Sunteți pe pagina 1din 4

Un radiator care are:

2,150 W putere radiator la: ∆T =


90 °C temperatura pe tur n=
70 °C temperatura pe retur
20 °C temperatura ambientala X
va avea urmatoarele puteri termice: Y

50 °C 45 °C 40 °C 35 °C 30 °C
Tint Watt % Watt % Watt % Watt %
15 978 46% 873 41% 763 36% 647 30%
16 939 44% 835 39% 726 34% 610 28%
17 900 42% 797 37% 688 32% 572 27%
18 862 40% 759 35% 651 30% 535 25%
19 824 38% 722 34% 614 29% 498 23%
20 787 37% 685 32% 578 27% 462 21%
21 749 35% 649 30% 542 25% 425 20%
22 713 33% 613 29% 507 24% 389 18%
23 676 31% 577 27% 471 22% 353 16%
24 640 30% 542 25% 437 20% 317 15%
25 605 28% 507 24% 402 19% 281 13%

Ttur - Tretur
∆T= Ttur - Tinterior
Q necunoscut = Q cunoscut *
ln
Tretur - Tinterior
59.44 °C
1.30

5
1

25 °C
Watt %
520 24%
482 22%
443 21%
405 19%
366 17%
327 15%
287 13%
245 11%
201 9%
150 7%
#DIV/0! #DIV/0!

n
∆Tnecunoscut
∆Tcunoscut
Un radiator care are:
2,150 W putere radiator la: ∆T =
90 °C temperatura pe tur n=
70 °C temperatura pe retur
22 °C temperatura ambientala X
va avea urmatoarele puteri termice: Y

50 °C 45 °C 40 °C 35 °C 30 °C
Tint Watt % Watt % Watt % Watt %
15 1,013 47% 913 42% 815 38% 720 33%
16 972 45% 873 41% 777 36% 683 32%
17 932 43% 834 39% 739 34% 646 30%
18 893 42% 796 37% 701 33% 610 28%
19 854 40% 758 35% 664 31% 574 27%
20 815 38% 720 33% 628 29% 539 25%
21 777 36% 683 32% 592 28% 504 23%
22 739 34% 646 30% 556 26% 470 22%
23 701 33% 610 28% 521 24% 436 20%
24 664 31% 574 27% 487 23% 403 19%
25 628 29% 539 25% 453 21% 371 17%

Ttur + Tretur
∆T= 2
-Tinterior Q necunoscut = Q cunoscut *
58 °C
1.30

5
1

25 °C
Watt %
628 29%
592 28%
556 26%
521 24%
487 23%
453 21%
419 20%
387 18%
355 16%
323 15%
292 14%

n
∆Tnecunoscut
∆Tcunoscut