Sunteți pe pagina 1din 7

STR.

STEFAN CEL MARE NR 25, ALBA IULIA


TEL 0258835346, FAX 0258832813, E-mail: licsportiv@yahoo.com
________________________________________________________________

Vizat Director:

Vizat responsabil Comisie metodica:

PLANIFICARE CALENDARISTICA
Anul scolar 2015-2016
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba Engleză
Clasa: Pregatitoare D
Manual: English for kids, aut. Cristina Mircea, ed. Booklet (manual aprobat prin d. nr. 2138/feb 2014)
Ore: 1/ săpt.
Nivel: Limba 1
Profesor: Ivancu Alexandra
Semestrul I

Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Sǎpt. Obs.


crt. învǎtare associate ore

INITIAL 1.2. Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din Introducing oneself 2 S1-2
universul imediat în mesaje articulate clar şi rar Greetings
EVALUATION 2.1. Reproducerea unor informaţii/cântece/poezii 14.09-
scurte şi simple cu sprijinul profesorului Numbers
2.2. Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, Colours 25.09.2015
despre sine (nume, gen, vârstă) cu Classroom/School Objects
sprijin din partea interlocutorului Fruit
Vegetables
Animals
The Body
1.1. Oferirea unei reactii adecvate la salut si la o
UNIT NUMBERS întrebare/instructiune scurta si Numbers 1-12 3 S 3,4,5
1 AND simpla rostita clar si foarte rar, care este însotita de Count and identify the 28.09.2015-
gesturi de catre interlocutor
COLOURS 2.3. Numirea si numararea unor obiecte din numbers 16.10.2015
universal imediat Number song
3.2. Recunoasterea semnificatiei globale a unei
relatari simple din carti ilustrate, cu sprijin din partea
profesorului
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei
în care elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise

UNIT The body 1.1. Oferirea unei reactii adecvate la salut si la o Parts of the body: 2 S6-7
întrebare/instructiune scurta si
2 simpla rostita clar si foarte rar, care este însotita de head, ears, eyes, arms, 19.10.2015-
gesturi de catre interlocutor legs... 30.10.2015
2.3. Numirea si numararea unor obiecte din
universal imediat Communication game
3.2. Recunoasterea semnificatiei globale a unei Song
relatari simple din carti ilustrate, cu sprijin din partea
profesorului Written activity: draw
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei a monster
în care elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise

UNIT Meet my family 1.2. Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din Family members 2 S8-9
universul imediat în mesaje articulate clar şi rar
3 1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea Name and identify
semnificaţiei globale a unor filme şi a unor cântece Communication game 9.11-
pentru copii în limba modernă respectivă
2.1. Reproducerea unor informaţii/cântece/poezii Written activity: draw 20.11.2015
scurte şi simple cu sprijinul profesorului a picture of your
2.3. Numirea şi *numărarea unor obiecte din
universul imediat family
2.5. Participarea la jocuri de comunicare în care
reproduce sau creează rime/ mesaje
Song ”Piggie Family”
scurte
1.2. Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din Greetings 2 S10-11
universul imediat în mesaje articulate clar şi rar
Evaluation 1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea Numbers
semnificaţiei globale a unor filme şi a unor cântece Colours 23.11-
pentru copii în limba modernă respectivă
2.1. Reproducerea unor informaţii/cântece/poezii Family 4.12.2015
scurte şi simple cu sprijinul profesorului Body parts
2.3. Numirea şi *numărarea unor obiecte din
universul imediat
2.5. Participarea la jocuri de comunicare în care
reproduce sau creează rime/ mesaje
scurte
UNIT MY NEW 1.2. Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din Blouse, trousers, skirt, 3 S12,13,14
universul imediat în mesaje articulate clar şi rar
4 CLOTHES 1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea shirt etc.
semnificaţiei globale a unor filme şi a unor cântece What have you got?” 7.12.2015-
pentru copii în limba modernă respectivă
2.1. Reproducerea unor informaţii/cântece/poezii “I’ve got a red 15.01.2016
scurte şi simple cu sprijinul profesorului blouse.”
2.3. Numirea şi *numărarea unor obiecte din
universul imediat
2.5. Participarea la jocuri de comunicare în care
reproduce sau creează rime/ mesaje
scurte

