Sunteți pe pagina 1din 5

ÎMB

Ă
TRÂNIREA

APARATULUI

RESPIRATOR.

Respira
ţ
ia

pulmonar
ă

se

realizeaz
ă
prin

conlucrarea

trei

mecanisme:

ventila
ţ
ia

pulmonar
ă
;

difuziunea

gazelor

prin

membrana

alveolo

capilar
ă
;

perfuzia

cu

sânge

capilarelor

pulmonare.

Ventila
ţ
ia

pulmonar
ă
este

asigurat
ă
de

complian
ţ
a

aparatului

respirator,

care

are

dou
ă
componente:

complian
ţ
a

toracic
ăş
i
complian
ţ
a

pulmonar
ă
.

Complian
ţ
a

toracic
ă
scade

cu

îmb
ă
trânirea

datorit
ă
urm
ă
torilor

factori:

modific
ă
rile

formei
ş
i

structurii

toracelui

osteo

articular

(rigidizarea

cutiei
toracice);

calcificarea

articula
ţ
iilor

sternocostale
ş
i

costovertebrale;

îngustarea

discurilor

intervertebrale;

osteoporoza

vertebral
ă
,

cu

fracturi

par
ţ
iale

sau

complete

ale

vertebrelor,

ce

conduc
la

accentuarea

cifozei

dorsale
ş
i

cre
ş
terea

diametrului

antero

posterior

al

toracelui.