Sunteți pe pagina 1din 11

1|Page

Unitatea de invatamant:Scoala Gimnaziala Nr 192


Profesor: Ionita Gheorghe Elena
Clasa a V-a
Aria curriculara: Arte
Disciplina: Educatie Plastica
Nr de ore/saptamana: 1
Nr de saptamani: 35

PLANIFICARE CALENDARISTICA ANUALA


ANUL SCOLAR: 2019-2020
Intocmita conform Programei Scolare aprobata prin O.M.E.N nr. 3393/28.02.2017
Si conform O.M.E.N privind Structura anului scolar 2017-2018
SEMESTRUL I ( 09.09.2019- 20.12.202019)

PLANIFICARE ANUALA EDUCAŢIE PLASTICĂ CLASA a V-a


ANUL SCOLAR 2019-2020

Nr. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săptămâna Observații


crt. ore
1. Limbajul plastic. 1.1 - să folosească adecvat 2 S1(9-13.09) Semestrul I
Prezentarea domeniului materialele şi instrumentele de lucru; Ramuri ale artelor plastice S2(16-20.09) 15
artelor plastice: ramuri, 4.2- diferenţierea ramurilor 1 săptămâni
genuri, spaţiul plastic. specifice artelor plastice, opera Fenomenul Kitsch 1
autentică de kitsch, originalul de
reproducere.

Proiect de activitate 1
2|Page

1.1 utilizarea adecvată a materialelor 6


Elemente de limbaj şi Punctul: expresivitate și 1 S3(23-27.09)
2. plastic: punct, linie, pată, instrumentelor de lucru; semnificație. S4(30-4.10)
formă bi și 2.1 punctul ca element plastic și de Linia: expresivitate și 1 S5(7-11.10)
tridimensională, culoare, ornamentare decorativă; semnificație. S6(14-18.10)
valoarea. 2.2 linia ca element plastic și de Forme naturale - forme 2 S7(21-25.10)
ornamentare decorativă – elemente plastice, plane și spațiale. S8(28-1.11)
constructive; Pata. Ce este pata? 1
3.3 obţinerea unor expresivităţi ale Imaginea bi și tridimensională. 1
punctului ori ale liniei ca ornamente
decorative;
4.3 organizarea elementelor de
limbaj plastic într-un spațiu dat.
1.2 identificarea grupelor de culori 2 S9(4-8.11)
3. Culorile spectrului solar din cercul cromatic; Cercul cromatic (Itten); S10(11-15.11)
1.1 utilizarea adecvată a materialelor Culorile primare, secundare; 1
şi instrumentelor de lucru Amestrecuri coromatice fizice. 1
3.1 obţinerea tratării decorative a
suprafeţei
1.2 indentificarea grupelor de culori 5 S11(18-22.11)
din cercul cromatic; Culorile primare, secundare, 2 S12(25-29.11) 21.12. 2019
4. Clasificarea culorilor - 1.3 înțelegerea fenomenului terțiare; S13(2-6.12) – 12.01.
conform teoriei percepției culorilor; Culorile calde şi culorile reci 1 S14(9-13.12) 2020
constructive despre 1.1 utilizarea adecvată a materialelor Culorile complementare 1 S15(16-20.12) Vacanța
culoare. şi instrumentelor de lucru. Nonculorile 1 intersemestri
*elemente constructive şi semne ală
plastice
5. Amestecuri cromatice şi 1.1 utilizarea adecvată a materialelor 5 S16(13-17.01) Semestrul al
acromatice; nuanţe şi şi instrumentelor de lucru; Amestecuri acromatice 1 S17(20-14.01) II-lea
griuri. 3.1 reprezentarea trăsăturilor Amestecuri cromatice 1 S1827-31.01) 20 săptămâni
caracteristice ale unor structuri Nunațe 1 S19(3-7.02)
preferate din natură; Griuri 1 S20(10-14.02)

