Sunteți pe pagina 1din 3

Nr……...... /26. 10.

2017 Aprobat,
Insp.școlar general ISJTR
Prof. VALERIA GHERGHE

REGULAMENT
CONCURS REGIONAL DE CREAȚIE
PLASTICĂ ȘI LITERARĂ

EDIȚIA a IV-a
„Magia primăverii” este un concurs care vine în întâmpinarea nevoii de manifestare a potenţialului
creator al copiilor prin creații literare, desen şi culoare.
Concursul se adresează elevilor din clasele pregătitoare și I – IV, dar şi cadrelor didactice care îi
îndrumă în realizarea lucrărilor.
Compoziţiile plastice (picturi, colaje, felicitări, obiecte decorative), vor fi realizate în tehnică de lucru
la alegere pe suport A4, respectând tema concursului.
Creațiile literare vor fi scrise pe foi A4, de mână, lizibil.
Activităţi care se înscriu în tematica proiectului:
ziua mamei;
mărţişoare;
peisaje specifice anotimpului primăvara.
Secţiunile concursului sunt :
1. Creații literare - creaţie în versuri sau proză;
* creaţiile vor fi scrise pe foi A4, de mână, lizibil;
2. Desen/pictură*
3. Colaj, felicitări, obiecte decorative*
*Tehnicile de lucru şi materialele utilizate sunt la liberă alegere, pe suport A4.
- lucrările vor fi aşezate în folie de plastic pentru a nu se deteriora;
Fiecare cadru didactic îndrumător poate trimite cel mult 3 lucrări, indiferent de secţiune.
NU ESTE OBLIGATORIE PARTICIPAREA LA TOATE SECȚIUNILE!
Fiecare lucrare expediată va conţine o etichetă, în colţul din dreapta, jos-faţă cu: titlul lucrării,
numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, oraşul/judeţul, cadrul didactic îndrumător.
Numele şi prenumele elevului:.......................................
Clasa:………...................................................................
Şcoala:…………............................................................
Localitatea:......................................................................
Judeţul:............................................................................
Îndrumător:.....................................................................
FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE!
Într-un plic A4 se vor pune:
- fişa de înscriere (anexată mai jos,una pentru fiecare cadru didactic îndrumător);
- acordul de parteneriat completat în 2 exemplare originale, ştampilat şi semnat de directorul
şcolii, specificându-se numele cadrului didactic participant pe acord;
- lucrările elevilor;
Adresa de expediere a lucrărilor:
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN“
STR. AVÂNTULUI, NR. 1
LOC. TURNU MAGURELE, JUD. TELEORMAN
COD 145200
cu menţiunea PENTRU CONCURSUL „MAGIA PRIMĂVERII“.
Data limită de expediere a lucrărilor: 12 MARTIE 2018

Evaluarea concursului:

Jurizarea lucrărilor se va face în data de 23.03.2018 de către o echipă de cadre didactice de


specialitate, pe secţiuni şi pe fiecare nivel de grupă ( clasele pregătitoare, I-II şi clasele III-IV), urmărindu-
se originalitatea şi imaginaţia elevilor.
Se vor acorda premiile I, II, III, mențiuni şi diplome de participare pentru fiecare elev participant.
• Se vor stabili criterii unice de evaluare, avându-se în vedere aprecierea originalităţii, autenticităţii,
creativităţii, ingeniozităţii cu care au fost realizate creaţiile literare precum și lucrările artistico- plastice.
• Lucrările înscrise în concurs se vor păstra în portofoliile finale ale proiectului și nu se returnează.
• Nu se vor acorda premii în obiecte sau bani. Nu se admit contestaţii.
Cadrele didactice implicate în derularea proiectului prin coordonarea şi îndrumarea elevilor, vor primi
diplome de participare și adeverințe.
Diplomele vor fi trimise în plicul autoadresat împreună cu un exemplar original al acordului de
parteneriat până la data de 30 iunie 2018.

Programul concursului:
12 – 23 martie 2018 – amenajarea expoziţiei
23.03.2018 – desfăşurarea concursului; jurizarea
26 martie – 30 iunie 2018- expedierea diplomelor și adeverințelor
Informaţii suplimentare:
 prof.înv.primar Lenuța Goran- tel.0729937642;
 e-mail: lenuta.goran@yahoo.com;
 prof.înv.primar Carmen Toader - tel.0762271424;
 e-mail: carmentoader2006@yahoo.com.

Director, Coordonatori,
Prof. Silimon Corina Prof. Inv.primar Lenuța Goran
Prof. Inv.primar Carmen Toader
Şcoala Gimnazială „Mircea cel Batran“ Şcoala ……………………………………………......
Turnu Magurele, Str. Avantului, Nr. 1 Loc. ……………………………Str. …………...........
Jud. Teleorman, cod 145200 Jud. ......................................, cod ...............................
Tel.: 0247 416898.. fax: 0247 416898 Tel.: ............................................................................
e-mail: scoalamirceacelbatrannr1@yahoo.com Nr. înregistrare: ................ Data: ...............................
Nr. înregistrare:........... Data: ........................

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

Concursul regional de creație plastică și literară

Ediția a IV-a - Turnu Măgurele, Martie 2018

Numele şi prenumele cadrului didactic: ..........................................................................


Specialitatea: ...................................................................................................................
Unitatea de învăţământ: ...................................................................................................
Adresa unde se vor trimite plicurile cu diplomele: stradă, număr, localitate, judeţ, cod
..........................................................................................................................................
Telefon cadru didactic: ....................................................................................................
Adresa e-mail cadru didactic:...........................................................................................

Elevi participanţi:

Nr. Numele şi prenumele elevului Clasa Creaţie Felicitări Obiecte Creaţie literară
crt. plastică /Colaje
decorative compunere versuri

Cadru didactic,

S-ar putea să vă placă și