Sunteți pe pagina 1din 37

Corpul eteric, Solteris,2002

Vol.1: Fluidele corpului eteric.


Autor: Alexiada
Pentru tine, Omule!
Mulţumesc Creatorului şi Creaţiei Sale
INTRODUCERE
Ignoranţa întunecă raţiunea. Pe măsură ce ne adâncim în întuneric, puterea acestuia devine
tot mai
mare, raţiunea tot mai opacă, afundându-ne astfel într-un neant din care nu mai putem ieşi.
Coarda de salvare este cunoaşterea. Când devii conştient de întreaga creaţie şi
de locul tău în cadrul acestei creaţii divine, de puterea infinită a Creatorului, reuşeşti
să aduci lumina în întunericul propriei tale raţiuni. Setea de cunoaştere, dorinţa de a
înţelege mecanismul creaţiei, atrag entităţi de lumină care sunt gata să ne acorde
ajutorul. Dar nimic nu se face împotriva propriei voinţe, pe Pământ funcţionând
legea liberului arbitru.
Primul pas pe drumul cunoaşterii este aflarea locului şi rolului pe care îl are fiecare în
această
alcătuire divină. Şi totul începe cu cunoaşterea de sine, dorind propria evoluţie spirituală.
Cei care nu ştiu nimic despre alcătuirea subtilă a fiinţei umane pot afla câte ceva
din această lucrare. Cei care au mai citit despre corpurile subtile şi doresc să îşi
completeze cunoştinţele, pot căuta în paginile următoare.
Voi vorbi despre primele trei corpuri subtile ale omului: eteric, astral şi mental,
care sunt ajunse în stadiul final de dezvoltare în această etapa de evoluţie a
Pământului. Corpurile subtile superioare: cauzal, budic şi atmic, urmând să fie
dezvoltate în stadiile următoare de evoluţie ale omului, nu fac obiectul cărţii de faţă.
Conectându-va la vibraţia proprie acestei cărţi, lectura vă va fi mai uşoară şi înţelegerea
imediată.
Sperând ca toţi cei ce o veţi citi veţi primi Lumina Divină în mental, vă rog să vă
urmaţi drumul cunoaşterii de sine pentru a vă regăsi pe voi înşivă şi a contribui la
instaurarea împărăţiei lui Dumnezeu pe Pământ.
CAPITOLUL I
Alcătuirea corpului eteric
Extras din Eterul Universal ca o infimă părticică creatoare, corpul eteric este
dublura corpului fizic, realizând structura completă şi învelişul acestuia. Oferindu-i
protecţie şi hrană, corpul eteric filtrează transmisiile corpului fizic emiţând spre
celelalte corpuri subtile esenţa lor energetică şi informaţională.
Structura sa este foarte complexă, fiind formată dintr-o multitudine de fluide
(sau curenţi). Câmpurile magnetice specifice fiecăruia dintre curenţi alcătuiesc prin
suprapunere şi amestecare corpul eteric.
La baza osului sacru, în chakra Muladhara, se află matricea energetică şi
informaţională, sufletul vegetativ (sau embrionar) care coboară în momentul
concepţiei fiecărei fiinţe pentru a forma corpul fizic.
Sufletul vegetativ este sufletul corpului eteric, căci fiecare corp subtil are sufletul său.
Înainte de crearea corpului fizic, toate informaţiile şi energiile necesare sunt
depuse în matricea corpului eteric. Conform structurii proprii fiecărei celule, ţesut,
organ, glandă, aparat şi sistem, după arhetipul formei fizice, corpul eteric creează
trupul fizic, pornind de la embrionul primar. Trupul va corespunde perfect arhetipului
său, evoluând conform proceselor naturale de creştere, maturizare şi îmbătrânire
înscrise în informaţiile iniţiale.
Corpul eteric şi corpul fizic devin un tot, materiile din care sunt create fiind opuse.
Dacă elementele ce compun corpul fizic tind în permanenţă spre dezagregare, spre
descompunere, substanţa eterică este cea care-l menţine în viaţă, împiedicând
descompunerea organismului.
Când corpul eteric se desprinde de corpul fizic, survine moartea fizică.
1 Menţinerea în stare de sănătate a organismului este determinată de
puritatea, integritatea, activarea şi

încărcarea energetică maximă a corpului eteric.


Structura eterică este alimentată de energia eterică a hranei (în proporţie
de aproximativ 80%) şi prin
încărcare energetică directă sau de la structurile superioare.
Daca hrana este preponderent moartă, constând în carne şi alte alimente
preparate la foc, însoţită de o ingerare rapidă, lipsită de atenţie, corpul eteric
absoarbe foarte puţină energie, putându-se produce chiar o descărcare a sa.
Pentru o încărcare echilibrată cu energie vitală este optim consumul de hrană
vie, fără alcool, ingerată în linişte, pe fondul unei respiraţii profunde, regulate, care
să permită absorbţia energiei furnizate de hrană în corpul eteric. Gândurile de
mulţumire adresate entităţilor care au contribuit la creşterea şi dezvoltarea
cerealelor, legumelor şi fructelor pe care Ie mâncăm, amplifică energia benefica
asimilată.
Masticaţia uniformă, pe ambele părţi ale danturii, determină încărcarea
echilibrată (stânga-dreapta) a
organismului.
Transmiterea energiei eterice asimilată din hrană se face prin canale
existente la nivelul fiecărei
celule. .
Energia eterică primită din exteriorul corpului eteric circulă prin fluidele ce
alcătuiesc cordonul de argint. Acesta menţine legătura permanentă între corpurile
subtile şi Sinele Sacru, fiind legat la corpul fizic pe toată durata întrupării.
Chakrele au rol de transformare a energiei primite la parametrii
corespunzători fiinţei întrupate.
Fiecare fluid eteric este conectat la cel puţin o chakră.
Pe traseul cordonului de argint, la intrarea sa în corpul eteric, există o
doză eterică de unde pleacă
fiecare fluid spre chakra transformatoare, apoi fiind conectat Ia corpul
fizic.
Fluidele corpului eteric formează structurile organelor, asigură
funcţionarea lor, a întregului
organism şi prin circuitele structurii eterice menţin legătura dintre corpul
fizic şi Eu-l Superior.
Circuitele eterice sunt vizibile doar în a doua treaptă a clarvederii. În
prima treaptă a clarvederii,
corpul eteric este perceput ca o formă luminoasă, care coincide aproape
perfect cu corpul fizic.
Curenţii eterici funcţionează ca nişte conductori de alimentare, formând
circuite cu dublu sens. După
încărcarea corpului eteric se întorc la Sursa Divină cu informaţii preluate
de la nivelul fiinţei întrupate
Omul este format din şapte corpuri subtile. Numai patru dintre acestea - corpul
eteric, corpul astral, corpul mental şi Eu-l alcătuiesc, împreună cu corpul fizic, fiinţa
întrupată. Sunt numite, din această cauză, corpuri inferioare. Celelalte trei corpuri
superioare - cauzal, budic şi atmic - corespund spiritului aflat în Înalt.
La regnurile inferioare omului întâlnim doar corpuri inferioare. La animale întâlnim
doar trei corpuri subtile - eteric, astral şi mental, plantele au numai corp eteric şi corp
astral, iar mineralele doar corp eteric. Deci, singurul corp subtil existent la toata
Creaţia este corpul eteric, alcătuit diferit pentru fiecare nivel evolutiv.
Corespunzător acestui nivel, fluidele primare ce intră în componenţa
corpului eteric se clasifică
astfel:
- fluide de gradul IV, specifice mineralelor;
- fluide de gradul III, specifice plantelor;
- fluide de gradul II, specifice animalelor;
- fluide de gradul I, specifice oamenilor.
2

Alimentarea fluidelor eterice la minerale nu se realizează prin sistemul cunoscut


de şapte chakre, ci printr-un singur „punct" de alimentare ce funcţionează ca o
chakră. Această chakră se află în centrul mineralului şi este legată printr-un cordon
energetic la Devacheanul Superior şi la Pământ.
Cordonul eteric principal este conectat la toate fluidele ce formează
structura eterică a mineralului,
alimentându-le energetic, transmiţând şi preluând informaţii.
Prin partea superioară a centrului energetic cordonul transmite Energie Eterică
Universală care pătrunde în fluidele eterice după ce este transformată
corespunzător mineralului şi emite informaţiile ce pornesc de la mineral spre
Devachanul Superior.
În partea inferioară sunt transmise informaţii spre Pământ şi captată energia
telurică necesară mineralului. Circulaţia energiei telurice este supravegheată şi
impulsionată de către Spiritele Elementale cunoscute sub numele de Gnomi.
Informaţiile primite prin energie eterică de la celelalte minerale şi sisteme
vii sunt depuse în
memoria eterică aflată în câmpul magnetic al mineralului.
3. CÂMPURILE MAGNETICE ALE MINERALELOR
Curentul eteric, la fel ca şi curentul electric, generează un câmp magnetic
propriu. Acest câmp magnetic este perceput ca o luminiscenţă în jurul structurii
fizice. Mineralul apare înconjurat de un strat luminos de grosime variabilă.
Luminiscenţă acestui strat confundat de mulţi clarvăzători cu corpul eteric, dar fiind
numai o parte a acestuia, este diferită de la un sistem la altul.
În câmpul magnetic se acumulează toate informaţiile primite de mineral. „Citind"
în câmpul magnetic, se poate afla toată viaţa mineralului, începând de la formarea
sa, influenţele pe care le-a suportat, chiar şi trecerea unei fiinţe prin corpul eteric al
mineralului înregistrându-se prin impregnarea cu energia eterică a acestuia.
Influenţele asupra mineralelor lasă amprente aproape sensibile, transmise
la scanarea cu palmafuncţie de perceperea fiecăruia, prin senzaţii de
căldură sau de răceală, de umiditate, de arsură, chiar şi

de durere fizică, ce pot fi decodificate.


