Sunteți pe pagina 1din 1

2.

Indicatori ai gestinnii resurselor

Acestia au rolul sS masoare viteza cu care activele agentului economic se


transforma in lichidit&ti si, respectiv, viteza de reinnoire a resurselor de finantare, de
reconstituire a obligator fat£ de terti, in cazul pasivelor.

In cadrul acestei grupe exista trei rate considerate mai importante:

Rata rotafiei capitalului total '--•••• - • .. ; • --•'.-.-

Cifra de afaceri (farS taxe)

Capital total (active totale)

Cu ajutorul acestei rate se stabileste numarul de circuite pe care le savaYgeste, pe durata


unui an de gestiune, intregul capital avansat in circuitul economic al agentului economic.

Rata rotatiei capitalului fix -.. A . .. ,. . -!

Cifra de afaceri - - .,.-......

Active imobilizate

Rata rotafiei capitalului circulant

Cifra de afaceri

Active circulante '

datoriile pe termen scur: In cadrul acestui tip de indicator este extrem de util a se calcula §i alji indicatori
considerati complementary precum: •
J i
"Rotatiastocurilor", dupa reJafia: *• \'•''- '-' "'"• -'•-''•' ""-:1

Cifra de afaceri (cost) - . ••< .. - '' *


P = ,. -• • - : ....

Stocuri medii

care reflecta numaVul de reaprovizionari necesare atingerii cifrei de afaceri dorite.

"Rotafiacreantehr"

Cifra de afaceri (cost)

Creante (sold mediu clienji)

ce reflects numarul de circuite generat de tncasarea contravalorii produselor, respectiv


/serviciilor livrate ciientilor, sau;

185