Sunteți pe pagina 1din 2

Numele și prenumele................................................ Data ................................

EVALUARE
Geografie
U.I. Locuri din jurul meu

1. Completează enunţurile cu informaţiile potrivite.


a) Linia orizontului este
………………....................................................................................................... ..........................................
..............................................................................................................................................................
Orizontul este ..........................................................................................................................................
Orizontul se mai numește și ………………....... .

2. Completeazăspaţiile punctate cu noţiunile de geografieînvăţate:


M
Locul de underăsaresoarele se numește _____________ sau
er
____________________________ .
Vestulsau _____________ esteloculunde _______________________________ . g
Punctulatins de Soare la amiază se numeşte ___________ sau la
_________________________ . bu
Nordulsau _______________________ estepunctul opus ni
pozițieisoareluila___________________ ci.
Punctele cardinale și punctele intercardinale se reprezintă grafic sub forma unui desen numit
___________________________________________________

3 . Completează cu cuvântul corect:


a) Steaua polară indică întotdeauna punctul cardinal :…………… .
b) Altarul bisericii indică punctul cardinal :…………………. .
c) Cel mai exact mijloc de orientare este ...................................... .

4.Realizează corespondenţa între cele două coloane :


Răsărit nord
Apus sud
Miazăzi est
Miazănoapte vest

5. Încercuieşte varianta corectă.


*Linia oizontului :
a) poate fi atinsă dacă ne apropiem de ea;
b) poate fi atinsă doar dacă ne urcăm pe ceva foarte înalt;
c) nu poate fi atinsă niciodată;

* Putem observa clar obiectele din zare când:


a) este ceată;
b) sunt mai aproape de noi;
c) sunt mai departe de noi;