Dacă sunt de provenienţă pur naturală, şi materialele de construcţie emit. Trăim
permanent în câmpurile magnetice ale mineralelor, acestea percepând prin
interacţiune toate stările vibraţionale ale câmpului nostru magnetic.
La cristale, câmpul magnetic este înzestrat cu o putere de amplificare a
energiilor pe care le primesc
şi, în special, a celor pe care le transmit.
Compatibilitatea unor cristale cu oamenii născuţi în anumite zodii se explică prin
beneficitatea emisiilor câmpului magnetic al cristalului pentru persoanele ale căror
fluide eterice speciale sunt conectate la anumite zone energetice din înalt.
Influenţa energetică a cristalului nu se înregistrează numai la nivelul
câmpului magnetic uman, ci şi
la nivelul mentalului şi al aurei energetice
Vi se pare absurd să trăiţi în comuniune cu pietrele? De ce, dacă ele sunt
însăşi esenţa fizică a
planetei pe care trăim?
Câţi dintre dumneavoastră nu aţi colecţionat pietricele când eraţi copii,
mirându-vă de forma unora şi
admirând culoarea sau strălucirea altora? Poate copilul încerca să
înţeleagă, încerca să iubească...
Ce transmit pietrele, rocile, munţii, casele noastre, drumurile? Ne dau stabilitate,
încredere, putere. În minerale găsim forţa şi echilibrul. Ele sunt factorul solid,
indestructibil al lumii în care trăim. Ne ancorează în realitate. Prin ele păstrăm
legătura cu Pământul. Aşa cum căutăm scânteia divină din noi în înalt rugând-o să
coboare, trebuie să ne căutăm şi rădăcinile energetice în planeta care ne găzduieşte
vieţuirea.
O parte din energia telurică cu care ne alimentăm prin chakra „cea mai de jos" a
fiinţei noastre, chakra telurică aflată la 30 cm sub tălpile picioarelor, provine de la
mineralele aflate în pământ şi pe suprafaţa acestuia. Deci, chiar dacă ştim sau nu,
corpul nostru fizic preia şi energia pietrelor. Iubind întreaga creaţie, această energie
ne poate fi benefică, folositoare.
Nu uitaţi că pietrele trăiesc şi au memorie chiar daca nu au suflet şi
inteligenţă. Poate unele dintre ele
contribuie la evoluţia Pământului mai mult decât oamenii care nu s-au
trezit
În alcătuirea corpului eteric uman intră curenţi de forţe, poziţionaţi pe mai multe
straturi, încărcaţi cu energie eterică diferită, de la energia captată din Eterul
Universal până la transformarea acesteia într-o energie de tip emoţional-afectiv de
provenienţă divină.
Primul tip de curenţi eterici, de gradul I . alimentaţi din Eterul Universal,
întreţin buna alcătuire şi
funcţionare a organismului fizic, traversând întreaga structură eterică.
Curenţii de tip astral definesc structura emoţională, sentimentală şi morală a
entităţii la nivelul eteric. Fiecărui fluid îi corespunde o calitate, o virtute, un dar primit
de la Creator. Aceşti curenţi sunt activaţi la maxim sau nu, putând fi chiar inexistenţi,
în funcţie de modul de a simţi, de a gândi şi de a acţiona al fiinţei umane.
Fluidele de conectare intra-structurală facilitează funcţionarea în
siguranţă a tuturor structurilor
subtile, interconectându-le şi permiţând circulaţia energiilor şi a
informaţiilor.
Între cele trei tipuri de curenţi nu există legături, fiecare fiind alimentaţi din surse
diferite prin Cordonul de Argint şi prin chakrele exterioare corpului fizic, însă
perturbarea oricăruia dintre sistemele de fluide eterice produce perturbări celorlalte,
percepute vibraţional.
Prin clarvedere, fluidele de gradul I sunt vizualizate sub forma unor benzi
luminoase colorate ce străbat corpul fizic, fluidele de tip astral au forme geometrice
sau simbolice şi sunt mai luminoase, mergând până Ia auriu strălucitor, iar fluidele
de interconectirc sunt vizibile numai în structurile chakrelor, forma lor fiind aceea de
spirală.
Alimentarea fluidelor eterice umane este influenţată de hrană şi de somn, de
mediu, de activităţile zilnice şi implicarea emoţională în aceste activităţi, de
sentimente şi gânduri, de relaţiile cu celelalte fiinţe şi cu entităţile superioare, de
conştientizarea Divinităţii şi a

Fluidele de acest tip sunt similare cu cele întâlnite la corpurile eterice inferioare
ca alcătuire a corpului eteric uman. Există o mare asemănare între fluidele de gradul
II ce compun structurile eterice ale animalelor şi fluidele de gradul I din structurile
eterice umane. Diferă prin consistenţă, la om fiind mai eterate datorită conectării cu
celelalte structuri.
Voi descrie în amănunt traseul şi caracteristicile fiecărui fluid în parte.
A.1 Fluidul de protecţie
Prin structura sa, fluidul de protecţie dă siguranţă şi invulnerabilitate întregii
alcătuiri eterice a fiinţelor. Consistenţa acestui fluid care îmbracă toate circuitele
fluidice din corpul eteric este cea mai fină, asemănătoare celofanului. Transparenţa
sa nu influenţează vizualizarea luminiscentei şi a culorii fluidului ce traversează
canalul eteric. Prin natura sa specială, fiind încărcat doar cu informaţii de protecţie,
nu perturbă consistenţa informaţională şi energetică a fluidului pe care îl înconjoară.
Alimentarea sa se realizează direct din învelişul de protecţie al cordonului
principal, Cordonul de
Argint, conectat la Sursa Divină.
Circuitul închis este dat de stratificarea în două fascicule, înfăşurate unul peste
celălalt. Primul „se duce" pe interior şi apoi se întoarce pe deasupra, intrând din nou
în Cordonul de Argint. Astfel, învelişul este dublu, cu două sensuri. Cele două
fascicule au polarităţi diferite, determinând neutralitatea întregului.
Dacă nu este alterată consistenţa fluidului de protecţie, eventualele impurităţi nu
pot ajunge până la învelişul interior, ele fiind transportate de învelişul exterior în
afara structurii, apoi absorbite şi dizolvate în Eterul Universal.
Particulele ce intră în componenţa acestui fluid sunt permanent reînnoite,
orice afecţiune a lor durând foarte putin
Orice vibraţie dizarmonioasă sau disfuncţie a unui fluid eteric este transmisă prin
fluidul de protecţie în matricea informaţională a corpului eteric, aflată în chakra
Muladhara de la baza coloanei vertebrale. Nucleul corpului mental citeşte matricea
informaţională şi acţionează partea subconştientă a mentalului pentru rezolvarea
problemelor de la nivelul fizicului şi partea inconştientă pentru rezolvarea
disfuncţiilor din corpul eteric.
Vibraţiile fiecărui fluid eteric pot creşte şi pot fi armonizate prin citirea sau
rostirea unor invocări
adresate Divinităţii.
Invocare pentru refacerea si energizarea fluidului de protecţie
Doamne Dumnezeule Atotputernic,
îţi mulţumesc pentru protecţia pe care
mi-o oferi permanent, fără ca eu să ştiu.
Îţi mulţumesc că mi-ai creat
un corp eteric invulnerabil
şi indestructibil până la sfârşitul
acestei vieţi pământeşti
închinată slujirii Tale.
Puterea invocării este mai mare decât puterea rugăciunii, ea nefiind o
cerere, ci o afirmare a unei stări de fapt, a unei împliniri atrase de
certitudinea realizăr

Fluidul de structură
Fluidul eteric de structură înfăşoară toate celulele corpului uman pe
exteriorul membranei, fără a
interfera în structura lor arhetipală, menţinându-le consistenţa şi
invulnerabilitatea.
Înfăşurarea este dublă. Fluidul intră şi iese prin chakra Sahasrara, aflată în
creştetul capului, alimentându-se cu Lumină Divină din zona Creaţiei Primordiale.
Chakra filtrează Lumina şi o optimizează corespunzător organismului.
Toată creaţia materială este formată din atomi şi spaţiile dintre atomi. Toate
organismele vii sunt formate din celule şi spaţiile dintre celule. Astfel, mărit la o
scară foarte mare, fluidul de structură poate fi văzut ca o reţea de globuleţe
strălucitoare prinse uneie de altele cu mici fire aurii.
Datorită modului de viaţă actual, acest fluid a devenit foarte vulnerabil. Toate
reziduurile rămase în urma prelucrării toxinelor (E-uri, îngrăşăminte chimice care au
fost folosite la hrănirea legumelor, substanţe chimice ingerate de animale,
medicamente, alcool), a cărnii, a noxelor din mediu se acumulează în spaţiile
interceluîare.
Devenind din ce în ce mai grosiere, aceste depuneri distrug fluidul de structură şi
înglobează în masa lor celulele. Astfel, se creează noduli, tumori, formaţiuni
canceroase, chisturi, fibroame, varice, polipi, negi şi alte excrescenţe. Eliminarea lor
se face fără leziuni, prin chirurgie de lumină. Adevărata chirurgie de lumină nu se
poate realiza decât de către entităţi superioare foarte evoluate aflate în misiune pe
Terra. Ele intervin fără conştientizarea bolnavului, făcând „minuni", sau lucrează prin
intermediul unor terapeuţi, cu sau fără ştirea lor.
Energia specială folosită în chirurgia de lumină pătrunde în spaţiile
intercelulare, desprinde corpul
străin şi îl dezintegrează. Apoi, fluidul de structură se poate reface.
Pentru prevenirea aglomerării cu impurităţi a spaţiilor intercelulare, schimbaţi-vă
modul de viaţă şi mai ales modul de viaţă al copiilor dumneavoastră Hrăniţi-i, pe cât
este posibil, natural, evitând alimentele ce au în componenţă substanţe chimice,
reducând la minim consumul de carne. Renunţaţi la fumat şi evitaţi atmosfera
îmbâcsită, căci fumul creează depuneri în spaţiile intercelulare ale aparatului
respirator. Eliminaţi alcoolul şi luaţi medicamente numai când sunt necesare. Ieşiţi
cât mai mult în natură. într-un cuvânt: trăiţi sănătos!
Înainte de purificarea fluidului de structură este necesară curăţarea
spaţiilor intercelulare cu lumină
din Zona Divină a creaţiei Primordiale.
10

Cu capacitatea dea curăţa aceste spaţii sunt înzestraţi, în general,


bioterapeuţii. Repetarea următoarei
invocări, de mai multe ori pe zi, o perioadă îndelungată de timp, are efect
terapeutic asemănător
Invocare pentru refacerea si energizarea fluidului de protecţie