Proiect de activitate 1
3|Page

3.2 utilizarea unei forme obţinută Contrastele valorice între 1


prin transformarea structurilor lumină și umbră;
naturale în structuri plastice; Structuri naturale reinterpretate
1.4 obținerea de contraste cromatice în spațiul plastic.
prin amestecul culorilor cu alb și
negru;
4.1 obţinerea tratării decorative a
suprafeţei
2.1 reprezentarea trăsăturilor 2 S21(17-21.02)
caracteristice ale unor structuri Cum putem să transmitem S22(24.28.02)
6. Efectele emoționale ale preferate din natură; emoțiile într-o lucrare 2
acordurilor de culori. 1.1 utilizarea adecvată a materialelor plastică / tablou cu ajutorul
şi instrumentelor de lucru; culorilor.
2.2 utilizarea unei forme obţinută
prin transformarea structurilor
naturale în structuri plastice.
7. Mirajul simțurilor. 1.1 utilizarea adecvată a materialelor Materiale și tehnici de lucru 3 S23(2-6.03)
şi instrumentelor de lucru; de-a lungul timpului: S24(9-13.03) În S27 se
1.5 indentificarea unor materiale și - Grafica 1 S25(16-20.03) derulează
tehnici, a funcției lor expresive și a - Pictura 1 Școala Altfel
relației dintre lumină și umbră; - Sculptura și modelajul 1 (2 -6.03.)
1.6. indentificarea unor materiale și Desenul în creion, cărbune.
tehnici, a funcției lor expresive și a Tratarea picturală (pictura în
relației dintre imaginea lor bi- și culori de apă)
tridimensională și de ambient. Modelajul în lut.
8. Arta în compoziție. 4.2- diferenţierea ramurilor - Imaginea plastică 3 S26(23-27.03)
specifice artelor plastice, opera bidimensională, plană. S28(22-24.04) 06 –
autentică de kitsch, originalul de - Compoziția liberă. 1 S29(27-1.04) 21.04.2020
reproducere. - Compozițiile cu dominantă Vacanța de
pe verticală, orizontală, oblică primăvară
- Organizarea spațiului închis 1

Proiect de activitate 1
4|Page

sau deschis prin linie și pată.


- Centrul de interes. 1
9. *4.1 identificarea trăsăturilor 5 S30(4-8.04)
Noțiuni de cultură specifice artelor plastice din Arta Egiptului antic S31(11-15.04)
artistică antichitate pe diferite continente; Arta Greciei antice 1 S32(18-22.04)
Vedere de ansamblu 4.2 diferenţierea ramurilor şi a Arta Romei antice 1 S33(25-29.04)
asupra istoriei artei genurilor artelor plastice, opera de Cele şapte minuni ale lumii 1 S34(1-5.04)
universale; periodizare artă autentică de kitsch, originalul de antice. 2
(pe continente și milenii) reproducere;
2.3 Manifestarea iniţiativei în
aprecierea critică a operei de artă,
compararea propriului punct de
vedere cu părerile celorlalţi.
10. Comentariu de artă. 2.3 Manifestarea iniţiativei în Vizite în atelierele unor artiști; S35(8-12.04
aprecierea critică a operei de artă, Comentariu de artă; 1
compararea propriului punct de Evaluarea portofoliului
vedere cu părerile celorlalţi. (Mapa de lucrări).
4.1 identificarea trăsăturilor Vacanța de
specifice artelor plastice din vară
antichitate 13 iunie - 13
4.2 diferenţierea ramurilor şi a sept.
genurilor artelor plastice, opera de
artă de kitsch sau reproducere.

COMPETENTE GENERALE SI SPECIFICE

Proiect de activitate 1
5|Page

1.COMPETENTE GENERALE: RECEPTAREA CU SENSIBILITATESI SPIRIT CRITIC A MESAJELOR ARTISTIC VIZUALE IN SCOPUL FORMARII CULTURII
ARTISTICE DE BAZA
1.1. Constientizarea existentei unui mesaj transmis prin limbaj artistic
1.2. Observarea elementelor de limbaj in lucrari de arta si in compozitii proprii;
1.3. Observarea diferentelor intre forme de comunicare artistica, plastice si decorative, care apar de-a lungul timpului, in diferite culturi.

2.UTILIZAREA DE INSTRUMENTE SI TEHNICI VARIATE SPECIFICE ARTELOR VIZUALE PLASTICE SI DECORATIVE


2.1. Utilizarea adecvata a diferitelor instrumente, materiale si tehnici specifice artelor vizuale, plastice si decorative.
2.2. Explorarea registrului expresiv al limbajului plastic utilizand tehnici specifice.

3.EXPRIMAREA IDEILOR, SENTIMENTELOR SI A MESAJELOR, UTILIZAND LIMBAJUL ARTISTIC-VIZUAL IN CONTEXTE VARIATE.


3.1.Crearea de produse artistice.
3.2. Implicarea in evenimente culturale scolare si extrascolare care valorifica artele vizuale.

