Sunteți pe pagina 1din 4

Probleme din Gazete anul 2014

Nr 1

E:14589 1. Un motociclist şi un biciclist au plecat în acelaşi timp unul spre celălalt,din localităţile A şi
respectiv B. Cei doi s-au întâlnit după o oră şi jumătate,iar ,în acel moment ,motociclistul parcursese cu 30
3
km mai mult decât biciclistul.Ştiind câă,după momentul întâlnirii,motociclistul mai avea de parcurs
11
din drum până în localitatea B ,determinaţi :
a) distanţa dintre cele două oraşe b) viteza biciclistului

E:145890 2. Victor ,Ionel şi Dragoş dispută împreună un joc cu bile. În prima partidă Victor pierde la
Ionel şi Dragoş, a.î.aceştia îşi dublează nr. de bile avute la începutul jocului. În partida a doua Ionel pierde
la Victor şi Dragoş şi aceştia îsi triplează nr de bile avute după prima partidă. În partida a treia Dragoş
pierde la Victor şi la Ionel şi aceştia îsi măresc de patru ori nr de bile avute după partida a doua. În
partida a patra Victor câştigă la Ionel şi Dragoş şi aceştia îsi înjumătăţesc nr de bile avute după partida
a treia. Ştiind că după partida a treia cei trei copii aveau, fiecare, câte 144 de bile ,aflaţi câte bile a avut
fiecare copil la începutul şi sfârşitul jocului.

E:14591 3. Determinaţi toate tripletele de nr.nat. prime (x,y,z),x<y,care verifică relaţia x  y  y y  z

E:14592 4. Se consideră A= (n  m)(n  m) / n, m  N  , n  m şi B= 21  2 2  ...  2 k / k  N   .


Determinaţi mulţimea A  B .
Nr 2

E:14605. 1. Determinaţi numerele naturale care ,după eliminarea ultimei cifre,se micşorează de exact 11
ori.
E:14606 2. Se consideră un număr natural de 2 cifre cd . Spunem că numărul ab , ab  cd ,este
colaborator al numărului cd dacă ab îl divide pe abcd şi cd îl divide pe abcd .
a) Arătaţi că 16 este colaborator al numărului 80
b) Determinaţi mulţimea colaboratorilor lui 80
c) Aflaţi câte nr nat de 2 cifre nu au colaboratori.
E:14607 3. Vârsta bunicului este exprimată printr-un număr de 2 cifre,cifrele reprezentând vârstele celor
doi nepoţi ai săi. Dacă suma celor 3 vârste este 100 de ani,determinaţi vârsta bunicului.
E:14608 4. Împărţind numărul natural n la 3,5 şi 7se obţin resturile 1,4,respectiv 5. Determinaţi restul
împărţirii numărului n la 105.

Nr 3

E:14621 1. Determinaţi numerele naturale abc d , ştiind că 2  abc d =( acd  2)  19


E:14622 2. La un concurs de matematică au participat 30 de elevi. Fiecare dintre ei a avut de rezolvat câte
4 probleme. Dintre concurenţi ,22 au rezolvat prima problemă,23 au rezolvat a două problemă,24 au
rezolvat a treia problemă şi25 au rezolvat a patra problemă. Arătaţi că cel puţin 4 elevi au rezolvat toate
problemele
E: 14623 3. Pe masa A sunt aşezate 13 cartonaşe roşii numerotate de la 1 la 13,iar pe masa B sunt
aşezate 13 cartonaşe albastre numerotate de la 14 la 26. Numim mutare înlocuirea unui cartonaş roşu de
pe masa A cu câte un cartonaş albastru de pe masa B,a.î. suma numerelor de pe cartonaşele de pe masa A
să crească cu un număr pătrat perfect. Arătaţi că putem înlocui toate cartonaşele roşii de pemasa A în 13
mutări.
E: 14624 4. Trei fraţi ,A,B şi C au împărţit între ei nucile dintr-un sac. Fratelui mai mare i-au revenit cu
8 nuci mai multe decât fratelui cel mai mic. Fratele mijlociu a primit un număr de nuci egal cu jumătate
din numărul de nuci primite de ceilalţi doi fraţi la un loc. Fiecare dintre cei trei fraţi îşi împarte nucile
primite în grupe de câte 5 nuci.
a) Determinaţi numărul de nuci care i-au mai rămas în plus lui C.
b) Aflaţi care dintre cei trei fraţi este cel mai mare.

Nr 4

E: 14637 1. Suma a două numere este egală cu 200. Dacă primul număr se micşorează cu 30,iar al doilea
număr se măreşte cu 50,atunci al doilea număr devine cu 60 mai mare decât primul. Aflaţi cele 2 numere.
E: 14638 2. Arătaţi că ,dacă dispunem de bonuri valorice de câte 4 lei şi de câte 5 lei,în număr
nelimitat,atunci putem achita, exact , orice sumă exprimată printr-un nr.natural mai mare decât 11 lei.
E: 14639 3. Arătați că nu există pătrate perfecte de forma aaabbb ,unde a  0.
E: 14640 4. Demonstrați că 31 divide numărul A= 2 2014  2 2013  2 2012  2 2011  1

Nr 5

E: 14653 1. Determinați cifrele nenule x,y și z știind că: xy + zx + zy + yx +x = 141.