Doamne Dumnezeule Atotputernic,


îţi mulţumesc pentru protecţia pe care
mi-o oferi permanent, fără ca eu să ştiu.
Îţi mulţumesc că mi-ai creat
un corp eteric invulnerabil
şi indestructibil până la sfârşitul
acestei vieţi pământeşti
închinată slujirii Tale
Puterea invocării este mai mare decât puterea rugăciunii, ea nefiind o
cerere, ci o afirmare a unei
stări de fapt, a unei împliniri atrase de certitudinea realizării.
A.2 Fluidul de structură
Fluidul eteric de structură înfăşoară toate celulele corpului uman pe
exteriorul membranei, fără a
interfera în structura lor arhetipală, menţinându-le consistenţa şi
invulnerabilitatea.
Înfăşurarea este dublă. Fluidul intră şi iese prin chakra Sahasrara, aflată în
creştetul capului, alimentându-se cu Lumină Divină din zona Creaţiei Primordiale.
Chakra filtrează Lumina şi o optimizează corespunzător organismului.
Toată creaţia materială este formată din atomi şi spaţiile dintre atomi. Toate
organismele vii sunt formate din celule şi spaţiile dintre celule. Astfel, mărit la o
scară foarte mare, fluidul de structură poate fi văzut ca o reţea de globuleţe
strălucitoare prinse uneie de altele cu mici fire aurii.
Datorită modului de viaţă actual, acest fluid a devenit foarte vulnerabil. Toate
reziduurile rămase în urma prelucrării toxinelor (E-uri, îngrăşăminte chimice care au
fost folosite la hrănirea legumelor, substanţe chimice ingerate de animale,
medicamente, alcool), a cărnii, a noxelor din mediu se acumulează în spaţiile
interceluîare.
Devenind din ce în ce mai grosiere, aceste depuneri distrug fluidul de structură şi
înglobează în masa lor celulele. Astfel, se creează noduli, tumori, formaţiuni
canceroase, chisturi, fibroame, varice, polipi, negi şi alte excrescenţe. Eliminarea lor
se face fără leziuni, prin chirurgie de lumină. Adevărata chirurgie de lumină nu se
poate realiza decât de către entităţi superioare foarte evoluate aflate în misiune pe
Terra. Ele intervin fără conştientizarea bolnavului, făcând „minuni", sau lucrează prin
intermediul unor terapeuţi, cu sau fără ştirea lor.
Energia specială folosită în chirurgia de lumină pătrunde în spaţiile
intercelulare, desprinde corpul
străin şi îl dezintegrează. Apoi, fluidul de structură se poate reface.
Pentru prevenirea aglomerării cu impurităţi a spaţiilor intercelulare, schimbaţi-vă
modul de viaţă şi mai ales modul de viaţă al copiilor dumneavoastră Hrăniţi-i, pe cât
este posibil, natural, evitând alimentele ce au în componenţă substanţe chimice,
reducând la minim consumul de carne. Renunţaţi la fumat şi evitaţi atmosfera
îmbâcsită, căci fumul creează depuneri în spaţiile intercelulare ale aparatului
respirator. Eliminaţi alcoolul şi luaţi medicamente numai când sunt necesare. Ieşiţi
cât mai mult în natură. într-un cuvânt: trăiţi sănătos!
Înainte de purificarea fluidului de structură este necesară curăţarea
spaţiilor intercelulare cu lumină Cu capacitatea dea curăţa aceste spaţii
sunt înzestraţi, în general, bioterapeuţii. Repetarea următoarei invocări,
de mai multe ori pe zi, o perioadă îndelungată de timp, are efect
terapeutic asemănătore
Invocarea care pentru purificarea spatiilor intercelulare
Te rog, Doamne Dumnezeule Atotputernic,
trimite Lumina Ta să purifice
toate spaţiile intercelulare
ale corpului meu, pentru ca eu să pot fi
aşa cum Tu m-ai creat.
Capacitatea de refacere a corpului eteric este determinată de alimentarea cu mai
multă energie decât este necesar pentru funcţionarea lui. Acolo unde spaţiile
intercelulare sunt pure, fluidul de structură deteriorat se poate reface.
Invocare pentru refacerea fluidului de structură
Îţi mulţumesc, Doamne Dumnezeule Atotputernic,
pentru desăvârşita alcătuire a fiinţei mele.
Fieca Lumina ta să protejeze
flecare celulă a trupului meu,
de acum şi până la sfârşitul acestei vieţi pământeşti
închinată Slujirii Tale.
Fluidul de reglare a vibraţiilor
Fiecare celulă a organismului uman are propria ei vibraţie şi fiecare ţesut
are o vibraţie specifică. La
nivelul întregului organism, vibraţiile sunt în armonie.
Disonanţa, lipsa de armonie a vibraţiilor, duce la apariţia bolii. Dacă ritmul
vibraţiilor celulelor unui
organ este perturbat, organul se îmbolnăveşte.
Fluidul de reglare a vibraţiilor este conectat la nucleul fiecărei celule, primind
impulsuri informaţionale şi transmiţând energie din Zona Divină a Armoniei
Vibraţionale. Aspectul său este acela al unor faguri de luminiscenţă argintiu-aurie, în
funcţie de zona pe care o parcurge.
Chakra Sahasrara filtrează energia de alimentare a acestui fluid,
optimizând-o conform necesităţilor.
Orice perturbare a vibraţiilor este transmisă informaţional bazei de date
aflată în chakra Muladhara.
Alimentarea fluidului se intensifică până la restabilirea armoniei.
În zona aflată în dizarmonie, fluidul îşi pierde strălucirea, devenind opac.
Revenind la normal, îşi
recapătă aspectul iniţial.
Când fluidul de structură este deconectat pe porţiuni prin acumulare
reziduală, fluidul de reglare a
vibraţiilor îşi reduce pulsaţiile şi intensitatea în acele zone.
Menţinerea stării de sănătate este în corelaţie cu păstrarea armoniei întregului
organism.
O viaţă trăită în armonie cu întreaga creaţie se reflectă în armonia interioară.

invocare pentru armonizarea vibraţiilor

Doamne Dumnezeule Atotputernic,


îţi mulţumesc pentru
armonioasa alcătuire a fiinţei mele.
Fie ca toate celulele, ţesuturile, organele,
glandele, aparatele şi sistemele corpului meu
sa fie în armonie unele cu celelalte,
aşa cum Tu le-ai creat pentru Slava Ta.
4 Fluidul arhetipal
Fluidul arhetipal este fluidul formei, alimentat din Zona Divină a
Arhetipurilor prin Cordonul de
Argint.
Informaţiile transmise prin acest fluid corespund evoluţiei corpului fizic. Datele
primare sunt depozitate în Banca de Date din chakra Muladhara de la baza osului
sacru, unde fluidul este conectat. Ele conţin informaţii despre evoluţia farului, de la
stadiul embrionar până la creştere şi formează matricea sufletului embrionar (sau
vegetativ), sufletul corpului eteric.
Din momentul naşterii, alimentarea cu informaţiile necesare creşterii şi
dezvoltării, maturizării şi
îmbătrânirii funcţionează continuu prin acest fluid, mergând până la
nucleul fiecărei celule.
În aceste date este înscrisă forma iniţială şi evoluţia formei fiecărui organ,
a fiecărei părţi a
organismului separat şi în cadrul întregului.
Arhetipul fiecărei fiinţe întrupate există, în diverse faze evolutive, încă dinainte de
naştere, în Zona Divină a Arhetipurilor. Acolo, sufletele evoluate îşi creează
viitoarele trupuri fizice. Sufletelor mai puţin evoluate li se creează viitoarele trupuri
fizice arhetipale de către entităţi superioare, corespunzător karmei şi evoluţiilor lor.
Forma arhetipală este conectată permanent prin energie mentală la
nucleul corpului mental şi prin
fluidul eteric arhetipal la nucleul corpului eteric aflat în chakra Muladhara.
De foarte mult ori, corpul fizic nu mai corespunde formei arhetipale originale.
Orice situaţie care duce la ieşirea din arhetipul original (schimbarea formei fizice a
unui organ în urma unui accident sau a unei operaţii chirurgicale, schimbarea
aspectului fizic prin slăbire, îngrăşare sau operaţii estetice) provoacă dizarmonii
vibraţionale înregistrate atât de fluidul arhetipal, cât şi de fluidul de reglare a
vibraţiilor.
Fluidul arhetipal este vizibil ca o membrană foarte fină ce acoperă toate
organele şi întregul corp
fizic. Membrana este transparentă şi penetrabilă (celelalte fluide eterice
pot trece prin ea).
Ieşirea din arhetip produce dereglări funcţionale ale glandelor şi
organelor.
Forma fluidului arhetipal (consistenţa membranei) poate fi deteriorată de unele
eforturi fizice mari, de lovituri şi dureri puternice, de suferinţe prelungite, de şocuri
psihice sau spaime, de căzături de la înălţime, de schimbări bruşte de temperatură
(ex. - îngheţarea membrelor) şi de presiune (în cazul scafandrilor, aviatorilor şi
alpiniştilor), de administrare de anestezice foarte puternice sau medicamente timp
îndelungat, de consumul de droguri sau substanţe halucinogene şi de unele maladii
mentale Invocare pentru refacerea fluidului arhetipal

Îţi mulţumesc, Doamne Dumnezeule Atotputernic,


Creator a tot ce exista, că trupul meu fizic
corespunde perfect arhetipului său,
respectând veşnic Voia Ta

5 Fluidul de circulaţie a energiei universale


Fluidul de circulaţie a energiei universale este alimentat cu energie divină
din Absolut, cu energie
cosmică din Zona Iubirii Materializate şi cu energia vieţii din Zona Creaţiei
Divine.
Pătrunde în corpul eteric prin chakrele superioare, Chakra Divină (aflată la
aproximativ 30 cm deasupra capului) şi Chakra Christică (aflată la aproximativ 15
cm deasupra capului), apoi prin chakra Sahasrara din creştetul capului. Cele trei
chakre filtrează fiecare, reglând la parametrii corespunzători fiinţei întrupate, energia
primită: Chakra Divină - energia divină (energia Tatălui), Chakra Christică - energia
cosmică (energia Fiului) şi Sahasrara - energia vieţii (energia Sfanţului Duh).
Coloana alb-argintie a fluidului capătă nuanţe violet la trecerea prin chakra
Sahasrara. Traseul său străbate întregul organism pe circulaţia sanguină. Se
întoarce în Plexul Solar de unde este preluat în Cordonul de Argint.
Lipsa de credinţă în Divinitate este cauza reducerii alimentării fluidului.
Poate ajunge de grosimea
unui fir de aţă, conectat doar la energia Sfanţului Duh ce menţine viaţa în
trupul fizic.
În diverse stadii de evoluţie a conştientei, postul, rugăciunea şi meditaţia
atrag amplificarea
conectării, mărind astfel alimentarea cu Energie Divină, Energie Christică
şi Energia Sfântului Duh Invocare pentru amplificarea alimentării fluidului energiei
universale

Doamne Dumnezeule Atotputernic,


Doamne Isus Christos
şi Sfinte de viaţă făcătorule Duh,
trimiteţi, rogu-vă, fiinţei mele întrupate.
Lumina, Iubirea şi Viaţa
pentru a putea face mai bine voia
Sfintei Treimi pe acest Pământ