ŞCOALA: Scoala Gimnaziala Nr.192 PROFESOR: Ioniță Gheorghe Elena


CLASA: a Va
ORA: 1h

Proiect de activitate 1
6|Page

PROIECT DE ACTIVITATE

OBIECTUL: Educatie plastica


TEMA PLASTICĂ: „Punctul; expresivitate si semnificatie”
SUBIECT PRETEXT: „Universul’’
DURATA ACTIVITATII: 1h
TIPUL ACTIVITATII: Mixta: De invatare si de formare (priceperi, deprinderi, abilitati)

COMPETENTE:
- C1: informative; consolidarea cunostintelor referitoare la expersivitatea si semnificatia punctului
- C2: formative; formarea priceperii si deprinderii de a obtine expresivitati pri folosirea punctului in compozitiile plastice
- Competente generale: 1. Dezvoltarea capacităţii de exprimare plastică utilizând materiale, instrumente
- şi tehnici variate
- Competente specifice: 1.2 clasificarea punctelor
-
a. Informativ -cognitive > Pe parcursul şi la finalul activităţii elevii vor fi capabili sa:
C1 - identifice pe imagini –multiple moduri de a utiliza punctul in compozitia plastica
C2 – numeasca in imagini ale artistilor diferentele de dimensiune, forma
C3- sesizeze expresivitatea in functie de ipostazele punctului
b. Formativ -afective > Pe parcursul şi la finalul activităţii elevii vor fi competenti prin:
C1 - obtinerea unor compozitii plastice cu subiectul dat.
C2 -obtinerea spatialitatii prin diferentele de marime a punctelor
C3- realizarea expresiva a subiectului pretext
Cev.- Sa evalueze lucrarea / lucrarile proprii si lucrarile colegilor dupa criterile stabilite

RESURSE. UMANE: grupa de elevi (nivelul aptitudinilor, grupa de performanta)


MATERIALE: tempera, coli, acuarele, pensule
DE TIMP: ex. 15 min. predare / recapitulare
28 min. elaborarea temei
7 min. evaluarea
METODE DIDACTICE: explicatia, dialogul, demonstratia, proiect compozitional,
PROCEDEE: Stopirea, juxtapunerea, amprentarea.
MIJLOACE DE INVATAMANT: albume de arta, manual de educatie plastica, planse din lucrarile elevilor, imagini printate cu lucrari ale artistilor Ex.Paul
Signac, Nicolae Toniza, Pissaro

Proiect de activitate 1
7|Page

CRITERII DE EVALUARE:
Cr1 – realizarea subiectului si a temei plastice
Cr2 –realizarea punctelor de dimensiuni si culori diferite
Cr3–realizarea expresiva a subiectului dat.
Cr4- grad de finalizare

Bibliografie: Manual de educatie plastica pentru clasa a V-a , Elena Stoica, Ionela Carstea si Adina Grigore, ed.Ars Libri; albume de arta

ACTIVITATE DE PREDARE – INVATARE

SECVENTE DIDACTICE METODE

Proiect de activitate 1
8|Page

DIDACTICE CONTINUTURI EVALUARE


Comp CONTINUT ESENTIALIZAT
.
MOMENT ORGANIZATATORIC Se stabilesc conditiile desfasurarii orei. Se verifica materialele de
explicatia lucru.
Se stabileste tehnica de lucru in functie de tema aleasa.
CAPTAREA ATENTIEI dialogul Elevii sunt antrenati intr-o discutie privind spatiul cosmic. Se arata o
imagine ca material demonstrativ. Se pun intrebari despre formele pe
care corpurile ceresti le au. Se stabileste ca vorbim despre puncte.

C1 REACTUALIZAREA conversatia, Se pun intrebari referitoare la genurile de arta in care putem sa gasim Individuala
C2 CUNOSTINTELOR dialogul dirijat si punctul ca mijloc de expresie, si sub ce forma.
observatia
ANUNTAREA TEMEI PLASTICE SI Se anunta tema plastica: Punctul: expresivitate si semnificatie.
A SUBIECTULUI explicatia Profesorul noteaza la tabla tema plastica si obiectivele operationale.
Subiectul pretext: „Universul’’
Daca observam
C2 TRANSMITEREA NOULUI explicatia Elementele de limbaj pot fi asemănate cuvintelor. Din acest
C1 CONTINUT SI STIMULAREA observatia punct de vedere noţiunea de element de limbaj vizual este
C2 IMAGINATIEI înţeleasă ca ceva de sine stătător Ordonarea acestora prin
C3 intermediul mijloacelor de expresie specifice, determină
asemeni "frazelor" , sensuri , înţelesuri , expresivităţi vizuale.

PUNCTUL – ELEMENT DE GENEZĂ A SPAŢIULUI


PLASTIC
1. Întreaga viaţă a unei compoziţii poate să înceapă de la un
punct aşternut pe suport. Astfel ia naştere spaţiul plastic .

