Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECŢIE

SCOALA Alexei Mateevici Movileni


Nivelul III- IV Sansa a doua
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Limba română
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Cuvintele în comunicare
SUBIECTUL: Substantivul
TIPUL LECŢIEI: predare- invatare
NIVELUL INIŢIAL AL ELEVILOR: Elevii deţin informaţii despre comunicare
(propoziţii, text, semne de punctuaţie,
părţi de vorbire)
Competente specifice:
 Să recunoască substantivele;
 Să definească această parte de vorbire;
 Să utilizeze corect formele substantivelor în diferite situaţii de
comunicare;
 Să lucreze ordonat cu materialul didactic pus la dispoziţie.
 să colecţioneze materiale necesare realizării unui afiş utilizat în
etapa din lecţie de fixare a cunoştinţelor ;
 să-şi dezvolte simţul estetic.
STRATEGIA DIDACTICĂ : algoritmică.
Resurse PROCEDURALE : conversaţia, explicaţia, munca independentă,
cooperarea, consensul în grup, analiza – sinteza,
tehnica turnirului între echipe, tehnica mozaicului:
RESURSE MATERIALE: fişe de muncă independentă, jetoane, culori.
FORME DE ORGANIZARE: grupe eterogene formate din câte 4 membrii:
1B, 1S, 2M.
FORME DE EVALUARE : continuă şi pe grupe.
BIBLIOGRAFIE :
 Maria Peneş şi Vasile Molon: ,,Limba romană’’ - manual pentru
clasa a III-a – Ed. Aramis.
 Colecţia revistei ,,Total,, - Ed. Didona, Craiova.
 Cătălina Ulrich - ,,Managementul clasei’’ - învăţarea prin cooperare’’,
ghidul profesorului.
 Elena Joiţa - ,,Pedagogie, educaţie şi curriculum’’, Ed. Universitaria,
Craiova, 2003
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

ETAPE CONŢINUT ACŢIUNILE ACŢIUNILE OBS.


ESENŢIALIZAT ÎNVĂŢĂTORULUI ELEVILOR
Organizarea Fiecare elev va primi câte un - Aşează băncile, câte două faţă - Se aşează comod, poartă Fiecare grup de
Clasei jeton pe care se va afla un în faţă, astfel încât să permită discuţii care să-i facă să se elevi va găsi pe
desen ce reprezintă lucruri, gruparea câte 4 a elevilor. simtă relaxaţi. bancă o carte de
fiinţe, fenomene ele naturii, - Asigură materialele necesare. vizită pe care se
etc. află una dintre
denumirile: lucruri,
Verificarea Fiecare elev poartă în piept un - Verifică tema scrisă. - Lucrează în mod fiinţe, fenomene ale
jeton pe care este scris un - Verifică cunoştinţele independent exerciţiile de naturii, stări
temei şi a
cuvânt. La un moment dat, va dobândite anterior prin pe fişe. sufleteşti
cunoştinţelor trebui ca fiecare să citească adresarea unor întrebări. - Ascultă întrebările,
cuvintele celorlalţi astfel încât - Cere elevilor să citească atent formulează răspunsuri.
să se poată compună 6 cuvintele de pe jetoane şi să se - Discută
proverbe cunoscute lor. grupeze astfel încât pot să - Colaborează şi realizează
recompună proverbele cunos- sarcina
cute lor. - Se reaşează în grupuri.

PANOU: - Verifică modul în care au


FIINŢE……. lucrat copiii.
LUCRURI……. - Discută fiecare proverb, - Ascultă, analizează,
FEN. ALE NAT…….. cerând fiecărui elev să spună ce afişează la panou cuvântul
ÎNSUŞIRI……… denumeşte sau ce exprimă în rubrica potrivită.
STĂRI SUFLETEŞTI……. cuvântul său şi să-l aşeze apoi
NUMERE………. la panou la rubrica potrivită.
Evocare
Anunţarea - Anunţă tema şi obiectivele - Ascultă
urmărite. - Acceptă
temei noi şi a - Se mobilizează
obiectivelor
urmărite

Realizarea
sensului
Elevii îşi scot jetoanele şi le - Distribuie fişe pe care se află - Ascultă
Transmiterea pun pe cele găsite pe bănci scris un text. - Analizează
noilor - Cere elevilor să sublinieze - Lucrează.
cunoştinţe numai acele cuvinte care se
potrivesc simbolului pe care-l
poartă fiecare

PLANŞĂ CU TEXTUL: - Propune elevilor să se - Se regrupează,


regrupeze, în funcţie de formând astfel echipa
Într-o seară, Mihai era în cuvintele pe care le-am ,,lucrurilor’’, a ,,fiinţelor’’
cameră cu bunica sa, ploaia subliniate ,,fenomenelor naturii’’ sau
bătea uşor în fereastră. - Concluzionează: aceste părţi ,,stărilor sufleteşti’’.
- Bunică, sună telefonul! E de vorbire se numesc - Ascultă
mama! substantive. - Notează
- De ce nu răspunzi? Întrebă - Notează pe tablă
bătrâna şi în ochi i se citea - Solicită elevilor să deschidă - Ascultă.
nedumerirea. manualul de limba română la - Acceptă
lecţia ,,Substantivul’’ - Rezolvă sarcina în grup.
- Propune să se rezolve
exerciţiile 1 şi 2.
Reflectia - Propune elevilor să realizeze, - Ascultă
Fixarea în echipă câte un afiş prin care - Se mobilizează
să anunţe un eveniment - Colaborează
cunoştinţelor important. Vor identifica apoi - Îndeplinesc sarcina
substantivele utilizate.
- Urmăreşte dacă elevii
colaborează în grup, dacă sunt
implicaţi în îndeplinirea
sarcinii.

- Analizează şi afişează toate - Analizează lucrările


Evaluarea lucrările. - Îşi exprimă deschis
lecţiei - Urmăreşte acurateţea şi opiniile.
originalitatea lucrărilor,
selectarea substantivelor

Tema pentru
acasă