6 Fluidul de circulaţie a energiei telurice


Chakra care filtrează acest fluid, aducându-l la parametrii fiinţei, este
Chakra Telurică, aflată la
aproximativ 30 cm sub tălpile picioarelor.
Traseul energiei telurice este complementar traseului energiei universale. Fluidul
străbate organismul pe circulaţia venoasă, în timp ce fluidul universal e conectat la
circulaţia arterială. Ajuns în inimă, iese prin chakra Anahata şi apoi prin Chakra
Telurică, transmiţând informaţiile energetice ale fiinţei spre Pământ.
Informaţiile şi energia transmise de minerale sunt preluate din fluid prin chakra
Anahata, realizându- se astfel comunicarea cu planeta. Prin chakra Astrului Teluric
este trimisă în organism energia ce constituie suportul mineralelor asimilate din
hrană prin fluidul metabolic şi fluidul de absorbţie energetică.
Fluidul de circulaţie a energiei telurice are culoare verde, de nuanţe diferite, în
funcţie de nivelul de evoluţie al fiinţei şi de tot ce ea transmite pământului. Lumina
verde-fosfor ce pătrunde prin Chakra Telurică îşi schimbă strălucirea şi nuanţa.
Iubirea şi grija faţă de natură dau fluidului o nuanţă de verde intens,
strălucitor.
Persoanele care merg mult pe jos, care stau mult în natură au acest fluid
foarte activat, spre deosebire
de persoanele sedentare, la care fluidul este puţin activat.
nvocare pentru amplificarea alimentării fluidului energiei telurice
Îţi mulţumesc, Planetă Vie,
care mă găzduieşti, mă ocroteşti, mă hrăneşti
şi mă sprijini pentru a-mi îndeplini misiunea.
Îţi dăruiesc iubirea mea, puritatea fiinţei mele
şi viaţa mea, pentru Slava lui Dumnezeu
şi instaurarea împărăţiei Sale pe Pământ.
Planeta răspunde, dăruind iubirea şi energia ei fiinţelor cu care se află în
comuniune.
A.7 Fluidul metabolic
Culoarea galbenă a fluidului metabolic corespunde chakrei Manipura,
aflată în dreptul ombilicului,
răspunzătoare de toate procesele digestive.
Fluidul pur, denumit şi fluid al vieţii, este de culoare aurie. Nuanţa pe care
o primeşte după trecerea
prin chakră este dată de caracteristicile proprii fiinţei.
După irigarea întregului aparat digestiv, fluidul se întoarce în chakră Manipura.
Culoarea sa la ieşirea din organism reflectă starea de sănătate a individului. Un
aparat digestiv sănătos va modifica foarte puţin strălucirea fluidului, în timp ce starea
de boală se va imprima prin nuanţe pale, lipsite de strălucire: muştar în cazul
afecţiunilor stomacului, galben-verzui pentru afecţiuni hepatice sau ocru în cazul
unui colecist bolnav.
Printr-o alimentaţie echilibrată se poate menţine starea de sănătate,
deci şi strălucirea fluidului La nivelul ficatului eteric are loc un transfer de energii
şi informaţii între fluidul metabolic şi fluidul circulator (sanguin), printr-un filtru
energetic. Distrugerea parţială a acestui filtru cauzează îmbolnăvirea pancreasului şi
a vezicii biliare.
În splina eterică există un al doilea filtru prin care se fac schimburile între fluidul
metabolic, fluidul circulator şi fluidul respirator. Deteriorarea acestui filtru energetic
simultan cu crearea de breşe în filtrul din ficatul eteric, determină apariţia diabetului
şi a altor boli de nutriţie.
La intrarea în chakra Manipura, fluidul metabolic este conectat la fluidul ritmului.
Fiecare organism are propriul ritm metabolic. Slaba conectare la fluidul ritmului
provoacă arderi lente sau rapide, deci ieşirea din ritmul propriu într-un sens sau în
celălalt Invocare pentru activarea fluidului metabolic

Îţi mulţumesc, Doamne Dumnezeule,


pentru hrana pe care o dai
tuturor corpurilor mele în fiecare zi,
pentru buna asimilare şi folosirea optimă
a energiei din hrana vie.
8 Fluidul de eliminare a reziduurilor
Fluidul eteric de eliminare a reziduurilor intră prin chakra Manipura şi iese
prin chakra Muladhara,
parcurgând aparatul digestiv, aparatul urinar şi ajungând până la glandele
sudoripare.
Culorile acestui fluid parcurg gama de vibraţie specifică galbenului,
portocaliului şi roşului.
Afecţiunile colonului şi rectului dau fluidului culoarea grena, iar afecţiunile
renale fac ca fluidul să fie maro-roşcat la ieşirea prin chakra Muladhara.

În rinichii eterici există doua filtre energetice prin care se face transmiterea între
fluidul de eliminare a reziduurilor şi fluidul circulator (sanguin

Slaba energizare a fluidului în vezica urinară duce la lipsa de control a


micţiunilor, iar supraenergizarea fluidului pentru vindecarea unor răceli provoacă
micturiţie (nevoie frecventă de a urina).
Energia binefăcătoare a apei de băut are efect de stimulare a acestui fluid. La fel
şi energia vindecătoare a unor plante medicinale, recomandate în afecţiunile
aparatului digestiv şi ale aparatului urinar.
Invocare către planeta Pământ (Geea)
Îţi mulţumesc, Planetă Vie,
pentru că preiei toate reziduurile
eliminate de corpul meu fizic
şi de corpurile mele subtile,
purificăndu-le în fiecare zi pe care o trăiesc
în armonie cu tine şi cu întreaga Creaţie,
pentru Slava lui Dumnezeu şi instaurarea
împărăţiei Sale pe Pământ

9 Fluidul respirator
Fluidul respirator este alimentat prin două chakre - Anahata şi Vishudda, ce
transformă particulele eterice ale aerului, aducându-le la nivelul vibraţional propriu
fiinţei. Sursa de alimentare a acestui fluid este însăşi elementul pur Aer din
descompunerea substanţei divine dătătoare de viaţă în cele cinci elemente
primordiale.
După trecerea prin cele două chakre, urmează o conexiune a fluidului transformat
cu fluidul ritmului în plexul solar. Legătura energetică directă a aparatului respirator
cu plexul solar determină uşurarea activităţii corpului eteric şi creşterea capacităţilor
de deconectare, concentrare şi meditaţie ca urmare a exerciţiilor de respiraţie, a
reglării sau încetinirii ritmului respirator.
Ritmicitatea respiraţiei este întreţinută de conectarea la fluidul ritmului.
Menţinerea ritmului
respirator propriu facilitează racordarea corpurilor inferioare la corpurile
superioare ale fiinţei.
Lipsa conectării celor două fluide este cauza unor boli în plan fizic şi a
legăturii sporadice cu Şinele
Superior.
În plexul solar, fluidul preluat din Aerul Universal este încărcat cu
particule solare. Astfel, culoarea
lui are diferite nuanţe, rezultate din combinarea culorilor verde, albastru
şi galben-auriu.
Dacă aceste nuanţe sunt neschimbate la ieşirea fluidului din organism, ele
pierzând doar din strălucire, înseamnă că aparatul respirator este sănătos. Dacă
fluidul capătă nuanţe închise, plămânii sunt îmbâcsiţi, poluaţi. Culorile pale,
albicioase, denotă îmbolnăvirea plămânilor.
Pe traseul fluidului respirator, în bronhiile eterice, există filtre circulare ce menţin
elasticitatea bronhiilor fizice. Distrugerea filtrelor duce la lipsa elasticităţii şi provoacă
la nivel fizic bronşite sau astm.
Plămânii eterici sunt dotaţi cu canale eterice de preluare a reziduurilor. În
medii foarte pure (la munte
sau în atmosferă salină) aceste canale sunt curăţate, purifîcându-se astfel
plămânii
inv pentru amplificarea alimentării fluidului respirator
Doamne Atotputernic, îţi mulţumesc
pentru aerul pe care îl respir
şi pe care Tu l-ai creat ca sursă a vieţii mele
închinată Slujirii Tale.
.10 Fluidul genital
Fluidul genital este filtrat de chakra Swadhisthana, aflată în zona
organelor genitale.
Funcţionarea optimă a acestei chakre contribuie la armonizarea energiei
întregului organism. Eliminarea în exces a energiei sexuale creează dizarmonie,
influenţând funcţionarea chakrelor, în special a celor superioare.
În timpul actului sexual, prin chakra Swadhisthana au loc schimburi de energie
între parteneri, mai mult sau mai puţin benefice. În absenţa iubirii dintre parteneri,
energia sexuală este distribuită haotic, risipită, consumată inutil. Risipa de energie
sexuală are ca efect insatisfacţia, insuficienţa şi dependenţa de sex. Actul sexual
practicat cu iubire este un schimb benefic de energii, generator de satisfacţie şi
împlinire sexuală.
Culoarea fluidului este portocaliu-aurie. La oamenii care folosesc benefic energia
sexuală, fluidul îşi păstrează culoarea şi luminiscenţa, întreţinând un aparat genital
sănătos. Lipsa de satisfacţie, de împlinire, abstinenţa fără un suport temeinic,
izvorâtă din teamă, frigiditate, ignoranţă sau înţelegere eronată a vieţii spirituale (nu
se poate ajunge la abstinenţă sexuală decât la un anumit nivel de evoluţie spirituală
ce permite folosirea în alt mod a acestor energii), precum şi o viaţă sexuală
dezorganizată, exagerată, duc la deteriorarea calităţilor fluidului genital, deci la
îmbolnăvire. Culoarea sa devine gri- albicioasă în caz de stagnare a energiilor
sexuale, portocaliu-reflectorizant la cei care au o activitate sexuală excesivă şi
portocaliu-ocru, ruginiu sau maro la persoanele agresate, dezamăgite sau frustrate
sexual.
Fluidul genital este o parte a fluidului sexual, fluid de tip astral, din care
se desprinde la intrarea în
corpul eteric.
Sursa de încărcare este Zona Purităţii Divine, Sefira Purităţii, Iesod.
Activitatea sexuală negativă perturbă, prin transmitere fluidică, Sefira Purităţii. La
ieşirea din corpul eteric, fluidul genital pătrunde din nou în fluidul sexual şi se
întoarce în Zona Purităţii Divine, încărcat cu ceea ce a preluat din organism. Fiind
puri, plini de iubire necondiţionată, menţinem, la rândul nostru purit univers
Mantră pentru menţinerea Purităţii Universale
Toate corpurile mele sunt pure,
Aşa cum Tatăl mi le-a creat
Prin tot ce gândesc, simt, spun şi fac
Menţin Puritatea Universală
Fluidul genital care două polarităţi. Ele este masculin sau feminin, în
funcţie de organismul la care
este conectat.
În chakra Swadhisthana, fluidul genital feminin se conectează la fluidul
ritmului, transmiţându-se
astfel ritmurile ciclice ale Lunii, ale Sefirei Iesod.
Slaba conectare a celor două fluide este cauza perturbărilor ciclului
menstrual.
Desprins tot din fluidul sexual şi combinat cu fluidul genital, la
organismele feminine acţionează
fluidul maternităţii.
Cele două fluide eterice, genital şi cel al maternităţii, sunt activate la
maxim şi primesc încărcare din
Zona Creaţiei Divine în momentul conceperii unui copil. (Este vorba
despre fluidele genitale ale părinţilor şi fluidul maternităţii existent deja la
viitoarea mamă).

