Sunteți pe pagina 1din 4

Nr………… .

/………………………

PROIECT
EDUCAȚIONAL

Coordonatori:
 Prof. înv.primar Goran Lenuța
 Prof. înv.primar Toader Carmen
TITLUL PROIECTULUI: ”MÂNDRI CĂ SUNTEM ROMÂNI!”
LOCUL DESFASURARII : Școala Gimnazială”Mircea cel Bătrân” Turnu Măgurele
COORDONATORI: Prof.înv primar GORAN LENUTA
Prof.înv.primar TOADER CARMEN
COLABORATORI: PROF. SILIMON CORINA- director
PROF. GUNE DIANA- consilier educativ
Bibliotecar PĂȘU STELA
TIPUL PROIECTULUI : LOCAL, LA NIVELUL UNITĂȚII

ARGUMENT:

A fi cu adevărat european înseamnă a participa la imaginarea şi la construirea unui tărâm


comun de libertate capabil să transforme întreaga lume într-o lume mai bună, locuită de cetăţeni
liberi şi responsabili. Proiectul nostru îşi propune să promoveze colaborarea educaţională
europeană prin antrenarea elevilor şi a cadrelor didactice într-un exercitiu democratic de
dezvoltare a capacităţilor de relaţionare prin desfăşurarea unor activităţi diverse.
Experiența didactică ne-a demonstrat ca majoritatea elevilor din şcoala românească nu
posedă cunoştinte de baza referitoare la varietatea mediului natural şi antropic european. Copiii
de azi trebuie să fie obişnuiţi să asimileze actualele valori europene cu referire la naţionalitate şi
etnicitate, dar fără a lăsa în umbră valorile naţionale; dimpotrivă, trebuie să le perceapă şi să le
promoveze ca pe părţi integrante ale culturii europene.
În contextul aderării României la Uniunea Europeană, patriotismul capătă o dimensiune
nouă. Sarcina şcolii de azi este de a forma elevilor o conştiinţă europeană. Şcoala romanească
este chemată să deschidă elevilor calea spre dialog si comunicare, cultivând valori precum
respectul pentru ceilalţi, toleranţa faţă de diversitate, complementaritatea între valori, fiind în
măsură să fructifice multiculturalitatea fără a anula identitatea propriei culturi.

DESCRIEREA PROIECTULUI:

SCOPUL PROIECTULUI:
Cunoaşterea semnificaţiei zilei de 9 Mai, Ziua Europei; dezvoltarea şi
consolidarea sentimentului patriotic.
MOTIVAȚIA PROIECTULUI:
Idealurile și calitatea vieții promovate de Uniunea Europeană ne motivează că putem avea
un viitor mai bun alături de oameni care își doresc acest lucru, cu adevărat. Cunoașterea
semnificației zilei de 9 mai pentru români, a istoricului Uniunii Europene, a simbolurilor,
tradițiilor și obiceiurilor țărilor europene sunt obiective pe care le dorim realizate în urma acestui
proiect.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:
- Sǎ-şi însuşeascǎ informaţii despre UE: întindere, ţǎri membre, mod de administrare şi de
conducere, simboluri, monedǎ, istoric, organizaţii proprii;
- Sǎ descopere lucruri noi despre viaţa şi activitatea oamenilor din ţǎrile UE, despre nivelul lor
de civilizaţie;
- Sǎ conştientizeze apartenenţa românilor la marea familie europeanǎ, drepturile şi îndatoririle
ce decurg din acestea;
- Sǎ înţeleagǎ cǎ trebuie sǎ se pregǎteascǎ din copilǎrie pentru a ajunge adevǎraţi cetǎţeni
adulţi europeni.

GRUPUL ŢINTĂ:
- elevii din clasa I A și clasa a III- a B de la Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân”
Turnu Măgurele, Teleorman.
PERIOADA DERULǍRII PROIECTULUI: 7- 9 mai 2019
CONȚINUTUL PROIECTULUI

Nr. Activitatea Locul


crt. desfăşurării Data Responsabil
Semnificaţia și importanţa ZILEI
EUROPEI-prezentare ppt 7 mai -prof. coordonatori
1. Bibliotecă
2019 -bibliotecar
Atelierele Class: “ZIUA EUROPEI”.
2. Pregătirea materialelor Sala de clasă 8 mai prof. coordonatori
necesare desfășurării 2019
activității (stegulețe, pliante,
afișe)

DESFĂȘURAREA
3. ACTIVITĂȚII Sala de clasă 9 mai prof. coordonatori
Colajul “Membrii Uniunii Europene” 2019
Expoziție:
”MÂNDRI CĂ SUNTEM ROMÂNI!”-

REZULTATE AŞTEPTATE:
- valorificarea potenţialului creativ al copiilor;
- realizarea unei expoziţii la nivelul unităţii.
RESURSE IMPLICATE:
 umane: elevii claselor I A si clasei a III-a B, cadrele didactice
coordonatoare.
 temporale: 3 zile
 materiale:
- cărţi, reviste, ilustraţii, prezentare ppt,fișe, internet, diplome
- audio – video - calculatr, videoproiector, aparat foto
- materiale pentru confecţionarea lucrărilor.
BUGETUL PROIECTULUI: Autofinanţare
PROMOVAREA PROIECTULUI:
 la nivelul unităţii: comisia metodica
 pe rețelele de socializare
EVALUARE:
 expoziţie cu lucrările realizate;
 realizarea unui CD ce va cuprinde poze care au surprins derularea activităţilor
propuse în proiect.
 prezentarea proiectului ȋn cadrul comisiei metodice din unitate.

Director,
Prof. SILIMON CORINA

ORGANIZATORI:
Prof. inv.primar GORAN LENUTA
Prof. Inv.primar TOADER CARMEN

Coordonator de proiecte și programe educative,


prof. inv. primar GUNE DIANA

S-ar putea să vă placă și