1.2. Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din


UNIT MY BIG universul imediat în mesaje articulate clar şi rar The house: rooms and 3 S15,16,17
5 HOUSE 1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea furniture
semnificaţiei globale a unor filme şi a unor cântece
pentru copii în limba modernă respectivă 18.01-
2.1. Reproducerea unor informaţii/cântece/poezii 5.02.2016
scurte şi simple cu sprijinul profesorului
2.3. Numirea şi *numărarea unor obiecte din
universul imediat
2.5. Participarea la jocuri de comunicare în care
reproduce sau creează rime/ mesaje
Scurte.
Revision 1.2. Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din 1
universul imediat în mesaje articulate clar şi rar
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea
semnificaţiei globale a unor filme şi a unor cântece
pentru copii în limba modernă respectivă
2.1. Reproducerea unor informaţii/cântece/poezii
scurte şi simple cu sprijinul profesorului
2.3. Numirea şi *numărarea unor obiecte din
universul imediat
2.5. Participarea la jocuri de comunicare în care
reproduce sau creează rime/ mesaje
scurte
At school 1.1. Oferirea unei reactii School objects: pen, 2 S13-14
adecvate la salut si la o pencil, ruler, rubber,
întrebare/instructiune scurta si
simpla rostita clar si foarte rar,
pencil case
care este însotita de gesturi de Poem “ My
catre interlocutor schoolbag”
My classroom 1.3. Manifestarea curiozitatii Communication
fata de sesizarea semnificatiei Game
globale a unor filme si a unor
cântece pentru copii în limba Classroom objects 2 S15-16
moderna respective Poem
2.1. Reproducerea unor Communication game
informatii/cântece/poezii
Let’s do it! scurte si simple cu sprijinul Actions and 1 S17
profesorului
2.3. Numirea si numararea commands
unor obiecte din universul Mime game
imediat Song
3.1. Manifestarea curiozitatii
pentru decodarea unor mesaje
scrise simple si scurte din
universul imediat
3.3. Recunoasterea
semnificatiei unor etichete în
limba moderna din spatiul
clasei/scolii
STR. STEFAN CEL MARE NR 25, ALBA IULIA
TEL 0258835346, FAX 0258832813, E-mail: licsportiv@yahoo.com
________________________________________________________________

Vizat Director:

Vizat responsabil Comisie metodica:

PLANIFICARE CALENDARISTICA
Anul scolar 2015-2016
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba Engleză
Clasa: Pregatitoare D
Manual: English for kids, aut. Cristina Mircea, ed. Booklet (manual aprobat prin d. nr. 2138/feb 2014)
Ore: 1/ săpt.
Nivel: Limba 1
Profesor: Ivancu Alexandra