A.11 Fluidul maternităţii


Ca şi fluidul genital, fluidul maternităţii este activat în perioada pubertăţii, însă o
activare parţială a sa încă din copilărie explică tendinţele de comportament matern
ale fetiţelor faţă de fraţii mai mici sau în joaca cu păpuşile.
Existenţa acestui fluid este determinată karmic şi conform planului vieţii stabilit
înainte de întrupare. Dacă entitatea feminină nu va fi mamă şi nici nu va creşte copii,
în întruparea respectivă fluidul maternităţii nu se activează.
Conectarea la Zona Maternităţii din Sfera Mamei Divine se face tot prin chakra
Swadhisthana. Energiile primite prin acest fluid de culoare violet-auriu se amplifică şi
îşi schimbă compoziţia pe toată perioada maternităţii. în timpul sarcinii, punctul de
conectare a fluidului străbate zona abdominală dintre chakra Swadhisthana şi
chakra Manipura. (Pe abdomenul gravidei apare o dunga maronie). Din luna a patra
de sarcină, fluidul maternităţii este conectat la chakra Manipura.
În momentul conceperii, fluidul maternităţii deja îmbracă uterul. Legătura
cu corpul eteric al
viitorului copil este făcută deja prin acest fluid.
Energia trimisă din Sfera Mamei Divine creează placenta eterică, denumită fluid
placentar, din care se va forma placenta fizică. Cu cât acest fluid este mai puternic,
cu atât fătul va fi mai protejat, având un organism perfect sănătos.Consumul de ouă,
lactate vii, legume şi fructe în perioada sarcinii contribuie la activarea fluidului
maternităţii, respectiv a celui placentar.rugaciune pentru femeile care îşi doresc copii

Doamne Dumnezeule Atotputernic,


trimite rogu-Te o entitate de lumină
ca să-mi fie copil în viaţa aceasta.
Făgăduiesc să nu îi perturb misiunea
şi să respect înţelegerea făcută între noi
înainte de naşterea mea.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!
Starea de sănătate a fătului se poate determina prin studiul acestui fluid
placentar. Lipsa de strălucire, de consistenţă şi transformarea culorii violet în alb, gri
sau bej sunt cauze ale dezenergizării fătului. Apariţia altor culori suprapuse celei
violet semnifică existenţa unor afecţiuni la nivelul eteric corespunzător culorii
respective.
Fluidul placentar este îmbrăcat de un fluid de tip astral protector, de culoare bleu
pentru băieţi şi roz pentru fetiţe. În cazul gemenilor, tripleţilor, etc, de sexe diferite,
nuanţele roz şi bleu ale fluidului placentar protector se combină
Vizualizând acest fluid, clarvăzătorii ştiu care este sexul viitorului copil.
12 Fluidul sanguin

Fluidul sanguin sau circulator formează o reţea ce dublează, la nivel


eteric, sistemul circulator.
Structura sa este variabilă, după tipul de circulaţie pe care îl străbate
(arterială sau venoasă).
Culoarea sa este verde intens la pătrunderea în chakra Anahata, care îl transformă
conform vibraţiei proprii fiinţei. Tot aici se realizează şi conectarea la fluidul ritmului,
ce imprimă pulsul fluidului circulator.
Pe circulaţia arterială culoarea este strălucitoare şi luminoasă, devenind
opaca pe circulaţia venoasă.
Fluidul se colorează în albastru şi iese prin chakra Vishuddha după ce
preia şi informaţiile de la nivel pulmonar.

Inima eterică este străbătută de două ori de fluidul sanguin şi o dată de


fluidul ritmului.
Dacă traseul fluidului circulator este incomplet, organismul se îmbolnăveşte de
afecţiuni specifice membrelor inferioare (varice, flebite, tromboze sau arterită în
cazul în care fluidul nu parcurge membrele inferioare).
Bolile cardiace sau circulatorii dau fluidului culoar rosu vanat
Invocare pentru refacerea, purificarea şi activarea fluidului sanguin
Doamne Dumnezeule Atotputernic,
aşa cum fluidul vieţii străbate întreaga Ta Creaţie,
fie ca viaţa, sănătatea şi puritatea să străbată
întregul meu organism, ca Lumina Ta
să circule prin arterele şi venele mele
după cum inima mea este plină de
iubire pură şi necondiţionată
Dacă inima ne este inundată de iubire, în ea nu mai au loc acnrimente
negative (egoism, gelozie,
invidie, etc), deci va fi o inmă sănătoasă.
Primind iubire divină pe măsura purităţii inimii, fluidul sanguin ce străbate
o inimă pură va fi
luminos şi încărcat energetic, transmiţând în tot corpul sănătate şi
puritate.
A. 13 Fluidul ritmului
Fluidul ritmului este conectat la Ritmul Universului. Prin acest Tiuid
primim paşaportul de integrare
în Creaţie.
Prin menţinerea ritmurilor, prin conectare la parametrii universali, suntem în
armonie cu Universul. Conectându-ne la vibraţii joase, ce perturbă ritmurile fiinţei,
devenim o sursă de dizarmonie, afectând astfel întregul Univers.
Fluidul ritmului are culoare alb-argintie, cu atât mai strălucitoare cu cât
parametrii proprii sunt mai
aproape de parametrii universali (vezi capitolul următor - „Fluidele de tip
astral").
Pătrunde în corpul eteric prin mai multe chakre: în Vishuddha se conectează la
sistemul endocrin, în Anahata la aparatul circulator, în Manipura la organele
digestive şi în Swadhisthana la cele genitale. În plexul solar e conectat la fluidul
respirator.
Prin legătura cu sistemul endocrin, fluidul ritmului influenţează creşterea
organismului şi încetarea creşterii, acţionând asupra hipofizei şi epifizei; favorizează
menţinerea greutăţii corporale prin glanda tiroidă.
Lipsa conectării la glandele de creştere produce perturbări în dezvoltarea
fizică a copiilor. Dacă
legătura la glanda tiroidă nu este perfectă, apar îngrăşarea exagerată,
obezitatea.
Tensiunea arterială este reglată prin conectarea la inimă a acestui fluid.
Fiind în armonie cu ritmurile Lunii, fluidul determină perioada ciclului
menstrual la femei, prin
interferenţă cu fluidul genital în chakra Swadhisthana.
Exerciţiile de respiraţie pot produce o activare a fluidului ritmului,
activând prin plexul solar acea parte a sa conectată la fluidul respirator.

Fluidul Ritmului Universal din care provine fluidul ritmului fiecărei fiinţe este
conectat la fluidele emisive ale tuturor planetelor sistemului nostru solar, deci ale
Zodiacului. Prin acest fluid suntem în concordanţă cu ritmurile zodiacale din
momentul naşterii ca fiinţe întrupate.
Putem a fi în armonie sau nu cu ritmurile planetelor, deci putem primi
influenţa lor benefică sau malefică. Alegerea aparţine fiecăruia dintre noi
Mantră pentru integrarea în Ritmul Universal
Ritmul fiinţei mele
este integrat în Ritmul Universului.
Nici un gând,
nici o faptă,
nici un cuvânt
şi nici un sentiment al meu
nu perturbă Armonia Universală

14 Fluidul de termo-reglare
Culoarea fluidului de termo-reglare este bleu-auriu, având diverse nuanţe
imprimate de starea de
frig, de căldură sau de febră a fiinţei.
Este conectat la Soarele Divin şi dă o particularitate proprie animalelor,
păsărilor şi omului: starea de
căldură interioară.
După trecerea prin chakra Anahata, parcurge toată circulaţia sanguină,
reglând temperatura internă şi
asigurând adaptarea organismului la condiţiile de mediu.
Disfuncţiile acestui fluid fac ca unele persoane să nu poată suporta
căldura excesivă sau frigul mai
mult decât altele.
Prin legătura sa cu fluidul imunitar, fluidul de termo-reglare dă semnalul
începerii luptei cu bolile
infecţioase, făcând să crească temperatura corpului.
A.15 Fluidul imunitar
Este fluidul care ne protejează împotriva îmbolnăvirilor. Culoarea sa
galbenă devine transparentă şi
foarte deschisă dacă apar disfuncţii în sistemul imunitar al corpului fizic.
Este conectat la Zona Sănătăţii Divine şi filtrat prin chakra Manipura.
Funcţionarea foarte slabă a acestui fluid se reflectă prin îmbolnăviri dese şi repetate.
Când fluidul este distrus în totalitate, este posibilă infestarea cu virusul HIV şi
declanşarea SIDA.
Funcţionarea optimă a fluidului imunitar menţine organismul sănătos,
rezistent la îmbolnăviri contagioase
.
Invocare pentru activarea fluidului imunitar
Doamne, îţi mulţumesc că sunt sănătos
în această zi a vieţii mele
şi în toate zilele ce vor urma.

16 Fluidul curativ
Fluidul curativ însoţeşte fluidul imunitar ca şi fluidul de termo-reglare de-a
lungul circulaţiei
sanguine.
Toate cele trei fluide au o zonă de transfer a informaţiilor la nivelul diafragmei.
Această zonă este un cristal eteric vibratoriu, cristal curativ. Deteriorarea cristalului
curativ provoacă apariţia febrei fără explicaţii medicale, în absenţa îmbolnăvirii
corpului fizic.
Orice alarmă din fluidul imunitar este transmisă prin cristal fluidului de termo-
reglare care îşi intensifică vibraţiile, provocând starea febrilă. Ridicarea temperaturii
corpului sau a unei zone rănite ori bolnave a organismului, alertează fluidul curativ
care începe procesul de vindecare şi refacere. Toate celulele afectate sunt
conectate la acest fluid.
Fluidul curativ funcţionează doar când este necesar, fiind inactiv când
organismul este într-o stare de sănătate perfectă. Dar, dat fiind că fluidul
este activat şi la o mică zgârietură sau la o înţepătură de

insectă, perioadele de pauză sunt destul de puţine.


Este conectat la două chakre, întâi la Manipura, apoi la Anahata şi la
plexul solar, fiind alimentat din
Zona Sănătăţii Divine, ca şi fluidul imunitar.
Culoarea sa este verde intens, căpătând nuanţe albastre sau galbene după
trecerea prin cristalul curativ, în funcţie de informaţiile primite de la celelalte două
fluide (imunitar- galben; de termo-reglare - bleu).
De starea vibraţională a cristalului curativ depind toate procesele de vindecare
(despre toate cristalele din corpurile subtile voi scrie în acea parte a cărţii
consacrată CORPULUI CHRISTIC, CORPULUI DE CRISTAL).
În caz de îmbolnăvire sau de rănire a corpului fizic, fluidul curativ emite semnale
de vibraţie joasă, corespunzătoare fiecărei disfuncţii. Prin rezonanţă, se acţionează
fluidul de termo-reglare, fluidul imunitar, fluidul sanguin sau fluidul metabolic.
În chakra Manipura, fluidul curativ este conectat la fluidul metabolic şi provoacă
greţuri sau În chakra Manipura, fluidul curativ este conectat la fluidul metabolic şi
provoacă greţuri sau vărsături atunci când organismul a ingerat ceva nebenefic şi
diaree la digerarea alimentelor nesănătoase, prin conectarea la fluidul de eliminare
a reziduurilor.
Rolul fluidului curativ este de refacere a celulelor şi ţesuturilor organismului, de
vindecare în caz de boală, de restabilire a funcţiilor glandelor şi organelor afectate în
orice fel. Este responsabil de secretarea calusului în cazul fracturilor şi de refacere a
oaselor.
Fluidul curativ se activează în aer liber şi la soare, acţiunea razelor solare
grăbind procesele de
Mantră (către Soare)
Căldura trupului meu
provine din căldura ta.
Viaţa trupului meu,
din viaţa ta.
Sănătatea trupului meu
din lumina razelor tale.
Căldura, viaţa şi lumina ta
învăluie toate celulele
trupului meu.
17 Fluidul neuronal
Structura sa este cea mai complicată dintre toate structurile fluidelor
eterice. Este conectat la
sistemul nervos central şi sistemul nervos periferic, activând fiecare
neuron.
Prin fluidul neuronal se face legătura între creierul eteric şi creierul fizic.
Culoarea fluidului este roşu-aurie. Ramura sa centrală porneşte din chakra
mentală, aflată în partea din spate a capului şi, mergând pe învelişul canalului
Sushumna, parcurge coloana vertebrală, intrând în toate chakrele, de unde se
ramifică în plexuri, făcând conectarea cu fluidul ganglionar. Ajunge apoi în chakra
Muladhara, unde depozitează toate informaţiile acumulate. Din ramura centrală
pornesc trasee colorate diferit spre toate celulele neuronale.
Ruperea legăturii superioare provoacă maladii psihice, scurtarea traseelor
secundare duce la paralizii.
Fluidul neuronal este alimentat din Mentalul Universal, prin corpul menta
Mantră
Corpul meu mental are o sănătate perfectă.
Toate procesele psihice şi reflectarea lor
în corpul fizic se desfăşoară conform
Voinţei Divine şi a Sinelui meu Superior,
conectat la corpul meu mental
Sănătatea psihică şi fizică este direct influenţată de buna funcţionare a
fluidului neuronal (prin
legătura la creier, la aparatul locomotor şi la organele de simţ) şi a
fluidului ganglionar.
A.18 Fluidul ganglionar
Fluidul ganglionar conectează creierul eteric la sistemul simpatic, unind în traseul
său plexurile şi cele 26 de perechi de ganglioni. Fiind legat şi de sistemul arterial,
transformă stările psihice în senzaţii fizice prin conectarea vaselor sanguine.
Fluidul are culoarea galbenă şi este filtrat tot la chakra mentală, mergând de-a
lungul coloanei vertebrale de unde conectează plexurile ca şi fluidul neuronal. Din
plexuri se ramifică spre fiecare ganglion.
Disfuncţiile sale produc perturbări în plan psihic, inexplicabile medical.
Fluidul capătă o culoare
galben-cenuşie în cazul bolilor psihice.
Pentru activarea acestui fluid este suficientă activarea plexului solar prin
băi fierbinţi la picioare sau

