Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2018

Proba C
de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională
studiată pe parcursul învăţământului liceal

Proba orală la Limba engleză

Toate filierele, profilurile şi specializările/calificările

Model

1. Answer the following question: Do you like eating junk food? Why (not)?

2. Describe your ideal friend.

3. It is widely considered that city dwellers are suffering the most because of traffic.
What might be the biggest problems caused by traffic? What solutions would you
propose in order to alleviate the problem? What would the beneficial effects be? Use
relevant arguments and examples to support your ideas.

Proba C – Limba engleză

S-ar putea să vă placă și