Sunteți pe pagina 1din 6

Făclie picioarelor mele e legea Ta

CELE 10 PORUNCI
şi lumină cărărilor mele. DUMNEZEIEsTI
1. Eu sunt Domnul 10. Să nu pofteşti
Dumnezeul tău; să nu ai alţi nici un lucru al aproapelui tău.
dumnezei în afară de Mine, să nu îţi
faci chip cioplit, ca să te închini lui.

Voi pune mereu pe Dumnezeu Voi fi recunoscător pentru tot ceea ce am,
pe primul loc în viaţa mea. fără a-i invidia pe alţii.
9. Să nu pofteşti 2. Să nu rosteşti numele
femeia aproapelui tău. lui Dumnezeu în zadar.

Voi fi mereu curat în gândurile Voi rosti mereu numele lui Dumnezeu
şi dorinţele mele. cu iubire şi respect.
3. Adu-ţi aminte să 8. Să nu mărturiseşti
sfinţeşti ziua Domnului. strâmb împotriva aproapelui tău.

Voi face din fiecare duminică Voi fi mereu o persoană sinceră,


o sărbătoare specială pentru Dumnezeu. preţuind adevărul.
7. Să nu furi. 4. Cinsteşte pe tatăl tău
şi pe mama ta, ca să trăieşti
mult şi bine pe pământ.

Voi respecta întotdeauna dreptul Îi voi iubi şi respecta mereu pe părinţii mei,
la proprietate al celorlalţi. şi pe toţi cei care au grijă de mine.
5. Să nu ucizi. 6. Să nu faci
fapte necurate.

Voi preţui întotdeauna viaţa Voi fi mereu curat în vorbele şi faptele mele.
ca fiind un dar de la Dumnezeu.