FLUIDELE SIMŢURILOR
Aceste fluide corespund celor cinci simţuri fizice: văz, auz, miros, gust şi
pipăit.
A.19 Fluidul optic
Se desprinde din cordonul eteric principal, pentru a fi adus la parametrii
optimi fiinţei, de către
chakra Ajna.
Fluidul are culoare indigo-argintiu. Face legătura între ochii eterici şi
creierul eteric, energizând
retina şi cristalinul.
Dacă retina nu este energizată la parametrii optimi, ochii se îmbolnăvesc de
miopie, presbitism şi hipermetropie. Dacă retinele sunt energizate diferit pentru
fiecare ochi apare astigmatismul (dioptrii diferite).
Afecţiunile dau fluidului culoare întunecată şi opacă la ieşirea din chakra
Ajna.
Cristalinul are rol de filtru eteric, fiind dublat de un cristal energetic. în
cazul în care cristalinul eteric
nu funcţionează, ochiul face cataractă.
Discontinuitatea fluidului optic se manifestă prin dureri de cap.
Lipsa fluidului înseamnă lipsa vederii. Poate fi nativă sau posterioară naşterii
Mantră (către Soare)
Lumina sufletului meu provine
din Lumina Divină Solară.
Lumina ochilor mei este
reflectarea luminii sufletului meu.
Ochii mei primesc de la Soare lumina
Îmi hrănesc cu ea toate corpurile.
Eu sunt Lumină
20 Fluidul auditiv
Este alimentat de Eterul primordial prin care se transmit sunetele
devenite cuvinte, vibraţiile
zgomotelor, vibraţiile notelor muzicale devenite muzică.
Fluidul conectează, la nivel eteric, urechea internă la creier. Culoarea sa
este verde-albastru, fiind
filtrat de chakra Vishudha şi de chakra de vibraţie aflată între Vishudha şi Anahata.
Afecţiunile aparatului auditiv dau fluidului culoarea bleumarin.
Lipsa de încărcare a fluidului creează hipoacuitate.
Timpanele sunt dublate de filtre eterice. Aceste filtre energetice acustice
protejează urechea internă
fizică de vibraţiile zgomotelor foarte înalte. Lipsa filtrelor afectează
timpanul.
Dacă fluidul auditiv nu există, fiinţa nu aude. Surzenia poate fi nativă, dacă
fluidul nu există în structura eterică a fătului, sau căpătată ulterior, dacă fluidul se
dezactivează prin dezenergizări foarte dese (se întâmplă şi la cei care lucrează
permanent în zgomot).
Invocare pentru activarea
fluidului auditiv si a clarauditiei
Îţi mulţumesc, Doamne Dumnezeule,
că pot auzi manifestările lumii fizice înconjurătoare.
Fie ca şi sufletul meu să audă
vibraţiile lumii în care trăiesc,
după cum este Voia Ta.
21 Fluidul olfactiv
Fluidul olfactiv este adus la parametrii proprii fiinţei de către chakra
Vishudha. Culoarea lui este
albastru-intens. În caz de dezenergizare, culoarea devine bleu-deschis,
mergând până la alb.
Sursa de alimentare este Zona Divină a parfumurilor.
Mirosurile grele, fetide, insuportabile produc dezenergizarea bruscă a fluidului.
Persoanele care lucrează cu substanţe chimice (în laboratoare, rafinării, benzinării,
farmacii sau fabrici de medicamente, cosmetice, detergenţi, morgă) sau care se
ocupă de salubritate, deparazitare, dezinsecţie au fluidul olfactiv foarte slab
energizat.
În nasul eteric, la nivelul sinusurilor, este un filtru energetic. Acest filtru
olfactiv protejează
împotriva mirosurilor grele, în special copiii, aceştia fiind puri în primii ani
de viaţă întrupată
Invocare pentru activarea
fluidului olfactiv şi a clar-mirosului
îţi mulţumesc, Doamne Dumnezeule Atotputernic,
ca pot mirosiparfumurile vii
cu care ai înzestrat entităţile de lumină
din regnul vegetal şi că mă protejezi
de toate mirosurile urâte emanate în lumea fizică.
Fie ca sufletul meu să perceapă parfumurile
lumii subtile, după cum este Voia Ta
Inv pentru activarea fluidelor ce alcătuiesc braţul ver tical al
crucii
Invocare pentru activarea fluidului iubirii
Inima mea este plină de iubirea ce o dăruiesc întregii Creaţii.
Îţi mulţumesc, Doamne, că m-ai
făcut din iubire. Numai Iubirea Ta este Iubirea Adevărată.
Invocare pentru activarea fluidului bunătăţii
Sufletul meu este plin de bunătate, pe care o manifest faţă de
întreaga Creaţie, Îţi mulţumesc,
Doamne, că m-ai făcut din bunătate; numai Bunătatea ta este
Adevărata Bunătat

pentru activarea fluidului sfinţeniei


Toată fiinţa mea este plină de sfinţenie. Numai Sfinţenia
Divină este Sfinţenia Adevărată.
Invocare pentru activarea fluidului purităţii
Inima mea este pură. Puritatea inimii mele se revarsă către
întreaga Creaţie. Lumina Divină
purifică permanent inima mea
Invocare pentru activarea fluidului supunerii la Voinţa Divină
În tot ceea ce fac sunt inspirat de Divinitate. Gândurile şi
acţiunile mele sunt benefice şi
constructive, respectând mereu Voinţa Divină.
Invocare pentru activarea fluidului compasiunii
Inima mea este plină de compasiune pe care o manifest faţă de întreaga
Creaţie. Îţi mulţumesc, Doamne Iisuse Christos, că eşti Izvorul compasiunii din
inima mea. Numai Compasiunea Ta este Compasiunea Absolută.
Invocare pentru activarea fluidului devotamentului
Sufletul meu este plin de devotament faţă de Divinitate şi de toţi semenii mei.
Îţi mulţumesc, Doamne Dumnezeule Atotputernic, că îmi dai puterea de a Te sluji
şi de a-i ajuta pe toţi cei care au nevoie de ajutorul meu, făcând prin aceasta
numai Voia Ta.
Invocare pentru activarea fluidului capacităţii de a face bine
Îţi mulţumesc, Doamne Dumnezeule Atotputernic, că manifeşti
prin fiinţa mea Binele Absolut.
Invocare pentru activarea fluidului optimismului
Toate gândurile şi cuvintele mele sunt pline de optimism. Îîţi
mulţumesc, Doamne, că mă ajuţi sa
văd partea bună a fiecărei situaţii şi să împlinesc Lucrarea Ta
în tot ceea ce fac eu pe Pământ.
Invocare pentru activarea fluidului altruismului
Toate gândurile, cuvintele şi faptele mele au ca ţel binele cel
mai înalt al semenilor mei pentru a
. B.2 Fluidul polarităţii

Conform legii universale a polarităţii „orice lucru are doi poli, totul are două
extreme" - (Kybalion - Editura Solteris: 1997, 2000, 2001). Prin fluidul polarităţii,
această lege acţionează asupra fiinţelor umane. Energia şi informaţiile specifice
fluidului ne dau capacitatea de a schimba conştient toate sentimentele noastre
negative în sentimente pozitive şi defectele în calităţi. Devenim conştienţi de
raportarea acestei legi universale la noi înşine doar dacă dorim să ne schimbăm în
bine, să evoluăm în această dimensiune fizică

Fiecare virtute din componenţa crucii eterice este transformată la intrarea în


structura eterică (prin chakra Sahasrara pentru braţul vertical şi prin chakra
secundară din podul palmei drepte pentru braţul orizontal) la parametrii specifici
entităţii întrupate, corespunzător felului în care ea manifestă acea virtute, imprimând
fiecărui fluid propria lui vibraţie.
Prin fluidul polarităţii putem transforma vibraţiile joase ale defectelor şi
sentimentelor negative în
vibraţii înalte ale calităţilor şi sentimentelor pozitive.
Fluidul este conectat la crucea eterică în chakra Sfântului Duh, unde se întâlnesc
braţele crucii. În funcţie de nivelul lui de alimentare, corespunzător nivelului de
conştientă al entităţii întrupate, fluidul activează funcţia chakrei Sfântului Duh de
polarizare a vibraţiilor, transformând vibraţiile joase ale fluidelor ce alcătuiesc crucea
eterică în vibraţii înalte.
Invocare pentru activarea fluidului polarităţii