Semestrul II

Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Sǎpt. Observaţii


crt. învǎţare asociate ore

1.2. Recunoaşterea denumirilor unor Family 4 S1-4 19,26.02


Revision obiecte din universul imediat în Characters 4,11.03
mesaje articulate clar şi rar
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de
School objects
Evaluation sesizarea semnificaţiei globale a unor Classroom
II filme şi a unor cântece pentru copii în objects
limba modernă respectivă Action and
2.1. Reproducerea unor commands
informaţii/cântece/poezii scurte şi
simple cu sprijinul profesorului
2.2. Oferirea unor informaţii
elementare, punctuale, despre sine
(nume, gen, vârstă) cu sprijin din
partea interlocutorului
2.3. Numirea şi *numărarea unor
obiecte din universal imediat
2.5. Participarea la jocuri de
comunicare în care reproduce sau
creează rime/ mesaje scurte
14.At the 1.2. Recunoasterea
farm denumirilor unor obiecte din On the farm: 2 S5-6 18,25.03
universul imediat în mesaje
articulate clar si rar duck, chicken,
1.3. Manifestarea curiozitatii pig, goat,
fata de sesizarea semnificatiei sheep,cat,
globale a unor filme si a unor dog…
cântece pentru copii în limba “Farmer Billy
moderna respective
2.5. Participarea la jocuri de had a farm”
comunicare în care reproduce song
sau creeaza rime/ mesaje Poem
scurte Communication
3.3. Recunoasterea game
semnificatiei unor etichete în
limba moderna din spatiul
clasei/scolii
15.Toys 1.1. Oferirea unei reactii Let’s play: doll, 2 S7-8 1,8.04
adecvate la salut si la o car, teddy bear,
întrebare/instructiune scurta si robot, kite,
simpla rostita clar si foarte rar,
care este însotita de gesturi de
puzzle
catre interlocutor
2.3. Numirea si numararea
unor obiecte din universul
imediat
3.2. Recunoasterea
semnificatiei globale a unei
relatari simple din carti
ilustrate, cu sprijin din partea
profesorului
16.I love 2.3. Numirea si *numararea Fruits: bananas, 3 S9-11 15.04
Fruit unor obiecte din universul oranges, pears, 6,13.05
imediat
2.4. Oferirea de raspunsuri
lemons, apples,
scurte si formularea de strawberries
întrebari foarte simple în “The fruit
situatii de necesitate imediata, basket “poem
cu sprijinul profesorului Communication
game
17.Veggies 1.2. Recunoaşterea Vegetables: 3 S12-14 20,27.05
are healthy! denumirilor unor obiecte din peas, carrots, 3.06
universul imediat în mesaje
articulate clar şi rar
potatoes,
1.3. Manifestarea curiozităţii tomatoes
faţă de sesizarea semnificaţiei Association
globale a unor filme şi a unor fruit/vegetables
cântece pentru copii în limba – colours
modernă respectivă
2.1. Reproducerea unor
Communication
informaţii/cântece/poezii game :”What’s
scurte şi simple cu sprijinul your favourite
profesorului fruit?
2.2. Oferirea unor informaţii Poem “Veggies
elementare, punctuale, despre
sine (nume, gen, vârstă) cu
are healthy”
sprijin din partea
interlocutorului
2.3. Numirea şi *numărarea
unor obiecte din universul
imediat
2.5. Participarea la jocuri de
comunicare în care reproduce
sau creează rime/ mesaje
scurte
1.2. Recunoaşterea Farm animals 1 S15 10.06
denumirilor unor obiecte din Toys
universul imediat în mesaje
Evaluation articulate clar şi rar
Fruits
III 1.3. Manifestarea curiozităţii Vegetables
faţă de sesizarea semnificaţiei Body
globale a unor filme şi a unor
cântece pentru copii în limba
modernă respectivă
2.1. Reproducerea unor
informaţii/cântece/poezii
scurte şi simple cu sprijinul
profesorului
2.2. Oferirea unor informaţii
elementare, punctuale, despre
sine (nume, gen, vârstă) cu
sprijin din partea
interlocutorului
2.3. Numirea şi *numărarea
unor obiecte din universul
imediat
2.5. Participarea la jocuri de
comunicare în care reproduce
sau creează rime/ mesaje
scurte
1.2. Recunoaşterea Greetings 2 S16-17 17,24.06
Final denumirilor unor obiecte din Numbers
Evaluation universul imediat în mesaje Alphabet
articulate clar şi rar Colours
1.3. Manifestarea curiozităţii Characters
faţă de sesizarea semnificaţiei School objects
globale a unor filme şi a unor Classroom
cântece pentru copii în limba objects
modernă respectivă Actions and
2.1. Reproducerea unor commands
informaţii/cântece/poezii The body
scurte şi simple cu sprijinul Animals
profesorului Toys
2.2. Oferirea unor informaţii Fruits
elementare, punctuale, despre Vegetables
sine (nume, gen, vârstă) cu
sprijin din partea
interlocutorului
2.3. Numirea şi *numărarea
unor obiecte din universul
imediat
2.5. Participarea la jocuri de
comunicare în care reproduce
sau creează rime/ mesaje
scurte

Nr. crt. Unitatea de învǎtare

INITIAL EVALUATION

UNIT 1 NUMBERS AND COLOURS

UNIT 2 The body

UNIT 3 Meet my family

Evaluation

UNIT 4 MY NEW CLOTHES

UNIT 5 MY BIG HOUSE