Sunteți pe pagina 1din 1

ZIUA EROILOR

Astăzi celebrăm Ziua eroilor, o sărbătoare dedicată eroilor cunoscuţi şi necunoscuţi,


căzuţi în luptă de-a lungul veacurilor pentru credinţă, libertate, dreptate, pentru apărarea şi
reîntregirea neamului. Cinstirea celor care şi-au dat viaţa pentru aceste sfinte idealuri se
săvârşeşte de aproape un secol, încă din 1920, când s-a stabilit ca Ziua Eroilor să fie
sărbătorită cu prilejul Zilei Înălţării Domnului Iisus Hristos, dată decretată sărbătoare
naţională a poporului român.
Eroii sunt memoria vie a istoriei noastre, de aceea este o datorie sfântă și o onoare
să ne comemorăm, să ne cinstim, să ne respectăm eroii. Rolul lor în istoria românilor a fost
extrem de important, nu numai prin jertfa pe care au făcut-o, ci şi prin elementul de cultură al
poporului român, de consolidare a sentimentului unităţii sale şi a realizărilor ce au culminat cu
crearea României Mari în 1918 şi chiar cu menţinerea statului român în împrejurările dificile
ale celui de-al Doilea Război Mondial. Datorită eroilor s-a întărit în lumea românească
sentimentul de unitate şi de respect faţă de valorile trecutului, fără de care nu poate exista
viaţă culturală şi naţională autentică.
E ziua când ne înclinăm frunţile şi rostim o rugăciune pentru sufletele celor care au
pierit departe de cei dragi, dar pentru o cauză dragă. Le datorăm mai mult decât recunoştinţă,
le datorăm existenţa noastră ca neam, ca ţară, ca individ. Să nu le uităm jertfa, să le cinstim
memoria şi, mai ales, să avem grijă să nu uităm principiile care i-au mânat pe ei în luptă:
credinţă, libertate, dreptate!
Așadar, Ziua Înălţării Domnului la cer este pentru noi, românii, şi ziua cinstirii
Eroilor neamului. Din toate timpurile şi din toate locurile, cunoscuţi şi necunoscuţi, toţi
aceia care, într-un fel sau altul, şi-au jertfit viaţa pentru apărarea ţării, pentru
realizarea unităţii noastre naţionale şi pentru înlăturarea oricărei forme de înrobire a
românilor.

Şi pentru că astăzi este şi o sărbătoare împărătească, Înălţarea Domnului, încheiem cu


salutul creştinesc: Hristos S-a Înălţat!