Îţi mulţumesc,
Doamne Dumnezeule Atotputernic,
că sunt conştient de toate calităţile şi defectele mele.
Iubirea şi Iertarea Ta mă ajută să transform
toate defectele mele în calităţi
şi sentimentele mele negative
în sentimente pozitive
pentru a redeveni aşa cum Tu m-ai creat
3 Fluidul protecţiei divine
Fiecare om cu credinţă în Dumnezeu activează acest fluid ori de câte ori îşi face
cruce. Fluidul protecţiei divine are forma crucii: braţul vertical începe din mijlocul
frunţii până la ombilic (nu până la mijlocul pieptului, cum greşit se închină mulţi!) şi
braţul orizontal urmează linia umerilor (drept, nu oblic!).
Acest fluid special este conectat în cinci puncte la corpul eteric şi la corpul
astral: chakra Ajna şi
Manipura, chakrele secundare de pe umeri şi chakra de vibraţie a
Sfântului Duh.
Prin activarea fluidului primim protecţia Divinităţii. Atât sufletul, cât şi
chakrele superioare se
acoperă cu lumina Sfintei cruci, fiind protejate împotriva energiilor
negative.
B.4 Fluidul karmic (al cauzei şi al efectului)
Conform legii universale a cauzei şi a efectului, orice efect are o cauză şi
orice cauză are un efect.
Nu există hazard, nimic nu este întâmplător - (Kybalion).
Ceea ce trăim acum este efectul felului în care am trăit într-o existenţă
anterioară, a gândurilor pe
care le emitem şi a faptelor noastre.
Fluidul karmic este activat în momentul naşterii. Prin conectare în chakra
mentală asigură îndeplinirea în structurile noastre a legii cauzei şi a efectului, a
karmei conform căreia tot ceea ce emitem se va întoarce la noi în această existenţă
sau într-o existenţă viitoare. Nu avem nici o influenţă asupra lui. Putem să ne
îmbunătăţim karma gândind şi acţionând pozitiv, având numai sentimente pozitive.
Astfel, vom primi ceea ce vom da, vom atrage situaţii benefice şi viaţa ne va fi plină
de lumină, conform legii cauzei şi a efectului.
B.5 Pentagrama
Pentagrama (steaua în cinci colţuri) reprezintă fluidul special esenţial din
alcătuirea corpului eteric uman. Acest fluid asigură verticalitatea omului prin
dispunerea ei spaţială (tridimensională), fiind intalnit numai la oameni

Curenţii ce alcătuiesc pentagrama corespund celor cinci virtuţi: iubire,


bunătate, adevăr, dreptate şi
înţelepciune.
Fluidul porneşte din talpa piciorului stâng pe partea din faţă a corpului, până la
mijlocul frunţii, coboară în talpa piciorului drept şi apoi urcă pe partea din spate a
corpului până în palma stângă, apoi în palma dreaptă, închizând circuitul în talpa
piciorului stâng.
Atunci când cele cinci virtuţi nu sunt la parametrii maximi, fluidul corespunzător
se reduce, determinând reducerea pentagramei. Dacă pentagrama nu este
completă un timp mai îndelungat, apar disfuncţii la nivel biologic în zona unde fluidul
lipseşte.
Nici un alt fluid eteric de tip astral (de ex. crucea) nu poate exista în afara
pentagramei. Mişcarea
pentagramei duce la mişcarea altor curenţi eterici corespunzători zonei
respective.
Pentagrama este completă şi luminoasă când toate cele cinci virtuţi sunt
manifestate pe deplin
Invocare pentru activarea pentagramei
Îţi mulţumesc,
Doamne Dumnezeule Atotputernic,
că m-ai făcut din iubire, bunătate,
adevăr, dreptate şi înţelepciune.
Fie ca eu să-mi manifest conştient
aceste virtuţi faţă de întreaga Creaţie,
făcând numai Voia Ta,
pentru a contribui la instaurarea
Împărăţiei Tale pe Pământ
B.6 Fluidul ritmului astral
Legea universală a ritmului spune că orice lucru are durata sa, totul
evoluează, apoi degenerează Omul, ca entitate spirituală întrupată, este
supus legii ritmului prin conectare la fluidul ritmului

astral.
Dacă fluidul ritmului studiat anterior conecta structura eterică (şi prin ea,
corpul fizic) la ritmul
Universului, fluidul ritmului astral armonizează corpul astral cu Ritmul
Universal.
Fluidul ritmului astral este conectat la structura eterică în momentul
coborârii sufletului la întrupare,
pornind „cronometrul" vieţii fără a putea fi influenţat din exterior sau de
către noi înşine.
B.7 Spirala
Spirala este fluid de tip astral de protecţie a întregii structuri eterice. Este legată
la Eu-1 Superior şi conectată în Chakra Divină, înfăşoară pe exterior corpul eteric în
sens lesogir (spre stânga), formând o spirală conică (crescătoare).
Prin emisia ei specifică, atunci când este activată la maxim, spirala nu
permite pătrunderea formelor-
gând negative în structura eterică.
Putem activa mental acest fluid special, vizualizându-i traseul şi forma,
ştiind că Voinţa Divină este
învelişul protector al corpului nostru eteric.
B.8 Fluidul mental
Prima lege universală este legea mentalismului; „Totul este Spirit, Universul
este Mental" - (Kybalion). Această lege acţionează în structurile noastre prin fluidul
mental. Devenim conştienţi de lege dacă suntem conştienţi de forţa creatoare a
gândurilor noastre.
Fluidul este legat la Eu-1 Superior şi parcurge circuitul chakrelor: Chakra
Divină, Chakra Christică chakra Sahasrara, chakra mentală şi chakra Ajna,
întorcându-se cu informaţiile preluate din corpul
mental. Funcţia sa este de a face legătura între corpul mental şi corpul
eteric.
Fluidul mental se conectează la structura eterică în jurul vârstei de 21 de
ani (la tinerii iniţiaţi chiar
mai devreme). Începând de atunci devenim responsabili de toate
gândurile noastre.
Vibraţia fluidului este determinată de nivelul de conştientizare a puterii
noastre mentale şi folosirea
ei numai în sens pozitiv.
Înainte de orice este gândul.
Devenind conştienţi de puterea constructivă sau distructivă a gândurilor şi
gândind numai pozitiv şi constructiv, ridicaţi vibraţia fluidului mental. Deţineţi
adevărata forţă creatoare când vă puteţi stăpâni şi controla gandurile

9 Fluidul cauzalităţii (al legii întrupării)


Fluidul cauzalităţii acţionează asupra tuturor fiinţelor întrupate din
momentul naşterii în această
dimensiune fizică. El leagă Eu-l Superior de Eu-1 inferior prin chakra
mentală şi Plexul Solar.
Prin activarea fluidului, ne manifestăm ca fiinţe spirituale ce trăiesc în trup, în
dimensiunea a treia, în timpul conştientizat şi în afara trupului, în dimensiuni
superioare, în timpul neconştientizat. Timpul neconştientizat este acela în care omul
doarme şi corpul său astral călătoreşte în dimensiunea a patra.
Prin fluidul cauzalităţii, din această trăire neconştientizată, se transmit mentalului
imagini codificate (vise). Sufletul (corpul astral) păstrează senzaţiile din timpul
petrecut în a patra dimensiune şi le asociază viselor. Decodificând visele, putem
înţelege mesajele care ni se transmit în timpul somnului.
B.10 Fluidul de armonizare cu parametrii universali
Fluidul leagă Eu-1 Superior de Eu-1 inferior, fiind conectat la corpul eteric
în toate chakrele
interioare şi exterioare structurii fizice, precum şi la Arhiva Energetică
Informaţională din subconştient.
În Arhiva Energetică Informaţională a corpului mental sunt depuse toate datele
despre evoluţia ca entitate în plan terestru. Aici sunt înscrişi toţi parametrii specifici
fiinţei umane, raportaţi la parametrii proprii Eu-lui Superior şi la parametrii universali,
precum şi parametrii evoluţiei momentane.
Fluidul de armonizare cu parametrii universali este activat în momentul întrupării
şi transmite Eu-lui Superior datele din Arhiva Energetică Informaţională. Accesând
informaţiile, Eu-1 Superior stabileşte nivelul momentan de evoluţie al Eu-lui inferior,
raportând parametrii evolutivi momentani la parametrii universaali

Fluidul de conectare la realitatea tridimensională


Prin acest fluid activat în timpul formării fătului, entitatea spirituală
întrupată este conectată la
realitatea tridimensională.
Fluidul este conectat la chakrele Ajna şi Vishudda şi în Plexul
Solar. În chakre face joncţiunea cu fluidele organelor de simţ, adaptate
astfel perceperii dimensiunii
fizice.
Activarea fluidului depinde de nivelul de conştientă. O alimentare mai
slabă are ca efect lipsa
spiritului de observaţie şi a spiritului de orientare sau creează confuzii
între stânga şi dreapta.
Supraactivarea fluidului poate cauza pierderea contactului cu realitatea,
creând trăiri imaginative
traduse prin boli psihice.
Pentru a ne menţine în limitele activării normale a fluidului, trebuie să păstrăm
legătura permanentă, pe cât este posibil conştientizată, cu Sinele nostru Sacru (Eu-
1 Superior), rugându-ne mereu la d umnezeu

Prin fluidul iubirii christice sufletul nostru primeşte, după nevoia sa şi


după cum cere, iubirea
necondiţionată a Domnului nostru Iisus Christos.
Nu putem dărui iubire dacă Vasul Inimii noastre nu este plin cu iubire. Din
preaplinul lui dăruim
iubire necondiţionată întregii Creaţii.
Sufletului nostru îi este sete de iubire. Căutăm mereu iubirea la cei din jur şi nu o
găsim sau nu ne ajunge. Căutaţi-o în sufletul vostru, în inima voastră. Dacă vă doriţi
iubire necondiţionată, prin fluidul iubirii christice, o veţi primi. Activaţi-vă fluidul,
cerând Domnului nostru Iisus Christos să vă umple Inima cu iubire. Veţi primi Iubire
Adevărată. Şi veţi dărui iubire, învăţând să iubiţi fără condiţii.
B.13 Fluidul compasiunii christice
Ca şi fluidul iubirii christice, fluidul compasiunii christice este conectat în
Plexul Solar.
Sufletul nostru primeşte compasiunea Domnului nostru Iisus Christos de câte ori
ne manifestăm compasiunea faţă de o altă fiinţă. Nu uita! Mila nu este compasiune.
Compasiunea adevărată este capacitatea de a înţelege nevoile sufletului celorlalţi,
de a-i simţi aşa cum sunt în realitate, de a şti ce doresc şi a-i ajuta numai atunci
când au nevoie de ajutor, fără a le impune nimic prin propria noastră voinţă,
împotriva voinţei lor.
Cereţi să vă dea Domnul Iisus Christos Adevărata Compasiune.
O veţi recunoaşte şi vă veţi bucura înţelegându-i şi ajutându-i pe ceilalţi

14 Fluidul de conectare vibraţională


Conform legii universale a vibraţiei, „totul vibrează" -(Kybalion). Formele
înalte de existenţă au
vibraţii înalte. Materia are vibraţie foarte joasă.
Fluidul este conectat la chakra divină în care este înscris printr-o amprentă
vibraţională energetică informaţională codul entităţii. Activarea fluidului permite
citirea acestui cod de către Entităţile Superioare.
Fiecare celulă a organismului uman, fiecare atom din corpul nostru fizic, are
propria lui vibraţie. Fluidul de reglare a vibraţiilor (de gradul I) armonizează vibraţiile
celulelor între ele şi cu vibraţia specifică fiinţei. Fluidul special de conectare
vibraţională integrează vibraţional entitatea întrupată în Univers.
Prin acest fluid, entitatea este conectată la Planul Divin de Evoluţiei

