Sunteți pe pagina 1din 8

LISTA NTREB RILOR DIN BILETE LA EXAMENUL DE CARDIOLOGIE PENTRU STUDEN II ANULUI IV AI FACULT II MEDICIN 1.

Explor rile paraclinice cardiovasculare noninvazive i invazive. 2. Evaluarea biologic : teste de laborator, biomarkeri serici (markerii injuriei miocitare, inflama iei, stresului oxidativ, neuro-hormonii, stresului miocitar, remodel rii matricei extracelulare). 3. Electrocardiografia. ECG de repaus standard n 12 deriva ii. Indica iile. 4. ECG cu amplificarea i medierea semnalului. Indica iile. 5. Monitorizarea ECG ambulatorie ndelungat (Holter). Indica iile. 6. Monitorizarea ambulatorie automat a tensiunii arteriale. Indica iile. 7. Testul ECG de efort fizic. Indica ii i contraindica ii. 8. Testele ECG de stres psihoemo ional, izometric, la rece. Indica ii i contraindica ii. 9. Testele ECG de stres farmacologic. Indica ii i contraindica ii. 10. Tehnici i inciden e de investiga ie radiologic a cordului i vaselor mari (postero-anterioar , latero-lateral stng , oblic-anterioar dreapt 45 sau 60 grade, oblic-anterioar stng , antero-posterioar i pozi ia decubit dorsal). M rirea cavit ilor cordului i a vaselor mari. Circula ia pulmonar i sindromul vascular pulmonar. Staza venoas pulmonar . 11. Ecocardiografia. Principalele modalit i (M, 2D, 3D, Doppler, transesofagian ). Indica ii. 12. Ecocardiografia Doppler. Dopplerografia vaselor magistrale. Indica ii. 13. Testul mesei nclinate n diagnosticul sincopelor. 14. Explorarea electrofiziologic a cordului. Tehnica. Indica iile majore. Complica iile. 15. Imagistica nuclear n cardiologie. Scintigrafia miocardic de perfuzie. Radiofarmaceuticele. Testele de stres prin efort dinamic sau farmacologic cu vasodilatatoare sau simpatomimetice. Ventriculografia radionuclidic . Tomografia cu emisie pozitronic . 16. Tomografia computerizat cardiac . Angiografie coronarian CT cu substan de contrast. CT cardiac cu evaluarea cavit ilor cardiace, pericardului i vaselor mari. 17. Rezonan a magnetic cardiac , coronarian i a vaselor mari. 18. Cateterismul cardiac i angiografia. Ventriculografia stng . Aortografia. Coronaroangiografia. Indica iile. Indica iile. Ecografia intravascular . Complica iile. 19. Stenoza aortic . Etiologie. Fiziopatologie (efectul suprasarcinii de presiune asupra geometriei VS, func iile sistolic i diastolic a VS, ischemia miocardic ). 20. Stenoza aortic . Diagnosticul (tabloul clinic, investiga ii paraclinice). Tratamentul nonfarmacologic, medicamentos, chirurgical i interven ional.

