Sunteți pe pagina 1din 4

17/10/18

Pumnea Alexandru
142 EA
Izolatoare compozite de suport, susținere și întindere de tip CI
Izolatorul compozit pentru LEA și stații de transformare CI 110 kV

Liniile electrice aeriene (LEA) sunt instalații de transport și distribuție a energiei electrice montate în
aer liber. Acestea sunt alcătuite din:
 conductoare
 stâlpi
 izolatoare
 armături și cleme
Izolatoarele sunt elemente componente ale LEA ce sunt realizate dintr-un corp izolant solid ce prezintă
(sau nu) armături metalice care au rolul fixării de stâlp a conductoarelor active de fază ale liniei
electrice aeriene dar și de izolare a acestora față de pământ sau oricare alată parte a stâlpului ce este
legată la pământ.

Calitățile electrice ale unui izolator:


 Tensiunea de conturnare = tensiunea la care apare o descărcare disruptivă pe suprafața
izolatorului, între părțile acestuia care sunt supuse, în mod obișnuit, la diferențe de
tensiune.
 Tensiunea de străpungere fiind tensiunea la care apare o descărcare disruptivă prin
corpul izolant solid al izolatorului.

Calitățile mecanice ale unui izolator (izolatoarele suportă eforturi transmise de conductoarele LEA
datorate greutății proprii (deloc neglijabilă), greutății chiciurii etc):
 Sarcina mecanică de rupere = sarcina mecanică la care, în condiții de încercare, se
produce separarea pieselor metalice sau ruperea totală a izolatorului.
 Sarcina de distrugere electromecanică de scurtă durată a unui izolator = sarcina
mecanică la care, în condiții de încercare, apare fie străpungerea electrică, fie
distrugerea mecanică a unei parți din izolator.
 Rezistența la variații bruște de temperatură = capacitatea izolatorului de a-şi menține
caracteristicile electrice şi mecanice la variații bruște de temperatură.

Izolatoarele folosite la construcția LEA sunt executate din materiale elector-ceramice (porțelan, steatit),
sticlă sau materiale sintetice. Izolatorul prezentat mai jos este realizat din materiale sintetice,
compozite.

Domeniu de utilizare

Izolatoarele compozite se utilizează pentru echiparea liniilor electrice aeriene si a stațiilor de


transformare cu tensiuni nominale de 20, 110, 220 si 400 kV, intrând in componenta lanțurilor de
susținere si de întindere a conductoarelor, simple, duble (in paralel, in V) sau multiple.
17/10/18
Pumnea Alexandru
142 EA
Ele înglobează materiale performante, de înalta tehnologie cum sunt : cauciuc siliconic lichid LSR, tije
din fibra de sticla etc. si sunt produse printr-o tehnologie moderna.

Structura unui astfel de izolator constă în:

A. Asamblările de capăt (armaturile) sunt din otel forjat, protejate prin zincare la cald. Ele
sunt fixate de miezul din fibra de sticla prin sertizare (cu presiune controlata) in bacurile
unei mașini de sertizat speciale.
B. Anvelopa izolanta este din cauciuc siliconic. Aceasta îmbrăcă miezul din fibra de sticla
precum si capătul armaturilor asigurând etanșarea împotriva penetrării apei. Prin forma sa
cu rile realizează linia de fuga solicitata, specifica zonelor de poluare. Învelișul siliconic se
toarnă sub presiune, in cochila. Amestecul de turnare este preparat într-o instalație cu
program automatizat de control
C. Bara din fibră de sticlă

Figura 2 Realizarea
Figura 1 Realizarea prin turnare a miezului din fibră de
anvelopei din cauciuc siliconic sticlă

B C

Figura 3 Izolatorul din material compozit


A

Condiții de funcționare:Izolatoarele compozite sunt destinate sa funcționeze in grupa de climat


moderat (in conformitate cu SR HD 478.2.1.S1:2002) specifica platoului european continental in
următoarele condiții de mediu:

Temperatura scăzută: -33 °C/ Temperatura ridicată: +40 °C

Temperatura maxima pentru care umiditatea relativa este mai mare sau egala cu 95 % : +27 °C.

Umiditatea relativa a aerului 100%. / Viteza maximă a vântului 145 km / h.


17/10/18
Pumnea Alexandru
142 EA
Grosimea stratului de gheață 24 mm.

Avantajele izolatoarelor realizate din material compozit.


 prezintă un comportament foarte bun la îmbătrânire și rezistență la intemperii ;
 are hidrofobicitate ridicată, chiar și pentru cele mai poluate zone ;
 este ignifug;
 are o buna aderenta pe miezul si armaturile izolatorului (învelișul siliconic);
 este ușor pigmentabil (învelișul siliconic);
 este rezistent la actele de vandalism (lovituri, împușcături);
 Mase mult inferioare față de izolatoarele clasice din porțelan sau sticlă, pânăă la 1/20.
 Lungime redusă la aceeași linie de fugă, facilitând obținerea gabaritelor la sol.

 Izolatoarele compozite pot fi realizate în orice configurație a capelor terminale: tijă-nucă,


tijă- tijă, nucă-nucă.

Figura 4 Modelul izolatorului prezentat ( d3-miez/tijă 


centrala, d2/d1-rile mici/mari )

Observații și concluzii:

 Dezavantajul major al acestor tip de izolatoare este reprezentat de rezistența redusă la arc
electric precum și rezistența redusă la tracțiuni (eforturi mecanice).
 În funcție de tipul aplicației lanțurile de întindere se pot dispune simplu (un lanț), dublu sau în
V.
 Potrivit cercetărilor făcute până în momentul de față se pare ca trendul național / internațional
este folosirea acestor tipuri de izolatoare pt. majoritatea aplicațiilor ce necesită izolatoare.
 Din punct de vedere al realizării lor acest tip de izolator (realizat din materiale compozite) este
foarte ușor de adapta la un anumit tip de aplicație. Se poate interveni atât la materialul siliconic
cât si la fibra de sticla pentru a îmbunătății anumite caracteristici. Această situație este in
contrast cu cea a izolatorului de sticlă,

Bibliografie:

[1] N. B., IZOLATOARELE LINIILOR ELECTRICE AERIENE, Iasi.


17/10/18
Pumnea Alexandru
142 EA
[2] Electromontaj SA Sucursala Fabrica de cleme si armaturi Campina, Izolatoare compozite de
sustinere si intindere pentru LEA si statii de transformare, Campina.
[3] Y. M. ,. H. M. ,. Y. A. ,. R. K. Satoshi Kobayashi *, „Development of Composite Insulators for
Overhead Lines”.
[4] R. D. Georgescu Gh., Transportul şi distribuţia energiei electrice, vol. 1, Iasi: Gh. Asachi.