Sunteți pe pagina 1din 6

Anexa B: FIŞĂ SINTETICĂ MINIMALĂ A COMUNITĂŢII

Localitatea Comuna Iedera, Județul Dambovita

Determinaţi zona de intervenție (și


atașați harta) (descriere)
1. DATE DEMOGRAFICE (descrierea gospodăriilor)
Inventarul gospodăriilor cu numele
străzii Strada Principala Nr. gospodări
50
Total populaţie conform NEROMI ROMI TOTAL NEROMI+ ROMI
recensământului

adulţi copii Total neromi adulţi copii Total romi adulţi copii Total nerom

- - 3685 - - 367 - - 4052

Total populaţie conform evaluării NEROMI ROMI TOTAL NEROMI+ ROMI


primăriei
2. POPULAŢIE
adulţi copii NEROMI adulţi copii ROMI adulţi copii Total nerom

3259 763 4022 301 117 418 3560 880 4440

Total populaţie conform leaderi romi NEROMI ROMI TOTAL NEROMI+ ROMI

adulţi copii NEROMI adulţi copii ROMI adulţi copii Total nerom

Mediator şcolar Total elevi Rata abandon Nr. şcoli Nr. grădiniţe
şcolar
85 1 1
Copii care nu urmează o formă de
3. EDUCAŢIE învăţământ

Distanţa până la cel mai apropiat liceu

7 km
Rata neocupării Nr. angajaţi Rata şomajului

4. OCUPARE
Meşteşuguri tradiţionale Profesii libere Agricultură
4. OCUPARE

(descriere) (descriere) (descriere)

Există şi alte forme de resurse


economice în zonă
(descriere)

Nr. unităţi medicale Asistent medical


Profilaxie comunitar

5. SĂNĂTATE
Asisteni medicali
preventie comunitari și
mediatori sanitari,
asistent medical
scolar și medic
scolar Centre comunitare integrate

Persoane fără Persoane fără acte


Documente stare civilă certificat de naştere de identitate

6. ACTE 0 0

Persoane care nu deţin acte pentru


spaţiul unde locuiesc
300

Descrierea contextului de locuit


(condiţii de locuit, utilităţi, statutul
7. LOCUIRE juridic)

Neamuri de romi
(descriere)
Proporţia în care se regăsesc romii tradiţionali romii integraţi romii asimilaţi

50% 35% 15%


8. CULTURĂ
Există căsătorii timpurii?
da da da
8. CULTURĂ

Se vorbeşte limba romani?


da da da

Cămin cultural
Da

Poştă
Da
Farmacie
Da

9. ALTE RESURSE LOCALE Biserică


Da

Magazine
Da (2)

Spaţii de socializare
Da

Piaţă
Da

Reclamaţii/sesizări ale cetăţenilor la


primărie in ultimii doi ani

Se va ține cont de definiția și aspectele prezentate în anexă. Dacă există segregare teritorială se vor descrie cel puțin următoarele elemente: distanța față d
Segregare teritorială apropiată localitate sau față de localitatea unde există servicii precum educație, sănătate, locuri de muncă; existența barierelor fizice sau simbolice; distan
– calitatea (cooperare, conflicte, indiferență, etc) și cantitatea (majoritatea interacțiunilor membrilor grupului segregat sunt realizat tot cu membrii grupul
sau cu membrii comunităț dintre grupul segregat și comunitatea majoritară); gradul de concentrare (procentul) a romilor sau a grupului vulnerabil segrega
teritoriul vizat și procentul romilor în alte zone/cartiere ale unității administrativ-teritoriale.

10. TENSIUNI ŞI DINAMICĂ


SOCIALĂ
Segregare şcolară Se va ține cont de definiția și aspectele prezentate în anexă. Dacă există segregare școlară se vor descrie cel puțin următoarele elemente: procentul de rom
procentul membrilor altui grup vulnerabil segregat în școală/clasă, procentul aceluiași grup segregat în comunitatea vizată și procentul aceluiași grup în al
școli/clase care deservesc comunitatea respectivă; distanța până la școală, distanță exprimată în timpul pe care copilul îl petrece pentru deplasarea la șco
întors). E încurajată și descrierea altor aspecte (calitatea educației, dotările școlii, etc), în funcție de specificul fiecărei comunități.

Principalele surse de tensiune Intra-comunitar Extra-comunitar

Familii mixte (romi/ne-romi)


r. gospodării
502
ROMI

Total neromi+ romi

052

ROMI

Total neromi+ romi

440

ROMI

Total neromi+ romi


stanța față de cea mai
olice; distanța socială
mbrii grupului segregat
abil segregat în

entul de romi sau


și grup în alte
sarea la școală (dus-