21. Insuficien a aortic . Etiologie. Fiziopatologie (regurgitarea aortic acut i cronic , adaptarea la efort, ischemia miocardic ). 22. Insuficien a aortic . Diagnosticul (tabloul clinic, investiga ii paraclinice). Tratamentul nonfarmacologic, medicamentos i chirurgical. 23. Stenoza mitral . Etiologie. Fiziopatologie (consecin ele directe ale prezen ei obstacolului valvular, adaptarea la efort i apari ia simptomatologiei, hipertensiunea pulmonar , func ia VS). 24. Stenoza mitral . Diagnosticul (tabloul clinic, investiga ii paraclinice). Tratamentul nonfarmacologic, medicamentos, chirurgical i valvulotomia percutan cu balon. 25. Insuficien a mitral . Etiologie (regirgitarea mitral organic , ischemic i func ional ). Fiziopatologie (mecanismele apari iei regurgit rii mitrale ischemice i func ionale, modific ri hemodinamice, func ia VS). 26. Insuficien a mitral . Diagnosticul (tabloul clinic, investiga ii paraclinice). Tratamentul nonfarmacologic, medicamentos, chirurgical i terapia de resincronizare cardiac . 27. Regurgitarea mitral degenerativ . Prolapsul valvular mitral. 28. Stenoza tricuspidian . Etiologie. Fiziopatologie. Diagnosticul (tabloul clinic, investiga ii paraclinice). Tratamentul medicamentos, interven ional i chirurgical. 29. Insuficien a tricuspidian . Etiologie. Fiziopatologie (regurgitarea tricuspidian asociat afect rii valvulare mitrale, mecanismele apari iei regurgit rii tricuspidiene func ionale, func ia VD). Diagnosticul (tabloul clinic, investiga ii paraclinice). Tratamentul medicamentos i chirurgical. 30. Stenoza pulmonar . Etiologie. Fiziopatologie. Diagnosticul (tabloul clinic, investiga ii paraclinice). Tratamentul medicamentos, interven ional i chirurgical. 31. Insuficien a pulmonar . Etiologie. Fiziopatologie. Diagnosticul (tabloul clinic, investiga ii paraclinice). Tratamentul medicamentos i chirurgical. 32. Endocardita infec ioas . Defini ie. Epidemiologie. Etiopatogenie. 33. Endocardita infec ioas . Tabloul clinic. Examenul paraclinic (testele de laborator, ECG, EcoCG). Diagnosticul. 34. Endocardita infec ioas . Diagnosticul diferen ial. Tratamentul farmacologic i chirurgical. Complica ii i prognostic. Profilaxia. 35. Hipertensiunea arterial . Defini ia i clasificarea HTA. Etiopatogenia HTA (mecanismele neurale, renale, vasculare, hormonale etc.). 36. Diagnosticul HTA. M surarea valorilor TA. HTA de halat alb. HTA ambulatorie sau mascat . 37. Hipertensiunea arterial . Examenul obectiv i investiga iile de laborator. Alte explor ri paraclinice. 38. Evaluarea riscului cardiovascular global la pacientul cu HTA. Termenul de risc adi ional. Factorii de risc cardiovascular clasici n HTA. Afectarea subclinic de organ i diabetul zaharat. Boala cardiovascular clinic manifest . 39. Tratamentul nefarmacologic al HTA. 40. Tratamentul farmacologic al HTA. Monoterapia. Terapia combinat .

41. HTA n situa ii speciale. HTA la vrstnici. Tratamentul. 42. HTA n situa ii speciale. HTA la tineri. Tratamentul. 43. HTA n situa ii speciale. HTA rezistent . Tratamentul. 44. Urgen ele hipertensive. Urgen a hipertensiv comun (relativ ). Urgen a hipertensiv extrem (cu risc vital major). 45. HTA accelerat-malign cu edem papilar. 46. Factorii de risc cardiovascular clasici (vrsta, sexul, ereditatea, obezitatea, sedentarismul, fumatul, alcoolul, HTA, DLP) i recent descri i (homocisteina, lipoproteina (a), factori proinflamatori, factori protrombotici). Scoruri de risc CV. 47. Cardiologia preventiv . Profilaxia primar . Strategia de preven ie popula ional i pentru popula ia cu risc nalt. Estimarea riscului total conform grilei SCORE. Preven ia secundar . 48. Ateroscleroza. Defini ie. Patogenez : ini ierea procesului, progresia leziunilor, rolul inflama iei, calcific rile arteriale, placa vulnerabil . Manifest rile clinice. 49. Dislipidemiile. Defini ie i terminologie. Metabolismul i transportul lipoproteinelor (LDL-C, HDL-C, VLDL-C, non HDL-C, apolipoproteinele, lipoproteina (a)). 50. Dislipidemiile. Tipurile dup Fredrickson, clasific ri. Anomaliile lipoproteinelor cu determinism genetic. Mecanisme de implicare n aterogenez . 51. Dislipidemia ca factor de risc pentru cardiopatia ischemic . 52. Clasificarea hiperlipoproteinemiilor. Hiperlipoproteinemiile primare i secundare. 53. Diagnosticul hiperlipidemiilor. Hipercolesterolemia. Hipercolesterolemii mixte. Hipertrigliceridemiile. 54. Tratamentul nemedicamentos i medicamentos al hiperlipoproteinemiilor. Profilaxia hiperlipidemiilor. 55. Sindromul metabolic. Defini ie. Epidemiologie. Riscul cardiovascular asociat SM. Principii terapeutice n SM. 56. Cardiopatia ischemic . Angina pectoral . Defini ie. Epidemiologie. Etiopatogenie. Clasificare. 57. Factorii de risc i profilaxia n cardiopatia ischemic . Stratificarea riscului. 58. Angina pectoral stabil de efort. Clasificare. Diagnosticul: tabloul clinic i investiga ii paraclinice. 59. Angina pectoral stabil de efort. Tratamentul nefarmacologic i farmacologic. Revascularizarea miocardic . Recuperarea postrevascularizare miocardic . 60. Angina microvascular (sindromul X coronarian). Defini ie. Etiopatogenie. Tabloul clinic. Diagnostic. Tratament. Prognostic. 61. Ischemia silen ioas . Defini ie. Patogenez . Tablou clinic. Diagnostic. Tratament. Prognostic. 62. Sindroame ischemice noi (precondi ionarea miocardic , miocardul siderat i hibernant). 63. Angina vasospastic (de variant, Prinzmetal). Defini ie. Mecanism. Tablou clinic. Diagnostic. Tratament. Prognostic. 64. Sindromul coronarian acut. Angina pectoral instabil i IMA f r supradenivelare de segment ST. Clasificare. Diagnostic (semne i simptome,

