Sunteți pe pagina 1din 1

REZULTATELE VERIFICĂRII ÎNDEPLINIRII CONDIȚIEI BUNEI REPUTAȚII

la Concursul pentru ocuparea a 31 posturi vacante de personal de


specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor
din cadrul Ministerului Justiției și Institutului Național de Criminologie
sesiunea martie – iulie 2018

Având în vedere prevederile din Regulamentul pentru ocuparea, prin concurs, a posturilor de
execuţie vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, din
Ministerul Justiției și Institutul Național de Criminologie, aprobat prin Ordinul ministrului
justiţiei nr. 666/C/2018, rezultatele verificării îndeplinirii condiției bunei reputații,
obținute de candidații care ocupă pozițiile 32 și 33 în lista cu notele finale (publicată în data
de 3 iulie 2018), sunt următoarele:

CODUL atribuit ADMIS/RESPINS


Nr. crt.
candidatului

1 EBFD1 ADMIS
2 999E2 ADMIS

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) și (2) din regulamentul anterior menționat:
„(1) Candidatul declarat admis la probele de concurs, care îndeplineşte condiţia bunei
reputaţii şi este apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru exercitarea funcţiei,
trebuie să se prezinte la post în cel mult 15 zile calendaristice de la data finalizării
verificărilor. În cazul în care candidatul nu poate respecta acest termen, acesta înaintează o
cerere motivată, în scris, conducerii Ministerului Justiţiei, în care prezintă motivele întârzierii
şi termenul la care se poate prezenta la post. Cererea se depune la secretariatul
compartimentului de resurse umane.
(2) În cazul neprezentării la post la termenul prevăzut la alin. (1), (…) verificările prevăzute
la art. 19 alin. (1) se reiau pentru candidatul care ocupă poziţia următoare în clasamentul
final al concursului.”

Afișat azi 13 august 2018.

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741


București, România Pagina 1 din 1
Tel. +4 037 204 1999
www.just.ro COD: FP-03-07 ver.3