Sunteți pe pagina 1din 2

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE „Prof. Dr. George I.M.

GEORGESCU”
Clinica de Cardiologie medicală
Bulevardul Carol I nr. 50, cod 700503
Tel/Fax: 0232-267602, 0232-219270

SEMESTRUL 1 (2022-2023)

DISCIPLINA DE STAGII (BAREM examen practic) – MEDICINĂ INTERNĂ ANUL IV, SERIA E
MEDICINĂ INTERNĂ -
CARDIOLOGIE 1. Analiza foii de observaţie şi reprezentarea principalilor parametri clinici
(temperatură, puls, tensiune arterială, diureză etc.).
2. Recoltarea sângelui pentru analize biochimice şi hematologie (tehnică,
Conf. Univ. Dr. Cristian
valori normale, interpretare): viteza de sedimentare a hematiilor, timp
STĂTESCU
de sângerare, timp de coagulare, aPTT (timpul tromboplastinei parţial
Prof. Univ. Dr. Radu A. activate), indice de protrombină / INR.
SASCĂU
3. Cunoaşterea valorilor normale ale principalelor constante hematologice
Şef Lucr. Dr. Laurenţiu LUCACI şi biochimice (sânge şi urină) şi interpretarea de buletine de analize în:
hiperlipoproteinemii, sindroame inflamatorii, boli metabolice,
Şef Lucr. Dr. Liviu MACOVEI
hepatopatii şi afecţiuni renale, sindroame hemoragice, urină.
Şef Lucr. Dr. Mircea 4. Interpretarea buletinelor de analiză microbiologică. Hemocultura:
BALASANIAN
indicaţii, tehnica de recoltare, interpretare.
Şef Lucr. Dr. Larisa ANGHEL 5. Puncţia pericardică: indicaţii, contraindicaţii, metode, cunoaşterea
tehnicii, interpretarea rezultatelor, urmărirea pacientului.
Şef Lucr. Dr. Delia ȘALARU
6. Interpretarea unui buletin de analiză a gazelor sanguine.
Asist. Univ. Dr. Rodica 7. Indicele gleznă-braţ: tehnică, interpretarea rezultatelor.
8. Interpretarea unei radiografii: cord, pulmon.
RADU
9. Interpretarea de electrocardiograme normale şi patologice (frecvenţa
Asist. Univ. Dr. Cristina cardiacă, axa electrică, hipertrofii, aritmii supraventriculare si
PRISACARIU
ventriculare, tulburări de conducere AV şi intraventriculare, sindrom
Asist. Univ. Dr. Carmen WPW, infarctul de miocard, stimulatoare cardiace – recunoașterea
PLEȘOIANU ritmului stimulat).
Asist. Univ. Dr. Dragoș 10. Analiza şi interpretarea testelor de efort.
MARCU 11. Monitorizarea Holter ECG.
12. Monitorizarea ambulatorie a tensiunii arteriale.
Asist Univ. Dr. Bianca
PROFIRE 13. Interpretarea unui buletin de ecocardiografie (M mode, 2D) în stenoza
mitrală, leziuni valvulare aortice, prolapsul de valvă mitrală, pericardita
exudativă, cardiomiopatie hipertrofică obstructivă (CMHO),
cardiomiopatie dilatativă (CMD), endocardita infecţioasă, defect septal
atrial (DSA), defect septal ventricular (DSV), tetralogia Fallot.
14. Cardioversia electrică: indicaţii, pregătire, tehnica şocului electric extern,
complicaţii, contraindicaţii.
15. Oxigenoterapia.
16. Masajul de sinus carotidian: indicaţii, contraindicaţii, tehnică,
interpretarea rezultatelor.
17. Redactarea unei reţete corespunzătoare afecţiunilor studiate în
programa analitică.
18. Evaluarea pacientului cu afecţiune cardiovasculară.
19. Evaluarea pacientului cu edem pulmonar acut şi conduita de urgenţă.
20. Evaluarea iniţială a pacientului hipertensiv.
BIBLIOGRAFIE

1. ȘORODOC LAURENȚIU (Editor Coord.) ”MEDICINĂ INTERNĂ – patologie


respiratorie, cardiovasculară și hematologică”, Ed. Sedcom Libris Iaşi,
2019 (ISBN 978-973-670-589-2).
2. Adam Feather, David Randall, Mona Waterhouse: Kumar și Clark
Medicină clinică, Leonard Azamfirei, Anca Dana Buzoianu, Dan
Ionuţ Gheonea – coordonatorii ediţiei în limba română, Ediția a 10-
a, 1564 pagini color, Editura Hipocrate, București, 2021.

Septembrie 2022

Conf. Univ. Dr. Cristian STĂTESCU

S-ar putea să vă placă și