E: 14654 2. Determinați numărul natural n de patru cifre care are proprietatea că ,dacă îi eliminăm cifra
sutelor,din numărul rezultat scădem 2,apoi diferența obținută o înmulțim cu 19 și noul rezultat îl împărțim
la 2 obținem n.

E: 14655 3. Nicu are 100 de bile albe sau negre. Dorind să aibă numai bile albe ,el face schimb cu
prietenul său Mitică. Acesta oferă o bilă albă pentru fiecare 3 bile negre. După efectuarea schimbului ,nicu
are 40 de bile albe. Determinați numărul de bile albe pe care l-a avut Nicu inițial.

E: 14656 4. Determinați numerele prime a,b,c pentru care are loc egalitatea : 2a+5b+6c=50

Nr 6-7-8
b
E: 14669 1. Determinați nr.nat.de forma ab ,știind că ab  abba .

E: 14670 2. Determinați nr.nat. abc care îndeplinește condiția : abc = a  b3  6

E: 14671 3.Determinați numărul natural de 4 cifre care,împărțit la suma cifrelor sale dă câtul 90 și restul 9.

E: 14672 4. Determinați cifrele nenule a,b,c pentru care abc  bc  c  cab  ab  b

E: 14673 5. Aflaţi valorile numărului natural n pentru care numărul P= 16 n  6 n  5 se scrie ca o sumă
de 2 numere prime.

E: 14674 6. Determinați cifrele nenule x și y pentru care : 125  2 x  37  3 y  yyyy .


2a8b
E: 14675 7. Se consideră fracțiile de forma , unde a și b sunt cifre. Stabiliți valorile lui a și b
ab82
pentru care obținem ,pe rând, fracție subunitară, echiunitară,respectiv supraunitară.

E: 14676 8. Scrieți numărul 38n ca o sumă de 3 pătrate perfecte,oricare ar fi n număr natural nenul.

Nr 9

E: 14701 1. Un comerciant are într-un vas plin 64 de litri de alcool pur. El scoate în prima zi o pătrime
din cantitate și apoi umple vasul cu apă. A doua zi scoate o doime din conținut și iar umple vasul cu apă.A
treia zi scoate din vas o optime din conținut și umple din nou vasul cu apă. Ce cantitate de alcool și ce
cantitate de apă se află în vas după cele trei operațiuni?

E: 14702 2. Numărul 65 are proprietatea că se poate reprezenta în cel puțin 2 feluri ca sumă de două
pătrate perfecte: 65=49+16 =64+1. Arătați că numărul 252015 are aceeași proprietate.

E: 14703 3. Se consideră șirul de numere naturale 2,7,12,17,22,...,în care fiecare termen ,începând cu al
doilea,este cu 5 mai mare decât precedentul.
a) Aflați al 501-lea termen al șirului.
b) Calculați suma primilor 100 de termeni ai șirului.

E: 14704 4. Câte soluții naturale are ecuația x(x+3) + x(x+5) +x(x+7) =1+2+3+...2014?

Nr 10

E: 14717 1. Fie A un număr natural care nu se divide cu 5 și B câtul împărțirii lui A la 5. Arătați că dacă
u(A) <5, atunci B este număr par,iar dacă u(A) >5,atunci B este număr impar. U(a) = ultima cifră a lui A.

E: 14718 2. Determinați numérele naturale a și b care verifică relația : 32  (5 b  5 a )  3  5 a 3.

E: 14719 3. Găsiți numerele naturale de forma abc cu proprietatea că: 99  a  abc  cba.

E: 14720 4. Mulțimea numerelor naturale impare se împarte în submulțimi astfel:{1},{3,5}, {7,9,11},


{13,15,17,19},…..
a) Aflați care este primul număr din cea de a 2014-a submulțime.
b) Există o submulțime de acest tip care începe cu 2013? Justificați răspunsul.

Nr 11

E: 14733 1. Determinați n număr natural nenul,pentru care A=12014n+22014n+32014n+...20142014n este


multiplu de 5.

E: 14734 2. Aflați numărul natural aa pentru care 2  aa  2  a 3  2  a 2  a  2  2014


2

E: 14735 3. Arătați că dacă a,b,c sunt numere naturale diferite a.î a2=b2+c2
,atunci cel puțin unul dintre ele este multiplu de 5.
E:14736 4. Se dau mulțimile A={2x-3,x-1,3x+1,4x-1} și B={3x-6,2x-4,4x-2,3x+2}.Determinați x pentru
care A=B.
Nr 12

E: 14749 1. Se consideră numărul N= abcdef . Să se demonstreze că numărul N este divizibil cu 7 dacă


și numai dacă ef + 2  cd + 4  ab este divizibil cu 7. Folosind eventual acest rezultat să se arate că
numărul 1...12...2...9...9 este divizibil cu 7,știind că fiecare cifra de la 1 la 9 apare de 12 ori.

E: 14750 2. Determinați numerele prime p și q pentru care : p2-q2=10 +5p.

E: 14751 3. Determinați cel mai mic număr natural cu suma cifrelor 2015 care conține ,cel puțin o
dată,fiecare cifră zecimală.

E: 14752 4. Să se găsească cele mai mici trei numere naturale consecutive a,b,c a căror sumă este un
număr care are ultimele 4 cifre 2,0,1,4.