examen clinic, explor ri paraclinice). Stratificarea riscului clinic. Diagnostic diferen ial. 65. Sindromul coronarian acut. Angina pectoral instabil i IMA f r supradenivelare de segment ST. Tratament (m suri generale, medicamentos, interven ional i chirurgical). Recuperarea n angina pectoral instabil . 66. Infarcut miocardic acut cu supradenivelare de segment ST. Criterii de defini ie ale IM (detectarea cre terii i/sau sc derii biomarkerilor de necroz miocardic , simptome de ischemie miocardic , modific ri ECG sugestive pentru ischemie nou , apari ia undei Q patologice pe ECG, dovad imagistic a unei pierderi recente de miocard viabil etc.). Patogenez (morfopatologia, modific rile la nivelul VS). 67. Infarcut miocardic acut cu supradenivelare de segment ST. Diagnosticul (tabloul clinic, ECG, evaluarea biomarkerilor serici, alte probe biologice, investiga ii imagistice). 68. Infarcut miocardic acut cu supradenivelare de segment ST. Tratamentul n faza prespital i medical imediat n spital (controlul durerii, oxigenoterapia, terapia antianginal , antiagregant i anticoagulant ). 69. Infarcut miocardic acut cu supradenivelare de segment ST. Terapia de reperfuzie miocardic (angioplastia coronarian , terapia fibrinolitic , tratamentul antitrombotic asociat terapiei de reperfuzie, tratamentul n absen a terapiei de reperfuzie). 70. Infarcut miocardic acut cu supradenivelare de segment ST. Tratamentul farmacologic de rutin n faza acut . Revascularizarea chirurgical . 71. Complica iile infarctului miocardic. Insuficien a de pomp i ocul cardiogen. Insuficien a ventricular dreapt . 72. Complica iile mecanice n IMA. 73. Complica iile IMA. Aritmiile i tulbur rile de conducere. 74. Complica iile IMA. Consecin ele remodel rii VS post-IM. Alte complica ii. 75. Infarctul miocardic. Evaluarea riscului i tratamentul la externare. Prevenirea secundar . Recuperarea n IMA. 76. Insuficien a cardiac . Defini ie. Terminologie (acut vs. cronic , stng vs. dreapt , sistolic vs. diastolic , global , nou-instalat , tranzitorie, asimptomatic ). Epidemiologie. 77. Insuficien a cardiac cronic . Clasificarea func ional NYHA. Clasificarea ACC/AHA pe baza anomaliilor de structur . Etiologii posibile i mecanisme dominante (suprasolicitare de presiune i de volum, sc derea eficien ei contractile i umplerii cardiace). 78. Factorii favorizan i i precipitan i ai insuficien ei cardiace (tulbur ri de ritm sau conducere, boli infec ioase, crize hipertensive, ischemie miocardic , trombembolism pulmonar, anemie, hipoxemie de diverse etiologii, afec iuni endocrine, st ri hiperkinetice, noncomplian la recomand ri, consum de medicamente cu efecte nefavorabile). 79. Mecanismele fiziopatologice importante n insuficien a cardiac cronic : anomalii cardiace (structurale i func ionale) i neuroumorale (SRAA, SNS,