DICŢIONAR DE ENUNŢURI ŞI CUVINTE RARE


Ain Suph = esenţa Divinului.
Chakra (sanscrită) = se numesc chakre - roţi - vortexuri sau lotuşi,
centrele vitale ale corpului astral
care corespund unor centre eterice aflate în legătură cu marile plexuri
nervoase. Există şapte chakre:
Chakra Muladhara - plexul sacru, la baza coloanei vertebrale;
Chakra Swadhisthana -plexul hipogastric, la 2 cm sub ombilic;
Chakra Manipura - plexul solar, în zona ombilicului;
Chakra Anahata - plexul cardiac, în zona inimii, spre partea dreaptă;
Chakra Vishuddha - plexul branhial aflat la baza gâtului;
Chakra Ajna - plexul frontal corespunzător hipofizei, în centrul frunţii;
Chakra Sahasrara - plexul faringian corespunzător epifizei, în creştetul capului.
La acestea, se adaugă:
Chakra Sfântului Duh (chakra de vibraţie) aflată la jumătatea distanţei dintre
chakrele Anahata şi
Vishudda;
Chakra Telurică aflată la aproximativ 30 cm sub tălpile picioarelor;
Chakra Christică aflată la aproximativ 15 cm deasupra creştetului;
Chakra Divină aflată Ia aproximativ 30 cm deasupra creştetului;
Chakra mentală aflată în partea din spate a corpului, la baza craniului.
Clar-auz (claraudiţie) - perceperea sunetelor fără ajutorul urechii
fizice; această percepere este
realizată de conştiinţa ce funcţionează pe plan hiperfizic.
Clar-gust - capacitatea de a percepe gusturile fără ajutorul organelor de
simţ fizice.
Clarvedere = perceperea imaginilor fără ajutorul ochilor fizici,
capacitatea de a resimţi vibraţiile
luminii astrale sau a valurilor luminoase ale planului astral. Facultatea pe care o
posedă anumiţi mediumi de a vedea, în plan îndepărtat sau în apropierea lor, entităţi
ale spaţiului sau diferite întâmplări. Clarvederea poate fi eterică, astrală sau
mentală, în funcţie de planul pe care se exercită. Ea poate fi
simplă, permiţând să se vadă entităţile astrale sau eterice în prezent, în
timp, permiţând să se prevadă
viitorul sau să se reconstituie trecutul şi în spaţiu, permiţând vederea la
mare distanţă.
Concentrare - capacitatea de a menţine fixate asupra unui subiect
determinat toate facultăţile mentale şi
emoţionale. Concentrarea (lat.cum = cu, centrare = a centra) înseamnă restrângerea
continuă a cercului

asupra zonei în care se manifestă aceste facultăţi, până când acestea se fixează
doar asupra subiectului ales sau asupra unuia din aspectele sale. în starea lor
normală, corpurile au tendinţa de a reacţiona la solicitările mediului lor exterior.
Simţurile fizice, spre exemplu, primesc fara încetare impresii care, acţionând prin
intermediul creierului asupra vehiculelor superioare, dau naştere la o serie de
gânduri şi emoţii, însuşirea de a menţine corpul într-o stare de echilibru absolut în
aşa fel încât acesta să nu mai fie sensibil la avalanşa de impresii ce vine din
exterior, se numeşte concentrare.
Conştiinţă = forma cea mai înaltă de reflectare a realităţii omului; are în
principal trei trepte: 1.
conştiinţa primară; 2. conştiinţa umană; 3. conştiinţa divină. Când omul
atinge conştiinţa
divină trece la perceperea Eu-lui superior, acestei trăiri i se mai spune în
ezoterism a doua naştere.
Conştientă~ capacitatea maximă de a fi atent la clipa prezentului; ceea
ce percepi tu în prezent ca
realitate. Când conştienta este egală cu treptele superioare ale conştiinţei
divine, atunci eşti o entitate
iluminată, un Maestru.
Cordonul de Argint = fascicul de materie eterică foarte fină prin care
fiinţele umane primesc energie
întreţinătoare de viaţă din Planul Divin; când Cordonul de Argint se
întrerupe, survine moartea fizică.
Corpul de cristal = corp subtil, parte a corpului eteric, format din
cristale eterice şi emisiile lor
radiante.
Corpurile fiinţei umane = ansamblu de materie organică, pe orice
plan, care serveşte vieţii unui
individ. Există un corp fizic, un corp eteric, un corp astral, un corp mental, un corp
cauzal (mentalul superior), un corp buddhic şi un corp atmic. Primele patru (fizic,
eteric, astral şi mental) sunt perisabile şi fac parte din natura primară a omului,
ultimele trei subzistă de la o încarnare la alta.
Cristal eteric formă densificată emisivă de energie eterică, cu diferite
funcţii în corpul eteric.

Devachan (sanscrită - ţara zeilor) = Devachan reprezintă pentru teosof


ceea ce înseamnă Cerul pentru
creştin; e vorba însă de un cer temporar, trăit în corp mental după parcurgerea
fiecărui ciclu de viaţă fizică şi astrală. în acelaşi timp, stare de conştiinţă şî ţinut,
Devachan aduce o stare de fericire inexprimabilă care durează până la completa
epuizare a energiilor spirituale înmagazinate în corpul mental, energii ce au fost
acumulate în cursul existenţei terestre.
Entitate de lumină = fiinţă care a atins conştiinţa divină graţie căreia
iradiază lumină prin iubire
necondiţionată şi energii benefice pentru natura înconjurătoare; se află în
servirea umanităţii.
Elementali = forţe semi-inteligente ale naturii, care există ca entităţi pe
plan astral sau eteric. Intre
aceşti elementali şi Devas nu există decât o diferenţă de grad; şi unii şi alţii ajută la
înfăptuirea proceselor naturale. Există două categorii de elementali: a) naturali sau
Spirite ale Naturii (gnomi ai pământului, ondine ale apelor, silfi ai aerului,
salamandre ale focului, zâne, elfi, etc), care au o existenţă permanentă şi o acţiune
utilă asupra naturii; b) artificiali sau forme gânduri create de gândirea umană, care
au o existenţă foarte scurtă.
Eu-1 Superior sau Şinele Divin, Şinele Sacru = Spiritul aflat în înalt, din
care este desprinsă Scânteia
Divină ce însufleţeşte corpul fizic.
E-uri = totalitatea aditivilor alimentari (amelioratori, afanatori,
emulgatori, substanţe de îngroşare,
coloranţi, conservanţi, etc).
Evoluţie = drumul ascendent al sufletului către spiritul ce 1-a emanat,
spre Divinitate.
Fluid eteric (nadis) = curent de energie eterică ce alimentează prin
conectare la chakre organismul
uman.
Halucinogen = substanţă care provoacă halucinaţii (perceperea unui
obiect iluzoriu sau inexistent
pentru alte persoane aflate în aceleaşi condiţii).
Invocare = apelarea Divinităţii pentru a-i mulţumi sau pentru a
conştientiza unele aspecte ale fiinţei, ale
vieţii sau unele situaţii.
Involuţie - dezlegarea sufletului de spirit, ruperea de Eu-1 Superior,
rătăcirea de Divinitate.
Mantră = afirmare a unor Adevăruri Absolute folosind cuvinte-cheie ce
definesc şi atrag acele adevaruri
Matricea Energetică Informaţională = Banca de date a corpului
eteric, aflată în osul sacru.
Meditaţie = metodă de cultură spirituală care începe prin disciplinarea
corpului fizic, prin posturi şi
printr-un tip special de respiraţie, apoi corpul astral prin respingerea
voluntară a
Fluidele corpului eteric
senzaţiilor şi sentimentelor şi care concentrează mentalul mai întâi asupra
obiectelor, şi în sfârşit asupra Ego-ului sau Vieţii universale pentru a trezi acest Ego
la supra-conştiinţă. Meditaţia propriu-zisă constă în examinarea atentă a subiectului
dat sub diferitele sale aspecte şi raporturi. Meditaţia practicată în mod corespunzător
poate să devanseze şi să înalţe la un nivel considerabil procesul obişnuit, care
constă în a învăţa prin intermediul experienţelor vieţii exterioare. în acest fel, o
persoană poate, meditând asupra curajului, să facă din acesta o trăsătură a
caracterului său cu minimum de experienţă practică.
Plex (plexus) = ţesut format dintr-un anumit număr de fibre nervoase
sau de vase sanguine înfăşurate
care depind de sistemul cerebro-spinal (plexus brahial) sau mai degrabă de sistemul
simpatic a cărui caracteristică este dispunerea în plexuri. Printre marile plexuri
simpatice ale corpului, plexul solar, situat în abdomenul superior, prezintă o
importanţă deosebită. Plexurile corespund unor centri de forţă astrali (chakre); de
altfel, întregul sistem simpatic pare să răspundă conştiinţei de pe planul astral, dar
pentru cei mai mulţi oameni acest lucru se realizează în mod inconştient.
Psihometrie = ramură a psihismului care constă în reconstituirea, prin
clarviziune, a unor scene din
trecut, prin simpla pipăire a unui obiect.
Puritate intercelulară = puritatea spaţiilor dintre celulele corpului
uman.
Sefîra (Sephira, ebr.) = o emanaţie a divinităţii. Părintele şi sinteza
celor zece Sephiroth atunci când se
află în vârful arborelui acestora. în Kabbală, Sephira este Inteligenţa
divină (la fel ca Sophia), prima
emanaţie a lui Ain Suph.
Sefîra Iesod = una din decadele principiilor divine formative emanate
de esenţa divinului (Ain Suph).
Spirit = partea cea mai înaltă a omului, scânteia divină care se
află în el: Atma sau Atma-buddhi. Spiritul, principiul permanent, trebuie
deosebit de suflet, principiu
psihic, astral şi perisabil.
Spiritualitate = domnia fiinţei superioare sau a conştiinţei în om.
Spiritualitatea se confundă adesea cu
unirea divină, adică unirea Ego-ului nostru cu Şinele universal prin vălul
de materie care ne separă.
49

Spiritualitatea înseamnă înainte de toate noţiunea de unitate a tuturor cunoştinţelor,


a tuturor Ego-urilor ce fac parte din acelaşi bloc divin, noţiune pe care o dobândim
graţie fiinţei superioare din noi (Ego-ul ce funcţionează în corpul cauzal).
Suflet (lat. anima) = termen occidental ce desemnează monada,
principiul nemuritor imaterial, care
evoluează în cursul încarnărilor succesive.
Sushumna (sanscrită) = nadi sau curent nervos care trece prin canalul
central al măduvei spinării (nadi
primar) sau care merge (Sushumna secundar) de la inimă la al treilea ventricul
cerebral (Brahmarandra- semnul lui Brahma) este punctul de încrucişare, la baza
bulbului, a celor două nadi Ida şi Pingala, curenţii nervoşi drept şi stâng, pozitiv şi
negativ. In Pranayama, se numeşte Sushumna o respiraţie care se execută
alternativ pe nara dreaptă şi pe nara stângă.
Vibraţie = frecvenţa pe care emite orice particulă eterică sau ansamblu
de particule eterice

S-ar putea să vă placă și