
13.03
24.Darurile naturii.
3.4.Utilizarea conştientă a Construim răspunsuri.
Tainele comunicării
semnelor de punctuaţie în Sp.Vangheli textul,,Teiul”.
scrierea sau transcrierea 20.03 pag .46-47; Imagini.
mesajelor. 1 Caractere mai groase
25.Feeria dimineții. Ne
imaginăm și dezvoltăm. Tainele comunicării
3.5.Scrierea unor propoziţii 1 27.03 pag .48-49; Imagini. Timp suplimentar
R.Lungu textul ,,Licurici”.
și mici texte alcătuite pe
baza ilustraţiilor.
26.Prietenii înaripați. Tainele comunicării Răspunsuri orale
Completăm enunțuri. Poezia pag .50-51; Imagini.
1 03.04
3.6.Redactarea textelor ,,Rîndunica de pe plai”de
proprii cu şi fără repere, Gheorghe Blănaru Mediu linștit
aplicînd tehnicile de
redactare învăţate. 10.04
27.Țara mea. Explicăm
maxime. Textul ,,Moldova” Tainele comunicării
pag .52-53; Imagini.
3.7.Manifestarea 28. Jocurile copiilor. Creăm 1 17.04 Pauze mai frecvente
interesului pentru crearea enunțuri. Textul ,, Tainele comunicării
textelor în baza imaginilor. Balonaşele ”după Gheorghe pag .54-55; Imagini.
Gheorghiu

29.Zi de activitate 1 08.05 Răspunsuri orale


transdisciplinară. Educația
pentru familie. Acasă de
Paști.

30.Sora soarelui. Creăm 1 15.05 Tainele comunicării Răspunsuri orale


mici texte. Textul ,,Fratele pag .56-57; Imagini.
şi sora” după Spiridon
Vangheli.

31.Frumusețea florilor. Tainele comunicării


1
pag .58-59; Imaginii.
Atribuim însușiri.
22.05
Evaluare sumativă
1 29.05 Tainele comunicării
pag .60-80; .
32.SERBAREA
Abecedarului.

33. Zi de activite
transdisciplinară. Educația
antreprenorială. Cum ne
descurcăm la cumpărături