Sunteți pe pagina 1din 2

Citate din Nicolae Iorga

1. Citate din Nicolae Iorga


2. Înţelepciunea e o marfă pe care cine o vinde a cumpărat-o.
3. Nu spune niciodată "nu se poate", ci începe cu "să vedem".
4. Singura cetate ce nu poate fi cucerită cu sila este sufletul omului.
5. Fereşte-te deopotrivă de prietenia duşmanului şi de duşmănia prietenului.
6. Fiecare loc de pe pământ are o poveste a lui, dar trebuie să tragi bine cu urechea ca s-o auzi
şi trebuie un gram de iubire ca s-o înţelegi.
7. În viaţa inimii, sentimentele sunt ca soarele, amintirile ca luna tristă şi rece, mângâierile
gândului ca o lumină de lampă moartă.
8. Un cuvânt plin de iubire preţuieşte atât de mult şi totuşi el costă atât de puţin.
9. Înţelepciunea zice: nu ţi-a izbutit un lucru, fă altul. Atâta mângâiere să ai.
10. Nu părăseşti un ideal fără să-i laşi ceva din fiinţa ta.
11. Viteazul priveşte pericolul; cutezătorul îl caută; nebunul nu-l vede.
12. Poţi închide ochii, dar nu poţi stinge soarele!
13. E o mare primejdie să ajungi a fi mulţumit de tine însuţi.
14. Amintirea suferinţelor tale păstreaz-o bine: e comoara cea mai scump plătită.
15. A pedepsi trebuie să însemne totdeauna a îndrepta.
16. Surdul vorbeşte mai tare decât cel ce aude; şi prostul discută mai mult decât cel ce
înţelege.
17. Viaţa în acţiune este cel mai bun învăţător.
18. Să deosebeşti între mâna ce ţi se întinde ca să te ridice şi aceea care te prinde pentru a te
opri.
19. Norocul nu se găseşte bine decât în casa unde se munceşte.
20. De prea mult gând n-a îmbătrânit nimeni niciodată.
21. Copiii învaţă bunătatea de la natură şi răutatea de la oameni.
22. Timpul schimbă florile câmpului, dar nu poate schimba strălucirea aurului din adâncuri.
23. Cine uită, nu merită.
24. Fiecare are un drum pe care poate fi condus, dar nu i se poate crea un alt drum decât acela
pe care e chemat să meargă.
25. Cine ţi-a făcut o nedreptate nu rămâne cu o datorie faţă de tine, ci cu o pierdere faţă de el
însuşi.
26. Linguşirea este plata anticipată a trădării care ţi se pregăteşte.
27. Cea mai mare minune e să crezi că poţi face una. Restul e foarte uşor.
28. La sfârşitul fiecărei zile socoteşte nu ceea ce alţii au făcut faţă de tine, ci ceea ce ai făcut
faţă de alţii.
29. Ce eşti te priveşte la urma urmei numai pe tine; ce vrei, priveşte şi pe alţii; ce faci, aceea
poate privi pe toţi.
30. Bun cu adevărat e numai acela care nu lasă a se săvârşi răul în împrejurul lui.
31. Înţelepciunea este a ta numai când o dai altuia, altfel ea este numai în tine.
32. Fiţi siguri că, dacă înţelepciunea e pe buzele tuturora, e numai în mintea câtorva; pe aceia
să-i asculţi.
33. Tăcerea are glasul ei de înţelepciune - ascult-o!
34. Om liber e acela care n-are nevoie să spună nici o minciună.
35. Tăgăduieşte ce ai văzut că nu e, nu ceea ce n-ai văzut că este.
36. Când oare ura va fi trimisă la sanatoriu şi invidia la casa de corecţie?
37. Cu tine ai totdeauna doi tovarăşi: tot binele pe care l-ai făcut şi tot răul.
38. De vei avea aur în sufletul tău, în licăriri de aur va străluci tot ce porneşte de la tine.
39. Musique : Giovanni - 1920 Photos : Internet