Se vor expune cateva precizari referitoare la expresivitatea si


semnificatia punctului, se discuta despre clasificarea si
definitia punctului.
- element primordial , prototip ce stă la baza "construcţiei"
celorlalte elemente de limbaj plastic

Proiect de activitate 1
9|Page

- element static, imobil, generator însă prin tensiune şi mişcare


al liniei şi formei
- element indivizibil , având semnificaţia unui început , a originii
- în sens tehnologic ( tehnologie artistică ), este rezultatul
primei întâlniri a unui instrument de lucru cu suprafaţa
suport , sau rezultat al folosirii unui procedeu artistic (de ex.
stropirea suprafeţei ). În artele plastice şi decorative punctul este
pată ( pictură ) , tuşă ( grafică ), amprentă, incizie, excizie
(ceramică ,sculptură ) , nod ( tapiserie )
- în geometrie , punctul reprezintă locul geometric a intersecţiei
a două sau mai multe drepte , a două sau mai multe planuri , a
unei drepte cu un plan.
Expresivităţi prin diferenţieri :
- de mărime ( puncte mari , puncte mici , puncte foarte
mici
- de formă :
- Punctele pot căpăta diferite asemănări
cu forme naturale ( stea, picătură , fulg de
nea, celulă , frunză , particule de nisip ,
etc. )
-de distanţă ( aglomerări şi dispersii ale punctelor – cu
- cromatice 1. puncte de aceeaşi mărime sau uniform
repartizate în spaţiul compoziţional , tratate
diferenţiat , pornind de la tenta pură prin amestecuri
cu alb şi / sau negru- efecte de spaţialitate
2. Punctele calde ( game calde : roşu – orange –
galben ) pot fi asociate apropierii , mărimii
Punctele dispuse pe suprafaţă prin
folosirea culorilor reci ce pot sugera : depărtare ,
adâncime
3. Efectul de spaţialitate al punctului poate fi
amplificat prin aplicarea contrastului cald-rece .

Proiect de activitate 1
10 | P a g e

- valorice ( puncte de aceeaşi mărime sau uniform


repartizate în spaţiul compoziţional , tratate
diferenţiat , prin folosirea exclusivă a griurilor
valorice , alb şi negru ). - efecte de spaţialitate ,
senzaţia de uşor – greu .

Elevii sunt solicitati sa observe in natura forme ce pot fi cosiderate


puncte dar si sa identifice in lucrarile artistilor.

Profesorul explica si da indicatii elevilor privind obiectivele pe care Individuala,continua


C1 ELABORAREA TEMEI Explicatia trebuie sa le indeplineasca:
C1 OBTINEREA PERFORMANTEI demonstratia C1 - obtinerea unor compozitii plastice cu subiectul dat
C2 conversatia C2 -obtinerea efectului de spatialitate prin dimensiunea si
C3 proiectul compozitional culoarea atribuita punctelor.
C3- realizarea expresiva a subiectului pretext
Cev.- Sa evalueze lucrarea / lucrarile proprii si lucrarile
colegilor dupa criterile stabilite

Se analizeaza lucrarile elevilor si se pun intrebari privind atingerea


C1 EVALUAREA dialogul obiectivelor operationale. Individuala,coevaluare,
C2 observatia Se procedeaza la autoevaluare print-o discutie purtata cu elevii autoevaluarea
C3 prezenti la ora de curs.
C4 Evaluarea se face in functie de criteriile de evaluare enuntate.
Cr1 – realizarea subiectului si a temei plastice
Cr2 –realizarea spatiului plastic din puncte, prin diverse procedee.
Cr3–realizarea expresiva a subiectului dat.
Cr4- grad de finalizare

Se fac aprecieri legate de activitate pe ansamblu, privind


INCHEIEREA LECTIEI conversatia comportamentul elevilor, reactiile lor, atitudinea fata de profesor si de
ceilalti colegi.

Proiect de activitate 1
11 | P a g e

Item 1 –Utilizarea punctelor de diferite dimensiuni si forme intr-o compozite plastica


Item 2-Organizarea expresiva a spatiului plastic
Item 3-Stadiul de finalizare

Nota 1-5 Nota 6-8 Nota 9-10


Item 1-Elevul reuseste gu greu sa foloseasca Item 1-Elevul foloseste fara dificultate punctul,
punctul ca mijloc de expresie plastica. Este ajutat intr-o diversitate de forme si dimensiuni, fara Item 1-Elevul foloseste cu usurinta punctul ca
de profesor. ajutorul profesorului. mijloc de expresie, nu este ajutat.

Item 2-Elevul dovedeste un nivel redus de Item 2-Organizeaza spatiul plastic fara dificultate
exprimare plastica. dar dovedind un nivel mediu de exprimare Item 2-Elevul obtine un spatiu plastic expresiv.

Item 3-Nu finalizeaza compozitia si nu foloseste


tehnica si instrumentele de lucru si materialele. Item 3-Finalizeaza partial compozitia si se Item 3-Elevul finalizeaza compozitia utilizand
foloseste inadecvat de tehnica, instrumente si adecvat tehnica si procedeele de lucru.
materialele de lucru.

Proiect de activitate 1

S-ar putea să vă placă și