bradikinina, NO, PG, BNP, endotelina, IL, TNF- ). Remodelarea VS. Regurgitarea mitral . Aritmiile i blocul de ramur stng . 80. Diagnosticul insuficien ei cardiace cronice (tabloul clinic, investiga ii paraclinice ECG, imagistice, de laborator). 81. Insuficien a cardiac stng vs. dreapt . Insuficien a cardiac global . 82. Insuficien a cardiac hipodiastolic sau cu frac ie de ejec ie VS p strat . 83. Tratamentul insuficien ei cardiace cronice. M suri legate de stilul de via . Tratament farmacologic (IECA, AB, antagoni tii aldosteronului, ARAII, diureticele, digoxina, dopamina, dobutamina, adrenalina, levosimendanul, antagoni ti de receptori de vasopresin V2, nesiritide, anticoagulante, antiaritmice). Recuperarea n insuficien a cardiac . 84. Tratamentul insuficien ei cardiace cronice. Tratamentu interven ional (terapia de resincronizare cardiac , defibrilatoarele cardiace implantabile), chirurgical (revascularizarea miocardic , reconstruc ia valvular mitral i ventricular , transplantul cardiac). 85. Insuficien a cardiac acut . Defini ie. Clasificare clinic general (IC de novo i IC cronic agravat , clasele Killip). Etiologie i factori precipitan i cardiaci i extracardiaci. 86. Insuficien a cardiac acut . Fiziopatologie i formele de prezentare ale ICA (IC cronic decompensat /agravat , EPA, IC hipertensiv , oc cardiogen, IC dreapt izolat , IC asociat SCA, IC cu debit cardiac crescut). 87. Insuficien a cardiac acut . Diagnostic: tablou clinic (simptome i semne) i investiga ii paraclinice (ECG, teste imagistice, de laborator, gazometria arterial etc.). 88. Tratamentul insuficien ei cardiace acute. Obiectivele tratamentului (TA, hipervolemia, func ia renal , etc.). Tehnici de ventila ie (oxigenoterapia, ventila ia noninvaziv , intubarea orotraheal i ventila ia mecanic ). 89. Tratamentul insuficien ei cardiace acute. Modulatoarea de pre-/postsarcin (diureticele, vasodilatatoarele). Terapii inotrope (dobutamina, dopamina, milrenona, levosimendanul, digoxina). 90. Tratamentul nonfarmacologic al insuficien ei cardiace acute. Balonul de contrapulsa ie intraaortic, dispozitivele de asistare ventricular . 91. Situa ii speciale de insuficien cardiac acut . Edemul pulmonar acut cardiogen. Tablou clinic, teste paraclinice (ECG, radiografia pulmonar , EcoCG, gazometria arterial , hemoleucograma, nivelul BNP sau NT-pro BNP plasmatic). Tratamentul. 92. Situa ii speciale de insuficien cardiac acut . ocul cardiogen. Etiologia. Tabloul clinic. Tratamentul. 93. Bolile pericardului. Defini ie i clasificare. Forme etiologice de pericardit . 94. Pericardita acut . Defini ie. Epidemiologie. Etiologie. Tabloul clinic. Diagnostic. Tratament. Evolu ie. 95. Tamponada cardiac . Defini ie. Etiologie. Fiziopatologie. Tabloul clinic. Diagnostic. Tratament. 96. Pericardita cronic lichidian . Pericardita efuziv constrictiv . Defini ie. Etiologie. Tabloul clinic. Diagnostic. Tratament.

97. Pericardita constrictiv . Defini ie. Etiologie. Fiziopatologie i morfopatologie. Tabloul clinic. Diagnostic. Tratament. 98. Miocarditele. Defini ie (criteriile Dallas). Clasific rile. Epidemiologie. Etiologie (infec ioas i noninfec ioas ). Patogenie (faza ini ial , de r spuns imunitar i reac ie autoimun ). 99. Miocarditele. Tabloul clinic (simptome i semne). Miocarditele acut , fulminant , cronic activ i cu celule gigante. Evalu ri paraclinice neinvazive i invazive. Biopsia endomiocardic pentru evaluare histolagic , analiz imunohistologic i detec ia genomului viral prin biologia molecular . 100. Miocarditele. Tratament. Terapii certe recunoscute (tratamentul insuficien ei cardiace, aritmiilor, cu AINS). Terapii controversate, eventual adi ionale (imunomodulatoare, antivirale, etc). Evolu ie i prognostic. 101. Cardiomiopatiile. Defini ie. Clasific rile. Cardiomiopatii specifice i nespecifice, genetice, mixte i dobndite, hipertrofic , dilatativ , restrictiv , aritmogen de VD i neclasificate. 102. Cardiomiopatia hipertrofic . Defini ie. Clasificare. Tipul apical. Fiziopatologie (obstruc ia la nivelul tractului de ejec ie al VS, disfunc ia diastolic , ischemia miocardic , diminuarea grosimii parietale). Tabloul clinic. 103. Cardiomiopatia hipertrofic . Investiga iile paraclinice. Tratamentul medicamentos, chirurgical i interven ional (abla ia septal cu alcool i cardiostimulare bicameral ). Evolu ie i prognostic. 104. Cardiomiopatia dilatativ . Defini ie. Clasificare. Formele de cardiomiopatie dilatativ nonfamilial (alcoolic , tahiaritmic , peripartum, toxic cronic indus de antracicline, din distrofiile musculare). Fiziopatologie. Tabloul clinic. 105. Cardiomiopatia dilatativ . Investiga ii paraclinice. Biopsia miocardic Tratamentul medicamentos. Terapia de resincronizare. Cardiodefibrilatorul implantabil. Transplantul cardiac. Evolu ie i prognostic. 106. Cardiomiopatia restrictiv . Defini ie. Clasificarea. Formele de cardiomiopatie restrictiv nonfamilial (amiloidoza, sarcoidoza, hemocromatoza, boala Febry, glicogenozele, endocardita Lffler i fibroza endomiocardic ). Tabloul clinic. 107. Cardiomiopatia restrictiv . Investiga ii paraclinice. Tratamentul. Evolu ie i prognostic. 108. Cardiomiopatia aritmogen de ventricul drept. Defini ie. Clasificare. Tabloul clinic. Investiga ii paraclinice. Biopsia endomiocardic . 109. Cardiomiopatia aritmogen de ventricul drept. Criterrile majore i minore de diagnostic. Tratamentul aritmiilor i insuficien ei cardiace din CAVD. Evolu ie i prognostic. 110. Aritmogeneza. Bazele fiziologice ale activit ii electrice cardiace. Automatismul sau cronotropismul. Conductibilitatea sau dromotropismul. Excitabilitatea sau batmotropismul. Poten ialul de repaos membranar. Transportul transmembranar al ionilor i canalele ionice selective. Poten ialul de ac iune de tip rapid sau lent i fazele respective. 111. Mecanismele aritmogenezei (formarea anormal a impulsului, activitatea declan at trigger, reintrarea).

