Sunteți pe pagina 1din 2

Scoala Gimnaziala ,,Stefan cel Mare”

Loc. Stefan cel Mare


Prof : Andrei Gabriela

Plan remedial in vederea imbunatăţirii rezultatelor la


Evaluarea Natională 2017

Deficiente semnalate Activitati remediale propuse Programul de


remediere

Colaborarea dintre profesorul de


- nu stapanesc regulile de calcul si matematica al clasei, diriginte si
nu le aplica eficient in rezolvarea parinti pentru mobilizarea elevilor
la orele de pregatire si verificarea
exercitiilor. prezentei lor-participarea
- nu citesc cu atentie textul profesorilor la sedintele cu
parintii.
problemei, chiar cerinta problemei
Stabilirea unui
- fac afirmatii nejustificate -alocarea de sarcini diferentiate
grafic de derulare a
de invatare; individualizarea
- nu stiu sa utilizeze in exercitii actului invatarii; orelor de pregatire
in vederea
definitia intervalelor de numere -identificarea si exploatarea sustinerii evaluarii
potentialului fiecarui elev.
reale;  nationale la
-folosirea mijloacelor de
matematica:
- nu stiu sa aplice corect formulele invatamant oferite de scoala.
-elaborarea de catre profesor a
de calcul prescurtat pentru unor fise de lucru in vederea
Testarea periodica
optimizarea unor calcule  recapitularii materiei ( a a elevilor cu
continuturilor din programa
- au mari probleme in a scolara care au pus probleme aplicarea
baremului de E. N.
descompune in factori o expresie elevilor la simulare si altele care
se dovedesc neclare pentru elevi).
sau in a simplifica un raport; -folosirea metodelor moderne de
- nu stapanesc notiunile elementare predare(lucru pe grupe, perechi)
--adaptarea la stilul de invatare al
de geometrie necesare rezolvarii elevilor.
problemelor.
Nr. Competente Tema Data Obs
crt
1. Determinarea regulilor de calcul Operatii cu numere rationale 3.04.2017
eficiente în efectuarea operatiilor cu Operatii cu numere reale 10.04.2017
numere rationale Formule de calcul prescurtat 2.05.2017
Aplicarea regulilor de calcul si Ecuatii de forma ax+b=0, a,b reale 8.05.2017
folosirea parantezelor în efectuarea Probleme care se rezolvă cu ajutorul 15.05.2017
operatiilor cu numere reale ecuatiilor
Caracterizarea multimilor de Notiuni de trigonometrie în triunghiul 22.05.2017
numere si a relatiilor dintre acestea dreptunghic
utilizând limbajul logicii Arii (triunghiuri, patrulatere) 29.05.2017
matematice si teoria multimilor
Transpunerea unei situatii-problemă Calculul unor elemente in triunghiuri 6.06.2016
în limbaj algebric, rezolvarea Teste propuse pentru E.N. 12.06.2016-
problemei obtinute si interpretarea -
rezultatului 16.06.2016
Redactarea rezolvării ecuatiilor si a
inecuatiilor studiate în multimea
numerelor reale
Alegerea reprezentărilor geometrice
adecvate în vederea calculelor de
lungimi de segmente, de măsuri de
unghiuri si arii

S-ar putea să vă placă și