Sunteți pe pagina 1din 6

Tema1: Lentila convergentă

Fişa de lucru

Recapitulare

Priviţi cu atenţie desenul de mai jos. Folosindu-vă de informaţiile legate de refracţia luminii notaţi
Priviţi cu atenţie desenul de mai jos. Folosindu-vă de informaţiile legate de refracţia luminii notaţi în coloana
din dreapta observaţiile voastre.

Tema 2: Identificarea lentilelor

Priviţi cu atenţie desenul de mai jos. Ce fel de sisteme optice sunt prezentate?
Priviţi cu atenţie desenul de mai jos. Ce fel de sisteme optice sunt prezentate?

Tema 3: Elementele unei lentile

Identificaţi în imaginea de mai jos elementele unei lentile convergente (ajutaţi-vă de noţiunile cunoscute de
Identificaţi în imaginea de mai jos elementele unei lentile convergente (ajutaţi-vă de noţiunile cunoscute de la
oglinzile sferice)

Tema 4: Refracţia luminii printr-o lentilă convergentă

Priviţi cu atenţie desenul de mai jos. Urmăriţi mersul razelor de lumină prin lentilă şi răspundeţi la întrebările:

1. Care sunt legile pe care le respectă desenul?

2. Căte refracţii identificaţi?

3. De ce raza refractată se apropie de normală când intră în lentilă?

4. De ce raza refractază se de lentilă la ieşire?

5. Cum sunt cele două raze incidente? Dar razele emergente (care ies din lentilă)?

1.

Dar razele emergente (care ies din lentil ă )? 1. 2. Concluzie: Razele incidente ce trec

2.

Dar razele emergente (care ies din lentil ă )? 1. 2. Concluzie: Razele incidente ce trec

Concluzie:

Razele incidente ce trec prin focar vor ieşi din lentilă ……………………….

3.

vor ie ş i din lentil ă ………………………. 3. Concluzie: Razele de lumin ă ce cad

Concluzie:

Razele de lumină ce cad pe lentilă pe direcţia centrului optic vor tece nedeviate.

Tema 5: Construcţia imaginii unui punct într-o lentilă convergentă

Priviţi cu atenţie desenul de mai jos. Urmăriţi mersul razelor de lumină prin lentilă şi
Priviţi cu atenţie desenul de mai jos. Urmăriţi mersul razelor de lumină prin lentilă şi răspundeţi la întrebările:
1. Ce fel de imagine se formează?
2. Care este poziţia punctului obiect faţă de axa optică principală?
3. Care este poziţia punctului imagine faţă de axa optică principală?

Tema 6: Construcţia imaginii unui obiect într-o lentilă convergentă

Urmăriţi cu atenţie desenele ce urmează şi descrieţi în coloana din dreapta ceea ce s-a făcut pentru a obţine desenul dat În desen punctul 2F corespunde dublului distanţei focale -adică centrului de curbură al lentilei

Pas 1

fo ca le -adic ă centrului de curbur ă al lentilei Pas 1 Pas 2 Pas

Pas 2

ca le -adic ă centrului de curbur ă al lentilei Pas 1 Pas 2 Pas 3

Pas 3

ca le -adic ă centrului de curbur ă al lentilei Pas 1 Pas 2 Pas 3

Pas 4

ca le -adic ă centrului de curbur ă al lentilei Pas 1 Pas 2 Pas 3

Tema 7: Descrierea imaginii formate de o lentilă convergentă

Urmăriţi cu atenţie desenele şi identificaţi următoarele caracteristici:

Obiectul: poziţia faţă de lentilă Imaginea:

poziţia faţă de lentilă reală/virtuală dreaptă/răsturnată dimensiunea faţă de obiect

Caz 1.

ă /r ă sturnat ă dimensiunea fa ţă de obiect Caz 1. Caz 2. Caz 3.

Caz 2.

ă sturnat ă dimensiunea fa ţă de obiect Caz 1. Caz 2. Caz 3. Caz 4.

Caz 3.

ă sturnat ă dimensiunea fa ţă de obiect Caz 1. Caz 2. Caz 3. Caz 4.

Caz 4.

ă sturnat ă dimensiunea fa ţă de obiect Caz 1. Caz 2. Caz 3. Caz 4.
Caz 5.
Caz 5.

Tema 8: Generalizare

În urma observaţiilor obţinute la tema 2 se poate construi următoarea diagramă:

inute la tema 2 se poate construi urm ă toarea diagram ă : Obiectele sunt desenate

Obiectele sunt desenate cu roşu iar imaginile acestora sunt albastre şi corespund cazurilor urmărite la tema precedentă. Încercaţi în câteva rânduri să descrieţi ce fel de imagini poate forma o lentilă convergentă răspunzând la următoarele întrebări:

1. Care sunt poziţiile obiectului pentru care lentila convergentă dă imagini reale?

2. Ce dimensiuni au aceste imagini dacă apropiem obiectul de lentilă?

3. Care sunt poziţiile obiectului pentru care lentila convergentă dă imagini virtuale?

4. Ce dimensiuni au aceste imagini faţă de dimensiunile obiectului? De cine depinde dimensiunea imaginii?

5. Lentilă convergentă este folosită ca o lupă pentru a mări imaginea obiectelor. Explică cum lucrează aceasta şi identifică regiunile unde trebuie plasat obiectul pentru a produce efectul de mărire.

Folosind rezultatele studiului încercaţi să rezolvaţi următoarea problemă:

Diagrama următoare ne indică o lentilă convergentă. Sunt plasate: axa optică principală, focarul şi centrul de curbură ce corespunde dublei distanţe focale. Regiunea din jurul lentilei este împărţită în 12 secţiuni: M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Z. Cinci obiecte-notate cu 1,2,3,4,5- se află în diferite locuri faţă de lentilă.

se afl ă în diferite locuri fa ţă de lentil ă . Folosind diagrama r ă

Folosind diagrama răspundeţi la următoarele întrebări:

1. Imaginea obiectului 1 este situată în secţinea:

2. Imaginea obiectului 2 este situată în secţiunea:

3. Imaginea obiectului 3 este situată în secţiunea:

4. Imaginea obiectului 4 este situată în secţiunea:

5. Imaginea obiectului 5 este situată în secţiunea:

6. Lentila dă imagini virtuale pentru obiectele:

a. 1, 2 şi 4

b. 1, 2 şi 3

c. 3, şi 5

d. numai 4