112. Clasificarea aritmiilor cardiace. Tulbur rile ritmului sinusal. Tahicardia sinusal . Bradicardia sinusal . Aritmia sinusal . 113. Extrasistolele (aritmia extrasistolic ). Extrasistolele atriale. Extrasistolele jonc ionale. Extrasistolele ventriculare. 114. Tahiaritmiile. Aritmiile supraventriculare. Tahicardiile paroxistice supraventriculare. Tahicardiile supraventriculare prin reintrare AV. 115. Tratamentul i profilaxia paroxismelor de tahicardie supraventricular . 116. Flutterul atrial. Etiologie. Diagnostic ECG. Principii de tratament. Tratamentul flutterului atrial paroxistic. 117. Fibrila ia atrial . Etiologie. Diagnostic ECG. Principii de tratament. Tratamentul fibrila iei atriale paroxistice. 118. Sindroamele de preexcitare ventricular i variantele lor. Sindromul WolffParkinson-White (WPW). 119. Aritmiile ventriculare. Clasificare. Forme particulare de tahicardii ventriculare (tahicardia ventricular monomorf pe cord normal, prin reintrare cu bloc de ramur , form continu , bidirec ional , polimorf , torsada vrfurilor, ritm idioventricular accelerat). 120. Flutterul i fibrila ia ventricular . Diagnosticul ECG. Tratamentul. 121. Bradiaritmiile. Bradicardia sinusal i aritmia sinusal . Blocurile sino-atriale (grad I, II i III). 122. Tulbur rile de conductibilitate atrioventricular . Blocurile atrioventricular de grad I, II i III. 123. Tulbur rile de conductibilitate intraventricular . Blocul de ramur stng . 124. Tulbur rile de conductibilitate intraventricular . Blocul de ramur dreapt . 125. Tulbur rile de conductibilitate intraventricular . Blocurile de ram stng anterior i posterior. 126. Antiaritmicele i tratamentul farmacologic n aritmiile cardiace. Clasificarea antiaritmicelor. Medicamente antiaritmice noi. 127. Antiaritmice administrate uzual pentru tratamentul tahiaritmiilor supraventriculare (adenozina, verapamilul, diltiazemul, esmololul, ibutilida, dofetilida, digoxina). 128. Antiaritmice administrate uzual pentru tratamentul a aritmiilor ventriculare (lidocaina, mexiletina, dizopiramida, procainamida). 129. Antiaritmice administrate att n tratamentul tahiaritmiilor supraventriculare, ct i a celor ventriculare (chinidina, propafenona, flecainida, sotalol, amiodarona). 130. Terapia electric n aritmiile cardiace. Dispozitivele antiaritmice implantabile. Cardiostimularea i implantul de pacemaker. Cardiodefibrilatorul implantabil. Terapia de resincronizare cardiac . 131. Electrofiziologia interven ional . Tratamentul ablativ n aritmiile cardiace. No iuni bazale de biofizica energiei de radiofrecven . Chirurgia aritmiilor.

Titular de curs, Dr. hab.

Liviu Grib